Register op de Duffeltse dorpen in het Kleefse kadaster 1667

Het betreft een kopie kaartboek uit 1701, waarvan het origineel uit 1667 dateerde. De kaarten zijn online te raadplegen op de website van het Landesarchiv Duisburg.

1) Landesarchiv Nordrhein-Westfalen in Duisburg, Klevische Kataster Karten Nr. 2, met Düffelward, Keeken en Bimmen (fol. 1-37); Kekerdom en Leuth (fol. 38-59); Niel (fol. 60-82) en Mehr (fol. 83-101).

2) Het Geldersarchief, Inventaris van het archief van het huis Aerdt (toegang 371), nr. 543, Kaarboek van de binnendijks gelegen gronden onder de dorpen Duffelwarth, Keeken, Bimmen en Meer naar een kaarboek van voor 1667, gekopieerd door Nicol. Walraven van der Hoevelick, 1691, 1692. Bevat fol. 1-37, echter zonder fol. 8.

Perc.Eigenaar
BronPag.DorpNr.Naam perceelWeijl/Seijl.VoornaamAchternaamMorgenRoedenNadere bijzonderheden
21Duffelward1Pastorije Kaet  Pastorije2251 
21Duffelward2   H: Dr: Haes1267Met huis; ligt langs Den Duiffelwartzen Bann-Dick; index: Jan Brans Hoffsteij
21Duffelward3Kerck Bungert  Kerck Duiffelwardt0119Vlgs index: Armen tho Duiffelwarth en groot 119 1/2
21Duffelward4  Cornelis Lauwermans erven587 
21Duffelward5Nijen Huijs Hofst: Gerrit Daems1141Hiernaast: Under Rinderden gehoerigh
21Duffelward6  PaulNaeltiens1296Hiernaast: Under Rinderden gehoerigh
21Duffelward7  HermanWillems0567Hiernaast: Under Rinderden gehoerigh
21Duffelward8  Gerrit van Egeren1433 
21Duffelward9  Gerrit Daems0283 
21Duffelward10  DerrickSpronck137 
21Duffelward11  Cornelis Lauwermans erven117 
21Duffelward12  HillekeAmmen1455 
21Duffelward13  Cornelis Lauwermans erven0142Alleen een huis
21Duffelward14Kronenburg  H: Dr: Haes156Met huis  
21Duffelward15   Pastorij, Vicarij1191Met huis; index: ook onder Vicarij tho Bisenburg
21Duffelward16  HermanWillems0368Met huis en hooiberg
21Duffelward17  Derrick Spronck0300 
21Duffelward18   Armen tho Duiffelwardt0118Met huis; vlgs index: Armen hoffsteij
21Duffelward19  HendrickJansen0414Met huis
21Duffelward20   Kerck Duiffelwardt0514Index: Clas den Decker pachter en ook bij Vicarij tho Bisenburg
21Duffelward21Lange Hoffsteij  Bisenb: vicarij0389 
21Duffelward22   Arme zu dem Kirchhoff00 
21Duffelward23Scherpen Hoffsteij Gerrit Daems1528 
21Duffelward24  Gerrit Daems0336Met huis; ligt langs Den Duiffelwartzen Bann-Dick
22Duffelward25Dat Kekensse VeldtSeijl Jr: Berick12456Hiernaast ligt Die grote Kemp, hiernaast begint Rindern; index: H. Scriver pachter
22Duffelward26Die Grote Kemp  Capitel van Cleeff1474Hiernaast: Under Rinderden gehoerigh; perceel ligt deels ook onder Rindern; index in de marge: G. Daems pachter
22Duffelward27Schocke Kempken  Capitel van Cleeff0232Hiernaast: Under Rinderden gehoerigh; perceel ligt deels ook onder Rindern; index in de marge: idem (G. Daems pachter)
22Duffelward28Die Dode Laeck  Jr: Bercks erben2356Index: H. Scriver pachter
22Duffelward29   Jr: Bercks erbegenahmen2227Index: H. Scriver pachter; weijken an den Spicker
22Duffelward30   Jr: Bericks Erbgenahmen2445Met 2 huizen en een schuur; index: H. Scriver pachter; lange willigh
22Duffelward31Die DrieskesSeijlDerrickBranss221 
22Duffelward32 Seijl H: Dr: Haes434Met 2 huizen in een apart perceeltje; index: Evert Ricken pachter
22Duffelward33Den Monnick AckerSeijlDerrickBranss3534 
22Duffelward34   Heer Obrister Flijm6258 
22Duffelward35   H: Dr: Haes0366Index: Evert Ricken pachter
22Duffelward36Dat Binne veldtSeijl H: Dr: Haes2588 
22Duffelward37Dat Binne veldtSeijl H: Dr: Haes4168Index: Evert Ricken pachter
22Duffelward38   H: Dr: Haes1311Met huis
22Duffelward39Die Gemeindt  Die Gemeindt Duiffelward1400 
23Duffelward40Den Baten BossSeijl Jr Berick8557Ligt langs Die Kranegatse straett; index: H. Scriver pachter
23Duffelward41  Cornelis Lauwermans erven0422Ligt naast de Dode Laeck
23Duffelward42   Jr. Berick0195Index: H. Scriver; dode laek
23Duffelward43 Seijl Capittel van Cleve0377Ligt langs Die Kranegatse straett; index: Dodelack, in de marge: H. Scriver (pachter)
23Duffelward44   Juncker Berick2353Ligt langs Die Kranegatse straett; hiernaast ligt Rindern; index: Krummenacker; H. Scriver (pachter)
23Duffelward45   Kerck Duiffelwardt190Hiernaast ligt Rindern; index: Evert Ricken pachter
23Duffelward46   Vicarij Ringenberig0400Ligt langs Die Kranengatse straett; index: vicarij Keeken
23Duffelward47   Kerck Duiffelwardt356Index: Evert Ricken pachter
23Duffelward48Die Steeg AckerSeijlCornelis Lauwerman3117Ligt bij het Kranegatt en loopt langs Die Duiffelwartse Toggrave
23Duffelward49   Capitel van Cleeff1532Hiernaast ligt Rindern; Index: Die Schaaf en in de marge: Evert Ricken
23Duffelward50Kranegats Kempken  Jr. Berick0588Ligt bij het Kranegatt en loopt langs Die Duiffelwartse Toggrave; index: marge: B. Francken
23Duffelward51Kleinen Kallert  Jr. Berick1491Index: marge: Bernt Francken
23Duffelward52Den KallertSeijlPaulv: Riswick342Ligt langs Die Kranengatse straett; index: Goltsmijtz Kamp
23Duffelward53Den Hogen KampSeijl Jr. Berick4416Ligt langs Die Kranengatse straett; index: marge: B. Francken
23Duffelward54Die Steeg gemeint  Jr. Berick1460Jr. Berick in pfandtscharft; ligt bij het krane gatt en langs Den Hogen Kamp
24Duffelward55Groten Kallert  Jr. Berick3127Index: marge: B Francken (pachter)
24Duffelward56Den Kallert  Vrede Zustrudigh4409 
24Duffelward57Die Koeij Weij  Zu dem H: Haltt (H. von Bijlandt)5291Volgens het register: Den Ossenkamp
24Duffelward58Die Lang Weij  Frauw van Gentt & Consortes4219 
24Duffelward59Die Wall Graeff  Mons Hecking1150Ligt langs Die Duiffelwartse Toggraeff
24Duffelward60Die Klein Weij  Junck. Berick4392Ligt langs Die Duiffelwartse Toggraeff; index: Henderick (Daem)
24Duffelward61  TonnisLucassen & Consortes4268 
24Duffelward62   Frauw van Nijenklooster3429Hiernaast ligt Rindern
25Duffelward36 1/2 SeijlDerrick Spronck316Bron 1: nr. 36
25Duffelward63 SeijlHermanWillems1454 
25Duffelward64 Weijl  F. v: Gent0260Met huis; langs de Bandijk
25Duffelward65Die Lange HoffsteijSeijl F. v: Gent1105Langs de Bandijk
25Duffelward66 Seijl H: Dr: Haes0320Langs de Bandijk; index: in de marge: Gerrit Daems (pachter) en lange hoffsteij
25Duffelward67 Seijl F. v: Gent0484Langs de Bandijk
25Duffelward68 Seijl Frau van Gentt0407Langs de Bandijk en de Way
25Duffelward69 Seijl F: van Gentt170Langs de Bandijk
25Duffelward70   F: van Gentt0416Langs de Bandijk
25Duffelward71 SeijlJan Heijmen399 
25Duffelward72Moelen Berg en Capellen KampWeijl  Zu dem H: Haltt (H. von Bijlandt)6295Met huis
25Duffelward73 Seijl Zu dem H: Haltt (H. von Bijlandt)123Index: Olim Frauw van Bebber
25Duffelward74 Seijl Dr. Haess2594Index: Die Laer en Evert Ricken (pachter)
25Duffelward75 Seijl Custerij Duiffelwart0311Index: Hoge Laer
25Duffelward76Die Hoog LatenSeijl Zu dem H: Haltt (H. von Bijlandt)1120 
25Duffelward77 Seijl F: van Gentt1110 
25Duffelward78 Seijl Dr. Haess1283Index: Hoegen Laten en Evert Ricken (pachter)
25Duffelward79 Seijl Zu dem H: Haltt (H. von Bijlandt)0272 
25Duffelward80Die Hoog LatenSeijl Zu dem H: Haltt (H. von Bijlandt)1226 
25Duffelward81Die Hoog LatenSeijl Kerck Duiffelwardt165 
25Duffelward82Barten KampSeijlDerrick Branss4414 
26Duffelward83Die TruebSeijl Dr. Nijss1457Langs Die Trueb straett
26Duffelward84Die Trueb  Vicarij Bisenburgh2326Langs Die Trueb straett
26Duffelward85Die Trueb  Vicarij Bisenburgh0141 
26Duffelward86Die Trueb Corn:Krebber135Index: onder Jan Braem (ws. Nieuwe eigenaar)
26Duffelward87   Vicarij van Bisenburgh2420 
26Duffelward88Langen Oordtt Jan Braem3204 
26Duffelward89Den RoelingWeijl Barttvan Oij1260 
26Duffelward90Wertz Kamp Hend: Greven en Jelis Vierckens2510Eigenaren: Hend; Greven & Jelis Vierckens; index onder Jan Braem (ws. Nieuwe eigenaar)
26Duffelward91Hanne KampSeijl Oberste Flijm2462 
26Duffelward92Den Dweringen Jan Heijmen en Ermken Moers488Eigenaren: Jan Heijmen en Ermken Moers; index: later toegevoegd: Jan Heijmen alleen
26Duffelward93Dat Distel Kempken  Juncker Hoen1582Langs Die Trueb straett
26Duffelward94   Custerij Duiffelwart0284Langs Die Trueb straett; index: Die Trub
26Duffelward95  HenderickSpeett1397Langs Die Trueb straett
26Duffelward96   Jr. Berick0295Langs Die Trueb straett; index: Die Trub; marge: Lisken Fierkens
26Duffelward97   Ringelberighs vicarij0558Langs Die Trueb straett
26Duffelward98Den Keteldonck  Jr. Berick5100Langs Die Trueb straett
26Duffelward99Klein Keteldonck  Vicarij Bisenburg243 
26Duffelward100Warder Weij  Juncker Hoen6138 
26Duffelward101Die Lang Weij  Juncker Berick8483Index: marge: H. Spet
27Duffelward102Dat Lang gewandWeijl Oberste Flijm3464 
27Duffelward103Dat Lang gewandWeijl Jr. Schaep1388Vlgs index: Frauw van Gent!
27Duffelward104Dat Lang gewandWeijl F: van Gentt1250 
27Duffelward105 Weijl Custerij Duiffelwart146Langs Die Trueb straett; index: Die Trub
27Duffelward106Die TruebSeijlCornelis Krebber2405Langs Die Trueb straett
27Duffelward107Die TruebSeijlCornelis Krebber20Langs Die Trueb straett
27Duffelward108 Weijl F: van Gentt1131Langs Die Trueb straett
27Duffelward109Holt KempkSeijlDerrickBrans0397Langs Die Trueb straett
27Duffelward110Trueb KampWeijl F: v: Bebber388Langs Die Trueb straett
27Duffelward111 Seijl Dr. Nijss0431 
27Duffelward112Die Drij MergenSeijl F: v: Gentt384 
27Duffelward113 SeijlCornelis Krebber0570 
27Duffelward114 Weijl Junck: Schaep2587Vlgs index: Frauw van Gent unt Junck: Schaep
27Duffelward114 1/2 Weijl Jr. Berick185 
27Duffelward115Pedden PoulSeijl Jr. Berick1339Index: marge: B. Francken
27Duffelward116 Weijl Kerck Duiffelwardt0389Index: marge: Bernt Francken
27Duffelward117 Seijl Vicarij Ringelberig0327Volgens index: Kerck Duiffelwardt, Hendrik Simens (pachter)
27Duffelward118Die TruebSeijlJan Heijmen1496Langs Die Trueb straett
27Duffelward119Die Trueb  Jr. Berick1446Langs Die Trueb straett; index: marge: B. Francken
18Keeken120Die Laer  H: Doctor Niess8287 
18Keeken121   F: v: Bebber0305 
18Keeken122   Dr. Nijss2136 
18Keeken123   Flieren Hoff1167 
18Keeken124   Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)0137Index: ook onder Flieren Hoff
18Keeken125  DerrickJanssen0109Index: penatur cum Hendrick Simens
18Keeken126   Dr. Moetzfeldt0110 
18Keeken127Daels Hueck  Dr. Nijss1242 
18Keeken128   Dr. Nijss140 
18Keeken129   Dr. Nijss0478 
18Keeken130   F: v: Bebber0239 
18Keeken131   Doctor Motzfeldt1328 
18Keeken132Die breij bijl  Dr. Nijss1553 
18Keeken133   F: v: Bebber11 
18Keeken134   Kerck Keeken0261 
18Keeken135   Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)1167 
18Keeken136  CornelisKrebber1135Index: Hoffsteij tot vrist; met huis
18Keeken137  KoensGreven0374 
18Keeken138   Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)0597Met huis
18Keeken139Den Bree Acker Juffer LisbetHoen1414Index: modo H. von Bilant
18Keeken140Dat Daell  Dr. Nijss3136 
18Keeken141Den Schimminck  Dr. Nijss2550 
18Keeken142 Weijl Dr. Nijss1383Met huis
18Keeken143Grieten HoffsteijSeijl Dr. Nijs1392 
18Keeken144  Derrick Branss0261Index: Hoffsteij tot vrist
18Keeken145  JanHeijmen1496 
18Keeken146   Dr. Nijs0431Met huis
18Keeken146 1/2   Kerck Keeken097Index: capel tot vrist
18Keeken147Bramen hoff  F: v: Bebber0362 
18Keeken148   F: v: Bebber0238Index: Langen bongardt
18Keeken149Grote Frijsse gemeindWeijl Dr. Nijss2370 
18Keeken150Grote Frijsse gemeindWeijl F: v: Bebber1368 
18Keeken151Dat Grote StuckWeijl F: v: Bebber356 
18Keeken152Die KaaelSeijlJanHeijmen1594 
18Keeken153 Weijl Dr. Nijss138 
18Keeken154 Seijl Dr. Nijss2215 
29Keeken1Van den Bisenburg WeijlandWeijl Fraw v. Winsen0476Langs Den Duiffelsen Bandick
29Keeken2Dat Koul stuck  Dr. Nijs3106 
29Keeken3   Vic: Ringelberig1302 
29Keeken4Dat Block stuck  Dr. Nijs2122 
29Keeken5  DerrickBranss0289 
29Keeken6  Jande Wael0161Index: bitters hoffsteij
29Keeken7  HenderickBraem0159Met huis; volgens index: Jan de Wael
29Keeken8  Jande Wael0160 
29Keeken9Rocks Hofsteij  zu Haltt (H. von Bijlandt)0547Met huis
29Keeken10   Veltfengers erven0211Met huis
29Keeken11Den Kamp Juffer LisbetHoen1171Index: Jan Derrens (pachter)
29Keeken12Stegen Hoff  Stegens Hoff0178Langs Den Duiffelsen Bandick
29Keeken13Hage steenWeijlJuffer LisbetHoen0391Langs Den Duiffelsen Bandick; index: Hendrick Greven (pachter)
29Keeken14Schroers Kempken  F: v: Bebber116Langs Den Duiffelsen Bandick
29Keeken15Dat Meer stuck Juffer LisbetHoen2406Langs Den Duiffelsen Bandick; index: Hendrick Greven (pachter)
29Keeken16   F: v: Bebber1304Langs Den Duiffelsen Bandick; index: hogenkamp
29Keeken16 1/2   Hr. Bilant0146Langs Den Duiffelsen Bandick; dit perceel heeft geen nr., ligt tussen 15 en 16 in.
