Inwonerslijst Ooijse Rijk 1750

Gemaakt door John Vos?

Inwonerslijst Ooijse Rijk 1750

Uit:      Archief van het voormalig polderdistrict ‘Rijk van Nijmegen’

Inv.Nr. 1169

Gemeentearchief Nijmegen

Noot:

Deze lijst maakt onderdeel uit van de opname van huizen, personen, etc. in het Schependom van Nijmegen in 1750. Het Ooijse Rijk maakte deel uit van het Schependom. Dergelijke inwonerslijsten werden vrijwel altijd opgemaakt als grondslag voor  belastingheffing. De stukken omvatten allereerst een voorblad met een opsomming van de hoofdbewoners per huis, vervolgens een tussenblad met een index op voornamen en tenslotte de (voorbedrukte) detailbladen. De schrijfwijzen van de namen kunnen per blad verschillen.

—————————————————————————————————————————————

Voorblad: een opsomming van de hoofdbewoners per huis:

Namen der Boeren in Oij Rijks

No. 1    Cornelis Valliks en Rut Janse in de kamer

No. 2    Henderik Rijke

No. 3    Jan Simes en Lamert Vos in de kamer

No. 4    Aarnoldus Kregten bij hem inwonende J. v. Bergeren en Jan Albers

No. 5    Jan Peters en bij hem inwonende Evert Willems in de kamer

No. 6    Jan Burrigers

No. 7    Nol Arents en in de kamer de weduwe vrou van Kempe

No. 8    Aarie Jooste

No. 9    Jacob Reijnties

No. 10  Willem van Bergere

No. 11  Gossen Rijke

No. 12  Jan de Haan

No. 13  Hermen Mos en op de kamer Derik Roollefse

No. 14  Jan van Rienen, in de waart

No. 15  Lionardus Gesing, in de waart

No. 16  Claas Leenders, in de waart

No. 17  Jan Willemans

No. 18  Henderik Brookhof en de weduwe van Klaas Willemse

No. 19  Henderik de Bruijn

No. 20  Gerart Hulsmijer en Christan Jacop Opperman

No. 21  Geradus Henderiks op het Eijlant

Blad 2 : Index op voornaam (met verwijzing naar huisnummer)

A

            Arien Joosten                           8

            Arnoldus Krechting                   4

C

            Christiaen Jacob Opperman      20

            Claas Leenderts                       16

            Claas Willems Weduwe             18

            Cornelis Valks                          1

D

            Derk Roeloffs                          13

E

            Evert Willems                           5         

G

            Geradus Hendriks                     21

Gerrit Hulsmeijer                       20

Goossen Rijcken                      11

H

Hendrik Broekhoff                    18

Hendrik de Bruijn                      19

Hendrik Rijcken                        2

Hermen Mos                            13

J

Jacob Reijntjes                         9

Jan Aalberts                             4

Jan Burgers                              6

Jan de Haen                             12

Jan Peters                                5

Jan Simons                              3

Jan van Bergeren                      4

Jan van Cempen’s wed.            7

Jan van Rienen                         14

Jan Willemans                          17

L

Lamert Vos                              3

Leonard Geesing                      15

N

Nol Arents                                7

R

Ruth Jansse                             1

W

Willem van Bergeren                 10

Detailblad 1:

Noot: In het originele overzicht is kolom “V. Hoe veel beesten zijn hebbende” niet ingevuld en daarom hier weggelaten

