Schepenbank Kekerdom en Leuth 1664-1700

De schepenbank van Kekerdom en Leuth

Nadat de Duffelt in 1473 definitief van het hertogdom Gelre aan het hertogdom Kleve was gekomen werd op 7 januari 1474 bepaald dat het ambt de Duffelt, waartoe Kekerdom en Leuth behoorden, als ondergericht onder de stad Kranenburg kwam te vallen. Op 26 juni 1489 bepaalde hertog Johan van Kleve dat de schepenbanken van de Duffelt direct onder de stad Kleve kwamen te vallen.

De oudst bekende schepenoorkonde van Kekerdom en Leuth is (volgens Ilgen) die van 16 juni 1498, welke zich in het Stifts archief van Kranenburg bevond. Een afschrift van deze oorkonde is nog bewaard in de “Repertorien und Handschriften” van het stiftsarchief. De schepenen waren Rijckart van Henggell en Evert Rijckarts (Richars). De schepenbank van Kekerdom en Leuth had, net als de andere schepenbanken in de Duffelt, een eigen schepenzegel. Op dit zegel is de heilige Laurentius, de patroon van Kekerdom, te zien te samen met het Kleefs-Markse wapen.

De handelingen voor de schepenbank werden normaliter ten overstaan van de richter en 2 schepenen verricht; er waren echter meer schepenen tegelijkertijd aangesteld, die alleen in bijzondere gevallen collectief bijeen kwamen. Zo zien we 5 schepenen verschijnen op 5 september 1664 en ter gelegenheid van het opstellen van het testament van Hendrik Verwaijen (één van de vooraanstaande dorpelingen in die tijd) en zijn vrouw Henrica Moors (Meurs) zien we 6 schepenen verschijnen (Hendrik Verwaijen zelf was de 7e schepen). Van de handelingen die ten overstaan van de schepenbank werden verricht werd een oorkonde afgegeven, de inhoud van de oorkonde werd vastgelegd in de zogenaamde schepen- of gerichtsprotocollen. De bewaardgebleven protocollen over de periode 1664-1700 heb ik volledig overgenomen en hieronder weergegeven, de akten hebben voornamelijk betrekking op: transporten, testamenten, erfenissen, huwelijkscontracten, hypotheken en schuldbekentenissen. Daarnaast zijn regesten van de door de schepenbank Kekerdom en Leuth afgegeven akten, over periodes waarvan geen protocollen bewaard zijn gebleven, ook hieronder weergegeven (te herkennen aan een *), zodat de ontbrekende schepenprotocollen voor een (zeer) klein gedeelte gereconstrueerd kunnen worden. Uit de periode 1664-1700 kon tot nu toe slechts één door de schepenbank afgegeven akte in een ander archief worden teruggevonden, nl. die van 2 januari 1698.

Uit de protocollen van het Nederrijkswald kon ook nog een in 1724 te Leuth uitgevaardige akte teruggevonden worden, ook deze heb ik hieronder weergegeven. T.z.t. zal ik de schepenprotocollen over de periode 1737-1753 overnemen, dan zijn alle bewaardgebleven protocollen beschikbaar.

Naast de genoemde akten m.b.t. transporten, testamenten etc. bevatten de akten ook informatie van lokaal historisch belang. Zo zien we bijv. dat op 11 september 1664 in Kekerdom 52 haarden en 1 brouwhuis worden geteld en in Leuth 26 haarden en 1 brouwhuis. Later zien we dat er flink is geleden onder de Franse bezetting, na de overtocht van de Fransen bij Lobith op 12 juni 1672 is er flink huisgehouden; Brandenburg sloot weliswaar in december 1674 een verdrag met Frankrijk, waarbij Frankrijk Kleve aan Brandenburg teruggeeft, echter de vijandelijkheden met Frankrijk duurden voort tot de vredesverdragen van Nijmegen in 1678 en 1679. Tijdens de bezetting hebben de Fransen een zware belasting (“brandschatting”) aan de dorpsbewoners opgelegd, na de belastingen in 1675 waren de dorpelingen van Leuth op 2 maart 1676 genoodzaakt een lening af te sluiten. Hetzelfde zien we op 14 november 1678 gebeuren als de dorpen Niel, Kekerdom en Leuth genoodzaakt zijn om “in höchster noht” collectief 1100 rijksdaalders te lenen. In 1680 zien we diverse dorpelingen schuldbekentenissen doen voor leningen, die ze waren aangegaan om de Franse belastingen te kunnen betalen. De Fransen hebben niet alleen belastingen opgelegd, maar ook zijn er vernielingen aangericht, in de kerkboeken van Leuth kunnen we lezen, dat er door de Fransen flinke vernielingen zijn aangericht: “van de jare 1661 is alles door plonderinge der Fransche verschuert”. De schepenprotocollen van 1664-1700 van die van Mehr, Niel, Kekerdom en Leuth is dit bespaard gebleven, want ze werden waarschijnlijk te Kranenburg bewaard; dit blijkt uit een verzoek van 3 maart 1726, waarin om informatie wordt gevraagd over een akte met betrekking tot Kekerdom van het jaar 1696. Dit verzoek is gericht aan de secretaris van de stad Kranenburg en de Duffelt te Kranenburg. Daarentegen zijn de protocollen tussen 1700 en 1737 niet bewaard gebleven, hetzelfde geldt (voorzover mij bekend) voor de protocollen van Kranenburg van na 1697, waarvoor mogelijk dezelfde (mij nog onbekende) reden geldt. We zien dan ook dat de schepenen van Kekerdom en Leuth regelmatig naar Kleve en Kranenburg trokken om bij een rechthandeling aanwezig te zijn, over de periode 1664-1700 zeker zo’n 30 keer (hiervan ca. 22 keer naar Kranenburg), oftewel ca. 17% van het totale aktenbestand. De winter van 1697/98 moet, blijkens een akte van 2 januari 1698, een redelijk strenge winter geweest zijn want hier kunnen we lezen dat de schepenen “des eijses halber” niet in staat waren om naar Kranenburg te komen.

In het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf bevindt zich in het bestand “Kleve-Gerichte” (Findbuch 103.07)  op pag. 63: Landgericht Kleve VII, augehobene Gerichte:

Nr. 876, Düffel (Meer u. Niel). Gerichtsprotokollbuch, Vol. I (1664-1700) en

Nr. 877, Desgl. Vol II (1737-1753).

De samensteller van de inventaris heeft kennelijk niet de volledige inhoud van de akten doorgenomen, want in het 2e gedeelte van de banden zijn ook de gerichtsprotokollen van Leuth en Kekerdom opgenomen.

In de Collectie J.J. Hooft van Huijsduijnen, aanwezig in het archief van de Heemkundekring “de Duffelt” en op microfiche bij het gemeentearchief te Nijmegen zijn ook de: “Gerichtsprotocollen van Leuth en Kekerdom” 1664-1698 en 1737-1740 beschreven, echter nader onderzoek leert dat HvH slechts een klein gedeelte van het beschikbare materiaal heeft overgenomen.

Guido van Benthem, 31 maart 2002

1*) 1525 juli 1,

Heinrich Lueb im Auftrag des Richters in der Duffel Goessen Pyesse und die Schöffen von Kekerdom und Leuth: Arnt van Benthem und Helmych Rutgers, bezeugen dass Helmych Nyrkens dem Heinrich Peters einen Holl. Morgen in der Duffel im Kirchspiel Leuth, genannt Dungellen übertragt etc.. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, Urk. Nr. 48.

2*) 1534 mei 1 (op Meydach),

Gaert Kyx, richter in de Duyffel, en Arnt van Benthem en Evert Richars, schepenen in Kekerdum en Loeth, oorkonden, dat Johan Scheffart van Meread, heer tot Hymmersbach en Clermondt, en zijn vrouw Ermgart, dochter tot Wyss, elkander lijftochten aan hun goederen in het gericht van Kekerdum en Loeth. De graven van Limburg Stirum (A.P. van Schilfgaarde), regest 988.

3*) 1534 juni 16,

Vor Henr. Lueb “gesetztem” Richter für Gairt Kick, Richter in der Düffel, sowie den Schöffen Arnt van Benthum und Helmich Rutgers verkauft Peter Vermaissen an den Erbmarschall Elbert von Pallant folgende Güter und Jahrrenten, und zwar nach einem Streit zwischen ihnen beiden wegen der Palung eindes Landstückes das der † Telman Prover an Elbert van Alpen verkauft hatte und das Peters Eltern in Erbpacht gehabt haben. Die Güter sind: die Hoffstatt mit zugehörigen Land, angrenzend an dei Jungfern von Bedbur, Hille Mollers, die Gemeinde Kekerdumb und den Banndeich 4 Holländ. Morgen gross; ein Dunnen genanntes Land, das dem Wilhelm van Brynnen zugehört, ferner an die Heerstrasse nach Nymwegen und den Banndeich; Die Ryslaick (8 hont) grenzend an Joh. Verlinden, Wilhelm van Brynnens Hofstatt und die Strasse nach Nymwegen, ferner an die Jungfern von Bedbuer. Weiter wird aufgefürt eine Rente von 10 Rhein. Goldgulden, zu den Peter künftighin noch 2 weitere zu zahlen hat. Kopiar II 139. Urkunden des archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel (Dr. Wilkes en Brandt), urk, nr. 758.

4*) 1536,

It een besegelde khundschafft vuir Rychter und Schepen to Loedt …… Roelof Lubbertz, Evert Rijckartz, Henrick Petersen …. Wij Arndt van Benthumb und Henrick Kerstiens Schepen al her in dem Jahr des hr Duisent viefhondert und sesende derttich up..Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, Repertorien und Handschriften I folio 47.

5*) 1536 Juli 5,

Vor Barthold v. Lobith und Helmich Rutghers, Schöffen zu Kekerdom und Loith in Duyffell, sowie vor Henrich Luebin, Statthalter des Richters u. vor Bernd v. Hoen und Wilhelm v. Dueven, Erbpächtern, bestätigt Dietrich v. Bronckhorst und Batenburg, Herr zu Anholt, jene Erbpacht, die laut Transfix der Ritter Johann v. Alpen und Scheiffart v. Meraide, Herr zu Cleirmond, Johann v. Hoen dem Alten über das Stück Land in der Duyffell zu Millingen, Gericht Kekerdom u. Loith, gen. das Hougmenge, zu 5 holländischen Morgen u. 1½ Houdt Land, gegeben hatte, für die Kinder Johanns v. Hoen des Jüngeren. Siegelankündigung Dietrichs v. Bronckhorst, Gaederts Kyx, Richter im Duyffell, und der Schöffen und Erbpächter. Up guedesdach post Visitationis dive Marie virginis. Ausf.-Pgt., Transfix am 1457 Nov. 24; 5 Siegel: 1) leicht beschädigt – Bronkhorst. 2) leicht beschädigt – Kyx. 3) beschädigt – Schöffen. 4) Bernd v. Hoen. 5) Wilhelm v. Dueven. M. Sagebiel, Das Hausarchiv der Fürsten zur Lippe “Biesterfelder Archiv” (INA 10), Urk. Nr. 14.