210Keeken17Die RamelackSeijl Vicarij Bisenburg1411Langs Die Trueb straett
210Keeken18   Custerij Duiffelwart0282Pastorij 2 deel; Index: ramelacken; marge: Pastori 2 deel, custor 1 deel
210Keeken19Die Ramel Acken  Dr. Nijss0498 
210Keeken20   Custerij Duiffelwart0167 
210Keeken21   Dr. Nijss0246 
210Keeken22Den Hengst Acker  Dr. Nijss1195Langs Die Trueb straett
210Keeken23Wiels Kempken JanHeimen2146Langs Die Trueb straett
210Keeken24   Dr. Nijss2154Langs Die Trueb straett
210Keeken25Hövelicks Kamp Derrick Branss4193Langs Die Trueb straett
210Keeken26   Custerij Keken0293Langs Die Trueb straett
210Keeken27Scholle Megertt DerrickBranss1505Langs Die Trueb straett
210Keeken28Klein Frisse gem  F: v: Bebber1435 
210Keeken29Kalff Acker  Dr. Diestt3536Index: modo Jan Heijmen
210Keeken30Den Bluimerling JanHeijmen6588Op pag. 13 staat wel een huis met hooiberg aangegeven
210Keeken31Die Kleine Frisse Gemeindt Jan Heijmen & Peter Janssen3156Eigenaren: Jan Heijmen en Peter Janssen
210Keeken32Die Kleine Frisse Gemeindt  Dr. Nijss2192 
210Keeken33Die Kleine Frisse Gemeindt – Fliren H.  Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)0247Eigenaar niet genoemd, naam uit index, hier ook onder Flieren Hoff
210Keeken34Die Ramel Acken  Dr. Nijss1410 
210Keeken35Die Ramel Acken  Dr. Nijss1193 
210Keeken36   F: v: Bebber0359Index: Ramslack
210Keeken37Die Ramel Acken  F: v: Bebber1285Index: Ramslack
210Keeken38   Custerij Duiffelward0482Pastorij firthen theil; langs die Toggraeff; index: pastorij 2 deell, custor 1 deel
210Keeken39   F: v: Bebber1535Langs Die Toggraeff
210Keeken40Die Kleine Frisse Gemeindt  Kerck Keken0589 
210Keeken41Die Kleine Frisse Gemeindt  Dr. Nijss1542 
210Keeken42Die Kleine Frisse Gemeindt  Pastorij Keken0184 
210Keeken43Die Kleine Frisse Gemeindt – Dat Grote stuck  Dr. Nijss345 
210Keeken44Die Kleine Frisse Gemeindt HenderickSimens267 
210Keeken45  Reinvan Brakel1204 
211Keeken46 Seijl Wedue Speet3273Index: Henderick Speet modo Wedue Speet
211Keeken47Kreijen LandtWeijl Dr. Moetzfeldt2183 
211Keeken48Greven AckerSeijl Dr. Poortman2542 
211Keeken49Den Klee PassSeijl Praest Landt1524 
211Keeken50Den Klee PassSeijlPeterBless1291 
211Keeken51Den Klee PassSeijl Pastorij Keken1513 
211Keeken52 WeijlBarttvan Oij1126 
211Keeken53Den RevelingWeijl Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)5312 
211Keeken54Die SteegWeijl Dr. Nijss0596Langs Die Toggraeff
211Keeken55Die SteegWeijl Jr. Ringenberig1150Index: Houfs Hoff
211Keeken56 Weijl Kl: F: Gent; F: v: Bebber0411 
211Keeken57 Weijl Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)0300 
211Keeken58Dat KlootieSeijl F: v: Bebber0460 
211Keeken59Die KlootiesSeijlRuttBraem1263Vlgs index: Jan de Waels Blootjens
211Keeken60Die Klooties – Stegens hoffWeijl Stegens Hoff0230Geen eigenaar genoemd
211Keeken61Den Monnick AckerWeijl F: v: Bebber2579 
211Keeken62 Weijl F: v: Bebber2337 
211Keeken63      ongebruikt
212Keeken64 WeijlJuffer LisbetHoen0270Index: J. Dorrens (pachter)
212Keeken65 WeijlJuffer LisbetHoen0212Index: Derrick Brans (pachter)
212Keeken66 SeijlJuffer LisbetHoen0584Index: Derrick Brans (pachter)
212Keeken67 SeijlJuffer LisbetHoen153Index: Derrick Brans (pachter)
212Keeken68 SeijlDerrickBranss331 
212Keeken69 SeijlJanvan Munster1182 
212Keeken70 SeijlLieskenVierckens0545 
212Keeken71 Seijl F: v: Bebber110 
212Keeken72Stegens HoffWeijl Stegens Hoff2256 
212Keeken73Die Riet PassenSeijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)1265 
212Keeken74Die Riet PassenSeijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)0556 
212Keeken75Die Riet PassenSeijlDerrickBrans0515 
212Keeken76Die Riet PassenSeijlLucasDerricks0308Index: Lucas Derricks smijt
212Keeken77Den HonsburgSeijlJuffer LisbetHoen1418Index: Bart van Hoekelum (pachter)
212Keeken78HonsburgWeijlGerrit Daems0303 
212Keeken79 WeijlLieskenVierckens0277Met 2 huizen en een schuur
212Keeken80Kuepers HofSeijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)0508 
212Keeken81Den Groten SandtSeijlDerrickBranss3336 
212Keeken82Den Kleinen SantSeijlJanMoers & Ermke Moers2403Eigenaren: Jan & Ermke Moers; index: ponatur cum Ermken Moers
212Keeken83Den MortnerWeijl Stegens Hoff2353 
212Keeken84 Weijl Stegens Hoff0290 
212Keeken85Die HofsteijSeijl Stegens Hoff226 
212Keeken86BungertWeijl Stegens Hoff120 
212Keeken87Dat Seij VeldtSeijl Stegens Hoff4442 
212Keeken88Die BimmelSeijl In Fliren Hoff2586 
212Keeken89 Seijl Stegens Hoff0281 
212Keeken90Die MortenaWeijl Dr. Nijs1519 
213Keeken91Die Kael  Dr. Nijss3421 
213Keeken92Gro: Frist Gem:  Fliren Hoff119 
213Keeken93Gro: Frist Gem:  Stegens Hoff0585 
213Keeken94Die Grote Frister Gemeindt  Dr. Nijss3285 
213Keeken95Die Grote Frister Gemeindt JanHeijmen2580 
213Keeken96Die Grote Frister Gemeindt  Kerck Keeken4188 
213Keeken97Die Grote Frister Gemeindt  Vicarij Ringenberig4296 
213Keeken98Die Grote Frister Gemeindt  Stegens Hoff3118 
213Keeken99Die Grote Frister Gemeindt  Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)1276 
213Keeken100Die Grote Frister Gemeindt WolterOp den Beijlert0354 
214Keeken1Die Grote Frister Gemeindt  Vicarij van Ringenberg0482 
214Keeken2Die Grote Frister Gemeindt  Kerck Keeken164 
214Keeken3Die Grote Frister Gemeindt  F: v: Bebber1201Index: tegens den monickacker
214Keeken4Grote Frister Gemeint – Grote Stucken  Dr. Nijss5525 
214Keeken5Grote Frister Gemeint – Grote Stucken  Dr. Nijss532 
214Keeken6Die Winckels Halff Landt  In Harens Hoff6280 
214Keeken7Die Winckels Halff Landt DerrickBranss5410 
214Keeken8Die Winckels Halff Landt  H: Dr. Moetzfeldt4214 
214Keeken9Die Winckels Halff Landt  Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)4557 
214Keeken10Langen PassWeijl Stegens Hoff2426Steegens hoff hierin hat die kerck Keecken etwas 2 morgen 426 rod:
214Keeken11Langen PassWeijl Dr. Nijss3345 
214Keeken12Die Lang Weij  Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)5199 
215Keeken13Die Winkels  Stegens Hoff3512 
215Keeken14Die Winkels  Flieren Hoff3243 
215Keeken15   Flieren Hoff1122 
215Keeken16   Flieren Hoff4273Index: den langen camp
215Keeken17  HendrickGreven et consortes3409 
215Keeken18Flieren Hoffsteij  Zu d: H: Haltt274Index: Flieren Hoff
215Keeken19   Flieren Hoff1161Index: vercken weijcken
215Keeken20  Cornelis Krebber1159Met huis; index: hoffsteij tot Keeken
215Keeken21  HenderickSchutt28Met huis
215Keeken22   Flieren Hoff6404Index: binnefelt
215Keeken23Echterste Ganbeer  Stegens Hoff187 
215Keeken24Die Gansbeer  Flieren Hoff1316 
215Keeken25   Flieren Hoff110Index: gans voren
215Keeken26Die Gans vooren  Stegens Hoff278 
215Keeken27Die Gans vooren  Stegens Hoff288Check of deze op de kaart is aangegeven
216Keeken28Die Steeg half lantWeijl Dr. Moetzfeldt1527 
216Keeken29Die Steeg half lantWeijlHermanRijff289 
216Keeken30 Weijl Dr. Moetzfeldt112 
216Keeken31 Weijl Dr. Moetzfeldt5577 
216Keeken32 Weijl Dr. Moetzfeldt0235 
216Keeken33Die WoertSeijl Dr. Moetzfeldt4113 
216Keeken34Die Korte SteegSeijl Dr. Moetzfeldt2421 
216Keeken35Den Haeff AckerWeijl Zellen Hoff3594 
216Keeken36 WeijlJanTen Haeff2110 
216Keeken37Die Vrij StuelSeijlJanTen Haeff2415 
216Keeken38Die Vrij StuelSeijlMechteltvan Oij1399Index: ponatur cum Bart van Houkelum
216Keeken39 WeijlMechteltvan Oij0339 
216Keeken40 WeijlMechteltvan Oij0257 
216Keeken41 SeijlPeterJanssen1135 
216Keeken42 WeijlJanArndts126Hoffsteij Jan Arndts
216Keeken43 WeijlMechteltvan Oij0106 
216Keeken44 WeijlHenderickArntz164 
216Keeken45 Weijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)116Hoffsteij zu dem H Halt
216Keeken46 Weijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)0272 
216Keeken47 Weijl Huismans erven0206Met huis
216Keeken48 WeijlTheisTheissen0167 
216Keeken49 WeijlFrederickMoerss0241Met huis; index: Modo Hendrick Verwaijen
217Keeken50Burg Greven Hofsteij  Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)1405Langs Darens Straetjen
217Keeken51Den Groten AckerSeijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)613Langs Die Kerck Straet
217Keeken52Die AckersSeijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)3169Langs Die Kerck Straet
217Keeken53   Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)1373 
217Keeken54Die AckersSeijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)4549 
217Keeken55Giesen Hoffstat   1544Geen eigenaar genoemd
217Keeken56  DerrickZeelen0370Index: Hoffsteij an Halderweij
217Keeken57  ErmkenMoerss0383 
217Keeken58Pekels Hof HendrickArndts0349Index: Penatur cum Hendrick Arntz
217Keeken59 Seijl Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)481Hiernaast ligt de Halder Weij
217Keeken60   Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)3159Hiernaast ligt de Halder Weij
217Keeken61   Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)3444Hiernaast ligt de Halder Weij
217Keeken62   Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)3414 
217Keeken63   Zu d: H: Haltt (H. von Bijlandt)2398 
218Keeken64   Z: D: H: Halt (H. von Bijlandt)152Met 2 huizen; index: Lucas Derricks met in de marge: H. von Bijlandt
218Keeken65Hokeloms Kaet  Z: D: H: Halt (H. von Bijlandt)156 
218Keeken66  Thomasv: Hokelom0356 
218Keeken67  Janv: Hokelom0368Index: Halderweijse Hoffsteij
218Keeken68Hoffsteij  Z: D: H: Halt0473 
218Keeken69   Vic: tot Vacke0320Index: vicarij Keeken
218Keeken70Darens Hoff   0428Met huis; Geen eigenaar genoemd; index: Dormans Hoffsteij
218Keeken71Zu Darens hoff   0290Met huis; index onder: Dormans Hoffsteij
218Keeken72Zu Darens hoff WillemStoffels090 
218Keeken73Die Kaett  Pastorij Keeken2225Met huis; index: Pastorien Hoffsteij
218Keeken74De Viff HondtSeijl Pastorij Keken0526Ligt naast Pastorije Pesken
218Keeken75Die Viff Hondt  Vicarij Keeken0497Ligt naast Pastorije Pesken
218Keeken76Die Ries Duiffels Janv: Hokelom0485Ligt naast Pastorije Pesken
218Keeken77Die Ries Duiffels Thomasv: Hokelom0467Ligt naast Pastorije Pesken
218Keeken78Die Ries Duiffels  Becker tot Niumegen1251Ligt naast Pastorije Pesken
218Keeken79Duiven Acker  Kerck Keken0484Ligt naast Pastorije Pesken
218Keeken80  Arndtv: Egeren0509Met huis; ligt langs Die Ries Duiffelse Straet en Hoog Veltse straet
218Keeken81  Rut Krechting0542Met huis; langs de Hoog veltse straet
218Keeken82  Daem van Buiren erven1318Met huis; langs de Hoog veltse straet
218Keeken83  WolterOp den Beijlert2158Langs de Hoog veltse straet
218Keeken84Die EngSeijlJanMoers  1184Tussen het Pastorije Pesken en de Hoog veltse straet; Index: Jan Moerss erven en in de marge: ponatur cum Ermken Moerss
218Keeken85Dat Hoog Veltt  H: D: Diest1417Index: modo Hendrick Brans
218Keeken86Dat Hoog Veltt HermenBraem1460 
218Keeken87Dat Hoog Veltt Jan Huismans1565Index: dit bij Huisman frow te soeken
218Keeken88Hoffsteij  Z: D: H: Halt (H. von Bijlandt)0493 
218Keeken89   Vicarij van Ringenberg0191 
218Keeken90Dat Hoog Veldt – Spicks H.  Jr. Tegnagel4504 
218Keeken91Dat Hoog Veldt   Jr. Tegnagel2378 
218Keeken92Jr. Tegnagels Kaet  Jr. Tegnagel0236 
218Keeken93Rutt Lippitz Hoffsteij RuttLippitz198Met huis
218Keeken94   Jr. Tegnagel0580Index: hoghfelt
218Keeken95Die Geer WolterOp den Beijlert1182Met huis
218Keeken96  Herman Braem12Met huis
218Keeken97Peter Janssens Hofs  Z: D: H: Halt (H. von Bijlandt)0556Met huis
218Keeken98Stevens Hofst  Z: D: H: Halt (H. von Bijlandt)1175 
218Keeken99Spicks Hoff  Jr. Tegnagel1357 
218Keeken100  Thomasvan Hokelom0279 
218Keeken101   Z: D: H: Halt (H. von Bijlandt)1285 
218Keeken102  Tilmanvan Bael0282Met huis
218Keeken103  WillemReiner097Met huis
219Keeken1 Seijl In Reimen Hoff3507Hierboven ligt Die Bimmensse Toggraef en Die Grote Bimmensse Gemeindt
219Keeken2Dat Binne veldt  In Reimen Hoff2523 
219Keeken3Dat Binne veldt  In Reimen Hoff2107 
219Keeken4Dat Binne veldtSeijl Hr: v: Hövelick3363Index: Heijmen Hoff; met nr. 5: die ses morgen
219Keeken5Heimen HoffWeijl Hr: v: Hövelick2410Index: Heijmen Hoff; met nr. 4: die ses morgen
219Keeken6Die Vier MergenWeijl Hr: v: Hövelick3564Index: Heijmen Hoff
219Keeken7Die Viff Mergen  Hr: v: Hövelick58Index: Heijmen Hoff
219Keeken8Dat Hoenss Landt  Hr: v: Hövelick623Index: Heijmen Hoff
219Keeken9Die Steen AckersSeijl Hr: v: Hövelick316 
