Overige bronnen

Schattingslijsten, belastinglijsten en tienden

Schattingslijst van Gelre 1369, ambt De Duffelthttps://vanbenthemgenealogie.nl/schatting-duffelt-1369/
Schattingslijst De Duffelt 1382https://vanbenthemgenealogie.nl/schatting-de-duffelt-1382/
Schattingslijst van Gelre kort voor 1436, ambt De Duffelthttps://vanbenthemgenealogie.nl/schatting-duffelt-kort-voor-1436/
Het tiendboek van Leuth 1554https://vanbenthemgenealogie.nl/tiendboek-van-leuth-1554/
Schatcedullen van Duffelward, Keeken en Bimmen 1688, 1691/2/3, 1702https://vanbenthemgenealogie.nl/schatcedullen-duffelward-keeken-en-bimmen-1688-1702/
Schatcedul van Millingen 1534https://vanbenthemgenealogie.nl/schatcedul-millingen-1534/
Hebezettel von Lobith 1650https://vanbenthemgenealogie.nl/hebezettel-lobith-1650/
Hebezettel von Zyfflich, 1717, deel 1https://vanbenthemgenealogie.nl/hebezettel-zyfflich-1717-deel-1/
Hebezettel von Zyfflich, 1717, deel 2 (onder de Kranenburgse schouw)https://vanbenthemgenealogie.nl/hebezettel-zyfflich-deel-2/
Hebezettel von Wyler 1717https://vanbenthemgenealogie.nl/hebezettel-wyler-1717/
Hebezettel von Kekerdom und Niel 1719https://vanbenthemgenealogie.nl/hebezettel-kekerdom-en-niel-1719/
Belastinglijsten Mehr, Niel, Kekerdom en Leuth over de jaren 1774-1775 (tevens gebruikt t/m 1785https://vanbenthemgenealogie.nl/belastinglijsten-nieder-duffelt-1774-1775/
Schatting Herwen 1466https://vanbenthemgenealogie.nl/schatting-herwen-1466/
Gendt gegoeden 1501https://vanbenthemgenealogie.nl/gendt-gegoeden-1501/
Over-Betuwe familiegeld 1676https://vanbenthemgenealogie.nl/familiegeld-over-betuwe-1676/
Familiegeld Millingen 1676-1678https://vanbenthemgenealogie.nl/familiegeld-millingen-1676-1678/
Millingen en Pannerden familiegeld 1693-1694https://vanbenthemgenealogie.nl/familiegeld-millingen-en-pannerden-1693-1694/
Schatting Donsbruggen 1660 en 1673https://vanbenthemgenealogie.nl/schatting-donsbruggen-1660-en-1673/

Leenregisters

Verzamelde leenregisters De Duffelthttps://vanbenthemgenealogie.nl/verzamelde-leenregisters-de-duffelt/
Duffeltse Lenen in het archief van het Huis Doorwerth https://vanbenthemgenealogie.nl/lenen-van-huis-doorwerth-te-niel/

Kloosterachieven

Pachtboeken van het Stift Kranenburg https://vanbenthemgenealogie.nl/pachtboeken-van-het-stift-kranenburg/
Verpachting van landerijen van de kerk te Zyfflich 1662-1668https://vanbenthemgenealogie.nl/verpachting-kerklanderijen-zyfflich-1662-1668/
Inkomsten voor de koster van Zyfflich 1573, 1628, 1635https://vanbenthemgenealogie.nl/inkomsten-van-de-koster-van-zyfflich/
Landerijen van de vicarie onder Zyfflichhttps://vanbenthemgenealogie.nl/landerijen-van-de-vicarie-te-zyfflich/
Kerkrekeningen van Zyfflich vanaf 1572 (deels)https://vanbenthemgenealogie.nl/kerkrekeningen-zyfflich/
Kerkrekeningen van Leuth 1741-1743https://vanbenthemgenealogie.nl/kerkrekeningen-leuth-1741-1743/
Kerklanderijen Leuth 1612https://vanbenthemgenealogie.nl/kerklanderijen-leuth-1612/
Stift Kranenburg, kapittelsrekeningen 1593-1596https://vanbenthemgenealogie.nl/stift-kranenburg-kapitelsrekeningen-1593-1596/
Stift Kranenburg, kapittelsrekeningen 1748https://vanbenthemgenealogie.nl/stift-kranenburg-kapittelsrekeningen-1748/
Stift Kranenburg, kapittelsrekeningen 1749https://vanbenthemgenealogie.nl/stift-kranenburg-kapittelsrekening-1749/
Leuth, armenrekening 1774-1779https://vanbenthemgenealogie.nl/leuth-armenrekening-1774-1776/
Stift Bedburg rekening ca. 1500https://vanbenthemgenealogie.nl/stift-bedburg-rekening-ca-1500/