5.1*) 1540 November 30,

Ick Berndt Spee Rychter inder Duiffell ind wij Henrick Spronck in Henrick Gerritz Scepen to Keckerdum ind Loeth, tugen apenbair dat voir onssen rychter vurss ind voir ons informen des gerycht komen ind erschenen is Philips van Herwarden in hefft uthverzueck, des Ereveste ind vroemn Roelman van Bylant heer to Spaldorp drost to Ravensteyn, ind doe ick drange dess rechten mit up gerychte wyngeren gestaefte eedt liefflicken to den heligen gezwaren ind als recht wass uthgedragen, wie hier naevolgende, Item tuget Philips vurss, dat onzeir waell wyttich ind kundich is, dat, dat wartge gelegen ain olthuuych lant dat cloester van bedber thobehoerende, bepaet is uthbeveyl der aldyste, dess cloesters bedber, off uthbeveyl dess rymeisters, geschyet ao xl up donredach post Andrea aptu.

Coram pfatt is komen Arndt Ffrerixs ind hefft getuecht up syn eedt, hy den Rychter instat mijns g. l heren gedain hefft, dat hy wael hefft hoeren segghen dat die vurss werdt ut beveyll der von ffrouwe van bedber bepaet is.

Coram pfatt is komen Wilhem Verwayen ind hefft getuecht up syn eedt die beyden Rychter in stat dess heren gedain hefft, dat on niet wyttich off kundich en is, wie der vurss werdt bepait hefft, off wiess beveyl dy bepaettinghe geschyet is, daum ut supra. Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, Kleve-Mark, Akten 700, blad 27.

5.2*) 1540,

Ick Henrick Spronck gezatthe rychter van den oeversten Rychter inder Duffell Bernt Spe, ind wy Helmich Rutgers ind Johan Das Scepen to Keckerdum ind to Loeth, tugen apenbaer dat voir onssen rychter vurss ind voir ons informen dess gerichts koemen ind erschenen syn Hanss Tymmer ind Henrick van Brynen ind hebben uthverzueck, Gaert Kixs, volmechtich dess ereveste ind vroeme Roelman van Bylant heer tot Spaldrop drost to Ravensteyn ind doe ich draeghe dess rechten, mit upgerychte wyngeren gestaefs eedtz liefflick to den heligen gezwaren ind als recht wass uthgedragen wie hier naebeschreven, Item tuget Hans Tymmer dat hy ind frouwen van bedburss arbeyt, nementlick, aen oer hoet, to Keckerdum gestain hefft, ind uthbeveyll der vurss jonffrouwen, is hy gegain is mit synen mit helpers, ind heff dat zant allanx der jonffrouwen vurss hoffstede dair nu Henrick van Brienen ind Sweyn Coffers up woenen hefft helpen besteicken ind paeten weyss ain die gryb, ind dat sy die jonfferen daer van geloendt hebben.

Item Henrick van Brynen tuget als Hanss vurss getuecht hefft.

Item vurden selleffte Rychter ind Scepen vurss is komen Bart van Lobith ind hefft getuecht up syn eedt die hij den rychter in stat dess heren gedain hefft dat hem wyttich ind kundich is, dat die jonffrouwen van bedber, dat zant, schyettende allanx olt huuygelant hebben laettenn bepaettenn, datum ao m xl up dynxdach post lurix … Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, Kleve-Mark, Akten 700, blad 27.

6*) 1548 Februar 21 (s. Peters avent ad Cathedram),

Vor Bernd Sphee, Richter in der Düffel, sowie Helmich Rutgers und Wilhelm Verwayen, Schöffen zu Kekerdom und Loeth, verkauft Peter Vermasen an Werner von Pallandt, die sogen. Ryesslack (1½ holländ. Morgen), gelegen im Kirchspiel Kekerdom, angrenzend an den Marschall Hermann von Wachtendonck, die jungfern zu Bedbur und die Strasse. Als Sicherheit verpfändet er Haus, Hof und Land, Prumersgut genannt (5 holländ. Morgen), das Peter und seine Vorfahren von den von Pallandt “in Erbpacht zu haben pflegten”:, usw. Siegler: Richter und Schöffenamt. Kopiar II 292. Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599 (INA 5), nr. 862, Carl Wilkes und Rudolf Brandts.

7*) 1553 mei 20. Getuichniss Henrick Naegels und etlicher anderen van den Kuijlkamp dair van baven aengetagen,

Wij Walraven van Benthem en Nijer Das, schepenen in der Duiffel der gerichtsbank Kekerdomb en Loet tuigen openbairlichen dat vur meister Helger Bruyll unseren Richter in der Duiffel en vur uns erschenen sijn Henrick Naegels, Henrick Sprongh, Franck Arndtz en Alijt vanden Walde en hebben uith versuijck heren Johan Piess Canoncijck des Capittels Sunte Martens kerrken bijnnen Cranenborg end durch dwangk des Rechten mijt opgerichten fijngeren gestaifftz eedtz liefflicken tot Gode end den heilger geswaren end als recht was uitgedragen op der fragen hier nabeschreven vollight. (volledige inhoud zie de regestenlijst van de Duffelt). Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, Urk. Nr. 51.

8*) 1553 november 10 (uff sanct Martensabent inn denn wynter),

Ermgartt, gravin zu Limborch en Bronckhorst, vrouwe tot Styrum en Wisch, weduwe, erkent verkocht te hebben aan Johan van der Hovelich twee goederen in de Duffell, gericht van Keckerdom, kerspel Loeth, genaamd de hof Anghen Kalffshoevell en de Steenhovell. Uit de akte zelf: “..alsulcke.. twe guder als.. in der Duffell in dem Gerichte von Kekerdom zu dem Kirspell vann Loeth, die nu ter tijt in pachtung hefft Henrick van Benthem und is genant den hof angem Kalffshoevell, den anderen genant den Steenhoevell, den nu ther tijt in pachtung heft, Borgartt van Doeringhem. De graven van Limburg Stirum (A.P. van Schilfgaarde), regest 1164; N.B. geen schepenakte, doch de verkoop zal vrijwel zeker voor de schepenbank verricht zijn.

9*) 1554 juli 3,

Vor dem Richter in der Duiffel Helgeren Broell und vor den Schöffen der Gerichtsbank Kekerdom und Leuth in der Duiffel Walrave van Benthem und Henrick Bartgens haben Henrick Nagel, der gerichtsbote zu Leuth, Henrick van Benthem, Bartt Everts, Aelbert Kraen und Wilhelm Luykens auf Ersuchen des Kanonichers von Kranenburg, Johan Piess beschworen, dass die hernach beschrieben Landstücke im Kirchspiel Leuth dem Kapitel zinsen. (volledige inhoud zie “Tiendboek van Leuth”). Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Stift Kranenburg-Zyfflich, Urk. Nr. 52.

10*) 1557 januari 27.

Vor Heinr. Sprunck, Statthalter des Richters in der Düffel (Heilger Broell), sowie Barthold von Lobeth und Henr. Lueb, Schöffen des Gerichtes Kekerdom, verkauft Peter Vermasen an Werner van Pallant eine Rente von 2 Oberland. Rhein. Goldgulden aus Haus und Hoffstatt im Kirchspiel Kekerdom, angrenzend an die Kekerdom’sche Gemeinde, den Banndeich, Arnold von Wachtendonck Drost zu Kranenburg und in der Düffel, sowie die jungfern von Bedbur, weiter aus dem Duenen genannten Landstück dass an die strasse, den Banndeich, den genannten Drosten und Walrave von Bentem angrenzt, endlich aus dem Risslaick genannten Landstück das u.a. an Henrick Roggen und die Jungfern von Bedbur angrenzt, Siegler Schöffen und Richter. Kopiar II 293*. Urkunden des archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel (Dr. Wilkes en Brandt), urk, nr. 932.

11*) 1561 juni 12.

Vor Wylhelm Lauwerman, Richter in der Duyffel, und vor Bertolt van Lobith und Henrick Bertkens, Schepen tot Kekerdum und Loyt, erscheinen Johan Sondach und Herman Sonnendach, Gebrüder, Reyn van Doringen (für sich und als Mann und momber s. Frau Styne) und Johan Anssum (für sich und als Mann und momber s. Frau Derrixken) und bekennen, dass die den werdigen und andachtigen Heren Deecken und Capittell der Collegiaten kiercken unsser lieuer frauwen bynnen der Stadt Cleve jährlich zu zwei Terminen Erbpacht schulden laut langjährigem verbrieften und besiegelten Vertrag. Sie, die Erben, hätten die Zahlung versäumt. Sie willigen nunmehr darin ein, dass wenn sie in Zukunft länger als 14 Tage nach dem vereinbarten Termin säumig bleiben, das Kapitel sie durch den Richter in der Duyffel an den im Erbpachtsbrief spezifizierten Erbpachtgütern pfänden dürfe. – Siegler: der Richter; gem. Schepen. “vander leistongh dess guetz Spaldorp/Eyn ouergiff der gemynde Eruen dess guedtz tho Spaldrop der Leistongh haluer/E/Gerichtliche confirmation des Erbpacht der Spaldorpsche güter etc.”, Stift Monterberg-Kleve (Gorissen), regestnr. 3449.

12*) 1565 November 28,

Vor Bartholdt von Lobith und Peter Helmich, Schöffen zu Keekerdom und Loeth, bekundet Herm. Sonnendach, dem Werner von Palland, Herrn zu Selhem, eine Rente von 3 Maltern Gerste aus Haus und Hofstatt im Kirchspiel Keekerdom, angrenzend an Derick van Underen, Joh. Schele, die Strasse und den Marschall Arndt von Wachtendonck, Drost zu Kranenburg und in der Düffel, verschrieben zu haben. Siegler: das Schöffenamt. Kopiar II 294*. Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599 (INA 5), nr. 981, Carl Wilkes und Rudolf Brandts.

13*) 1566 Januar 16,

Vor Bartholdt von Lobith und Peter Helmich, Schöffen zu Keekerdom und Loeth, verschreibt Herm. Sonnendach dem Werner von Pallandt zu Selhem eine Rente von 1 Malter Gerste aus seinem in Urkunde vom 28. November 1565 beschriebenen Hause. Siegler: das Schöffenamt. Kopiar II 294*. Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599 (INA 5), nr. 983, Carl Wilkes und Rudolf Brandts.