219Keeken10Die Steen AckersSeijl Hr: v: Hövelick5284 
219Keeken11   Hr: v: Hövelick0557Met huis; Naam perceel onleesbaar; Index: Heijmen Hoff
219Keeken12Heimen Hoff  Hr: v: Hövelick1242Met huis; index: Heijmen Hoff, Huijs op de bongart
219Keeken13Hoffsteij Goessen Janssen GoessenJanssen1525Met huis
219Keeken14Reijmen Hoff  In Reimen Hoff0522Met huis en hooiberg
219Keeken15Het Wonhuiss  Hr: v: Hövelick0197Met huis
219Keeken16Hartmans Kaet  Hr: v: Hövelick0346Met huis
219Keeken17Hoffsteij Bernt Verborg Bernt Verborg148 
219Keeken18Koenders Hoffsteij  Koenders1359Index: staat onder Jan ten Haeff
219Keeken19Hoffsteij Hend: Zerris HenderickZerris1354Met huis
219Keeken20Hoffsteij Wessel Gerrits WesselGerrits0508Met huis
219Keeken21Hoffsteij Willem Ruelofs WillemRuelofs170Met huis
220Bimmen22Den Doulen  Kerck Keken12 
220Bimmen23Zeelen Hoffst RuttLippitz131In register: modo Arndt van Baell
220Bimmen24  JennekeKrechting0319Met huis
220Bimmen25  PeterKrechting0370 
220Bimmen26  RuttKrechting0368 
220Bimmen27   Zu d: H: Halt (H. von Bijlandt)0380 
220Bimmen28Dat Hoog Veldtt WillemGiltges1583 
220Bimmen29Dat Hoog Veldtt Janvan Horsen0293 
220Bimmen30Dat Hoog Veldtt RutLippitz0435Volgens index: modo Ermken Moers
220Bimmen31   Becker tot Niumegen0461 
220Bimmen32   Custerij Bimmen1336 
220Bimmen33   Becker tot Niumegen4392Met huis
220Bimmen34De Spicker ErmkenMoers1422Met huis en hooiberg 
220Bimmen35  ErmkenMoers2336Met huis
220Bimmen36  StijnKuipers0494Index: ponatur cum Tomas van Houkelom
220Bimmen37  ErmkenMoers0549 
220Bimmen38  NeeskenHuisman0380 
220Bimmen39  HermanScherers1477 
220Bimmen40Den Quade KampWeijl Hr: v: Hövelick1413Index: Cleverkamp, onder dat huijs hengemeingh
220Bimmen41Den Quade KampWeijl Hr: v: Hövelick260Index: onder dat huijs hengemeingh
220Bimmen41 1/2Die HingmingSeijl Hr: v: Hövelick2424Modo Rutt Lippitz; volgens index Rutt Lippitz, modo Herman van de Pavert
220Bimmen42Verckens Wijken  Hr: v: Hövelick172Hiernaast ligt “Die Hingming” H: v: Hövelick; index: onder dat huijs hengemeingh
220Bimmen42 1/2Hofsteij pastorij Bimmen  Pastorij Bimmen1204 
221Keeken43Klein Kekense Gemeindt   Juncker Tegnagel258 
221Keeken44Klein Kekense Gemeindt – Die Regen AckersSeijl In Reimen Hoff1498Hieronder ligt Niel
221Keeken45Klein Kekense Gemeindt – Die Regen AckersSeijl In Zellen Hoff3457Hieronder ligt Niel; vlgs index: Ermken Moerss, in zellen hoff
221Keeken46Die Klein Kekense GemeintWeijl Heer V. Hoevelick1549Hieronder ligt Niel; index: weteringhs acker; Heijmen Hoff
221Keeken47Die Klein Kekense Gemeint  In Reimen Hoff2163 
221Keeken48Die Klein Kekense Gemeint  Juncker Tegnagel3118 
221Keeken49Die Klein Kekense Gemeint  In Zellen Hoff370Volgens index: Ermken Moerss, in zellen hoff
221Keeken50Die Klein Kekense Gemeint Petervan Bael1341 
221Keeken51Die Klein Kekense Gemeint  In den Hegsen Hoff1319 
221Keeken52Die Klein Kekense Gemeint  Jr. Tegnagel2166 
221Keeken53Die Klein Kekense Gemeint  Dr: Motzfeldt0484 
221Keeken54Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick0438Ligt langs Die Wetering; hierachter ligt Niel
221Keeken55Die Klein Kekense Gemeint – Lange mergen  Jr. Tegnagel0396 
221Keeken56Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick0473Index: Heijmen Hoff, den blasballick
221Keeken57Die Klein Kekense Gemeint  Jr. Tegnagel0370Index: blasballick
221Keeken58Die Klein Kekense Gemeint  In den Hegsen Hoff1199 
221Keeken59Die Klein Kekense Gemeint  Pastorij0414 
221Keeken60Die Klein Kekense Gemeint JanHeijmen0320 
221Keeken61Die Klein Kekense Gemeint Petervan Bael0289 
221Keeken62Die Klein Kekense Gemeint WolterOp den Beilert0248 
221Keeken63Die Klein Kekense Gemeint  Pastorij Keken0226 
222Keeken64Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick0450Index: bragse morgen?; Heijmen Hoff
222Keeken65Die Klein Kekense Gemeint  Jr. Tegnagel2331 
222Keeken66Die Klein Kekense Gemeint  Doctor Motzfeldt0537 
222Keeken67Die Klein Kekense Gemeint  Reimen Hoff0379 
222Keeken68Die Klein Kekense Gemeint JanHeijmen0128 
222Keeken69Die Klein Kekense Gemeint PeterKrechting0128 
222Keeken70Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick1409Index: Die Biell; Heijmen Hoff
222Keeken71Die Klein Kekense Gemeint  Hegsen Hoff0213 
222Keeken72Die Klein Kekense Gemeint  Doctor Motzfeldt1170 
222Keeken73Die Klein Kekense Gemeint  Hegsen Hoff178 
222Keeken74Die Klein Kekense Gemeint  Vicarij Vaeke1226 
222Keeken75Die Klein Kekense Gemeint  Reimen Hoff112 
222Keeken76Die Klein Kekense Gemeint  Hegsen Hoff0468 
222Keeken77Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick0515Index: Heijmen Hoff
222Keeken78Die Klein Kekense Gemeint  Jr. Tegnagel0476Index: Reimen Hoff, 1 M 1 2 R
222Keeken79Die Klein Kekense Gemeint  Vicarij Vaeke0497 
222Keeken80Die Klein Kekense Gemeint  Hegsen Hoff0458 
222Keeken81Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick0418Index: Heijmen Hoff; klein ganskuijll
222Keeken82Die Klein Kekense Gemeint  Reimen Hoff1330Uit index
222Keeken83Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick0427Index: Heijmen Hoff; groot ganskuijll
222Keeken84Die Klein Kekense Gemeint  Jr. Tegnagel0427Index: die 5 hundt
222Keeken85Die Klein Kekense Gemeint ErmkenMoerss0522 
222Keeken86Die Klein Kekense Gemeint  Reimen Hoff0160Uit index waarsch. V. Hovelick
222Keeken87Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick0156Index: Heijmen Hoff
222Keeken88Die Klein Kekense Gemeint  Jr. Tegnagel0175 
222Keeken89Die Klein Kekense Gemeint – Vogels Hoffsteij Wolter Op den Beijlert0320 
222Keeken90Die Klein Kekense Gemeint  Jr. Tegnagel1289 
222Keeken91Die Klein Kekense Gemeint  Hr: v: Hövelick1106Index: Heijmen Hoff, staat in de index ook onder Ermken Moerss
222Keeken92Die Klein Kekense Gemeint  Hegsen Hoff2496 
222Keeken93Die Klein Kekense Gemeint  Vicarij Vaeke1215 
222Keeken94Die Klein Kekense Gemeint  Doctor Motzfeldt0147 
222Keeken95Die Klein Kekense Gemeint  Reimen Hoff1431Uit index, waarsch/ Heegschen Hoff
222Keeken96Die Klein Kekense Gemeint  In den Hegsen Hoff327 
222Keeken97Die Klein Kekense Gemeint  Z: d: H: Halt (H. von Bijlandt)198 
222Keeken98Die Klein Kekense Gemeint PeterKrechting0321 
223Bimmen1Die Klein Bimmense Gemeint  Vicarij tot Bimmen4246Hiernaast ligt Millingen
223Bimmen2Die Klein Bimmense Gemeint  H: v: Hövelick12557 
223Bimmen3Die Klein Bimmense Gemeint Bardtde Wael1367Bardt de Wael modo H: v: Hövelick
223Bimmen4Die Klein Bimmense Gemeint  Rudenscheits erven3544 
223Bimmen5Die Grote Bimmense Gemeint  Vicarij tot Spaldrop2518 
223Bimmen6Die Grote Bimmense Gemeint  Vicarij van Bimmen355 
223Bimmen7Die Grote Bimmense Gemeint  Kerck tot Bimmen2143 
223Bimmen8Die Grote Bimmense Gemeint  Vicarij tot Spaldrop142Pag. 24 geeft aan voor nr. 8: Ringelberg vicarij
223Bimmen9Die Grote Bimmense Gemeint  H: v: Hövelick393Index: dat grote stuck
223Bimmen10Die Grote Bimmense Gemeint  Vicarij tot Bimmen2276Index: onder vicarij tot Spaldrop
223Bimmen11Die Grote Bimmense Gemeint  H: v: Hövelick0526Index: den mergen ant hoeken
223Bimmen12Die Grote Bimmense Gemeint  Vicarij v. Bimmen0442 
223Bimmen13Die Grote Bimmense Gemeint  Vicarij tot Spaldrop19 
223Bimmen14Die Grote Bimmense Gemeint  Kerck Keeken12Index: vercken kempken?
224Bimmen15Die Grote Bimmense Gemeint  Rudenscheijts erven3527 
224Bimmen16Die Grote Bimmense Gemeint  Zu dem Hegsen hoff2509Index: H. von Bijlandt
224Bimmen17Die Grote Bimmense Gemeint  Junck. Tegnagel1398Modo H: von Hövelick
224Bimmen18Die Grote Bimmense Gemeint  Reijmen hoff4164 
224Bimmen19Die Grote Bimmense Gemeint  Den Zellen Hoff2569 
224Bimmen20Die Grote Bimmense Gemeint  Kerck Bimmen0189 
224Bimmen21Die Grote Bimmense Gemeint – Den Ente mergen  H: v: Hövelick0406Modo Rudenscheits erven; index: den linten morgen
224Bimmen22Die Grote Bimmense Gemeint  Rudenscheits erven2277 
224Bimmen23Die Grote Bimmense Gemeint  Zu dem Hegsen hoff1454Index: H. von Bijlandt
224Bimmen24Die Grote Bimmense Gemeint  Pastorij tot Bimmen2452 
224Bimmen25Die Grote Bimmense Gemeint  Vicarij tot Bimmen0292Index: vicarij tot Spaldrop
224Bimmen26Die Grote Bimmense Gemeint Jande Wael0574Jan de Wael modo H: v: Hövelick
224Bimmen27Die Grote Bimmense Gemeint DerrickZeelen133Derrick Zeelen mode H: v: Hovelick
224Bimmen28Die Grote Bimmense Gemeint HenderickSchriver0223Hend: Scriver modo H: v: Hovelick
224Bimmen29Die Grote Bimmense Gemeint  Frauw Auwens0248Frauw Auwens modo H: v: Hovelick
224Bimmen30Die Grote Bimmense Gemeint  Rudenscheits erven0506Rudenscheits erven m van Hovelick
224Bimmen31Die Grote Bimmense Gemeint Baerttde Wael3305Baertt de Wael modo H. v. Hövelick
224Bimmen32Die Grote Bimmense Gemeint – Spelde Merge  H: v: Hövelick0509 
225Bimmen33Hoffsteij vicarij tot BimmenSeijl Vicarij tot Bimmen169Index: vicarij tot Spaldrop
225Bimmen34 Weijl Junck. Tegnagel0527Modo Hr von Hövelick; volgens index: Rutt Lippitz modo Jr. Tegnagel
225Bimmen35 WeijlGoertMoers079Modo Hr von Hövelick
225Bimmen36Papen KampWeijl Pastorij tot Bimmen1337 
225Bimmen37 Weijl Rudenscheits erven1255Index: Weijde an der Dieck
225Bimmen38 WeijlGoertMoers0265Modo Hr von Hövelick; index: Die Laek
225Bimmen39Hoffsteij Kerck BimmenWeijl Kerck Bimmen0280 
225Bimmen40 WeijlGoertMoers0318Bij de kerk van Bimmen; Modo Hr von Hövelick; index: Bongardt an den kerckhoff
225Bimmen41 SeijlHenderickSchutt0566 
225Bimmen42 SeijlGoertMoers0470Modo H: von Hövelick
225Bimmen43 Seijl Pastorij tot Bimmen0138 
225Bimmen44 SeijlDerrickUtzelman0393Modo H: von Hövelick
225Bimmen45Wellens VeldttWeijl Heer von Hövelick282 
225Bimmen46Wellens VeldttWeijl Ritdenscheits erven2461 
225Bimmen47Hoffsteij vicarij tot BimmenSeijl Vicarij tot Bimmen2448Hiernaast ligt Millingen; index: vicarij tot Spaldrop
225Bimmen48Klein Bim: Gemeintt – Datt Heijlige LandttSeijl Kerck Bimmen115 
225Bimmen49 Weijl Kerck Bimmen0277 
225Bimmen50 Weijl H: v: Hövelick0535Olim Jan Knoop; volgens index: Jan Knopp, Hoeffsteij tot Bimmen heer van der Hoevelick toestendigh
225Bimmen51 WeijlHermanGoris0210Met huis
225Bimmen52 Seijl Ritdenscheits erven0140Index: Den Poll
225Bimmen53 SeijlHermanGoris0447 
225Bimmen54Pael AckerSeijl Spaldrops vicarij3282 
225Bimmen55 WeijlPeterGoessens0517Modo H: von Hövelick; met huis
225Bimmen56 Weijl Pastorij Bimmen0200Met huis
225Bimmen57 Seijl Pastorij Bimmen0232 
225Bimmen58 SeijlArntvan Bael0124 
225Bimmen59Pael AckerSeijl H: v: Hövelick0528 
225Bimmen60De SwaenSeijlHenderickSchriver0377Modo H: v: Hövelick
225Bimmen61 Weijl Vicarij tot Bimmen1202Index: vicarij tot Spaldrop
225Bimmen62 Weijl H: v: Hövelick0323Index: Hendrick Scrivers kempken
225Bimmen63 WeijlGerritde Wael0381Modo H: v: Hövelick
225Bimmen64 WeijlGerritde Waels erven113Modo H: v: Hövelick; met huis
225Bimmen65Die 8 HondtWeijl H: v: Hövelick1433 
225Bimmen66 WeijlRuttLippits en Ermken Moers1524Eigenaren Rutt Lippits en Ermken Moers, modo Hr von Hövelick
225Bimmen67 WeijlRuttLippits en Ermken Moers1509Eigenaren Rutt Lippits en Ermken Moers, modo Hr von Hövelick
225Bimmen68Kempken aen den DickWeijl Kerck Bimmen0562De kerck heeft hiervan 200 Roeden; de rest (362 R) H: v: Hövelick
225Bimmen69Den Smachtt KampSeijl H: v: Hövelick6471 
226Duffelward70 Weijl F: v: Bebber119Ligt naast de Warder Weij (nr. 100)
226Duffelward71 Weijl H: Doct: Poortman5204 
226Keeken72Die MeeselsWeijl Weduwe Speett52Index: Henderick Speet modo Wedue Speet
226Keeken73Die MeeselsWeijlArndttBraem3400 
226Keeken74Praebsten LanttSeijl Prabsten landt166Index: Rut Spronck pachter
226Keeken75Die Meesels – Speeten HoffSeijl F: v: Bebber169Index: morgen int goij en “onder speten hoff”
226Keeken76Die Meesels – Speeten HoffSeijl F: v: Bebber160 
226Keeken77Die MeeselsSeijl Praestij Cleve189 
226Keeken78 Seijl H: Doct: Motzfeltt1228 
226Keeken79In Speeten HoffSeijl F: v: Bebber2405 
226Keeken80Praesten LanttSeijl Praestij Cleve0396 
226Keeken81 Weijl Wittibe Speeten3230 
226Keeken82 Seijl H: Doct: Poortman1370 
226Keeken83Die HorstenWeijl H: Doct: Motzfeltt3109 
226Keeken84Die HorstenWeijl F: v: Bebber1506 
226Keeken85Die HorstenWeijlPeterBless en Gerritt Noij4499Index: voor die helffte, die ander helffts Hendrick (Sack of Laat?)