Oud Rechterlijke Archieven (ORA) en schepenprotocollen

Millingen aan de Rijn, Testamenten 1733-1793 https://vanbenthemgenealogie.nl/testamenten-millingen-1733-1793/
Zeeland, Protokol van bezwaar, gerichtssignaat 1694-1797https://vanbenthemgenealogie.nl/zeeland-protokol-van-bezwaar-gerichtssignaat-1694-1797/
Kleve, schepenprotocol 1527-1571 (deels)https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenprotocol-kleve-1527-1571-deels/
Zyfflich en Wyler, schepenprotocol 1694-1735 (deel 1), regesten, korte inhoud van de akten. Volledige akten worden toegevoegd.https://vanbenthemgenealogie.nl/zyfflich-wyler-schepenprotocol-1694-1735/
Heerlijkheid Halt (Duffelward, Keeken en Bimmen), schepenprotocol 1668-1693 (deel 1)https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-heerlijkheid-halt/
Heerlijkheid Halt (Duffelward, Keeken en Bimmen), schepenprotocol 1694-1732 (deel 2)https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-deel-2-1694-1732/
Heerlijkheid Halt (Duffelward, Keeken en Bimmen), schepenprotocol 1731-1734 (deel 3)https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-deel-3-1731-1734/
Heerlijkheid Halt (Duffelward, Keeken en Bimmen), schepenprotocol 1734-1737 (deel 4)https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-deel-4-1734-1737/
Heerlijkheid Halt (Duffelward, Keeken en Bimmen), schepenprotocol 1737-1749 (deel 5) https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-1737-1749/
Heerlijkheid Halt (Duffelward, Keeken en Bimmen), schepenprotocol 1750-1752 (deel 6) https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-halt-deel-6-1750-1752/
Mehr en Niel, schepenprotocol 1664-1699https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenprotocol-mehr-en-niel-1664-1699/
Kekerdom en Leuth, schepenprotocol 1664-1700, met inleidinghttps://vanbenthemgenealogie.nl/schepenbank-kekerdom-en-leuth-1664-1700/
Kekerdom en Leuth, schepenprotocol 1737-1753https://vanbenthemgenealogie.nl/schepenprotocol-kekerdom-en-leuth-1737-1753/
Leuth, uittreksel hypotheekboek 1781-1798 (met verwijzing naar oudere eigenaren)https://vanbenthemgenealogie.nl/hypotheekboek-leuth-1781-1798/

Inwonerslijsten

Inwonerslijsten 1799: Leuth, Bimmen, Duffelward, Keeken, Kekerdom,
Mehr, Niel, Wyler en Zyfflich
https://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijsten-de-duffelt-1799/
Inwonerslijsten 1812: Mairie Niel: Niel, Zyfflich, Leuth, Kekerdom, Mehr, Wylerhttps://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijsten-de-duffelt-1812/
Inwonerslijsten 1812: Mairie Keeken: Keeken, Bimmen, Duffelward, Rindernhttps://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijst-de-duffelt-1812-keeken/
Inwonerslijsten 1812: Mairie Griethausen: Griethausen, Brienen, Wardhausen, Kellen, Warbeijen, Hurendijk, Roderholt, Salmorth en Middelwardhttps://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijsten-griethausen-1812/
Inwonerslijsten 1812: Mairie Kranenburg: Kranenburg. Kranenburg (voorstad), Tuthees, Galgssteeg, Hettsteeg, Hochstrass, Frasselt, Schramstrass, Schottheide, Kreuzfurth, Nutterdenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijst-kranenburg-1812/
Inwonerslijsten 1812: Mairie Ottersum: Ottersum, Nergena, Kessel, Milsbeek, De Looi IJsheuvelhttps://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijst-1812-mairie-ottersum/
Inwonerslijsten 1812: Mairie Materborn: Materborn, Hau, Donsbruggenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijst-materborn-1812/
Keeken inwoners 1823https://vanbenthemgenealogie.nl/keeken-mannelijke-inwoners-1823/
Keeken inwoners 1848https://vanbenthemgenealogie.nl/keeken-mannelijke-inwoners-1848/
Keeken inwoners 1861https://vanbenthemgenealogie.nl/keeken-inwonerslijst-1861/
Inwoners Ooij, Persingen en Wercheren 1749https://vanbenthemgenealogie.nl/inwoners-ooij-persingen-en-wercheren/
Inwoners Ooijse Rijk 1750https://vanbenthemgenealogie.nl/inwonerslijst-ooijse-rijk-1750/