14*) 1566 Augustus 27,

Voor Gerit van Raij en Henrick Lueb, schepenen van de gerichtsbank van den Duijffel, Keckerdumb en Lhoet, verkoopt Wilhem Fredericks Rulef’sz zijn 1/3 van een rente van 100 dalers, die hem van zijn broeder Johan Fredericks zijn opgekomen bij testament, uit een hof in den Duyffel, “die Ruden” (met borgstelling door Allert van Eijl met al zijn goed in Cleve) aan Derrick vann Underen. Gegeven in dem jar unss Heren dusent vieffhondertt sestich seess den seven und twintigsten Augusti. Inventaris van het oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen, regestnr. 1055,  door Mr. J.G.Ch. Joosting (1891).

15*) 1566 Dezember 19,

Vor Heinr. Lueb und Peter Helmich, Schöffen in der Düffel, zu Kekerdum und Loeth, verschreibt Herm. Sonnendach dem Werner von Palland zu Selhem eine Rente von 1 Taler aus seinem in Urkunde vom 28. Nov. 1565 beschriebenen Hause. Siegler: das Schöffenamt. Kopiar II 295. Urkunden des Archivs von Schloss Diersfordt bei Wesel 1272-1599 (INA 5), nr. 985, Carl Wilkes und Rudolf Brandts.

16*) 1567 Januari 4,

Wij Johan Brinck, richter tot Keickerdom und Loith und nog Henrick Luib und Gerrit van Ray schepen in den vorg kerspelen, doin kundt, thuegen und bekennen apenbar, avermidtz desen thegenwoordigen apenen placait, dat wij umb unse gerechticheiden van dem erbaren, und fromen Berten van Lobeth in namen und van wegen des ehrwerdigen weltlichen frien stijftz Bedbur aver die Waill gefaren und uns up der ehrwerdigen Capitels vorg althuusige lant, und angewesen szandt und up ein geslagen ruij (of: raij), soe hierbevoren tusschen dem gemelten Capittel und dem heren van Genth geslagen war, anbracht und hebben gesihen einen nijen thuin, und etliche willige prellingen in die ruy, soe den obgenanten her van Genth selfft heft setten laten gesat und gepaett, wilche gemalte prellingen thoen deill glicks den thuin in biwesen richter und schepen van Genth afgehouwen waren, und der vorg thuin, oder ruy (of” Ray) wass thoen deill up den gruut afgehouwen, hebben oick mede gesehen und befunden dat die alde ruy paill tusschen des Erfhofmeisters und des Capitels vorg sandt, ehertitz gesat, noch int ruy gestain hebben und Bertolt vorg heft, dar van gestat, und van wegen des ehrwerdigen Capitels vorg vor mij richter vorg, und uns schepen apertlich protestiert und sich betuicht, dat dat gemelte Capittell vor dem hern van Genth mit dese daith verkart were, begeren die van ein gerichtlich schin des tho verkundt der warheit, heb ick Johan Brinck richter vorg min segel voir und wij schepen nae unsen gemeinen schependombssegell under up spatium deses placaitz gedenke. Gegeven in dem jar unsers hern duesent vifhundert sevenundsestich den vierden dag januarij. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve-Mark Aktennr. 1583, Stift Bedbur, Einkünfte, Besitzungen und Schulden, pag. 142. N.B. deze akte is in het archief van de hoge raad van de adel terechtgekomen en van hieruit weer naar Düsseldorf.

17*) 1567 April 12,

Wij Henrick Lueb und Peter Helmichs, schepen der gerichtsbanken in der Duiffell Keickerdum und Loith doen kundt, und bekennen apentlich, avermidtz desen apenen placaits, dat wij umb unse gerechtigheiden an den ehrenhaften und fromen Wilhelm Stienkamp als volmechtig der ehrenwerdigen weltlichsfreien stijftz Bebur, aver die Waill gefaren, und vur up des ehrwerdigen Capitels vorg althuusge landt, und sandt, und up ein ray, der hirbeneven etliche gaten ingebraicken waren, ombracht, und hebben gesihen dat obgemelter Wilhem Stienkamp als volmechtiger des Capittels vurg, die vurg gebraicken gaten, soe van dem heren van Genth oder durch sin L bevelh in den obengetugenen alder rayen gebraicken waren wederumb heft to maicken laten, so feren, und soe wijeth alss men watern halven die selvige heft bekoimen kunnen. In orkundt der warheit hebben wij schepen vurge unsen gemeinen schependonks segel under up spatium dieses placaitz gedruckt. Gegeven in dem jar unsers heren duesent vifhundert, sevenundsestich, den twelfden dag aprilis. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve-Mark Aktennr. 1583, Stift Bedbur, Einkünfte, Besitzungen und Schulden, pag. 143. N.B. deze akte is in het archief van de hoge raad van de adel terechtgekomen en van hieruit weer naar Düsseldorf.

18*) 1567 April 19,

Wij Henrick Lueb und Peter Helmichs schepen der gerichtzbanck in der Duiffell Keickerdum und Loith doin kundt thuegen und bekennen apenbar avermitz desen apenen placaitz, dat wij umb unserer gerechtigheiden von dem ehenhaften und fromen Wilhelm Stienkamp als volmechtig des ehrwerdigen weltlich frien stijftz Bedbur erfurdert und aver die Waill gefaren und vur up des ehrenwerdigen Capitels vurg althuevige lanth und angeresen szandt, und up eijn ray, die thoussen etliche gaten ingehouwen waren, dewil the der volmechtiger vorg den twelfrendag aprilis, luith einer certifimtion van ons schepen vorg gegeven, heft tomaicken laten (anbercht) und hebben gesehen und befunden dat die ruy dar in der volmechtiger vurg die gaten wie bavengemelt tomaicken laten, wederumb upgehouwen waren, und des hern van Genth arbeiders als nemptlich Derick van Duinen, Ott van Wely, Peter Vaeck, Jan Lambertz und Derick van den Walh, hebben die gemelte ruy, wie se apentlich bekant, durch bevelh des obernanten heren van Genth, upgehouwen, und sin holt durch die angetugen upgehouwen gaten up des Capitels weg althuvige landt, und angeresen szandt, gediengen, gesat und gestuickt sunder vorweten und bevelh des ehrenwerdigen Capitels oder desselvigen volmechtigen, heft derwegen der volmechtiger vorg die obgemelte arbeiders, und gestruickte holt, mit recht besat und noch in sinen besaith verhaeren, sunder argelist. In oirckunt der warheit, hebben weij schepen vorg, unsen gemeinen schependombs segell under up spatium deses placaitz gedruckt. In dem jar unsers heren duesent vifhundert seven undt sestich, den negenthienden dag aprilis. Hauptstaatsarchiv Düsseldorf, Kleve-Mark Aktennr. 1583, Stift Bedbur, Einkünfte, Besitzungen und Schulden, pag. 144. N.B. deze akte is in het archief van de hoge raad van de adel terechtgekomen en van hieruit weer naar Düsseldorf.

19*) 1579 Augustus 26,

Voor Diederick Wis, richter in den Dueffell; Bartholt van Lobith en Henrick Lueb, schepenen van de gerichtsbank Keckerdumb en Loeth, verkoopt Johan van Schauwenborgh voor zich en Belie van Underen, zijn vrouw, het versterf hun opgekomen door doode van Derrick en Anna van Underen, behoudens verkregen rechten van derden, aan Derrick van Underen. Gegeven in dem jare unsers Hernn dusent viefhondert negen und soeventich den sess und twintichsten dach des monats Augusti. Inventaris van het oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen, regestnr. 1121,  door Mr. J.G.Ch. Joosting (1891).

20*) 27.6.1601,

Transport door Joncker Arnoldt van Bloemendal aan Heinrick Zwarthaemel, burgemeester van Nijmegen en Ermgert zijn vrouw, van een rente van vijf Joachims daalders van 35 stuiver uit een huis, c.a. genaamd de Rodenhalm, in de Duffel en het kerspel van Kekerdom gelegen, 1 stuk. (volledige inhoud, zie regestenlijst van de Duffelt). Gemeentearchief Zwolle: Doopsgezinde Gemeente, 1542-1863, nr. 224, door D. Wijnbeek

21*) 1604-1605,

Sententie gewezen voor de schepenbank van Kekerdom in een proces gevoerd door Clara van Loon tegen Henrick Swarthaemel, burgemeester van Nijmegen aangaande de uitbetaling van een pensioen van zes zilveren daalders en een declaratie wegens handelingen verricht in verband met dit proces, 1604-1605, 1 omslag. Gemeentearchief Zwolle: Doopsgezinde Gemeente, 1542-1863, nr. 226, door D. Wijnbeek.

22*) 3.10.1606,

Simon Gerlinckhausen, richter, Derick van Lobith en Derick Alberts, schepenen in den Duiffell van de gerichtsbank Kekerdomb en Loeth. Gerhard van Berck, als man en voogd van Metgen van Underen, zijn vrouw; Lisgen van Underen; Derick Pauwelss, als man en voogd van Hillicken van Underen, zijn vrouw, erkennen een jaarrente van 36 Keiz. Carol. Guldens (te lossen met 600 Keiz. Carol. g.), uit een huis naast “den Royen”, schuldig te zijn aan Johan Kelffken jr, als prov. van het Heilige Geest-huis. So gebn nach Christi geburt im tausent sechshondert und sechsten jare am dreissigsten monats Octobris. Inventaris van het oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen, regestnr. 1180,  door Mr. J.G.Ch. Joosting (1891).

Kleve-Gerichte, aktenr. 876, bladen 1-121 (blad 1 t/m de linkerkant van blad 70 betreffen de protocollen van Mehr en Niel).

Folio. 70 (rechterzijde):

Im Gericht Lott und Kekerdom

Anno 1664

23) 5.9.1664, Wittib von Mammerden wirt in den Plesenburg immittiert (=in bezit stellen van),

Den 5 t. septembris coram Dno judice Rijff et schabinis Jan van Benthum, Henrich Verwaijen, Jan van Oij, Barth Hess, Jan van Hall, iss die wittib shl: Woltern von Mamre, auf churf: gnadigsten befehl durch obgemltn h richtern Henrichen Rijff, auf vorhergangener citation, wie der die vormünder Von Boell ad solvendum vel videndum immitti, en beijwesen und auf gutfinden der scheffen des gerichts Loot und Kekerdom in das guth gut: die Plesenburg zu Loot gelegen, in haus garten, weiden landerijen, benentlich die Otterschleij, sambt dar zu gehörigen allen anderen landereijen, so wohl wegen des judicuti alss auf gangenen kösten mit obbrechung und daerwichung zweijgen und austegung und gleichmassiger darwichung der torschen erden, et ad stibitis ceeteris solemnitabiby requisitis et solitis, immittirt; ieder menniglich seines daran habenden rechtens vorbeheltlich, Und hat der h richter den pfachtern Arnd Holteman beij pfoen von 50 ggl undt doppelter bezahlung anbefohlen, den itzt lauffend und künfftigen pfacht an keinen anderen alss der immittirten frauen von Mamre zu bezahlen.