226Keeken86 WeijlDerrickUtzelman395 
226Keeken87 Weijl H: Doct: Motzfeltt4270 
227Keeken88 Weijl In Stegens Hoff2387 
227Keeken89   Dr. Nijss3259 
227Keeken90   Mons: Oosterwick544 
227Keeken91  JanHeijmen und Peter Janssen0513Index: onder beide eigenaren, in de marge: Jan Heijmen alleen
227Keeken92  JacobWillems2475Index: modo D. Brans
227Keeken93Die Hingmingh  Dr. Nijss6230 
227Keeken94   Z: d: H: Halt (H. von Bijlandt)2211Index: Hasseltz kempken
227Keeken95   Z: d: H: Halt (H. von Bijlandt)1200Index: Hingming olim Bebber
227Keeken96   Vicarij van Ringenberg0542 
227Keeken97   Mons: Masius7353 
227Keeken98Die Dingdong RutLippitz & Ermken Moers2261 
227Keeken99Die Dingdong RutLippitz & Ermken Moers2128Index: modo Bart van Houkelum
227Keeken100Die Dingdong  Pastorij Keeken0572 
227Keeken101Die Dingdong  Dr. Nijss4428 
227Keeken102Die Dingdong  Dr. Nijss432 
227Keeken103Die Dingdong  H: Diest4267Index: modo Derrick Brans
228Keeken1   Custerij Keeken0484 
228Keeken2   Stegens Hoff157 
228Keeken3Die Dingdong  Dr. Nijss1467 
228Keeken4Die Dingdong  Stegens Hoff23 
228Keeken5  CornelisKrebber3329Index: den suert?
228Keeken6Valendunck Wolter op de Beijlert2286 
228Keeken7Die Pael Ackers RutBraem2472Vlgs index: Bogels Palacker en ook bij Mons: Boegel, in de marge: modo Rut Braem
228Keeken8Die Pael Ackers HenrickVerwaijen1255 
228Keeken9Die Pael Ackers ErmkenMoerss1200 
228Keeken10   Juncker Ringenberg7178Index: Houfs Hoff, die Ackerse Weij
228Keeken11   Flieren Hoff3223 
228Keeken12   Flieren Hoff2373 
229Keeken13Dat Seij Veldt  Zellen Hoff5566 
229Keeken14  WesselTer Berger0579Met huis
229Keeken15Hegse Hoff  z: d: h: Haltt1262Met huis; index: Hegsen Hoff
229Keeken16In die HeegWeijl In den Hegser Hoff296 
229Keeken17In die Heeg  In den Hegser Hoff2148 
229Keeken18Die Binck  im Hegsen Hoff1465 
229Keeken19Den Bergelum  Junck. Tegnagel7407 
229Keeken20In die Heeg – Den Bergelum  Hegsen Hoff2347 
229Keeken21In die Heeg  In den Hegsen Hoff2363 
229Keeken22In die Heeg  In den Hegsen Hoff5464 
229Keeken23Die Wiell  Junck. Tegnagel9335 
229Keeken24Den Kloot  Junck: Ringelberig11546Index: Houfs Hoff 
230Keeken25Die Woertt  Mons: Oosterwijck171Met huis
230Keeken26Datt frij Lantt  Mons: Oosterwijck1159 
230Keeken27Goessenss VeldttSeijl Mons: Oosterwijck3135 
230Keeken28Dat Seij Veltt  Mons: Oosterwijck425 
230Keeken29Den Nijen Bungert  Mons: Oosterwijck1113 
230Keeken30Datt Middelste HueffkenSeijl Mons: Oosterwijck2293 
230Keeken31Datt Weij Hueffken  Mons: Oosterwijck2265 
230Keeken32Datt Echterste HueffkeSeijl Mons: Oosterwijck1227 
230Keeken33Datt Hueffken  Junck: Ringenberig4160Index: Houfs Hoff
230Keeken34Den Houffsen Hoff  Junck: Ringenberig6561Met 2 huizen en hooiberg
230Keeken35In Die Hoeffen  In Steegens Hoff5169 
230Keeken36In Die Hoeffen  In Harenss Hoff4492 
230Keeken37In Die Hoeffen  In den Steegsen Hoff2390 
230Keeken38In Die Hoeffen  In Harenss Hoff2508 
230Keeken39In Die Hoeffen  In Zellen Hoff2419 
231Keeken40Die Straet AckersSeijlJan Braem363 
231Keeken41Die Straet AckersSeijlBarttvan Oij2519Index: voor de helft bezeten door Thomas van Hoekelom
231Keeken42Kreije landtSeijlBarttvan Oij1169 
231Keeken43 Seijl Flieren Hoff2125 
231Keeken44 Seijl Zellen Hoff4440 
231Keeken45Die Grote Grass HouffSeijl In Harens Hoff6192 
231Keeken46Die Furste Grass HouffWeijl In Harens Hoff2235 
231Keeken47Haefreidungh und VerckensweijWeijl In Harens Hoff3124Index: Huishoeff und verckensweij; met huis en 2 hooibergen
231Keeken48Dat Lobbe kempkenSeijl Mons: Oosterwijck0381Index: Lobbe kempken
231Keeken49Die Lang HouffSeijl Mons: Oosterwijck2572 
231Keeken50Bestevaers HouffSeijlTonisLucassen396 
231Keeken51 SeijlJacobMeijer144Index: modo D. Brans
232Keeken52   In Harens Hoff0264 
232Keeken53Dat Loeningen  In Harens Hoff4475 
232Keeken54Die RottenWeijl In Harens Hoff3397 
232Keeken55Die RottenWeijl In Harens Hoff2518 
232Keeken56 Weijl In Harens Hoff3219 
232Keeken57Die Alenden  Frauw van Bockhorst erven2208Frauw van Bockhorst erven untt Boegel verdeillt; index: Reimen Hoff
232Keeken58Die Alenden  Frauw van Bockhorst erven3561Frauw van Bockhorst erven untt Boegel verdeillt
232Keeken59Die Alenden  Reijmers hoff20 
232Keeken60De NachtegaelSeijl Mons: Boegel2304 
232Keeken61Die Papen Ackers  In Reimen Hoff1394 
232Keeken62Die Papen Ackers  In Reimen Hoff491 
232Keeken63   Junck: Tegnagel1541 
232Keeken64Die RottenSeijl In den Hegsen Hoff2234 
232Keeken65Die RottenSeijl In den Hegsen Hoff1461 
232Keeken66Datt Rott  In Reijmen Hoff3534 
232Keeken67   Naberen te Keeken0331 
232Keeken68Scharden Acker  In den Hegsen Hoff216 
232Keeken69Den Scharden Acker  Juncker Ringenberg4456Index: Houfs Hoff
233Keeken70Die HeimstattWeijl In Zellen Hoff4214 
233Keeken71Die Heim staden  Stegens Hoff0429 
233Keeken72Die Heim staden  Mons: Boegel0518 
233Keeken73Den Galgen AckerSeijl H: Dr: Motzfeltt5467 
233Keeken74Die Wazeroms  In den Steegsen Hoff2306 
233Keeken75   In Harens Hoff243 
233Keeken76Den Bone KampSeijl In Harens Hoff3484 
233Keeken77Den Poll Kamp  In Harens Hoff4578 
233Keeken78Die Wazeroms  In Harens Hoff295 
233Keeken79Kleinen Arndt Acker  In Harens Hoff2346Hiernaast staat: Jan Arndts te Niel
233Keeken80Die Wazeroms  In Harens Hoff2153 
233Keeken81Die Wazeroms  Vicarij van Ringenberig3158 
233Keeken82Pael Acker RuttLippitz en Ernken Moers0437Index: modo Jan Lippitz
233Keeken83  RuttLippitz en Ernken Moers0426Index: modo Jan Lippitz
233Keeken84   H van Diest0571Index: modo Derrick Brans, paelacker
234Keeken85Die AlendenWeijlRuttLippits en Ernken Moers4284 
234Keeken86Die AlendenWeijlRuttLippits en Ernken Moers4318Index: modo Frerick Lippitz
234Keeken87Den PapenackerWeijl Jr. Tegnagel4481Index: Papenacker
234Keeken88 Weijl In den Hegsen Hoff1182 
234Keeken89 Weijl Hegsen Hoff1238 
234Keeken90Den Biesen KampWeijl In Harens Hof2294 
234Keeken91 Weijl In Zellen Hoff3322 
234Keeken92Marien kampWeijl Kerck Keeken4138 
234Keeken93 Weijl Kerck Keeken1176 
234Keeken94 Weijl In Zellen Hoff1367 
234Keeken95Den HoeverenSeijl In Zellen Hoff1546 
234Keeken96 Seijl In Zellen Hoff116 
235Keeken92Halder Weij GemeindtWeijl Gemeindt2728Hierin: H: v: Bijlants gericht (met galg)
236Keeken1Die Grote Kekensse Gemeint  Heer von Hövelick162Modo….; index: mergen an den regenacker
236Keeken2Die Grote Kekensse Gemeint  Junck: Tegnagel4438index: die 5 morgen
236Keeken3Die Grote Kekensse Gemeint  In Reimen Hoff1565 
236Keeken4Die Grote Kekensse Gemeint  In den Hegsen Hoff1435 
236Keeken5Die Grote Kekensse Gemeint  Junck: Tegnagel1483Index: die 2 morgen
236Keeken6Die Grote Kekensse Gemeint  In Zellen Hoff394 
236Keeken7Die Grote Kekensse Gemeint  Vicarij tho Vacke1581Index: vicarij tot Spaldrop
236Keeken8Die Grote Kekensse Gemeint  Pastorij Bimmen2224 
236Keeken9Die Grote Kekensse Gemeint  Rudenscheits erven2412 
236Keeken10Die Grote Kekensse Gemeint  Heer von Hövelick3577Fr: Elisabeth Moetzfeltt hiervan 2 m; index: tegen den rosmoellen
236Keeken11Die Grote Kekensse Gemeint  Heer von Hövelick8568Index: neffens die moellen
236Keeken12Die Grote Kekensse Gemeint  Amptman Tondi0195Met huis en molen
236Keeken13Die Grote Kekensse Gemeint WolffganckVerborg1263 
236Keeken14Die Grote Kekensse Gemeint  Heer von Hövelick7308In Heijmen Hoff
236Keeken15Die Grote Kekensse Gemeint  In den Hegsen Hoff6220Index: Den Moollen bergh
237Keeken16Die Grote Kekensse Gemeint  In Reijmen Hoff6149 
237Keeken17Die Grote Kekensse Gemeint  Junck: Tegnagel314Index: Dornebosse 3 morgen
237Keeken18Die Grote Kekensse Gemeint  In den Hegsen Hoff3277 
237Keeken19Die Grote Kekensse Gemeint  Juncker Tegnagel6172Index: Die 6 morgen
237Keeken20Die Grote Kekensse Gemeint  Heer von Hövelick292Index: Heimen Hoff
237Keeken21Die Grote Kekensse Gemeint  Kerck Keeken0324 
237Keeken22Die Grote Kekensse Gemeint JannSleeper0238Later bij Peter Krechting toegevoegd 
237Keeken23Die Grote Kekensse Gemeint PeterKrechting0173 
237Keeken24Die Grote Kekensse Gemeint Barttde Waell1357 
237Keeken25Die Grote Kekensse Gemeint  Vicarij Vaeke1481 
237Keeken26Die Grote Kekensse Gemeint  Vicarij Ringenberig0559Index: Kerst Sprenger, in de marge: onder die Ringenbergse vicarie
237Keeken27Die Grote Kekensse Gemeint  Vicarij tot Niell2376 
237Keeken28Die Grote Kekensse Gemeint  In Zellen Hoff225 
237Keeken29Die Grote Kekensse Gemeint  In Reijmen Hoff2213 
237Keeken30Die Grote Kekensse Gemeint WolfganckVerborg0428 
237Keeken31Die Grote Kekensse Gemeint PeterJanssen0509 
237Keeken32Die Grote Kekensse Gemeint ErmkenMoers0277 
237Keeken33Die Grote Kekensse Gemeint  Pastorij Keeken0440 
138Kekerdom1Weylant Capitel von Cleve  Capittel van Cleve2130Hiernaast “die Moelle straet”
138Kekerdom2Seijlant Capitel von Cleve  Capittel van Cleve1448Hiernaast “die Moelle straet”
138Kekerdom3Seijland Capitel von Cleve  Capittel van Cleve2316 
138Kekerdom4Seyland sampt haefreijdung  Capittel van Cleve6280Met huis
138Kekerdom5Dat Hogh Stuck Seijl.  Capittel van Cleve2402 
138Kekerdom6Weijland Capittel von Cleve  Capittel van Cleve669Hiernaast “die Moelle straet”
138Kekerdom7Die Groote Vreegras  Zu dem Hausse Spaldrop6356 
138Kekerdom8Dat Smaelkempken Schrauw Land   Rentmeister Hagten7280Weijlant
138Kekerdom9Alix veldt Seijlant  Zu dem Hausse Spaldrop3381 
138Kekerdom10   Zu dem Hausse Spaldrop0222 
138Kekerdom11   Zu dem Hausse Spaldrop0283Met huis; hiernaast ligt een Tichel oven
139Kekerdom12Den Pertskamp weijland  Zu dem Hausse Spaldrop3406 
139Kekerdom13Den Langenkamp weijland  Rentmeister Hagten3530 
139Kekerdom14Den kleinen Schmacht Kamp Weijl  Rentmeister Hagten1382 
139Kekerdom15Den Groten Schmacht kamp weijl:  Rentmeister Hagten324 
139Kekerdom16Der Kleine Vreegrass weijl:  Rentmeister Hagten424 
139Kekerdom17Melte kempken weij  S: Hogenant (of: Hogewart)1562Prot.: 18.7.1676, Burgemeester Hochgeward v. Emmerich verkoopt aan Stift Bebber.