Huis- en Familiearchieven

Archief Van Limburg Stirum: renten in de Duffelt 1492 https://vanbenthemgenealogie.nl/renten-in-de-duffelt-1492/
Archief Anholt: Bestand Haus Seeland (heerlijkheid onder Millingen): Oorkondenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/archief-anholt-haus-seeland/
Archief Anholt: Bestand Haus Seeland, Aktenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/archief-anholt-haus-seeland-akten/
Archief Anholt: Vermessungsregister Claes Kijmp 1552https://vanbenthemgenealogie.nl/archief-anholt-vermessungsregister-1552/
Archief Bylandt-Halt: pacht en tynsboek van Halt (Keeken) en Spaldorp
(Kekerdom) ca. 1536
https://vanbenthemgenealogie.nl/pacht-en-tynsboek-halt-en-spaldorp/
Archief Huis Bergh: aantekeningen uit de rekeningen, met name Millingen, deel 1https://vanbenthemgenealogie.nl/huis-bergh-aantekeningen-uit-de-rekeningen-deel-1/
Archief Huis Bergh: aantekeningen uit de rekeningen, met name Millingen, deel 2https://vanbenthemgenealogie.nl/huis-bergh-aantekeningen-uit-de-rekeningen-deel-2/
Archief Huis Aerdt: invordering rookhoenders te Duffelward, Keeken
en Bimmen 1690-1694
https://vanbenthemgenealogie.nl/invordering-rookhoenders-1690-1694/
Archief Huis Well: Het rekenboek van de rentmeester (van de
familie Van Bylandt) van Keeken 1471-1485
https://vanbenthemgenealogie.nl/rekening-van-de-rentmeester-van-keeken-1473-1485/

Kadaster

Index op het Duffeltse deel van het Kleefse kadaster uit het jaar 1667https://vanbenthemgenealogie.nl/register-op-de-duffeltse-dorpen-in-het-kleefse-kadaster-1667/
Het Duffeltse kadaster uit 1667 met een link naar de digitale kaarten op de site van het Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg (met dank aan Ruud Gal)https://vanbenthemgenealogie.nl/index-kadaster-de-duffelt-1667/
Index op Kleverham in het Kleefse kadaster 1723https://vanbenthemgenealogie.nl/kleverham-index-kleefs-kadaster-1723/
Opmeting van het ambt Lobith 1735https://vanbenthemgenealogie.nl/ambt-lobith-1735/
Erbenbuch van Zyfflich 1715https://ruudgal.stackstorage.com/s/Sr0ZP2REoDrYGGhy

Bisdomsarchieven

Huwelijksdispensaties in de Duffelt, wordt regelmatig aangevuldhttps://vanbenthemgenealogie.nl/huwelijksdispensaties-in-de-duffelt/

Overig bronnen

Inwoners van de Duffelt die hand- en spandiensten moesten verrichten voor de ambtman 1666https://vanbenthemgenealogie.nl/duffelt-hand-en-spandiensten-1666/
Erlecom morgentaal 1612 en aanwezig vee 1632https://vanbenthemgenealogie.nl/erlecom-1612-en-1632/
Leuth morgentaal 1716https://vanbenthemgenealogie.nl/leuth-morgentaal-1716/
Lobith huiseigenaren 1770https://vanbenthemgenealogie.nl/lobith-huiseigenaren-1770/
Lobith huiseigenaren 1788https://vanbenthemgenealogie.nl/lobith-huiseigenaren-1788/
Lobith opname vee 1785https://vanbenthemgenealogie.nl/lobith-opname-vee-1785/
Lobith overluiden doden, bevat zowel katholieken als gereformeerden, onderhanden werkhttps://vanbenthemgenealogie.nl/lobith-overluiden-doden/
Millingen rekeningen van de heerlijkheid Millingen 1473-1477https://vanbenthemgenealogie.nl/rekeningen-millingen-1473-1477/
Millingen morgentaal, reconstructie van het grondbezit ca. 1570-1590, regelmatig worden
opvolgende eigenaren genoemd
https://vanbenthemgenealogie.nl/millingen-morgentaal-1570-1590/
Riddercedul van Gelre 1468https://vanbenthemgenealogie.nl/riddercedul-gelre-1468/
Ridderschap Rijk van Nijmegen 1555https://vanbenthemgenealogie.nl/riddercedul-rijk-van-nijmegen-1555/
Ridderschap van Kleve 1665https://vanbenthemgenealogie.nl/ridderschap-van-kleve-1665/
Ridderschap van Kleve 1674https://vanbenthemgenealogie.nl/ridderschap-van-kleve-1674/

Duffeltse oorkonden en regesten, onderhanden werk

Oorkonden en regesten 721-1399, 129 nummershttps://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-721-1399/
Oorkonden en regesten 1400-1449, 243 nummershttps://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-1400-1449/
Oorkonden en regesten 1450-1499, 214 nummershttps://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-1450-1499/
Oorkonden en regesten 1500-1599, 270 nummershttps://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-1500-1599/
Oorkonden en regesten 1600-1699, 129 nummershttps://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-1600-1699/
Oorkonden en regesten 1700-1800, 109 nummershttps://vanbenthemgenealogie.nl/oorkonden-en-regesten-1700-1800/