24) 10.9.1664, der richter fragt leute ab,

Am 10. 7bris hat der h richter Henrich Rijff in beijwesen schefffen Jan von Oij und Jan Holteman zu Kekerdom Evert Croes, Jan von Stein und Jan Janssen abgefragt, ob sie wusten dass der Viller von Cleve Gerrit Janssen von de wiel alhir im kirspel Kekerdom beesten abgethan, welche gezeuget wie aussder beijlage no 2 zu nasehen.

25) 11.9.1664, aufnahm der camminen (=haarden),

Am 11 t. septembris hat der h richter laut churf: befehls mit zu ziehung der scheffen und manner zu Kekerdom die camminen aufgenommen undt weilen die scheffen auf ihren scheffen eijdt behalten thetez dass sie wusten, wie viel faur statte, auch obs feurer, eigener oder taglöhner wohnen, im kirspel vorhanden, alss hat der h richter unnötig geachtet, von haus zu haus zu gehen, sondern ist laut bijlage No 3 also wie auch selbigen tag ebenfalss zu Loeth und Niel aufgezeichnet worden zu Kekerdom seindt befunden worden 52 camminen und ein brauhaus, zu Looth 26 caminen und ein brauhaus.

26) 13.11.1664, Henrich Bolk thut bekentnis von shult zu bezahlen an meijer,

Henrich Bolk der jünger hat den 13. 9bris 1664 zu Kekerdom van den he richtern Henrich Rijff stipulata manu promittirt, dass er Meijern den juden von Cleve, und Andrissen Brandis inner halb 8 tagen und zuzulangten 14 tagen contenbiren wolle, mit schad und kosten, mit dieser condition, dass Meijern beij mis zahlungs fall, freijstehen solle ihme Henrichen Bolk wurklich darvor zu creeditiren.

27) 13.11.1664, Jan Janssen verspricht Henrich Verburg zu wollen bezahlen,

Am 13 9 bris hat Jan Janssen scholt zu Kekerdom an h richtern promittirt dass er Henrich Verborg fragen seiner forderung ad 27½ rxthlr mit 5 ggl: angekundigter brüchten inner halb 14 tagen contentiren, und befriedigen wolle, beij mis zahlungs fall aber Henrich Verburg iss Jan Janssen darfur wurklich und gan executiren.

28) 14.11.1664, Jan Janssen verspricht Henrich Arnts zu bezahlen,

Am 14 9bris hat Jan Janssen scholt zu Kekerdom, an dem h richter Henrich Rijff stipulata manu promittirt, dass er Henrichen Arnts wegen des weide pfachts von die langeacker innerhalb 2 monath bezahlen wolle, beij mis zahlungsfall soll Henrich Arnts ihn darfur mögen executiren.

29) 14.11.1664, Henrich Arnts alss vollmachtiger van Lobith fordert rechnung,

Eodem hat Henrich Arnts zu Kekerdom sich zum bevolmachtigter der kints kinderen von Barth von Lobith stark gemagt, und seine güter darvor zu burg gestellet, umb von Jan Holteman und Evert Croes wegen seiner weide so er von obgemltn kindern gekauft hatt mehrgemlte kinder wegen rechnung und reliqua zu leisten forderen und solches sub beneficio inventarij, und ist darauf ihn Henrichen Arnts in beijwesen des h richters und zweij schoffen, nemblich Henrich Verwaijen und Jan von Oij die rechnungen und quitungen vergewiesen da sich befunden dass Jan Holterman 230 gl 2 st vor obgmltn kindern bezahlt habe, wogegen er Henrich Arnts nichts einbracht sondern dieselbe angecoemen, aber eine sichern obligation von 400 gl. hatt er noch in disput ziehen wollen, welche hernacher bester gestalt bewiesen worden hevet.

Anno 1665

30) 10.1.1665, Evert Croes und Gerrit Janssen thun bekentnis,

Am 10 Januarij corma Dno judice et schabinis Barth Hess und Jan Holteman, hatt Evert Croes zu Kekerdom vergeben, welcher gestalt er von Barth von de Wahl ungefehr vor 20 ihaer einen pferdtsback und stroheback mit ein neushneidtmetzer vor eine sichere shult wegen besserher kommend ubergenommen, mit der condition, dass wan er dasselbe besehen würde alss dan in seinen belieben stehen solte, ob er dasselbe vor solche shult behalten wolte oder nicht, und dahr er dasselbe besehen hatte, so hatte ihme selbiges vor solche shult nicht angestanden und hatte er Gerrit Janssen, so dohmahls in Barth von de Wahls haus wohne te gesagt, er solte seinen herschap sagen, dass es ihme vor die shult nicht anstunde, welches Gerrit Janssen seinem herschap gesagt, und dass selbiges in der that also seije hat er Gerrit Janssen an dem h richtern und scheffen obgmltn heit dato bekennet.

31) 10.1.1665, Gerrit Janssen bekent Jenneken Hassen 75 gl shuldig,

Eodem in Kekerdom coram Dno jud: und scheffen Barth Hess und Jan Holteman, hat Gerrit Janssen an Jenneken Hassen gerichtlich verschrieben in seine hofstatt so er von seinen elteren geerbt 75 guld holl und hat angelobt selbige iharlichs zu verpensioniren renuit 5 vom hundert, und dafern an selbigen zins ihärlichs nicht bezahlen würde, sollet er obgltn Jenneken Hassen freij, selbige hofstatt, wan sie zuforn den h richters die jura erlegen wirt, zu verkauffen, hat auch darbeij angelobt, dass keine lasten in der hofstatt stunden, noch fortan darauf legen wurde, und  dafern hiernëgst sich finden wurde dass glte Jenneken Hassen von dieser hofstatt eicht bezahlt werden könte, verschreibt er sie hiermit alle sume gereide und ungereide güter.

32) 10.1.1665, Jan von Stein thut arrest auf Mauritz Janssens kaetstett,

Eodem hatt Jan von Stein zu Kekerdom dem h richtern suma jura zahlt, und einem arrest auf Mauritz Janssens zu Looth gelegene kaetstatt worauf Tijll Martens wohnet von eine shult von ungefehr 150 rxthlr wegen gekaufte funf pferdt und beesten, und hatt Jan von Stein darbeij gebetten, dass hier nogst keine shultner mehr auf diese kaetstatt mögten verwiesen werden welches der h richter ihme zugestanden.

33) 10.1.1665, Erbge Cornelissen bekent 100 dhl von der gemeine zu Kekerdom wieder empfangen zu haben,

Eodem hatt Henrich Holtman zu Kekerdom, alss erbge: von Derrik Cornelissen coram Dno judice Rijff und Schoffen Barth Hess und Evert Croes bekant empfangen zu haben hundert dahler Clevisch mit sambt der interesse so obglte: Derrick Cornelissen von der gemeinte hiselbst zu forderen gehabt, und hat darvon, renunciirt und quitirt und wailen man sustinirt, dass von diesen 100 dhl eine obligation gegeben seij, so soll selbige hiermit, dafern sie hiernugst gefunden werden solde, fur nul und nichtig gehalten und mortificirt seij.

34) 9.4.1665, Henrich Verburg thut arrest auf Mauritz Janssens kaetstatt,

Am 9 Aprilis hatt Henrich Verburg vor dem h statthalteren Henrich Verwaijen einen arrest gethan auf Mauritz Janssens kaetstede welche zu Loot gelegen, worauf Till Martens wohnet wegen einer praetension, so er vermög rechnung an Mauritz janssen hatt d. 23 Aprilis hatt Henrich Verburg die jura zahlt und den 25 t arrest gethan.

35) 15.5.1665, Jan Janssen bekent Tiss von Genth 100 gl. shuldig,

Am 15 Maij coram Evert Croes und Jan von Oij hatt der gewesene scholt zu Kekerdom Jan Janssen bekant, welcher gestalt Tijss von Genth itziger burmeister zu Kekerdom sich vor ihme an Rulof Sondag wegen 100 gl: holl: capital Verburget hatte und weilen Rulof Sondag an itzo sehr starck auf die bezahllung treiben thate er aber mit keinen gelt, womit er obglte: 100 gl ablegen könte, versehen wehre, und also gltn Tijss von Genth der burgschafft untshlagen könte, derer wegen hatte er Jan Janssen Tijss von Genth dahien bewegete dass er obglte: 100 gl vor ihme an Rulof Sondag bezahlen oder sich darfur verschreiben wolte, welches Tiss von Genth uber sich genommen worbeij mehrglte: recognoseent angelobt obglte: vor ihn verschossene 100 gl: capital iharlichs und alle ihar biss zur ablöse zu welche beijden theilen nach vorhergangener viertheil ihäriger aufkündigung freijstehen solle; ausdiesen ursachen, weilen Tijss von Genth wan er die gelter an Rulof Sondag, so aufm Gelrishen bodem wohnet, so fort nicht ableget, selbige mit 6 gl. verpensioniren muss, gleichfals mit 6 selbiger gulden zu verpensioniren, wie von die erste pension auf Jacobitag neest kunfftig versheinen soll, und hatt der recognoseent zu einem hijpothec und unterpfand gestelt an Tijs von Genth dessen erben oder rechten haltern dieses, seine gerechte funfte part an einer hofstatt zu Kekerdom an die weferstrass gelegen, welche ihme von seiner alterlichten verlassenschafft zum kindes theil gefallen gestalt beij unverhofftem mis zahlungs fall sich daran zu erholen.

36) 20.5.1665, richter tentirt einen vergleich zwischen H: Arnts und Jan Holteman,

Am 20 t Maij hat der h richter Rijff zu Kekerdom Henrich Arnts alss vollmachtiger der kints kinder von Barth von Lobith, wie dan auch Jan Holteman wegen des halben Rossmuhlen in der gute beij sahmen bracht und ihren zu vergleichen gesucht, so ist mit beijderseits belieben dahien concludirt, dass auf künfftigen dienstag uber 14 tag oder auf den naasten gerichtstag des morgens umb 7 uhr beijde partheijen alhir aufm Ruijen ersheinen sollen, umb als dan ihre streitigkeit in der güte beijzulegen, und soll Holteman, nachdem er sich erklaret zwarn fur die halbsheidt der muhlen gelt gebotten aber nicht gekauft zu haben seine vor die kinder bezahlte shulden mit vollkommenen beweis dociren.

37) 9.6.1665, Jan Jansen bekent H: von Biesen 66 dhl shuldig,

Am 9 Junij coram Dno jud: Rijff et schabinis Jan von Oij und Barth Hess in Kekerdom hatt Jan Janssen gewesener scholt deselbst alss burg seines bruders Gerrit Scholten verschrieben an Herman von Biesen richter zu Hulhausen in dessen hofstatt an die weferstrass gelegen und er von seinen alteren geerbet 66 dhl und hatt darbeij angelobt selbige ihärlichs gegen 5 vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse, welche ein viertheil ihar vor her verkundiget werden solle.