   Namen der PersoonenI. Getal der Huyzen en WooningenII. Wat Persoonen die bewoonen met derzelver NamenIII. Derzelver Bedrijf en BestaanIV. Hoe veel Paarden zijn hebbendeVI. Of Arm zijn en van de Diacony of publique Aalmoessen leevende
No. 1Cornelis VallikHuijs en kamerCornelis Vallik en zijn vrou Rut Janse en zijn vrou in de kamerBoerewerrik en in de kamer een arbeijderDrie paarden 
No. 2Henderik Reijke  een HuijsHenderik Rijke en zijn vrou en haar moederHenderik Rijke een p.……agter (onleesbaar)Een paart 
No. 3Jan Siemes  een HuijsJan Siemes en zijn vrouBoerwerrikEen paart 
No. 4Aarnoldus KregtenHuijs en kamerAarnoldus Kregten en zijn vrouArbeijderEen paart Jan van Bergeren 
No. 5Jan PetersHuijs en kamerJan Peters en zijn vrou Evert Willemse en zijn vrou in de kamerArbeijder  
No. 6Jan Burrigers  een HuijsJan Burrigers en zijn vrouArbeijder  
No. 7Nol Arents  Huijs en kamerNol Arents en zijn vrouBoerewerrikDri paarden 
No. 8Arie Jooste  een HuijsAarie Jooste en zijn vrouArbeijder  
No. 9Jacob Rijnties  een HuijsJacob Rijnties en zijn vrouArbijder  
No. 10Willem van BergereHuijs en kamerWillem van Bergeren en zijn vrouBlijkerTwee paarden 
No. 11Gossen RijkeHuijs en kamerGossen Rijke en zijn vrouBrouwr en boerewerikTwee paarden 
No. 12Jan de Haan  Huijs en kamerJan de Haan en zijn vrouBoerewerikTwee paarden 
No. 13Hermen MosHuijs en kamerHermen Mos en zijn vrou en Derik Roelofse en zijn vrou op de kamerEen wasman (?) van de beestenEen paart 
No. 14Jan van Rinen  een HuijsJan van Rinen en zijn vrouBlijker  
No. 15Leionardus GesingHuijs en kamerLeionardus Gesing en zijn vrouArbijder  
No. 16Claas Leenders  Huijs en kamerClaas Leenders en zijn vrouBoerewerikEen paart 
No. 17Jan Willemanseen HuijsJan Willemans en zijn vrou en haar moederBoerewerikEen paart 
No. 18Henderik BrokhofHuijs en kamerHenderik Broekhof en zijn vrouArbijder De weduwe van Claes Willemse en 2 kinderen
No. 19Henderik de Bruijn  Huijs en kamerHenderik de Bruijn en zijn vrouBoerewerikTwee paarden 
No. 20Gerart Hulsmijer  Huijs en twee kamersGerart HulsmijerGeen bedreijfEen paart 
No. 21Geradus Henderiks  Huijs en kamerGeradus Henderiks en zijn vrouBoerewerikTwee paarden 

Detailblad 2:

Noot: In het originele overzicht is de kolom “XII. Op hoe veel in cas van aanschrijving der Middelen, door Schout en Buurmeesters zijn aangeslagen” niet ingevuld en daarom hier weggelaten.

   Namen der PersoonenVII. Hoe veel kinderen van vyf to tien Jaaren by haar inwoonendeVIII. Hoe veel kinderen van twaalf Jaaren en daar boven by haar inwoonendeIX. ‘t Getal der Knegts en MeydenX. Of andere Persoonen in haare Huyshouding hebben, en hoe veel, met haar BedryfXI. ‘t Getal der Haartsteden, Ovens en ander Vuurplaatzen, niet tot de Solder afgebroken of toegemetzelt en onbruykbaar
No. 1Cornelis Vallik   Een Dogter 1Een knegt Haartsde 2 en een bakove
No. 2Henderik ReijkeKinderen 2Kinderen 2  Haartsde 1 en een bakove
No. 3Jan Siemes   Kinderen 2 Lamert Vos is een arbijderHaartsde 1
No. 4Aarnoldus Kregten   Kinderen 2 Jan Albers is een arbijder Jan van Bergere arbijt met kar en paartHaartsde 2 en een bakove
No. 5Jan PetersKinderen 1 In de kamer 1 kint   Haartsde 2
No. 6Jan Burrigers  Kinderen 2Kinderen 1  Haartsde 1
No. 7Nol Arents    Een knegt en een meijtDe weduwe vrou van Kempe geen bedrijfHaartsde 2 en een bakove
No. 8Arie Jooste  Kinderen 2Kinderen 2  Haartsde 1
No. 9Jacob Rijnties      Haartsde 1
No. 10Willem van BergereKinderen 2Kinderen 2  Haartsde 2 en een bakove
No. 11Gossen Rijke    Een meijtDe dogter en haar manHaartsde 4
No. 12Jan de Haan  Een kint 1Een kindt 1Een meijt Haartsde 2 en een bakove
No. 13Hermen Mos  Kinderen 3Een kindt 1  Haartsde 1 en een bakove en op de kamer 1
No. 14Jan van Rinen  Kinderen 3Kindern 2  Haartsde 1
No. 15Leionardus GesingKinderen 2Kinderen 2  Haartsde 1 en een bakove
No. 16Claas Leenders    Een meijt Haartsde 1 en een bakove
No. 17Jan Willemans  Een kind 1   Haartsde 1
No. 18Henderik Brokhof Kinderen 3  Haartsde 1
No. 19Henderik de Bruijn Kinderen 4  Haartsde 2
No. 20Gerart Hulsmijer    Een meijtChristian Jacop Opperman en zijn vrouw geen bedrijfHaartsde 3
No. 21Geradus Henderiks  Knegts 2 Haartsde 2