139Kekerdom18Stabels kamp weijlant  Stift Bebber3415of 413 roeden
139Kekerdom19Den Koekamp weijl:  Zu dem Hausse Spaldrop6112 
139Kekerdom20Weijlant  Zu dem Hausse Spaldrop220 
139Kekerdom21Der Bodtsse Poll weijland  Zu dem Hausse Spaldrop4580 
139Kekerdom22Bung:  Capittel van Cleve0126 
139Kekerdom23Weijland Capittel von Cleve  Capittel van Cleve7548 
140Kekerdom24Die Echterste Billen Seijl:Seijl Zu dem Hausse Spaldrop2242Die lantweer 190 Roeden
140Kekerdom25Dat Peppel Stuck SeijlSeijl Zu dem Hausse Spaldrop3470Die lantweer 126 Roeden
140Kekerdom26Den Grooten Kamp SeijlSeijl Zu dem Hausse Spaldrop2228 
140Kekerdom27Oijen haeffreijdungWeijl Zu dem Hausse Spaldrop1128Met huis
140Kekerdom28Dat Rog landt Seijl: in Oeijen hoffSeijl Zu dem Hausse Spaldrop2331 
140Kekerdom29Die 4 Hondt S.SeijlJanvan Haren0400 
140Kekerdom30Dat Korte Stucksg Seijl:Seijl Zu dem Hausse Spaldrop444 
140Kekerdom31Die klein Billen weijlantWeijl Zu dem Hausse Spaldrop3181Die lantwer 81 Roeden
140Kekerdom32Die Vorsse Koul w:WeijlJanvan Haren0541 
140Kekerdom33Harens HoffsteijSeijl Zu dem Hausse Spaldrop1272 
140Kekerdom34Harens HoffsteijWeijl Zu dem Hausse Spaldrop1352Met huis
141Kekerdom35Bergs HoffsteijSeijl Zu dem hause Spaldrop2116Langs Die Bodse Straet
141Kekerdom36Huisse kampWeijl Zu dem hause Spaldrop591 
141Kekerdom37Passen kempWeijl Zu dem hause Spaldrop61Langs Die Wetering
141Kekerdom38De Waels kampSeijl Zu dem hause Spaldrop6431Langs Die Wetering
141Kekerdom39Tulen HofsteijSeijl Zu dem hause Spaldrop3265 
141Kekerdom40 Weijl Kerck tho Keckerdom0337Met huis
141Kekerdom41Sebus HoffsteijSeijl Zu dem hause Spaldrop2277Met hierboven een streep land: bij N: 41 gehorig
141Kekerdom42Scholten HoffsteijSeijl Zu dem hause Spaldrop2336Met hierboven een streep land met huis: bij N: 42 gehorig
141Kekerdom43Goessens HofsteijSeijl Zu dem hause Spaldrop2248Met hierboven een streep land met huis: bij N: 43 gehorig
141Kekerdom44Schouwenburgs hoffst:Seijl Zu dem hause Spaldrop2252Met hierboven een streep land met huis: gehoort bij N 44
142Kekerdom45 WeijlJande Wael et consortes0498Met huis
142Kekerdom46 WeijlJan de Wael et consortes1223 
142Kekerdom47 SeijlJande Wael et consortes2352 
142Kekerdom48Kaetsteij Gerrit Janssen gehorigWeijlGerrit Janssen1320Met huis
142Kekerdom49 Weijl Heur0160Met huis
142Kekerdom50 Weijl Wittibe Evert Damen0598Met huis
142Kekerdom51Zu den RuijenSeijl Zu den Ruijen2527 
142Kekerdom52Zu den RuijenSeijl Zu den Ruijen3319 
142Kekerdom53Zu den RuijenSeijl Zu den Ruijen1232 
142Kekerdom54Zu den RuijenSeijl Zu den Ruijen2506 
142Kekerdom55Zu den RuijenSeijl Zu den Ruijen335 
142Kekerdom56Bungert zu den RuijenWeijl Zu den Ruijen0217 
142Kekerdom57Haeffreijdung und Bungert zu den RuijenWeijl Zu den Ruijen1141Met huis
142Kekerdom58 WeijlEvert Krues 137Met huis
142Kekerdom59 Weijl Stift Bebber0232Met huis
142Kekerdom60 WeijlJanvan Steen0320 
142Kekerdom61Kaetsteij H: Doct: HaessWeijl Doct: Haess1444 
142Kekerdom62Henderick Sanders kaetsteijWeijlHenderickSanders0425Met huis
142Kekerdom63 Seijl Kerck Keckerdom2247 
142Kekerdom64 Seijl Wittibe Daemen354 
142Kekerdom65Die 4 Hondt  Seijl H: Dr: Haess180 
142Kekerdom66Kaetsteij h: Dr: HaessWeijl H: Dr: Haess1299 
142Kekerdom67 Weijl H: Doct: Haess0451 
143Kekerdom68 Weijl Pastorij Keeckerdom0296 
143Kekerdom69 WeijlJan de Wael und Bart Hess1424 
143Kekerdom70Halff landtWeijl Evert Krues und Bart Hes1455 
143Kekerdom71Halff landtWeijl Pastorij Ziffelick1327 
143Kekerdom72Die VeldruyenWeijl Kerck Keckerdom4252 
143Kekerdom73Die VeldruyenWeijl Stift Bebber4304 
143Kekerdom74Kerst Martens hoffsteijSeijl Stift Bebber3300 
143Kekerdom75Lange AckersWeijl Kerck Keckerdom4418 
143Kekerdom76Lange AckersWeijlEvert Krues 3261Prot. 1.2.1670: Rutt Croes
143Kekerdom77Lange AckersWeijlGiesSondag2577 
143Kekerdom78Die SoubbelerWeijl Stift Bebber47 
143Kekerdom79Die SoubbelerSeijl Stift Bebber3380 
143Kekerdom80Dat Rott WeijlandWeijlGerritSchats5554 
143Kekerdom81 SeijlGerrit Schatz2149 
143Kekerdom82Gilt LandSeijl Naberen Keckerdom0334 
143Kekerdom83Die LiffenisSeijl Stift Bebber0291 
144Kekerdom84Die Lang VoorSeijl Capittel van Cleve3402 
144Kekerdom85Die Lang VoorSeijlJan van Qualburg3148 
144Kekerdom86Die Lang VoorSeijl Stift Bebber1542 
144Kekerdom87Die Lang VoorSeijl Stift Bebber4435 
144Kekerdom88Bodse KampWeijl Zu dem Hausse Spaldrop5588 
144Kekerdom89Bodse KampWeijl Zu dem Hausse Spaldrop513 
144Kekerdom90Bodse KampWeijl Zu dem Hausse Spaldrop534 
144Kekerdom91Bodse KampWeijl Zu dem Hausse Spaldrop6177 
144Kekerdom92Barties LandSeijl Herr von Wachtendonck2538 
144Kekerdom93Den Middelsten BodtSeijl Herr von Wachtendonck344 
144Kekerdom94Lueben BodtWeijl Herr von Wachtendonck2566 
145Kekerdom95Die Vier MergenSeijl Herr von Wachtendonck3590 
145Kekerdom96Zu der BodtSeijl Herr von Wachtendonck2309 
145Kekerdom97 Seijl Herr von Wachtendonck1152 
145Kekerdom98 Seijl Herr von Wachtendonck1222 
145Kekerdom99Zu der BodtWeijl Herr von Wachtendonck2353 
145Kekerdom100 Weijl Herr von Wachtendonck5228 
145Kekerdom101Die Osse weijWeijl Zu dem Hausse Spaldrop766 
145Kekerdom102Die WijtenWeijl Zu dem Hausse Spaldrop894 
145Leuth103Dat Lang MitieWeijl Zu dem Hausse Spaldrop3254 
145Leuth104Kaeters kampWeijl Dickgref Masius2553 
145Leuth105 Weijl Kerck tho Loet2418 
145Leuth106 Weijl Vicarij tho Loet1458 
145Leuth107Die HallackWeijl Heer van Wachtendonck352 
145Leuth108Die HallackWeijl Heer van Wachtendonck3105 
145Leuth109 Weijl Capittel von Cranenburg3217 
145Leuth110Boels kampWeijl Dickgref Masius1495 
145Leuth111 Weijl Dickgref Masius1168 
145Leuth112Die Wijten Weijl Stift Bebber8204 
146Kekerdom1Bodse hoffsteijenSeijl Zu dem Haus Germesel1426Met huis
146Kekerdom2Bodse hoffsteijenSeijl Zu dem Haus Germesel1320 
146Kekerdom3Die Bodt WeijlJanEverts2227 
146Kekerdom4Kaetsteij Kerck KeckerdomSeijl Kerck Keckerdom1376Met huis
146Leuth5Den PuttenhorstWeijl Pastorij tho Loet237 
146Leuth6Den PuttenhorstSeijl Vicarij tho Loet2549 
146Leuth7Everts WeijenWeijl Juncker Ruinordt4510 
146Kekerdom8Everts WeijenWeijl Juncker Ruinordt333 
146Kekerdom9 Weijl Capittel van Cleve5147 
147Kekerdom10Die Lang AckersWeijl Herr von Wachtendonck10574Modo H: Doct: Haess; prot. 1.2.1670 verkoop aan Matthias Romswinkel
147Leuth11Die Lang AckersWeijl Pastorij Keckerdom278 
147Leuth12Die Lang AckersWeijl Stift Bebber2573 
147Leuth13 Weijl Stift Bebber6100 
147Leuth14 Weijl Capittel van Cleve2365 
147Leuth15PiesekempkenWeijl Herr von Wachtendonck2325 
147Leuth16Den WaykampWeijl Herr von Wachtendonck368 
147Leuth17Fliers kempkenWeijl Herr von Wachtendonck2405 
147Leuth18Die korte AckersWeijl Herr von Wachtendonck10352 
147Leuth19Die Lang AckersWeijl Stift Bebber3210 
147Leuth20Die Lang AckersWeijl Pastorij Keckerdom2423 
148Leuth21Die HewlaeckWeijl Herr von Wachtendonck6446 
148Leuth22aDat Kalver kempkenWeijl Herr von Wachtendonck727622a en 22b zijn samengevoegd
148Leuth22bDen Breetsteegsen kampWeijl Herr von Wachtendonck00 
148Leuth23Haefsteij op de KoulSeijl Herr von Wachtendonck0376Met huis
148Leuth24Den Aeve kampWeijl Herr von Wachtendonck5474 
148Leuth25Den WaeijkampWeijl Herr von Wachtendonck1465 
149Leuth26HaefgereijWeijl Herr von Wachtendonck02852 huizen en 2 hooibergen; langs “Die Breetsteege Straet”
149Leuth27Weide fur die derer Sampt hoge und leege Witt und Maeckens hoffstatWeijl Herr von Wachtendonck20172 
150Leuth28Under Bentums hofWeijl Capittel von Cranenburg2100 
150Leuth29Under Bentums hofWeijl Capittel von Cranenburg1456 
150Leuth30 Seijl Pastorij tho Loet1215 
150Leuth31 Seijl Kerck tho Loet131 
150Leuth32Dat Schrauw LandtWeijl Capittel von Cranenburg3184 
150Leuth33Den HoelingSeijl Pastorij0202Niet genummerd in kaartboek: langs Hoelingse Straet
150Leuth34Den HoelingSeijl Custerij163Niet genummerd in kaartboek: langs Hoelingse Straet
150Leuth35Den HoelingSeijlJanvan Bentem1187Niet genummerd in kaartboek; zie prot. 15.1.1669
150Leuth36Den HeegackerWeijl Capittel von Cranenburg2446 
150Leuth37Den HeegackerWeijl Scholasterij Cranenburg1144 
150Leuth38 Weijl Capittel von Cranenburg2170 
150Leuth39Die Hoch GrijpenWeijl Herr von Wachtendonck8326 
150Leuth40Kleine mergenSeijl Kerck Loet1173 
150Leuth41Den HaverkampWeijl Herr von Wachtendonck5433 
150Leuth42Dat BinneveldtWeijl Herr von Wachtendonck3583 
150Leuth43Dat BinneveldtSeijl Herr von Wachtendonck2302 
150Leuth44 Weijl Kerck tho Loet0121In kaartboek zonder “tho Loet”
151Leuth45Den Geerkamp, Claessenkamp unt SourdonckWeijl Herr von Wachtendonck759 
151Leuth46 SeijlFranc:Vincken0354Met huis
151Leuth47 SeijlDerrickAlberts Erven1432Met huis
151Leuth48Den SteenhoevelWeijl Richter Lamerts475 
151Leuth49HaefreijdungWeijl Lamers erven0410Met huis
151Leuth50Bornes KampWeijl Lamers erven90 
152Leuth51Poulicks hoffWeijl Capittel von Cranenburg5226Met huis en hooiberg
152Leuth52Graets lantWeijl Capittel von Cranenburg4423 
152Leuth53 Seijl Capittel von Cranenburg0554 
152Leuth54 Seijl Capittel von Cranenburg1456 
152Leuth55Der Vorsse PoulWeijl Capittel von Cranenburg1350Hier vlakbij: Hornse Sluijs
152Leuth56 Weijl Vicarij tho Cranenburg1181 
152Leuth57 Seijl Vicarij tho Cranenburg2448 
152Leuth58Den AenenSeijl Capittel von Cranenburg2382 
152Leuth59Den AenenWeijl Capittel von Cranenburg2158 
152Leuth60Den Meers kampWeijl Capittel von Cranenburg2413 
152Leuth61Den Hoogen DrijssWeijl Capittel von Cranenburg2348 
153Leuth62 Weijl Wintzeler et consortes2278 
153Leuth63Die WengWeijlHenderickArnts0508 
153Leuth64Die WengSeijlJanEickelen1325 
153Leuth65Lieskes WengsSeijlJanEickelen1186 
153Leuth66Lieskes WengsSeijlWalravevan Bentum1186Modo Gerrit Arndts
153Leuth67 Seijl Capittel von Cranenburg1382 
153Leuth68 SeijlGerritArnts1128 
153Leuth69 Seijl Capittel von Cranenburg0489 
153Leuth70 SeijlJanvan Hall1192Prot. 18.10.1667: “die acht hundt”, verkoopt hij aan Hendrik Verborg
153Leuth71 Weijl Capittel von Cranenburg0103 
153Leuth72Seijlant unt haefreijdungSeijl Capittel von Cranenburg3443Met huis en hooiberg
153Leuth73 Seijl Capittel von Cranenburg223 
153Leuth74 Seijl Wintzeler et consortes1548 
153Leuth75 Seijl H: Doctor Motzfeld1182 
153Leuth76Die WengSeijlHenderickvan Kolck0565 
153Leuth77Die WengSeijlJanvan Eickelen0294 
153Leuth78Die WengWeijlJanvan Hall2169 
153Leuth79Den GoldenbergWeijl Capittel van Cleve1450Lamers von Capittel von Cleve in pantschap
153Leuth80Die WilligenWeijl Wintzeler et Consortes2198 
153Leuth81 Weijl Capittel von Cranenburg64 
153Leuth82 Weijl Capittel von Cranenburg3445 
153Leuth83      Ongebruikt?