38) 9.6.1665, h: von Biesen wirt burg vor Henrich Arnts,

Eodem coram Dno judice et schabinis Henrich Verwaijen und Jan von Oij ist Herman von Bijsen richter zu Hulhausen burg worden mit ver hijpothecirung seiner güter unter hiesigem furstenthum gelegen vor Henrich Arnts, alss bevollmachtiger der kindts kinderen von Barth von Lobith; welche vollmacht in originali vorgezeigt; wegen der ienigen aufrach so nach gehaltener abrechnung wegen des rossmuhlen Jan Holteman an ihn zu pratendiren haben mögte.

39) 11.6.1665, Gerrit Jansen stelt Gerrit van Haren zu Burge,

Am 11 Junij coram Dno judice et schabinis Barth Hess und Evert Croes hatt Gerrit Janssen zu burge gestellet Gerrit von Harn, von das ienige so Henrich Janssen zu Hulhausen wohnend, ahn ihn wegen des in verwiesenem ihar von ihn gekaufften schlacht beestes zu forderen hatt mit dieser condition, dass er burge selbiges auf neest kunfftigen victoris alss seine propre shult bezahlen wolte, hergegen stellet Gerrit Janssen sein Merrij pferdt und sullen in sein burgens handen, dieser gestalt, wan selbiges pferd oder sullen kohmen hier zu sterben, dass selbiges auf Gerrit Janssen gefahr geschehen, und dessen bruder Jan Janssen sich darfur zur warburg stellet welches Jan Janssen stipulata manu also promittirt.

40) 21.10.1665, Henrich Arnts alss vollmachtiger von Lobith trägt Evert Croes 1/3 theil vom langacker auf und Evert Croes die langaker wieder geheel an Henrich Verburg und Jan von Stein,

Am 21 8bris 1665 coram Jan von Benthum und Barth Hess zu Kekerdom, hat Henrich Arnts als bevollmachtigter der kints kinderen van Barth von Lobith an Evert Croes cedirt und aufgetragen ein dritzen theil einer weide unter dem kirspel Kekerdom gelegen den langeacker gnt: an einem endt auf den bandick, am anderen end auf Gijss Sondags erb, mit einer seiten neben der kirchen land, und anderen seiten neben h Haesen lange ackers gelegen, und alss dieses geshehen, uber trug cedirte und transportirte gltn Evert Croes diese obglte: gantze weide an Henrichen Verburg und Jan von Stein beijden zur halbscheidt ewig und erblich, wie dan glte: Evert Croes zur warburg stellete seine zu Kekerdom gegen den Ruijen uber gelegene hofstatt.

Anno 1666

41) 1.1.1666, Jan von Qualburg bekent h: von Biesen 600 gl. shuldig,

1 Januarij zu Kekerdom coram Evert Croes und Jan Holteman hatt Jan von Qualburg zu Millingen wohnhafft shuldig zu sein bekant und verschrieben an Herman von Biesen richtern zu Hulhausen 600 guld hollandischer wehrung, und hat darbeij angelobt selbige 600 gl ihärlichs und alle ihar mit 30 selbiger guld zu verpensioniren, stellet zum hijpothec und unterpfand, seinen kampt landes unteren kirspel Kekerdom gelegen die langefohr gnand ungefehr 3½ morgen gros, dieser gestalt, dass Jan von Qualburg freij stehen diese sum iedeswohl mit 100 gl undmehr, nach seinem belieben frei wiederumb abzulegen.

42) 26.3.1666, Vollmachtigte Marcel von Boll bekenen h. Osten 500 dhl shuldig,

Am 26. Martij in Cleve coram Domino judice Henrich Rijff und Schoffen Jan von Benthum und Henrich Verwaijen haben Class Gunning und Marcus Janssen alss bevollmachtigte; welche wollmacht werklich hierbeij liegt; von Marcel von Bohl shuldig zu sein bekant und verschrieben, an h Georg Osten Postmeister zu Cleve die summa von 500 dahler Clevisch, und haben alle ihre gereide und ungereide güter, in specie aber das guth den Plesenburg, sambt dar zu gehörige und zu Looth gelegene landen, weijen, zum hijpothec gestellet, dieser gestalt dass h Osten iharlichs die 25 dhl perse von den pfachtern Arnd Holteman; welche auch selbiges also zu leisten angelobt; und die erste pension auf martini 1666 empfangen soll, und soll gegen viertheil iharige aufkündigung das geltshein wiederumb abgeleget worden können, so haben sie auch angelobt, dafern das guth vor erwalten recognoseenten uber kurtz oder lang verkauft werden solte das h Osten fur andere, van den wehrt und so viel andere der vorgeben willen, biethun würde die praeferentz haben solte.

43) 1.4.1666, h. Haes bekent den grafen von Gronsfelt 3000 rx shuldig,

Am 1 t Aprilis coram Dno judice Rijff und schoffen Evert Croes und Barth Hess ist ershienen der wohledtler h Wilhelm von Elverich gnt. Haes, sr. churf. h zu Brandenburg geheimbter regierungs und ambtscammer rhadt, und hat alss freijwillig recognoseirt und bekant wie dass er von dem hochgebohrenen h Petern Philips graven von Gronsfelt eine sum von 3000 rxthlr inden zu 60 stuber Clevisch gerechnet, an silbernen ducatonnen empfangen hatte, stellend zum hijpothec alle seine gereide und ungereide güter  in specie seinen zu Kekerdom  gelegenen bauhof den Ruijen gnt: worauf itzo Jan von Stein wohnet.

44) 24.6.1666, Jan von Harn bekent wittib Oijen 120 dhl shuldig,

Am 24 junij coram Dno jud: Henrich Rijff und schoffen Evert Croes und Jan Holteman ist ershienen Jan von Harn und hat shuldig zu sein bekant und verschrieben der wittiben Derrik Oijen shl, die summa von 120 Clevische dahler, und hat darbeij angelobt selbige summa ihärlichs mit funf vom hundert zu verpensioniren, stellend zum hijpothec sein zu Kekerdom gelegenes landt die vorssepuhl gnt: und zweij morgen gros.

45) 1.9.1666, Arnd Reimers bekent Jan von Stein 283 rx shuldig,

den 1 7bris coram Dno judice Henrich Rijff und Schoffen Evert Croes und Jan Holteman, hat Arnd Reijmers fehrman sichselbst shuldig zu sein bekant an Jan Gerrits gnt: von Stein erstlich 200 rxthlr capital, dar von am verwiesenen 1 t maij dieses 1666t ihars dreij ihar interessen ad 30 rxthlr verschienen sein, heirbeij wirt resevirt, obwohl uber diese 200 rxthlr capital alss  van selbige bezahlt wehren von itztgltn Jan Gerritz gnt: von Stein vor diesem quitiert worden, dass gleich wohl vermög des recognoseenten Arnd Reijmers itzige bekantnus selbige 200 rxthlr nicht bezahlt sein, sondern selbige eine simulirte quitung und hiermit cassirt seije, wie dan auch 30 rxthlr wovor gltn von Stein beij Herman von Biesen richtern zu Hulhausen vorgltn Arnd Reijmers burg worden und bezahlen umb, des gleichen 23 rxthlr so vermög abrechnung Arnd Reijmers an Jan von Stein shuldig verblieben zu sahmen 283 rxthlr, und hat itzgltn recognoseert Arnd Reijmers darbeij angelobt selbige sum ihärlichs und alle ihar gegen 5 vom hundert zu verpensioniren, iedoch dass gltn Reijmers freij stehen soll von itziger sum 83 rxthlr, nach vorher gangener viertheil ihäriger aufkündigung sein wiederumb 83 rxthlr mit 30 und mehr rxthlr ihärlichs abzulösen, stellend zum unterpfand alle seine gereide und ungereide güter, undt in specie sein hierselbst zu Kekerdom gelegenes haus und hoffstatt, oost seit an Annen Euens behausung, westseit an der gemeint Sudt und Noortseiten an Stifft Bedtburs erb gelegen.

Notaad: folgende cession hatt oben behörigen angeschrieben zu werden welches versaumet, dafern alhir beij gefuget wirt

46) 1.6.1666, Erbge von Eijkell tragen Gerrit Arnts eine hoffstat auf,

Am 1 junij 1666 in Kekerdom coram Dno judice Henrich Rijff et schabinis Evert Croes und Jan von Benthum haben die erbge: von shl: Johan Eijkelen, benentlich Jorgen von Eijkell, bruder des shl abgelebten Jan von Eijkell, Reinir Janssen und Adam Arnts beijde geshwäger, und Henrich Eijkell alss Jan von Eijkell burders sohn, und Neeltjen Classen alss mutter, mit cavirend vor de unmündige kindern von Craan Eijkelen, und haben als freijwillig anhanden des h richters zum erblichen behuef Gerhardten Arnts und dessen hausfrau Gerritjen von Kerkhof cedirt und ubergetragen ein stuk lants gnt: Liss kens weng an einen ende op die Reulingsche strass, am anderen end neben h Lamers erb, an einer seiten neest Gerrit Arnts erb, und an anderer seiten nebest Henrich von Kolk und Henrich Verborgs erb gelegen, wie auch ein stuk landes Ahltjen Eijkelens hofsteij mergen die wilg gnt: an einer seiten Jan von Hals ereb an anderen seiten Henrich von Kolks erb, an einem und Henrich Verborgs erb am anderen und h Lamers erb die Winningen gnt: alss freij allodial unbeshwert erb ausgenommenden den zehenden, wie auch diek und wetering ferners inhalts der vorwarden, und haben die sambtliche erbge: Jan von Eijkelens hierselbst gelegene hofstaett zur warburg gestellet.

47) 17.11.1666, Momber von Henrich Sprunks kinder tragen Henrich und Weijer von Kolk eine kaatstett auf,

Eodem anno d 17 9bris coram Dno jud: et schabinis Jan von Benthum und Henrich Verwaijen, hat Henrich Sprunk vor sich und Evert Croes, alss momber von Henrich Sprunks kindere beij Clara von Beijnum gezeuget nemblich Naeleken und Herasken cedirt undt aufgetragen an Henrich von Kolk und Weijer von Kolk eine sichere zu Lott gelgenen kaatstatt an einer seiten den bandeich, an anderen seiten freij h von Wachtendonck an einem end h Landrentm: Boeren erb am anderen ende Frank Finken erb gelegen.

Anno 1667

48) 31.5.1667, der richter trägt Henrich Arnts eine hofstatt auf,

Am 31 maij in Kekerdom coram schabinis Evert Croes und Jan Holteman hat der edtler h Henrich Rijff richter hirselbst  die am 10 Jan: jungsthien vor die churf: schatzung gerichtlich verkaufte hoffsteij worauf Gerrit Scholten wohnet mit einem enden den bandeich, mit den anderen end an die weferstrass mit einer seiten an Evert Croesen hofsteij an anderer seiten an Annen Euens und Herman Floren hoffsteij gelegen, alles mehreen inhalts daruber aufgerichteter vorwarden cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Arnts iedoch vorbehaltlich des landesfursten und ieder menniglich seines daran habenden rechtens.

