Familiegeld Millingen en Pannerden 1693-1694

Bijgaand een transcriptie van familiegeld te Pannerden (2x) en Millingen uit de jaren 1693-1694, deze werden mij door Frans Staring ter beschikking gesteld.

De akte is te vinden in het archief van het Waterschap Rijn en Ijssel  te Doetinchem. De stukken m.b.t. Herwen-Aerdt-Pannerden (periode 1650-1837, omvang 1 meter) zijn te raadplegen op het archiefdepot in Terborg. De overige stukken van het Polderdistrict Overbetuwe (1400-1981) zijn in het bezit van het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Beschikbare inventaris: Inventaris van de archieven van het ambt en de dijkstoel van Overbetuwe J.A. Schimmel, 1995.

Guido van Benthem, 1 november 2003

Inventaris Archief Polderdistrict Overbetuwe, inv. nr.711

1693-1694

Request van Pannerden-Millingen inzake familiegeld, 1 omslag

Copia

De Heerlijckheijt Pannerden toegeschreven sijnde om voor familie-gelt op te brengen een quota van 275 gl behalve dat noch apartte taxiert sijn de Heere vande Wardt, den Domine ende den Schout, soo kan over de andere Ingesetenen den uijtslagh niet anders sijn en moeten betaelen als volght /gl. st.

De Weduwe Albert Gerritsen26-0-0
Hendrick Rijcken20-0-0
Hendrick Verwaeijen17-0-0
Rutger de Man17-0-0
Sander Firckens14-0-0
Teunis Rentsen14-0-0
Cornelis de Beijer14-0-0
Peter Giesberts14-0-0
Bernt Tijssen12-0-0
Arnt Otten11-0-0
Geurt Goris11-0-0
Hendrick Otten11-0-0
Huijbert van den Bergh11-0-0
Jan Sanders9-0-0
Jan Gooris7-0-0
Willem Overgoor6-10-0
Jan Verwaeijen6-10-0
Lambert Fontein6-10-0
Hendrick Grob5-10-0
Jan Roelefs5-10-0
Rijck Grob4-4-0
De Weduwe Lamb.Hoet4-4-0
De Weduwe Jan Brants4-4-0
Jan Krechtinge2-12-0
Somma251-2-0
Jan Verborght2-12-0
Jan van Goch2-2-0
Teunis Peters2-2-0
Roelof Raeben2-2-0
Albert de Beijer1-12-0
Teunis de Beijer1-12-0
Claes de Beijer2-2-0
Jan de Beijer1-12-0
Thijs Joosten1-2-0
Gerrit Arrissen1-2-0
Sander vande Poll1-2-0
Commissaris Weldijck1-2-0
Commissaris Adriaensen1-2-0
Tijs Berns1-2-0
Hendrick Verheijen1-2-0
Hermen Berns1-2-0
Claes van Millingen1-2-0
Gerrit inde Biesen1-2-0
Giesbert Gieben1-2-0
Jan Gerrits1-2-0
Gerrit Lentjens0-11-0
Evert Rutgers0-11-0
Jakob Helmigh0-11-0
Willem Grob0-11-0
Aelef Strithout0-11-0
Giesbert de Schoenmaker0-11-0
Somma34-18-0
Rijck Krechtinge0-11-0
Derck Krechtinge0-11-0
Roelef Arnts0-11-0
Daen Janssen0-11-0
Willem Emmen Senior0-11-0
Willem Emmen Junior0-11-0
Hendrick Rutgers0-11-0
Jan Rutgers0-11-0
Jan Kael0-11-0
Geurt Peters0-11-0
Rein Arnts0-11-0
Somma6-1-0
 34-18-0
 251-2-0
Sommarum292-1-0
afgetrocken275-0-0
Overschot17-1-0

Alsoo dat alhier over souden schieten seventien gln 1 stuijver voor den maener incas haer EdMog mochten verstaen dat dit quota sonder redres aen den Ontfanger Vermeer moste betaelt worden.

Copia

De Heerlijckheijt Millingen wort toegeschreven om voor familiegelt op te brengen een quota van 185 gl. Behalven dat den Amptman, den Domine, Derck Arnts, Joost Krechtinge ende den Schout noch apart getaxiert sijn. Als dese 185 gulden over de andere Ingesetenen omgeslagen worden sal, dan souden moeten geven als vollight /gl. st.