153Leuth84 Weijl Dickgref Masius5107 
153Leuth85 Weijl Capittel von Cranenburg4316 
153Leuth86 Weijl Juncker Ruinoordt3311Und pastorij
154Leuth87 Seijl Kerck Loet1263Langs de Breetsteegse straet
154Leuth88 WeijlLensvan Kolck0564Langs de Breetsteegse straet; met huis  
154Leuth89 WeijlWillemvan Bentum0304Langs de Breetsteegse straet; met huis en hooiberg
154Leuth90 Seijl Kerck  0119Langs de Breetsteegse straet
154Leuth91 Weijl Custerij0276Langs de Breetsteegse straet; met huis
154Leuth92 WeijlJanvan Bentum0200Met huis
154Leuth93 Seijl Die Kerck0395Hiernaast de kerk “Loet”
154Leuth94 SeijlJan van Hall0182Naast de kerk
154Leuth95 WeijlGerrit Arnts0169Met huis
154Leuth96 WeijlJanvan Hall064Met huis
154Leuth97Den HaeffackerSeijl Capittel von Cranenburg3578Langs Die Hoelung Straet
154Leuth98 Seijl Capittel von Cranenburg3297Langs Die Hoelung Straet
154Leuth99 WeijlJanEickelen0564Met huis: Hoffsteij Jan Eickelen
154Leuth100Hoff Kalffs HoevelWeijl   Wintzeler et consortes6526Hieronder ligt de Capitels hof (pag. 53)
154Leuth101Hoff Kalffs HoevelWeijl Wintzeler et consortes0380Met huis, schuur en hooiberg
154Leuth102 Seijl Kerck0123 
154Leuth103RossmoellWeijlHend:Verwaeijen0467Met huis
155Leuth1Den HoogenkampSeijl Herr von Wachtendonck1630 
155Leuth2Die Aver HaegWeijlGerritArnds3387 
155Leuth3 WeijlGerritArnds0483 
155Leuth4 Weijl Vicarij van Oij0548 
155Leuth5 Weijl Vicarij van Oij0441 
155Leuth6 Weijl Vicarij van Oij41 
155Leuth7Die Aver HaegWeijl Wittib Wintzelers 5212 
155Leuth8 Weijl Pastorij tho Loet1156 
155Leuth9 Weijl Kerck Loet0363 
155Leuth10 Weijl Moritz0547 
156Leuth11Die SteenritsWeijl Richter Lamers4157 
156Leuth12Den HaverkampWeijl Richter Lamers3318 
156Leuth13Den Hogen DriessWeijlSteven van Herveldt3378 
156Leuth14Den Meersen kampWeijlSteven van Herveldt4274 
156Leuth15Die SpeldenWeijl Wittibe Wintzelers9479 
156Leuth16 Weijl Capittel von Cranenburg3189 
157Leuth17Die SpeldenWeijl Capittel von Cranenburg710 
157Leuth18Die SpeldenWeijl Capittel von Cranenburg3378 
157Leuth19 Weijl Herr von Wachtendonck5160 
157Leuth20Dat Sack kempkenWeijlLinsvan Kolck233Prot. 12.1.1678; 50% kinderen v. Hendrik v. Kolck + en Judith Spronck; Lins is + voor 27.10.1670.
157Leuth21Der Spick HoevelWeijlLinsvan Kolck2439Beckers Landt; idem nr. 20
157Leuth22Beckers LandtWeijlFrawvon Wachtendonck1459 
157Leuth23Den Retze kampWeijlLinsvan Kolck3258Idem nr. 20
157Leuth24Vermasens hoffst:Weijl Herr von Wachtendonck185Met huis
157Leuth25 Seijl Pastorij Loet0446 
157Leuth26 Weijl Die gemeint0413 
157Leuth27 Weijl Wintzeler et consortes3594 
157Leuth28Groote KampWeijlBart Spronck3158 
158Leuth29Lesse kampWeijl Juncker Ruinordt5286 
158Leuth30Wolffs hoevelWeijl Wintzeler et consortes688 
158Leuth31Essen kampWeijl Postmeister Oost671Langs “Die Millingse Straet”
158Leuth32Die BenckeWeijl Vicarij tho Millingen224,67Cleefs 2 m 24 2/3 roeden, Millings 1 m 12  1/3; langse Die Nielse wetering
158Leuth33 Weijl Wintzeler et consortes145 
158Leuth34Verwaijens HoffWeijl Wintzeler et consortes9581Langs Die Nielse wetering
159Leuth35 SeijlMarcell van Boel1101Met huis (mogelijk 2 morgen)
159Leuth36Bentoms hoffWeijl Capittel von Cranenburg3257Langs: Straet lengs Bentums hoff en Bentums Seijvelt
159Leuth36 1/2 Weijl Wintzeler et consortes1298Langs: Die Wetering (pag. 58)
159Leuth37Die OtterleijWeijlMarcelvan Boel3591Langs: Die Nielse wetering
159Leuth38Bentoms hoffWeijl Capittel von Cranenburg4266Langs: Die gemeint Staet
159Leuth39Kaeters DungelenWeijl Zu dem Hauss Germesel365Langs: Die gemeint Staet
159Leuth40Grote KampWeijlHend:Verwaeijen et Consortes295 
159Leuth41Der Grote Dungele WeijlHend:Verwaeijen et Consortes5460 
159Leuth42Loeties KampWeijlHenderickVerwaijen315Langs: Die Nielse wetering
159Leuth43Groote KampWeijl Kerck tho Loet2560Langs: Die Nielse wetering
160Niel1Spick HoevelWeijl Postmeister Oost4340 
160Niel2 WeijlRut van Bergeren1583Met huis en hooiberg, langs Die alde wetering
160Niel3 WeijlRut van Bergeren3537 
160Niel4Perts kempkenWeijl Postmeister Oost2237 
160Niel5Dat Hogh veldSeijlRut van Bergeren8582 
160Niel6Dat HaegdoerntieWeijlRut van Bergeren2478 
160Niel7 WeijlRut van Bergeren0432 
160Niel8Den HevickWeijl H: Doct: Poortman1404 
160Niel9Dat Hegh StuckSeijl Postmeister Oost6122 
160Niel10Die LaeckWeijl H: Doct: Poortman378 
161Niel11Die Hegh StuckenSeijlJanVossen erven2290 
161Niel12Die Hegh StuckenSeijl Zu dem Hauss Germesel1148 
161Niel13Dat perts kempkenWeijl Fr: Juff: v Palant245 
161Niel14Lieskes KempkenWeijl Juff: Jan van Ringenberg5103 
161Niel15Nette KruickWeijl Frij Juff: v: Palant5112 
161Niel16Die NeerhoufWeijl Fr: Juff: v Palant2119 
161Niel17 Weijl Frij Juff: v: Palant1476 
161Niel18Die NeerhoufWeijl Frij Juff: v: Palant3369 
161Niel19 Seijl Zu dem Hauss Germesel9471 
161Niel20 SeijlRickStaijen3351 
161Niel21Die HoffsteedWeijl Fr: Juff: v Palant1271 
161Niel22Den Ossen kampWeijl Frij Juff: v: Palant1149 
161Niel23Die Weij kruickWeijl Frij Juff: v: Palant4112 
161Niel24Die Bouw KruickWeijl Frij Juff: v: Palant9536 
162Niel25Die HeghstuckenWeijlRutvan Bergeren4160 
162Niel26Die HeghstuckenWeijlRaebVeelen492 
162Niel27Die PiepSeijlRaebVeelen0401 
162Niel28Den HaefackerSeijl Juff: Jan van Ringenberg4381 
162Niel29 WeijlMartenKruis12Met huis
162Niel30 Seijl Juff: Jan van Ringenberg0472 
162Niel31Den HaefackerWeijl Juff: Jan van Ringenberg1445 
162Niel32 WeijlPaulKruijs0379 
162Niel33 WeijlMartenKruis1161Met huis
162Niel34 WeijlJanvan Bentum0346Met huis
162Niel35 WeijlPaulKruis0495Met huis
162Niel36 Seijl H: Doctor Steenbergen1420 
162Niel37 Weijl H: Doctor Steenbergen0594Met huis
163Niel38Die GeerWeijl Capit: in Steenackers5256 
163Niel39Den HewickWeijl Postmeister Oost360 
163Niel40Dat HaeskenSeijl Cap: v: Xanten0490 
163Niel41Den SmeelkampWeijl Cap: v: Xanten219 
163Niel42Dat KoulstuckWeijl Cap: v: Xanten1533Ligt aan een klein watertje
163Niel43Dat Bruick StuckWeijl Cap: v: Xanten4201 
163Niel44Den Garst kamp unt SchabbertWeijl Cap: v: Xanten4100 
163Niel45Dat Aue StuckSeijl Cap: v: Xanten2307 
163Niel46Cap: HaffreijdungWeijl Cap: v: Xanten0313Ligt aan een klein watertje
163Niel47Dat Schuer StuckSeijl Cap: v: Xanten1307 
164Niel48Den hogen kampSeijl H: Doctor Steenbergen652 
164Niel48½ Weijl Die Kerck0300G; Welles pachter
164Niel49Den Meerkamp und perts WeijckenWeijl H: Doctor Steenbergen9559 
164Niel49½Den BlanckesteenWeijl Herr Haessen in pandtschap1581 
164Niel50 Weijl Herr von Palant4291 
164Niel51 Weijl Herr von Palant1279 
164Niel52HaefreijdungWeijl Herr von Palant0377Met huis
164Niel53 Seijl Herr von Palant338 
164Niel54Bentums weijdeWeijl Herr von Palant3261 
164Niel55Die HoffsteijSeijlRaab Veelen3469Met huis
164Niel55½Den BlanckesteenSeijl SC Dhlt1145S:C: F Dhlt: H: Haes in pandschap
165Niel56 Weijl Die Kerck0482Met huis; Hierboven: Gemeint und Straet, waarboven: Die Zelomse krucken und Entzelers; Pachter Steven Arndts
165Niel57 WeijlDerck Arndts2263“Hoffsteij Derck Arndts”, er staat echter geen hofstede, wel op nr. 56
165Niel58Bestemoors hofsteijWeijlHenrickNass1285 
165Niel59 Seijl Die Armen te Niel0390 
165Niel60 WeijlRuttArnds144Met huis
165Niel61Lucas HofsteijWeijlRaebVeelen0250Langs: Stockmans Straetjen
165Niel62 Weijl Kerck te Niel0469Langs: Stockmans Straetjen
165Niel63 Seijl Kerck Niel0569Langs: Stockmans Straetjen
165Niel64Doctors hoffsteijWeijl Postmeister Oost1481Langs: Lippers Straetjen; aan de andere kant: G: Ebbens kamp
165Niel65 WeijlDelisBissop0596Met huis; hierlangs loopt het Cleefse voet padt
165Niel66 WeijlJan Arnds0455Met huis; hierlangs loopt het Cleefse voet padt
165Niel67 SeijlRickStaijen0378Hierlangs loopt het Cleefse voetpadt
165Niel68 WeijlSteven Verstegen0585Met huis; hierlangs loopt het Cleefse voet padt
165Niel69Die KrumsteegSeijl Kerck Niel1121 
165Niel70 WeijlTheisVoss0460Met huis
165Niel71 SeijlRickStaijen0274 
165Niel72 Weijl Vicarij the Niel0309Met huis
165Niel73 Weijl Kerck0399Met huis; W. Verweijen, mogelijke “weduwe”
165Niel74 SeijlMartenKruis0162 
165Niel75 SeijlDerrickArnds0501 
165Niel76 WeijlHenderickPeters0367Met huis
165Niel77 Seijl Custerij Niel0359Aan het eind van dit perceel, tegenover de kerk, staat een huis (pastorie?) zonder nr.
165Niel78 Seijl Vicarij te Niel0416 
165Niel79 WeijlJanKrues/kerck te Niel0333Met huis, wellicht 2 eigenaren; achter Jan Krues staat niet de “p” van pachter.