49) 31.5.1667, Henrich Arnts verkauft eine hofstatt,

Eodem anno et die hatt Henrich Arnts coram h richtern Rijff und scheffen Evert Croes und Johan Holteman, nachdeme er die pfenningen der hoffstat auch bezahlt oder er die vorwarden annoch nicht vollzogen, diese hoffstatt zum burge gestellet, darbeij angelobent zu iederzeit, wan der h richter ihme forderen wirt die vorwarden vollkomentlichen gnugen zu leisten, gestalt er hiermit dar vor caviret.

50) 31.5.1667, Henrich Arnts cedirt Anna Ewens eine hofstat,

Eodem dato hat Henrich Arnts coram domino judice Rijff und schoffen Evert Croes und Johan Holteman obglte: hofstatt cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Annen Ewens, iedoch mit vorbehalt des landesfursten und ieder menniglich seines daran habenden rechtens.

51) 31.5.1667, der richter trägt Henrich Arnts eine hofstatt auf,

Eodem coram schab: Evert Croes und Johan Holteman hat der h richter Henrich Rijff der am 10 jan: jungsthien vor die churf: schatzung gerichtlich gekaufte hofsteij; worauf Herman Flor wohnt, mit einem end an den bandeich, mit dem anderen end Annen Ewens hofsteij mit einer seit Henrich Arnts hoffsteij, angesehn dieselbe dreij eckig alles mehrere inhalts der daruber aufgerichteter vorwarden cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrich Arnts vorbehaltlich des landesfurst und ieder man niglich seines daran habend guts rechtens.

52) 31.5.1667, Henrich Arnts appromitirt den vorward ein gnug zu leisten,

Eod: hat Henrich Arnts nachdeme er die vorwarden amcoch richt volln zogen an dem h richter promittiert auch diese hoffstatt dar vor zu burg gestellet, dass er zu allen zeiten auf gesinnen des richters kommen und die vorwarden gnug thun will.

53) 31.5.1667, Henrich Arnts tragt Jan de Wahl eine hofstat auf,

Eodem hat Henrich Arnts diese hofstatt worauf Herman Florn wohnet an Jan de Wahl cedirt und aufgetragen alles wie oben cleusulirt.

54) 31.5.1667, Anna Ewens verzucht Henrich Arnts zu contentiren,

Eod: hatt Anna Euens coram schab: supra scriptis promittiert nachdeme sie Henrich Arnts wegen dieser hofstatt annochnicht contentirt, dass sie innerhalb dreij wochen zeit ihme gnug thun will.

55) 31.5.1667, Jan de Wahl verspricht Henrich Arnts zu sullen contentiren,

Eod: hat Jan de Wahl angelobt, nachdeme er Henrich Arnts wegen dieser hofstatt annoch nicht contentirt, dass er ihn innerhalb monatsfrist befriedigen solle und wolle.

56) 3.8.1667, wittib von Stein beweiset ihrer kinderen vatters versterb,

Eod: anno am 3 aug. coram Jan von Benthum und Evert Croes hat die wittib des shl: abgelegten Johan Gerritz gnt: von Stein, mit denen mit gltn: von Stein gezeugten sieben kinderen absheidt gemacht; weilen sie vorhabens mit Rutt Croes in zweijter ehe zu tretten; was nemblich denen kinderen von ihres vatters versterb zu kommen mögte, nemblich 1000 gl: holl: wie auch die halbscheidt der weiden die langeackers gnt: und die halbscheidt des silber werks, alles mehrern inhalts hier beij gehanden documenti.

57) 4.8.1667, wittib von Stein macht ehe pacten mit Rutt Croes,

Eod: anno am 4 Aug. coram schab: wie oben seindt die heijraths vorwarden, zwishen Rutt Croes und der wittib Jan Gerritz gnt. von Stein aufgerichtet inhalts beijgehand.

58) 18.10.1667,

Am 18 8bris in Loet coram Dno jud: h. Rijff et schab: Evert Croes und Henrich Verwaijen hat Rein Janssen cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Verburg eine hirselbst gelegene hofsteij, so er von Mauritz Janssen geerbet ostwerts frijherren von Wachtendonk und der vicari von Millingen, west seit des richters Herwarden von Huissen erb, noordt seit Pastor von Loot und der gemeinen strass gelegen, vor freij allodial unbeshwert erb.

59) 18.10.1667,

Eodem anno et die coram itzgltn richter und schoffen haben die erbge. Jan Eijkelen benentlich Jorgen Eijkell alss momber undt Rein Janssen alss eigener und momber der unmundigen kinder von Craan Eijkell, und Adam Artzen cedirt undt aufgetragen, zum erblichen behuef Henrichen Verburgs dreij vierten theil einer hirselbst gelegener hofsteij Oost undt sudt seit der gemeinen strass, noordt und westseits des Capittulh von Cranenburgs erb, sampt darbeij gehörigen also genanten Schelenkampgen, noortseit neben h Vinceler zu Arnheim, Oost, Sudt, und westseit der gemeinen strass.

60) 18.10.1667,

Dito coram h richter undt schoffen obglt hat Jan von Hall cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Henrichen Verburgs ein stuk landes alhir gelegen die acht hundt gnt. Oost= Sudt= und westseit des Capittulh von Cranenburg und noort seit der gemeinen strass und gltn Capittulh von Cranenburg erb gelegen, vor freij allodial unbeshwert erb, aussgenommen des h zehend.

61) 12.12.1667,

Eodem Anno am 12. Decembris coram statthalteren Henrich Verwaijen undt Jan von Benthum und Barth Hess hatt Evert Croes zu Kekerdom shuldig zu sein bekant und verschrieben, an dem ehrenvesten Johan Willemsen Kaack, burgern zu Nimwegen dreijhundert reichsthaler capital und hat darbeij angelobt selbige 300 rxthlr jharlichs mit funf zehen rxthlr zu verpensioniren biss zur ablöse, welche ein viertheil jhars zuforn verkundiget werd solle, beij misszahlungs fall haben so wohl vor das capital alss interesse Henrich Verburg und Rutt Croes, alle ihre gereide und ungereide itzige und kunfftige erb undt gutere zu burge gestellet, gestalt nachglts Johan Willemsen Kaacks belieben, so wohl burgen alss principal und ein vorall so vor capital alss interesse zu mögen executiren, hergegen hat Evert Croes gltn burgen seine hirselbst an die weferstrass gelegenes hauss undt hofsteij sampt alle seine haub und guter zur warburg gestellet.

Anno 1668

62) 19.1.1668,

Am 19 Januarij coram D: judici Rijff undt schoffen Henrich Verwaijen und Jan von Benthum, hat Engelbert Peters an Wolfgang Verburg und Gerrit von Harn weilen dieselbe vor ihme wegen der gepfachteten kirchenhofstatt burg word, alle seine gereide und ungereide gutere itzige und kunfftige aussgenommen eine kuhe so er an Jan von Oij verkauft zur warburg gestellet.

63) 15.5.1668,

Eod: anno am 15 Maij in Kekerdom coram D: judice et Jan von Oij undt Evert Croes hat Claes von Apshaven ein sehstentheil von einer hofstede, undt Willemken Hessen wittibe Sanders auch ein sechstentheil von dieser hofsteede wie auch das gantze hauss, wie dieselbe alhir an einem endt Jan Hendrich, am anderen end der gemeinen strass, mit einer seit neben Henrich Arndts, mit anderer seiten neben Gijss Sonnendach erb gelegen cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Barthen Hess hiesigen scheffen vor freij eigen erb, aussgenommen der auss der gantzen hofstatt iharlichs an Henrich Arndts zu erbpfacht bezahlet werd muss acht dhlr 8½ st:

64) 15.5.1668,

Eodem ao et die zu Kekerdom coram D judice et schabinis Barth Hess und Johan von Oij hatt Willem Nienhüss cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Rutt (Arndts doorgehaald) Seebus eine hirselbst zu Kekerdom gelegene kaetstett, mit einem end an den ban=deich mit dem anderen end an die gemeinte mit einer seit neben des stiffts Bedtburs, anderer seit Henrich Sanders erb gelegen vor freij allodial unbeshwert erb, aussgenommen, dass daraus jharlichs Henrich Arndts zum erbpfacht hatt sechs dahler 26 stuber 5 deuten.

65) 25.7.1668,

Eodem anno d. 25 julij coram Jan von Benthum und Henrich Verwaijen sein kommen und ershienen Arnd von Benthum wie auch seine hausshalterin Ahlitgen Staijen und haben also einer dem anderen ihre guter und nachlassenshafft gemacht, nichts darvor ab noch aussbesondert, dieser gestalt das der letztlebende des abgelebten guter gebrauchen solle, ohne der von einige rechnung undt reliqum zu thun, herneben ist vermacht, dass die nichte Lissbeth nach todt des letztlebend itzo Ahlitgens bett mit dem zu behoer haben und geniessen undt wass nach todt des letztlebenden noch ubrig befunden werden mögte, solle von den nagsten anverwandten getheilet werd.

66) 4.12.1668,

Eodem anno am 4 t Decembris coram schabinis Henrich Verwaijen und Jan von Benthum hat Henrich von Kolck freijwilligher aussgesagt, welchergestalt der shl: abgelebter pastor zu Siflich und Loot der wohlehrwurdiger h Johannes Maes zeit seines lebens gegen gltn von Kolck bekennet und gesaget, das er das jenige capital sampt interesse so er an Gorten Falcks aussgethan hiesigen armen zu Loot verahret und gegeben hatte.

67) 5.12.1668,

Eodem anno am 5 t xbris coram D: Judici Henrich Rijff et scabinis Jan von Benthum und Henrich Verwaijen, seindt ershienen der itzige pastor zu Loot h Sijmon Florinis; wie auch Henrich Verburg undt haben alss freijwillig an eijdes statt er klahret, dass sie vor ungefehr 2½ ihar beij Evert Maes zu Siffelich alss erbge h Johannis Maes, gewesenen pastoris zu Siffelich und Loot geshiket wahren und das jenige capital so gltn Johannes Maes beij Gort Falcks stehende gehabt und hiesigen armen zu Loot verehret hatte abzuforderen dese Evert Maes ihnen geantwortet, es wahre ihme wohl bekant, und wolte die gelter entrichten.