Arnolt Kritt17-0-0
Weduwe Huijsmans17-0-0
Hendrick de Laer16-0-0
Hendrick Brants15-0-0
Bernt Speet14-0-0
Jorden vande Pavort14-0-0
Jorden van Bisselijck13-0-0
Steven Arnts13-0-0
Frerick Moeurs13-0-0
Jan vande Pavort6-0-0
Gerrit den Smit8-0-0
Teunis vande Pavort5-0-0
Hermen Peters6-0-0
De Weduwe Roelen5-0-0
Derck Francken5-0-0
Giesbert Reijmers4-0-0
Hendrick de Meulder4-0-0
Arnt van Meurter4-0-0
Hendrick Simons1-10-0
Winand van Beckhuijsen1-10-0
Coen de Wever1-10-0
Willem Wisman1-10-0
Weduwe Cael1-10-0
d’Weduwe Rutt Maes1-10-0
Willem de Wael1-10-0
Hermen vande Sandt1-10-0
Leuijer Haeckfort1-10-0
Teunis Sweeren1-10-0
Jan Tijssen1-10-0
Hendrick de Laer Croll1-10-0
Sommarum197-0-0
afgetrocken185-0-0
Overschot12-0-0

Alsoo souden comen over te schieten twaelf gulden voor den maner inval haer EdMog moghten verstaen dat dit quota sonder redres aen den Ontfanger Vermeer moste betaelt worden.

Copia C

Familie-gelt vermogens aenschrievens den 24 September 1694 binnen Pannerden over d’Ingesetenen uijtgeslagen ten overstaen van Peter Giesbers en Huijbert van den Bergh Schepenen Teunis de Beijer Buijrmr Aernt Otten Hendrick Rijcken en den Schoutus Steven Giesbers

De Weduwe Albert Gerritsen25-0-0
Hendrick Rijcken19-0-0
Hendrick Verwaeijen16-0-0
Rutger de Man16-0-0
Sander Firckens13-0-0
Teunis Rentsen13-0-0
Cornelis de Beijer13-0-0
mr.Peter Giesbers13-0-0
mr.Bernt Tijssen11-0-0
Arnt Otten10-10-0
Hendrick Otten10-10-0
Geurt Gooris10-10-0
Huijbert van den Bergh10-10-0
Jan Sanders8-10-0
Jan Goris op de Steen6-10-0
Willem Overgoor6-0-0
Jan Verwaeijen6-0-0
Lambert Fonteijn6-0-0
Hendrick Grob5-0-0
Somma219-0-0
Jan Roelefs5-0-0
Rijck Grob4-0-0
De Weduwe Lambert Hoet4-0-0
D’Wed.Brants4-0-0
Jan Krechtingh2-10-0
Jan vander Burght2-10-0
mr.Jan van Goch2-0-0
Teunis Peters2-0-0
Roelof Raeben2-0-0
Albert de Beijer1-10-0
Teunis de Beijer1-10-0
Claes de Beijer2-0-0
Jan de Beijer1-10-0
Thijs Joosten1-0-0
Gerrit Arissen1-10-0
Sander vande Pol1-10-0
Commissaris Weldijck1-0-0
Commissaris Adriaensen1-0-0
Tijs Berntsen1-0-0
Hendrick Verheijen1-0-0
Hermen Berns1-0-0
Claes van Millingen1-0-0
Gerrit inde Biesen1-0-0
Giesbert Gieben1-0-0
Jan Gerritsen1-0-0
Gerrit Leuntjens0-10-0
Somma48-0-0
Evert Rutgers0-10-0
Jacob Helmigh0-10-0
Willem Grob0-10-0
Aelef Strithout0-10-0
mr.Giesbert Schoolmr0-10-0
Rijck Krechtingh0-10-0
Derck Krechtingh0-10-0
Roelof Arnts0-10-0
Daen Janssen0-10-0
Willem Emmen Senior0-10-0
Willem Emmen Junior0-10-0
Hendrick Rutgers0-10-0
Jan Rutgers0-10-0
Jan Cael0-10-0
Geurt Peters0-10-0
Reijn Arnts0-10-0
Somma8-0-0
 48-0-0
 219-0-0
 275-0-0

In somma draeght dese cedel uijt twee hondert vijf ent seventigh gln welcke slsoo aen den Heere Doctor Cornelis Vermeer sullen moeten betaelt worden bij poene van parate executie,

onderstont: In fidem en was geteijckent A.F.V.Heijden