165Niel80 Weijl Vicarij072 
165Niel81 SeijlHermanReiners1371 
165Niel82 SeijlRuttArnds2417 
165Niel83Dat Bungert StuckSeijl Capitel von Xanten1467Langs Die Hurtingse straet
165Niel84Hoertings haefreijdungWeijlJ.J.Palant0350Met huis; langs Die Hurtingse straet
165Niel85Hurtings SeijveldSeijlFrij Juff:v: Palant4510 
165Niel86 Seijl Vicarij tho Niel1507Langs het Cleefse voet padt
165Niel87 SeijlJan van Bentom1136Tussen het Cleefse voet padt en Die Hurtingse Straet
166Niel88Den KoekampWeijl Freij Juffer van Palant8207 
166Niel89Den Kleinen EntzelerWeijl Freij Juffer van Palant4289 
166Niel90Den leegen EntzelersWeijl Freij Juffer van Palant7253 
166Niel91Den Grooter EntzelerWeijl Freij Juffer van Palant11246 
166Niel92 Weijl Kerck tho Niel520Juncker Dongen pachter
166Niel93Die kercken HovenWeijl Kerck tho Niel3414Juncker Dongen pachter
166Niel94Die kercken HovenWeijl Kerck tho Niel315Derrick Arnds pachter
166Niel95Die kercken HovenWeijl Kerck tho Niel3236Derrick Arnds pachter
166Niel96 Weijl Kerck tho Niel436Juncker Dongen pachter
166Niel97 Weijl Kerck tho Niel345Juncker Dongen pachter
167Niel1Dat SchiltWeijl Capittel von Cranenburg8360 
167Niel2Den DriessWeijl Capitel von Xanten5560 
167Niel3 Seijl Capitel von Xanten3105 
167Niel4 Weijl Heer von Palant1450 
167Niel5Borssen hoffWeijl Capitel von Xanten3432 
167Niel6Die Duive kroppenWeijl Zu dem Hauss Germesel5591 
167Niel7 Seijl Herr von Palant1554 
167Niel8Die Duive kroppenWeijl Zu dem Hauss Germesel8340 
168Niel9Den Vorsten passWeijl Cap: v: Xanten6192 
168Niel10Den Echtersten passWeijl Cap: v: Xanten6144 
168Niel11In borssen hoffWeijl Cap: v: Xanten1258 
168Niel12Int Lichte HoltWeijl Zu dem Hauss Germesel2309 
168Niel13Int Lichte HoltWeijl Zu dem Hauss Germesel469 
168Niel14Pertz kempWeijl In S. Jans Hoff1135 
168Niel15Lichte HoltWeijl In S. Jans Hoff2374 
168Niel16Dat HuefkenWeijl In Sint Jans Hoff2318 
168Niel17Fliese LandWeijl In Sint Jans Hoff3590 
168Niel18Den Grooten kamp  Weijl In Sint Jans Hoff245 
168Niel19Den Grooten kampWeijl In Sint Jans Hoff325 
168Niel20Dat Schrae landSeijl In Sint Jans Hoff386 
168Niel21Dat Schrae landWeijl In Sint Jans Hoff514 
168Niel22Piese land Seijl Zu dem Hauss Germesel1392 
168Niel23S: Cap: v: Xanten in Borssen H:Seijl Capitel von Xanten1400 
169Niel24Den eigenWeijl In Sint Jans Hoff624 
169Niel25Den Grooten eigenWeijl Zu dem Hauss Germesel5331 
169Niel26Kleine EigenWeijl Zu dem Hauss Germesel3544 
169Niel27Die Vaele WeijWeijl Zu dem Hauss Germesel3585 
169Niel28Die Siel horstWeijl Zu dem Hauss Germesel580 
169Niel29Die HaefreijdungWeijl Zu dem Hauss Germesel1123 
169Niel30Den Hamb und Reimers kempkenWeijl Zu dem Hauss Germesel10138 
169Niel31Dat KloetieWeijl In Sint Jans Hoff0558 
169Niel32Dat HegskenWeijl Zu dem Hauss Germesel6209 
170Niel33Die HeegWeijl Zu dem Hauss Germesel3206 
170Niel34Die HorstWeijl Zu dem Hauss Germesel148 
170Niel35 Weijl Zu dem Hauss Germesel10355 
170Niel36Kamp fur die HammeijWeijl Zu dem Hauss Germesel9330Hiernaast ligt Haus Germeseel (inclusief afbeelding)
171Niel37Zerris kampWeijl Zu dem Hauss Germesel10534 
171Niel38Den Bungerts kampWeijl Zu dem Hauss Germesel9528 
171Niel39Brugse hoffsteijSeijl Zu dem Hauss Germesel187Met huis
171Niel40Bungert  Weijl Zu dem Hauss Germesel0343 
171Niel41Den PollkampWeijl Zu dem Hauss Germesel7528 
171Niel42Die HouffWeijl Zu dem Hauss Germesel10200 
172Niel43Den Schmacht kampWeijl Zu dem Hauss Germesel2476 
172Niel44Den BonekampWeijl Zu dem Hauss Germesel2338 
172Niel45Die Middelste HoufWeijl Zu dem Hauss Germesel4425 
172Niel46Den Fursten kampWeijl Zu dem Hauss Germesel5494 
172Niel47Daems hoffsteijWeijl Zu dem Hauss Germesel2480 
172Niel48Die 3 mergenSeijl In Sint Jans Hoff2393 
172Niel49 Seijl In Sint Jans Hoff3323 
172Niel50Den Schmacht kampWeijl In Sint Jans Hoff31Met 2 huizen  
173Niel51Den Ossen kampWeijl Herr v: Palant7172 
173Niel52Den Grooten SchlagboomWeijl Herr v: Palant6410 
173Niel53Die GeerWeijl Herr v: Palant13 
173Niel54Die Haeij baenWeijl Herr von Palant3204 
173Niel55Meerssen hoffWeijlJanvan Boels erven4342 
173Niel56 Weijl Die Pastorij Niel124 
174Niel57Dat Bungert StuckWeijl Herr v: Palant820 
174Niel58Den BirgelWeijl Boels erven4507 
174Niel59Den HaverkampWeijl Boels erven5575 
174Niel60Middelste HoufkenSeijl Cap. von Xanten495 
174Niel61H: HurtingenWeijl Frij Juff: v: Palant4271 
174Niel62Hurtingsen kampWeijl Frij Juff: v: Palant6437 
174Niel63Die DellWeijl Zu den Haus Zelom1354 
174Niel64Echterste HouffkenSeijl Cap. von Xanten2369 
174Niel65Dat Meerstuck – Meersen hoffWeijl Boels erven5155Met huis: Meeersen hoff
175Niel66Den Leere kampWeijl Boels erven3403 
175Niel67Palants landtSeijlDerrickvan Bergeren460 
175Niel68Dat furste houfkenSeijl Cap: v: Xanten2281 
175Niel69Die LoeringSeijl Frij Juff: v: Palant4450 
175Niel70Den BotterkampWeijl Frij Juff: v: Palant615Langs Die Hurtingse straet
175Niel71Meckerens kampWeijlHenrickArnds3409 
175Niel72Den GisselenburgSeijlHermanReiners145 
176Niel73 Weijl Cap: v: Xanten1119 
176Niel74 Weijl Cap: v: Xanten0391 
176Niel75Dat KoulstuckWeijl Cap: v: Xanten6325 
176Niel76Den Grooten kampWeijl Cap: v: Xanten8463 
176Niel77 Weijl Cap: v: Xanten1161 
176Niel78Den KaleckSeijl Cap: v: Xanten588 
176Niel79Dat HuefkenSeijlGoertEbben2579 
176Niel80Den HaverkampWeijlGoertEbben435 
176Niel81Biese kempkenWeijlGoertEbben3227 
177Niel82Die LaeckSeijl S:C:F:D: 1317H: Haess pachter
177Niel83Die LaeckSeijl Juncker Dongen3265 
177Niel84 Seijl Cap: v: Xanten2352 
177Niel85Den AsswinckelWeijl H: Doctor Steenbergen3348 
177Niel86Den langen kampWeijl Zu dem Hausse Germeseel2339 
177Niel87 SeijlJelisBisschop594 
177Niel88 Seijl Juncker Dongen1460 
177Niel89 Weijl Vicarij tho Niel2504 
177Niel90 Weijl Zu dem H: Germeseel0350 
177Niel91Den TourtWeijl Zu dem Hausse Germeseel4234 
177Niel92 Weijl Juncker Dongen261 
177Niel93Die GeerWeijl W: H: Doct: Haess pant.1224 
178Niel94Die 8 hondtWeijl Zu dem Hausse Germeseel1215 
178Niel95 Weijl Zu dem Hausse Germeseel379 
178Niel96 Weijl Juncker Dongen0235 
178Niel97Dat KlootieWeijl Juncker Dongen1116 
178Niel98 Weijl Juncker Dongen229Met 2 huizen  
178Niel99 Weijl Juncker Dongen3294 
178Niel100Dat Friesdonckse veldSeijl Juncker Dongen7504 
178Niel101 Weijl Juncker Dongen4150 
178Niel102Dat Turcks nestSeijlWillemKoppers8258 
178Niel103Dat Turcks nestSeijlWillemKoppers1469 
178Niel104Die krom voorSeijlWillemKoppers1553 
178Niel105 Seijl Stift Bebber222 
178Niel106 Seijl Stift Bebber2120 
179Niel1 SeijlRuttArnds1277 
179Niel2Die Baeken AckersSeijlDerrickvan Bergeren3238 
179Niel3Die Baeken AckersSeijlRuttKruijs1400 
179Niel4Die Baeken AckersSeijlJan Vossen erven198 
179Niel5 Seijl Stift Bebber4309 
179Niel6 Seijl Stift Bebber1371 
179Niel7 Seijl S: H: Dr Steenbergen2399 
179Niel8Den Bungert Weijl Stift Bebber199 
179Niel9Den BungertWeijl Stift Bebber1108Met huis en hooiberg
179Niel10 Weijl Stift Bebber1251 
179Niel11Den RegenhoevelSeijl Stift Bebber2213 
179Niel12 Weijl Stift Bebber0423 
179Niel13Die Lang voorSeijl Stift Bebber4115 
179Niel14Die knolle kampWeijl Stift Bebber2185 
179Niel15Die knolle kampWeijl Stift Bebber2115 
179Niel16Streuse kampWeijl Stift Bebber5282 
180Niel17Schlippers kampWeijl Stift Bebber3498 
180Niel18HanekampWeijl Zu dem hause Germeseel4224 
180Niel19Dat Bouw huefkenSeijl Frij Juff: v: Palant445 
180Niel20 Weijl Frij Juff: v: Palant1557 
180Niel21Dat bergstuckSeijl Frij Juff: v: Palant190 
180Niel22Dat KoulstuckSeijl Frij Juff: v: Palant3183 
180Niel23 Weijl Frij Juff: v: Palant1218 
180Niel24Die 14 hondt Weijl Frij Juff: v: Palant2392 
180Niel25Die GraefackersWeijl Frij Juff: v: Palant375 
180Niel26Die GraefackersWeijl Frij Juff: v: Palant4418 
180Niel27Dat WeijhuefkenWeijl Frij Juff: v: Palant40 
180Niel28Dat Aeve stuckSeijl Frij Juff: v: Palant1115 
180Niel29Krechtings h:Weijl Frij Juff: v: Palant0350Met huis
180Niel30Die Hoffsteij S.C.F:D: Hr: Haess in pandts:Seijl Hr: Haess in pandt4274Met huis en hooiberg
180Niel31Die voerste houffSeijl S:C:F:D: Dhlts64H: Haes in pandts:
180Niel32Die Echterste HouvenSeijl S:C:F:D: 2191H: Haes in pandts:
180Niel33Die Echterste HouvenWeijl S:C:F:D:29H: Haes in pandts:
180Niel34 Weijl S:C:F:D:4186H: Haes in pandts:
180Niel35Den Kerck weghSeijl Stift Bebber552 
181Niel36Den KampSeijlGoertEbben6301 
181Niel37Goerd Ebben hoffWeijlGoertEbben240Met huizen en hooiberg
181Niel38 WeijlGoertEbben0251 
181Niel39Die Houf SeijlGoertEbben2515 
181Niel40Die HeestattSeijlGoertEbben8303 
181Niel41Die HingmingWeijlGoertEbben6531 
181Niel42Den SloijertSeijl S:C:F::D:5319H: Haes in pandts:; Seiner Churfürstlichen Durchlaucht
182Niel43Den Grooten kampWeijlGoertEbben876 
182Niel44Scheele kempWeijl S:C:F:D:5479H: Haes in pandts:
182Niel45Scheele kempWeijl S:C:F:D:3156H: Haes in pandts:
182Niel46 Weijl S:C:F:D:469H: Haes in pandts:
182Niel47Den SloijertWeijl Stift Bebber2244Ligt aan Die kruis straett
182Niel48Die BonckWeijl Stift Bebber3129 
182Niel49Den HaverkampWeijl Stift Bebber3581Ligt aan Dat Gockse straetien
182Niel50Den HingstkampWeijl Stift Bebber5468 
182Niel51Gochs kempkenWeijl Hr: Doctor Steenbergen2353 
182Niel52 Weijl Stift Bebber3232 
182Niel53Den KoekampWeijl Stift Bebber3554 
182Niel54 Seijl Juncker Ringenberg1158 
182Niel55Den AnckereSeijl Stift Bebber4266 
182Niel56 Weijl Stift Bebber3104 
182Niel57Die Haeij baenWeijl Stift Bebber3163 
183Mehr1Die Deckense HeegenWeijl Hr: Dr: Wijers Erben4408 
183Mehr2Die Deckense HeegenWeijl Hr: Dr: Wijers Erben6219 
183Mehr3 Weijl Hr: Dr: Wijers Erben3239 
183Mehr4 Weijl Hr: Dr: Wijers Erben1555 
183Mehr5 WeijlDerrickUtzelmans241 
183Mehr6Die Arnd AckerWeijl Zu dem Hause Zelom5472 
183Mehr7Die Arnd AckerWeijl Hr: Dr: Wijers Erben435 
183Mehr8Die Arnd AckerWeijlJanWolters et consortes435 
183Mehr9 Weijl Zu dem Hauss Groen2246 
184Mehr10Die LaeckWeijl Zu dem Hause Zelom287Ligt aan Dat Zelommer Meer
184Mehr11Dat Meerstuck  Seijl Herr von Palandt8141 
184Mehr12Den Gans AckerWeijl Zu dem Hause Zelom5460 
184Mehr13Dat loeWeijl Zu dem Hause Zelom7291 
184Mehr14Die LorickenSeijl Zu dem Hause Zelom473 
184Mehr15Die LorickenSeijl Zu dem Hause Zelom2200 
184Mehr16Die LorickenSeijl Zu dem Hause Zelom3415Hiernaast ligt Haus Zelom (incl. tekening)
185Mehr17 Seijl H: Turck0176 
185Mehr18 Seijl Capitel von Xanten1464 
185Mehr19Gemeint kampWeijl Gemeint1558H: Zelom in pantschap
185Mehr20 Seijl Zu dem Hause Zelom2382 
185Mehr21Den BenteringSeijl Zu dem Hause Zelom7444 
185Mehr22Heister kempkenWeijl Zu dem Hause Zelom1100 
185Mehr23Dat hoog WeijckenWeijl Zu dem Hause Zelom4165 
185Mehr24Die KoppelenWeijl Zu dem Hause Zelom2201 
185Mehr25Die KoppelenWeijl Zu dem Hause Zelom3180 
185Mehr26Die TinnegersSeijl Zu dem Hause Zelom2387 
185Mehr27Dassen hoffstatSeijl Zu dem Hause Zelom193 
185Mehr28Die TinnegersSeijl Zu dem Hause Zelom5541 
185Mehr29Dat RaijSeijl Zu dem Hause Zelom832 
186Mehr30Die voss kempWeijl Zu dem Hause Zelom3126 
186Mehr31Die voss kempWeijl Zu dem Hause Zelom2291 
186Mehr32Die voss kempWeijl Zu dem Hause Zelom5120 
186Mehr33Spuelers Moelle StuckWeijl Zu dem Hause Zelom828 
186Mehr34Dat moelle stuckSeijl Zu dem Hause Zelom467 
186Mehr35Den ZandfordtSeijl Zu dem Hause Zelom3216 
186Mehr36 Seijl Her: v: Palant12 
186Mehr37PraestenlandtSeijl Her: v: Palant1260Eigenaar niet genoemd; v Palant lijkt logisch
186Mehr38 Seijl Her: v: Palant0275 
187Mehr39 Weijl H: D: Wijers erven4248 
187Mehr40 Weijl Zu dem Hause Groen5291Ermgard von Eijkel geb. V. Paland, vr. Zu Eijl und Groen (bij Rees)
187Mehr41Die Perts kempWeijl Zu dem Hause Groen564 
187Mehr42Die Perts kempWeijl Zu dem Hause Groen4302 
187Mehr43Die HeegWeijl H: v; Palant5500 
187Mehr44 Weijl Herr von Palant3201 
187Mehr45Tonnis kempkenSeijlFloorJanssen2398 
187Mehr46Pael landse landSeijl Capittel von Cranenburg1493 
187Mehr47Pael landse landSeijl Capittel von Cranenburg2540 
187Mehr48 Weijl Vicarij tho Meer413 
187Mehr49 Weijl Herr von Palant1468 
187Mehr50 WeijlAdolffTurck4170 
187Mehr51Armen HoevelsWeijlAdolffTurck2176 
187Mehr52Armen HoevelsWeijl Herr von Palant2500 
188Mehr53 Seijl Herr von Palant0530 
188Mehr54 Seijl Vicarij tho Meer0444 
188Mehr55 Seijl Capittel von Cranenburg098 
188Mehr56 Seijl Herr von Palant2276 