68) 5.12.1668,

Eodem anno et die coram D: judice et Jan von Benthum qui refert an Henrich Verwaijen hatt Willem von Bercheren an Henrich Verborg stipuluta manu promittiret dass er diejenige funf kuhe, so in diesem sommer Thomas von d Boss von Derrick von Bercheren gekauft undt er Willem von Bercheren abgefolet hatt, an Henrich Verburg bezahlen wolle, hergegen Henrich Verburg an Derrick von Bercheren vor gemelte gelter und kaufpfenningen burg word.

Anno 1669

69). 15.1.1669,

am 15. Jan. in Loot coram Jan von Oij undt Henrich Verwaijen haben cedirt undt aufgetragen Rutt undt Henrich Duim gebrudere und Johan Holteman alss man und momber dessen haussfrau Elsken Duim itzige schwester obgltn Rutt und Henrich Duim zum erblichen behuef deren Oheimb Johan von Benthum, ein sicheres stuk landes in dem kirspell Loot gelegen den ruhling gnt welches obgltn transportanten vatter Ott Duim shl: von etzlichen jharen an der Oheim Jan von Benthum verkauft hatt, daruber transportanten sich guter entrichtung und bezahlung bedanken thaten, Oost= und Noordtseit des Capittulh von Cranenburg erb westseit der rulingshen strass und Sudtseit des Custerijen land zu Loot erb shiessend, so gross und klein desselbe alde in alter vor= und pahling gelegen, und bis freifrau gekauft word, sampt allen darzu gehörigen recht und gerechtigkeit weilen der h richter h: Rijff beij dieser auftracht absent gewesen, so haben obgltn scheffen den selben ersucht diese auftracht mit dessen Siegel zu confirmiren wie geshehen.

70) 11.2.1669,

Eodem anno am 11 Febr: in Cleve coram D: judici Henrich Rijff et schabinis Jan von Benthum und Henrich Verwaijen ist ershienen Ernst Gunning und hat bekant, welchergestalter recognoscent und Marcus Janssen, alss bevollmachtigter von Marcel von Bohl shl: von h Georg Osten churf: Postmeister hirselbst am 26 martij 1666 aufgenommen hatten 500 dhl Clevisher wahrung, krafft daruber aufgerichteter von wort zu wort alhir in serieter vershreibug wie Jan von Benthum, welche original vershreibung gegen herausslieferung dieses itztgltn Gunning eingezogen und cancellirt, undt hatt gltn Gunning ferner bekant, dass er vor sich undt alss vatter und momber seines sohns Wilhelmi Godofridi Gunning am 19 t 8bris 1666 noch empfangen habe 250 dhl: undt am 12 t decembris 1667 50 dhl: gleichfals am 4 t xbris ao 1668 200 dhl: dass also diese summ zu samen sich belauft mit den obgltn 500 dhl: Eintausendt dahler, welche 1000 dhler angelobt gegen funf vom hundert zu verpensioniren, wo von die pensiones jharlichs auf martini und also die erste pension auf martini dieses 1669 t Jhars fallig sein sollen, biss zur ablöse welche nach vorhergangener viertheil Jhäriger aufkundigung beijd theilen freistehn solle, iedoch dieser gestalt dess oblglte tausend dahler in solchen summen gleich wie des selbe empfangen auch hier wie darumb abgeleget warvan mögen, stellend gleichfals prospeciali hijpotheca den Plesenburg, fort alle seine gereide und ungereide gutere, itzige und kunfftige, Undt soll auss den jhärlichen pfacht dieses guths h Osten seine pensiones empfangen.

71) 19.2.1669,

Eodem anno am 19 Febr: zu Loot coram me et schabinis Jan von Benthum undt Henrich Verwaijen, hatt Henrich Verborg vor sich und alss momber der unmundige kinder von Andries Brans gerichtliche possessionem genommen an Rutt Gerrits hoffsteij sampt der zu gehörigen land, mit (obbenhunguringer) zweijgen von baumen auch nahmens einiger erdt, und einkaufe mit offen und zu machen der thur, auf= wiedershatzung des fals undt wass sonst zu apprahension miet gerichtlichen possession von osten.

72) 18.5.1669,

Eod: ao am 18 t Maij in Loot coram D: judice Henrich Rijff et me secret: hat die wittib von Jan van Eijkell Naleken Klaessen mit zu ziehung ihrer mit Jan Craan von Eijkell gezeugten kinder vormunder benentlich Jorgen Eijkell undt Meus Janssen, bekant, welcher gestalt dieselbe von Henrich Verburg empfangen hatten zu bezahlung einer zu Genth vor bemelten kinderen gekaufften baumgarten, krafft daruber am 7/17 Julij des verweisenen 1668 t jhars gemachter kaufzettull die summam von 90 gl: holl: und haben oglte wittib und vormundere Henrich Verburg uber glten sum der 90 gl quitirt und sich der bezahlung selber bedancket, auch angelobt ihme dieser wegen zu allen zeiten in guarandiren, darbeij obgltn wittib angelobt die kaufzettul und auftragt von obgltn baumgarten an den vormunder Jorgen Eijkell zu behuef den kinder zu behendigen, stellend so wohlgltn wittib alss vormundere alle ihre haub und guter itzige und kunfftige der vor zu burg, und wurde dieses protocollum von richter wittib und vormund unter shrieben.

Anno 1670

73) 1.2.1670,

Am 1 t Februarij in Cleve, coram D: Doctore Wilhelm Rijff ad jungirten richtern, nahmens des h Richters h. Rijff undt scheffen Evert Croes und Henrich Verwaijen, haben sr geb: Arnolt freijh: von Wachtendonck sr: churf: dhl: zu Brandenburg amptman zu Cranenburg undt in der Duiffelt cedirt und aufgetragen zum erblichen behuef des wohledtlen vest und hochgelehrten h Mattiassen Romswinkels hochstgltn sr: churf: dhl vice Cantzlaren undt geheimen Rhadt, einem untern kirspell Kekerdom mit einem end an den ban=deich mit dem anderen end auf der wessering, mit einer seiten Rutt Croes und Gijss Sonnendag mit der anderen seiten des pastors zu Kekerdoms weide, gelgenen weide kampf die lange ackers gnt vor freij eigen erb, und haben wohlgltn sr: Geb: Von Wachtendonck auf gltn landt renunciiret undt alss solches geshehen jab h Dr: Rijff obglt allsolchs land dem h Abdiam de Pottse alss vollmachtigern des obwohlgltn h Romswinkels erblich zu haben und zu besitzen vorbeheltlich des landes fur und jeder menniglich seines daran habend guten rechters.

74) 27.3.1670,

Eodem anno am 27 t Martij in Cranenburg coram D: judice Henrich Rijff et schabinis Henrich Verwaijen qui referet an Jan von Benthum, hat der wohlgebohrner Graf undt h Peter Philips Graf von Gronsfelt zu Battenburg vorhergehande untern 1 t Aprilis A0 1666 aussgefertigte verschreibung von 3000 rxthlr, ohne dass von sr: churf: dh zu Brandenburg hoch vewordt unten geheimen regierungs undt ampts Cammer Rhadt h Wilhelmen von Elverich gnt Haes dezen 860 rxthlr abgelöset worden, dass also die restirande sume zweijtausend ein hundert vierzig reichsthlr sich erträgt, kraffttz wohlgltn h Haesen am 25 t martij dieses 1670 t jhars darab gegebenen von unss fur gnug sam er kanten consensum cedirt und aufgetrag an dem ehrenvesten h Johannem Ernestum Cantz Notarium publicum alss bevollmachtigter und zum behuef Eliassen Gumperts Juden in krafft unterm 27 t dieses daruber aussgefertiget und unterschriebener vergezeigter herbeijgehander vollmacht, undt hat hochgltn h Graf von Gronsfelt darauf renuntiiret undt verziegen, also das keiner beij recht daran behalten, gestalt dan obgltn bevollmachtigter zum behuef seines prabn hiermit in vollkomentlichen besitz gltn capitalh und vershribung eingesetzet wirt. Not: obiges ist in dorfe auf der orginal obligation gesetzet.

75) 24.4.1670,

Eodem anno am 24 Aprilis zu Kekerdom coram D: judice Henrich Rijff undt scheffen Evert Croes und Barth Hess, hat d gerichts schultheiss Gort Kirssellman an dem h richteren geklaget, welcher gestalt er verwiesener zeit an Gortzen Gossens einen shrifftlichen befehl von h richtern insinniret hatte, betreffend und des von ihr ohne vereheligung zur welt gebrachten kindtleins undt dess glte Gortjen Gossens gestriges tages in beijwesen Fij Engelen haussfrau Derrik Flören undt des alten Jan Janssens haussfrau ihme Kirsselman ubel nachgeredet und vor einen schelm daruber aussgeruffen und gesagt haben solte, dass er ein Schelm seij, und wan er mit dergleichen befehle wieder kohme, wolte sie ihme wassanders sagen, wolte ihme auch wan sie beij ihme kohme solches ins gesicht sagen, daruber der h richter sie Gortjen Gossens an haute vor ihme beshieden, daruber zu rede gestellet und wie sie solches verantworten wolle abgefragt, dahr sie daruber neue getragen und bekant sie hielte ihme Kirssellman vor einen ehrlichem man und wuste auss ihme nichts zu sagen, sie hatte (nurt) vom Schmid gesagt.

76) 27.10.1670,

Eodem anno am 27 8bris in Loot coram schabinis Henrich Verwaijen und Jan von Benthum seindt kommen und ershienen der wohl ehrwurdiger und hochgelehter h Sijmon Floranus pastor in Loot, wie auch Henrich Verburg alss provisor der armen daselbst und haben bekant welcher gestalt sie anhante von Henrich und Weijer von Kolck empfangen hatten die jenige 25 gulden Clevish welche Linss von Kolck shl: wie auch diejenige 25 gulden Clevish welche dessen haussfrau Elisabeth Ewers der armen daselbst vor dem absterben legirt und vermacht hatten, bedanckten sich als obgltn h Pastor und provisor deswegen guter entrichtung.

77) 27.10.1670,

Eodem anno et die vor obgltn scheffen haben der h Pastor, der kirchmeister Jan von Benthum und baurmeister Jan Francken bekant, wlcher gestalt sie vorstehende 50 gulden der armen zu stendig zu aufbauung der Custereij daselbst von den armen mit bewilligung hiesigen h amptmans freijh: von Wachtendonck und der gemeinte, entbehant hatten, und haben darbeij versprochen selbige 50 gl: von  nun jharlichs und alle jhar bis zur ablöse mit 2½ gl: zu verpensioniren, mit dieser versicherung, dass aus den aufkumbsten untersten eindts sichers unter der custereij gehörigen stuk landes  den Reulung gnt das capital hier wiederumb abgeleget werd solle, wie dan der itzige custer Gossen Rijken bewilliget die aufkumbste dieses stuk landes zu solchem undt vier jhar zu entbehren. 