188Mehr57 Seijl Pastor Ziffelick0169 
188Mehr58 Seijl Wed: Pluren0200 
188Mehr59 Seijl Capittel von Cranenburg0108 
188Mehr60 Seijl Herr von Palant0248 
188Mehr61 Seijl Vicarij te Meer0158 
188Mehr62 SeijlJanGiesen128 
188Mehr63 SeijlGerit Noij0542 
188Mehr64 Seijl Capittel von Cranenburg0414 
188Mehr65 WeijlRuttGerlichs0367Met huis
188Mehr66 WeijlGerritNoij1170 
188Mehr67 Weijl Vicarij te Meer0243 
188Mehr68 WeijlGerritNoij290Met huis; hiernaast ten oosten: Merse kerck
188Mehr69 Seijl Pastorij Meer0461 
188Mehr70 Seijl Vicarij te Meer1515 
188Mehr71 SeijlPeterBless0395 
188Mehr72 SeijlAdolffTurck0353 
188Mehr73 Seijl Wittibe Plueren1128 
188Mehr74 Seijl Armen te Meer0334 
188Mehr75 SeijlAdolffTurck0335 
188Mehr76Heeren KampSeijl Capittel von Cranenburg2419 
188Mehr77Heeren KampSeijl Capittel von Cranenburg1438 
188Mehr78 SeijlAdolffTurck141 
188Mehr79 Seijl Herr von Palant1582 
188Mehr80Die PannWeijl Vicarij tho Meer5465 
188Mehr81Dien HagenbossWeijl Herr von Palant3182 
188Mehr82Dien HagenbossWeijlGerritNoij2394 
188Mehr83 SeijlHenrickNass1131 
188Mehr84 SeijlZerrisGiesen2208 
188Mehr85 SeijlFrerickNass1114 
188Mehr86 SeijlPeterBless1115 
188Mehr87 Seijl Pastorij te Meer167 
188Mehr88 SeijlHenderickNass0390 
188Mehr89 SeijlPeterBless0206 
188Mehr90 Seijl Capittel von Cranenburg0576 
188Mehr91 Seijl Pastorij te Meer0267 
188Mehr92 SeijlJanGiesen0536 
188Mehr93 Seijl Wittibe Plueren0574 
188Mehr94 SeijlHenderickNass0214 
188Mehr95 Seijl Vicarij te Meer0258 
188Mehr96Scholee kampSeijlDerrickUtzelman 2374 
188Mehr97Die Burgers kempSeijl H: Doct: Motzfeldt396Hiernaast: Dat Ambt Nutterden
188Mehr98Die Burgers kempSeijlDerrickUtzelman488Hiernaast: Dat Ambt Nutterden
188Mehr99Die Burgers kempSeijlDerrickUtzelman416Hiernaast: Dat Ambt Nutterden
189Mehr1 Seijl Herr von Palandt3341 
189Mehr2 Seijl Vicarij tho Meer2161 
189Mehr3 Seijl Praestij Cleve1278 
189Mehr4 Seijl Capittel von Cranenburg0487 
189Mehr5 SeijlFloorJanssen0446 
189Mehr6Priesters kempkenWeijl Capittel von Cranenburg2361 
189Mehr7 Weijl Juff: Schoonsten0486 
189Mehr8 Weijl Juff: Schoonsten0434 
189Mehr9 Weijl Juff: Schoonsten1417Met huis en hooiberg
189Mehr10 Seijl Juff: Schoonsten2221 
189Mehr11 Seijl Juffer Schoonsten2297 
189Mehr12 Seijl Capittel von Cranenburg1177 
189Mehr13 Seijl Juffer Schoonsten1442 
189Mehr14 Seijl Vicarij tho Meer1443 
189Mehr15Dat Hoog veldtSeijl Herr von Palandt10148 
189Mehr16Den PruinackerSeijl Zu dem Hause Zelom4598 
189Mehr17Den SchuerkampSeijl Zu dem Hause Zelom3190 
189Mehr18 Seijl Pastorij Meer0154 
189Mehr19Den KeckelerWeijl Die gemeint te Meer6318 
190Mehr20Den Arndts AckerWeijl Frij Juff: v: Palant9335 
190Mehr21 WeijlJanArndts4416 
190Mehr22 Weijl Zu dem Hausse Groen366 
190Mehr23Die SpickenWeijl Zu dem Hausse Groen5190 
190Mehr24Die SpickenWeijl Zu dem Hausse Groen5530 
190Mehr25Den TrochSeijl H: D: Wijers erven3585 
190Mehr26Den TrochSeijl H: D: Wijers erven325 
190Mehr27Den TrochWeijl Fr: Juffren van Palandt9363 
190Mehr28Den Burgers GraefWeijlJanArndts2506 
191Mehr29Die Herberts Ackers – Den Manten kampWeijl Zu dem Hausse Groen6388 
191Mehr30Die Herberts AckersWeijl Zu dem Hausse Groen11135 
191Mehr31Den Manten kampWeijl Zu dem Hausse Groen4413 
191Mehr32 WeijlArndtBraem3508 
191Mehr33 Weijl H: D: Wijers erven3405 
191Mehr34 WeijlDerrickUtzelman2556 
191Mehr35 Weijl F: Juff: van Gent5129 
191Mehr36 WeijlHendrickSpeet2334 
191Mehr37 Weijl Juncker Garenier5241 
192Mehr38Gemeine kampWeijl Gemeint2114Herman Speet in pantschap
192Mehr39 Seijl H: D: Wijers erven1388 
192Mehr40 Seijl H: D: Wijers erven2149 
192Mehr41H: D: Wijers hoffWeijl H: D: Wijers erven1151Met huis
192Mehr42 Weijl H: D: Wijers erven0371Met een watertje door het midden
192Mehr43 Seijl Herr von Palant1298 
192Mehr44 Weijl Herr von Palant0352Met huis
192Mehr45 Seijl Custerij Zefelick0185 
192Mehr46 Weijl Wittibe Plueren0430Met huis
192Mehr47 WeijlAdolffTurck1256Met huis
192Mehr48 SeijlHermanSpeet1278 
192Mehr49 WeijlWillemSpronck0358Met huis
192Mehr50 WeijlJanGiesen0472Met huis
192Mehr51 WeijlHenderickNass0478Met huis
192Mehr52 WeijlPeterBless0526 
192Mehr53 SeijlJanWass371 
192Mehr54Die Wilde hoffstattSeijlWillemVerheijen342Met huis
192Mehr55Dat Wilde kempkenSeijlWillemVerheijen1544 
192Mehr56 Seijl Gilt tho Meer118 
192Mehr57 Seijl Juff: Schoonsteen0422 
193Mehr58 WeijlDerrickSpeet0263Hiernaast: Die Custoreij
193Mehr59 Weijl Vicarij0306 
193Mehr60 WeijlWannerSebus1241Met huis en hooiberg
193Mehr61 WeijlGerritNoij1255Met 2 huizen
193Mehr62 WeijlGerritNoij2142Met 2 huizen aan elkaar, met hooiberg; t.w. kerk en pastorij
193Mehr63 Seijl H: Doct: Motzfeldt14 
193Mehr64 Seijl Vicarij te Cleef2206 
193Mehr65 WeijlDerrickSpeet0249 
193Mehr66SmitskampSeijl Juncker Garenier3304 
193Mehr67 Weijl Gilt tho Meer097 
193Mehr68 Seijl Juncker Garenier0423 
193Mehr69 Seijl Juncker Garenier1147 
193Mehr70 Weijl Die gemeint te Meer2253Juncker Garenier van die Gemeint in pantschap; t.o. een statig huis met watertje er om heen
193Mehr71 Seijl Juncker Garenier1128 
193Mehr72 Seijl Praesten land2422 
193Mehr73 WeijlDerrickUtzelman181 
193Mehr74 WeijlGerritArndts1243Met huis
193Mehr75 WeijlDerrickUtzelman236Met 2 huizen
193Mehr76 WeijlR.Spronck0234Met huis
193Mehr77 WeijlHenderickSpeet0273 
193Mehr78 SeijlHenderickSpeet269 
193Mehr79 SeijlRuttSpronck293 
193Mehr80 Seijl Praesten land1456 
193Mehr81 Seijl Juncker Garenier4574 
193Mehr82 Weijl Juncker Garenier0156 
193Mehr83 Seijl Herr: D: Motzfeld330 
193Mehr84 SeijlGerritArnds0210 
193Mehr85 Seijl Praesten land0302 
193Mehr86 Seijl Juncker Garenier1204 
193Mehr87 SeijlDerrickUtzelman198 
193Mehr88 SeijlRuttSpronck0361 
194Mehr89 Seijl H: Doct: Motzfeldt1202 
194Mehr90 Seijl Juffer Schoonstens151 
194Mehr91 SeijlRut Braem0284 
194Mehr92 SeijlDerrickNass1487 
194Mehr93 Seijl Juffer Schoonsteens1277Mogelijk 2 morgen
194Mehr94 Seijl Capittel von Cranenburg022 
194Mehr95 Seijl Juff: Schoonsteen0497 
194Mehr96 SeijlHenderickSpeet1196 
194Mehr97 Seijl H: D: Motzfeld0562 
194Mehr98 SeijlHenderickSpeet2490 
194Mehr99 Seijl H: Doctor Motzfeld4210 
194Mehr100 Seijl Stift Bebber0100 
194Mehr101 Seijl H: Dr: Motzfeltt3556 
194Mehr102 Weijl H: D: Motzfeld0493Met huis en hooiberg
194Mehr103 WeijlDerrickJanssen0318Met huis
194Mehr104 Weijl H: Doctor Motzfeld2501Met 2 huizen (of 1 schuur) en hooiberg
194Mehr105 WeijlHenderickSpeet2381Met huis
194Mehr106 Seijl Juff: Schoonsteen1184 
194Mehr107 Seijl Armen tho Meer0386 
194Mehr108 SeijlDerrickNass0239 
194Mehr109 SeijlDerrickSpeet0258 
194Mehr110 Seijl Juff: Schoonsteen0556 
194Mehr111 SeijlDerrickSpeet171 
194Mehr112 Seijl  0244Geen eigenaar genoemd, ws Derrick Speet
194Mehr113 Seijl  0244Geen eigenaar genoemd, ws Derrick Speet
194Mehr114 SeijlDerrickNass1539 
194Mehr115 SeijlFloorJanssen1384 
194Mehr116 Seijl Custerij0153 
194Mehr117 WeijlJanSteenacker1145Met huis
195Mehr1 SeijlHenderickSpeet0553 
195Mehr2 SeijlJacobMeijer1243 
195Mehr3 SeijlDerrickUtzelman0569 
195Mehr4 SeijlDerrickUtzelman226 
195Mehr5 WeijlJanSeegers0471 
195Mehr6 SeijlAerndtBraem1423 
195Mehr7 Weijl Gemeint0241P: Bless in pand:
195Mehr8 Seijl H: Doctor Motzfeldt1487 
195Mehr9 SeijlRutSpronck0397 
195Mehr10 WeijlWillemGiesen0320Met huis
195Mehr11 Weijl Armen te Meer1577Met huis
195Mehr12 WeijlJanPeeters0507Met huis
195Mehr13 Seijl Gilt to Meer0125 
195Mehr14 Weijl Gemeint0274J. Meijer in pands.
195Mehr15 SeijlHenderickSpeet523 
195Mehr16 WeijlJan Spronck0583Met huis
195Mehr17 Weijl Gemeindt4423Aerndt Kael (in pand)
195Mehr18 Weijl Gemeindt536perceel heeft geen nummer; Jacob van Eick (in pand)
195Mehr19 Weijl Gemeindt4324perceel heeft geen nummer; Rut Janssen undt Henderick Speet (in pand)
195Mehr20 Weijl Gemeindt1407perceel heeft geen nummer; J. Peeters (in pand)
195Mehr21 Weijl Gemeindt6142perceel heeft geen nummer; Arnt Braem und Rut Janssen (in pand)
195Mehr22 Weijl Gemeindt0481Jacob Meijer in pandts:
196Mehr23 Weijl Juffer Schoonsteens2202 
196Mehr24 Weijl Juffer Schoonsteens3406 
196Mehr25 Weijl Juffer Schoonsteens1499 
196Mehr26 Seijl Juffer Schoonsteens2587 
196Mehr27 Weijl Die Custereij0537Een watertje loopt door het perceel
196Mehr28 SeijlHenrickIsentrandt1202 
196Mehr29 WeijlJacobMeijer1169Met 2 huizen
196Mehr30Smits GemeintWeijl Gemeint4182Jacob Meijer in pandschap; een watertje splitst het perceel
196Mehr31 Seijl Juff: Schoonsteens3545 
196Mehr32Den MergdumSeijl Jufferen van Gent11445Met huis en hooiberg
196Mehr33 Weijl Jufferen van Gent2279 
196Mehr34 Seijl H: D: Motzfeld0284 
196Mehr35 Seijl Stift Bebber2201 
196Mehr36De Start GemeintWeijl Gemeint4583Peter Bless (in pand)
196Mehr37Weij GemeintWeijl Gemeint6269Jacob van Eicken (in pand)
197Mehr38 Seijl Stift Bebber1104 
197Mehr39 Seijl Stift Bebber2468 
197Mehr40 Weijl H: Doctor Motzfeld366 
197Mehr41 Weijl Stift Bebber3286 
197Mehr42 Weijl Praesten land325 
197Mehr43 Weijl Praesten land30 
197Mehr44 Weijl H: Doctor Motzfeldt2271 
197Mehr45 Weijl Praesten land2505 
197Mehr46 Weijl Gemeint5105Rut Spronck (in pand)
197Mehr47 Weijl Gemeint1437Hendrick Speet in pants:
197Mehr48 Weijl Praesten land3292 
197Mehr49 Seijl Praesten land4302 
197Mehr50 Weijl Praesten land4287 
197Mehr51 Weijl Praesten land2433 
198Mehr52 Weijl Praesten land0110 
198Mehr53 Weijl Wit: Speeten0272Met huis
198Mehr54 Weijl Wit: Speeten0174Met huis
198Mehr55 Seijl Wittibe Speeten0471 
198Mehr56 Seijl Wittibe Speeten1274 
198Mehr57 Seijl Praesten land0270 
198Mehr58 Seijl Praesten land1229 
198Mehr59 Seijl Praesten land0469 
198Mehr60Holtgewas RudeWeijl Praesten land256 
198Mehr61 Seijl Praesten land1297 
198Mehr62Dat BossWeijl Stift Bebber3222stuk bos
198Mehr63 Seijl Stift Bebber0269 
198Mehr64 SeijlStevenArndts0554 
198Mehr65 WeijlHenderickSpeet1166 
198Mehr66 WeijlStevenArndts0311Met huis
198Mehr67 Weijl Stift Bebber0328Met huis
198Mehr68 Weijl Stift Bebber197 
198Mehr69 Weijl Stift Bebber2196 
198Mehr70 Seijl Stift Bebber1395 
198Mehr71Dat GeerkenWeijl Stift Bebber192 
198Mehr72Dat SeijveltSeijl Stift Bebber523Met huis: Speetenhof; hierlangs: Wegh van Speeten hoff
198Mehr73 Seijl Stift Bebber153Met huis; hierlangs: Wegh van Speeten hoff
198Mehr74Nissen SeijveltSeijl Stift Bebber595 
198Mehr75 Weijl Stift Bebber0324Veel bomen
198Mehr76 Seijl Stift Bebber2468 
198Mehr77 Weijl Stift Bebber0573 
198Mehr78 Weijl Stift Bebber0523 
198Mehr79Nasse kaetWeijl Stift Bebber0442Met huis en hooiberg
199Mehr80Den Hardingsen hoffWeijl Herr von Loenen4278 
199Mehr81Den Hardingsen hoff – Dat hardingse SeijveltSeijl Herr von Luenen9492 
199Mehr82Den Hardingsen hoffWeijl Heer v Luenen0499Met huis: Hardingsen hoff
199Mehr83 Weijl Heer v: Lounen3269 
199Mehr84Den Hardingsen hoffWeijl Heer van Lounen1428 
199Mehr85 Seijl Heer van Lounen341 
199Mehr86Die Zelomse houvenWeijl Frij Juff: v: Palant1250 
199Mehr87Die Zelomse houvenWeijl Frij Juff: v: Palant2250 
199Mehr88Die Zelomse houvenWeijl Frij Juff: v: Palant1375 
199Mehr89 Weijl Cap: v: Xanten1293 
199Mehr90Den Eeckensen hoffWeijl Cap: v: Xanten2279 
199Mehr91 Seijl Cap: v: Xanten2137 
199Mehr92 Seijl Cap: v: Xanten2210 
199Mehr93Den Eeckensen hoffSeijl Cap: v: Xanten370 
199Mehr94 Weijl Cap: v: Xanten2377 
199Mehr95Den Eeckensen hoffSeijl Cap: v: Xanten2419 
199Mehr96 Seijl Cap: v: Xanten0591 
199Mehr97 Seijl Kloster Gnadendael1276 
199Mehr98 Seijl H: Dr: Motzfeltt0213 
199Mehr99 Weijl H: Dr: Motzfeltt0170 
1100Mehr1 WeijlStevenArnds1409Met huis
1100Mehr2 SeijlStevenArnds4191 
1100Mehr3Die houvenWeijl Frij Juff: v: Palant1180 
1100Mehr4Den Eckensen hoffWeijl Cap: v: Xanten1364Met huis
1100Mehr5Die houvenWeijl Frij Juff: v: Palant2325 
1100Mehr6 WeijlStevenArndts1204 
1100Mehr7 WeijlStevenArndts1479 
1100Mehr8 WeijlStevenArndts2101 
1100Mehr9 SeijlStevenArndts4493 
1100Mehr10 SeijlStevenArndts1391 
1100Mehr11 WeijlStevenArndts136 
1100Mehr12 SeijlStevenArndts0316 
1100Mehr13 Weijl Frij Juff: v: Palant0390 
1100Mehr14 Weijl Stift Bebber1185 
1101Mehr15Seijl Greve GemeindtWeijl Gemeint7271Steven Arndts (in pand)
1101Mehr16Weijl: deils met ElsenWeijl Herr von Lounen4436 
1101Mehr17 Seijl Herr von Lounen423 
1101Mehr18Weijl: und seijl: mit elsenWeijl Herr von Lounen3559 
1101Mehr19Seij gemeintWeijl Gemeint4389Henderick Speet und Peeter Bless (in pand)