Anno 1671

78) 26.2.1671,

Am 26 Februarij in Cranenburg coram D Judice Wilhelmen Rijff undt scheffen Jan von Oij und Barth Hess hat Evert Croes Scheffen zu Kekerdom cedirt undt aufgetragen zum erblichen behuef Annen Ewens eine zu Kekerdom gelegene hofstatt welche transportant vor diesem von Jenneken Alofen gekauft hatt, allein so weit und gross dieselbe biss hier hin gepfuget word, sampt der zu gehöriger Raij zwishen Gerhard von Harn, mit einer seit der wefer strass anderer seit Stifft Bedtburs erb, mit eijem end obgltn Annen Ewens erb am anderen end auf transportanten hofshiessend, vor freij eigen erb aussgenommen den zehenden und der zugehörigen deich, allet mehrern in halts daruber am 26 t 9bris des verwiesenen 1670 t jhars aufgerichteten kaufzettul, und hat demnachst obgltn transportant darauf verziegen, also dass keinerleij recht daran behalten und alss solchs geshehn gab des richter obgltn Anna Euens solchs land erblich zu haben, zu behalten, zu besitzen und zu gebrauchen, vorbeheltlich des landes furster, und ieder mennichlich seines davon habend rechtens, und hat transportant sein daselbst gelegenes hauss, garten undt brauhauss zur warburgshafft gestellet.

79) 26.2.1671,

Eod: an et die coram D: judice Wilhelmen Rijff undt obglte scheffen hat Anna Ewens an dem abgestenderen richteren h Henrichen Rijff schuldig zu sein bekant und verschrieben die summam von 60 rxthlr und hat darbij angelobt solche sum von nun an gegen funf von hundert zu verpensioniren biss zur ablösen und hat der vor verhijpotheciret alle der gereide undt ungereide guter und in specia obglte kaetstatt.

80) 26.2.1671,

Eodem coram D judice et schab: supra scriptis hat Evert Croes sein haussgarten und brauhauss zur warburgshafft vor itz glte 60 rxthlr gestellet, gestalt obglte Anna Ewens solche vor ihme Evert Croes auf sich genommen, hergegen hat der abgestanden h richter Henrich Rijff versprochen die von Evert Croes aussgehandigte obligation von 300 rxthlr zu restituiren und bedanckte sich daruber guter bezahlung.

81) 8.10.1671,

Eod: ao am 8 octobris coram D: judice Wilhelmen Rijff et schabinis Evert Croes und Johan von Oij comparebent Tiss von Genth und Derrick von Genth gebrudere, vor sich und ihr schwester Nessken von Genth; welche referentibis dictis schabinis glte ihre kinder zu diesem actus bevollmachtiget; bekanten ain ehrwurdig capittul zu Cleve richtiger shult; ausserhalb wass dasselbe ihren hernachmahls ex misa gratia remittiren wurde; 439 dhl 10 ¼ st: Clevisch und 24 malter gersten, herkommend von vershuldeter pfacht pfennigen biss kunfftigen martini inclusive shuldig zu sein, undt weilgltn gebruder weeder in kurtzem gedachte shuldigkeit zu bezahlen rathwusten, werden darfur burge bekommen konten undt derantwegen der h dechand Wolterus Spaen und der h Scholaster Victor Duiffniss nomini dicti capituli alle angeregte gebrudere gereidt= und ungereide gutere gerichtlich verkauffen zu lassen vorhabens waren, preholoirten sich obglte beijde hl capitularn dahien, dass wanner itztgedachte gebrudere dicto capitulo alle ihre guter in genise et in specie wurklich cediren undt transportiren wurden, dass sie als dan mit distraction derselben nicht verfahren wolten, deraintwagen die gebrudere dere zur gedachten cession sich erklaret undt alle ihre gereide und ungereide guter in genose et in specie vier pferde, ein fullen, 5 kuhe, 3 ehrwinters, vier kälber, und eine pfand vershreibung von zweijhundert gulden Clevisch sub dato 10 Maij 1620 cum subscriptione Johanna von Wijlich an vorgltn h capitularn zum behuef mehr gltn capituli wurklich cum conditione revenditionis cedirt undt aufgetragen, und von all ihr daran habendes recht renunciiret haben, demnagst itztged achte hl: dienstlich bittem dass sie ihnen sothane cedirte guter wie der umb viher, und precani zum blossen gebrauch biss kunfftigem ostern uberlassen wolten, mit versicherung, dass sie  in wandig gltn frist ihr shuldigkeit bezahlen, und mit belieben offtgltn capituli vermittelst solcher zahlung alle abgestandene guter wieder kauffen konten, welches precario dan nemblich der gebrauch offgedachter guter undt wieder kauf der selben mehrer wohnte hl bewilliget und zugestand haben, womit dieser actus seine endshafft bekommen und ist alles alderseitt noch watentement passirt, auch zu letzt die gebruder alle desfals aufgangene kosten dem capitulo zu refundiren angelobet haben.

82) 3.12.1671,

Eod: ao am 3. xbris in Kekerdom coram conumternante Henrich Verwaijen et schabinis Jan von Benthum undt Jan von Oij haben Gerrit Sanders und Gerrit Janssen gnt von Stein bekant empfangen zu haben von dem wohledtlen und hochgelehrten h Wilhelmen Rijff beij der rechten doctorn churf: Brand: richter der statt undt Ämpter Cranenburg undt in der Düffelt eine capital sum von sechshundert hollendische guld, welche sum in guten gangbahren harten silbernen muntzsorten empfangen undt zu abmachung ihres schwagers und bruders Sander Sanders und dessen creditorn Wilhelmen von den Kerckhofs angewendet und haben dar vor ihme h glaubigern Drn Wilhelmen Rijff dessen haussfrau und erben verschrieben eine jhar rente von dreijssig holl: gulden, wovon die erste jhar rente auf d 3 t decemb: kunfftigen 1672 t jhars undt also verfolglich jahrlichs fallig sein soll, iedoch zum wieder kauf, welche ihnen debitorn so wohl alss dem h gläubigen nach vorher gangener viertheil jhäriger auf kundigung mit wieder erlegung der 600 gl holl sampt verlaufferen zinsen auch aufgangenen kosten und shad binnen Cleve zu lieferen freij stehen soll, stellend zum unterpfand alle der gereide und ungereide gutere, itzige und kunfftige in wass h landt dieselbe gelegen, in specie dere hauss und hofstatt alhir zu Kekerdom binnendeichs ost= und westseiten h Romswinkels, nörtseit der ban=deich und suder seiten der kirch alhir erb wie auch eine hofstatt so itzo gepfluget wirt nortsit der gemeint, ostseit Rutt Seebus, westseit den bandeich süder seit Jan von Oij erb, gleich fals ein stuk weidtlants gross ungefehr 8 hundt den Rishlaek gnt.

Not: hieruber ist eine beschreibung aussgefertigt mutatis mutandis alss Johan Wolters und dessen haussfrau h Bachman auch ihre kleijen am 14 9bris 1671 gegeben vide Cranenb: prothocollum.

Anno 1672

83) 6.5.1672

Veneris d 6 maij coram D: Judice Rijff et schabinis Johan von Hall und Johan von Benthum seind ershienen h Dr Eberhard Strauf und h Wihelm von Groen richter sr Grafl: von den Berg, alss gevollmechtigte von joffer Sibilla Mark vor sich und vor ihro brudern und schwesters krafft untern dato 15 aprilis ao 1672 vor schoffen zu s herrenberg ertheilter von unss fur genugsam erkanter undt diesem prothocollo bweilich beijgefugter vollmacht, und haben bekant Gerhard Friederichs gnt Hauman und seinen Erben eine weide zu Looth in zweij parcelen gelegen, das ein genand caters kampf, einer seits des capittulh zu Cranenburg, ander seits des freih: von Rheidts, ein end der kirchen zu Loot und das ander end wohlgltn freih: anshiessend, das ander parceel Böels wiedjen geheissen einerseits des Stiffts Bedtbur, undt ander seitten des freijh: von Rheidts an einen end an des Capittulh zu Cranenburg erb, am anderen end an die wiedtsche wetering gelegen, nach der morgen zahl; wie glte parcelen von sr: churf: dhl: landmessern gemessen, und womit partheijen wohl zu frieden gewesen; vor freij allodial und unbeshwert erb verkauft zu haben, demnagst haben obglte bevollmacht itzt specificirte zweij stuker weidelandtz zu obgltn Friederichs und dessen erbge: erblichen behuef anhanden des richters cedirt undt aufgetragen und darvon renunciiret, und alss solchs geshehen gab d richter in hohem nahmen sr: churf dh: unsers gmelten h: mehr erwahnten Friederichs und seinen erben obglte stuke erblich zu haben, zu behalten, zu besitzen und zu gebrauchen gegebn vorbehaltlich sr: churf: dh und einem jeden sein davon habends recht und gerechtigkeit, wieder auf gesagte bevollmachtigte mehrgltn erbge: Nahij ubrige gereide und ungereide gutere ingenese et specie, pro evidtiosel, wie dieselbe gelegen vorbutiden, auch dess der kauftshilling zu behuef d duiffelshn geerbten bezahlt werd solle appromittirt haben.

Anno 1673

84) 8.6.1673,

d. 8 Junij in Kekerdom coram D: judica Dre Wilhelmen Rijff et schabinis Jan von Oij und Gört Kirssellman ist kommen undt ershienen Arnd Reijmers und hat anhand des h richters zum erblichen behuef scheffen Rutt Croes cedirt und aufgetragen, ein daselbst gelegenes hauss mit zu behoer wie sich solchs itzo befindet undt hoftstatt mit beijden seiten des Stiffts Bedtburs mit einem ende Annen Euwens mit dem anderen ende der gemeinte gelegen, als ein freij eigen erb mit zu gehörigen deich= und wetering fort aller dar zu gehöriger recht und gerechtigkeit.

85) 8.6.1673,

Eodem coram D: judice et schabinis supra scriptis hat Rutt Croes bekant an Arnd Reijmers shuldig zu sein einhundert reichsthaler und hat darbeij angelobt, selbige von verwiesenen erster maij ab biss zur ablöse jharlichs mit funf selbigen reichsthaler zu ver pensioniren deren auf kundigung ein viertheil jhars zu foren bij d theilen freij stehen soll.

86) 8.6.1673,

Eodem seind Rutt Croes und Gort Kirssellman vorshe obglte gerichtshandtlung vorgegangen zu schoffen und Driss Drissen zum botten zu Kekerdom angestellet und habn den eijdt wurklich abgeleget.

Anno 1674

87) 2.1.1674, Barth Koppers nimpt posesion vor sein kindt in eine hofstat und weide kampf zu Kekerdom,

D. 2 jan: in Kekerdom coram schab: Jan Holteman und Gort Kirssellman ist ershienen Barth Koppers und hat nahmens seines unmundigen kindes Herman Koppers wegen dessen mutter glts Barten Coppers haussfrau Neeltjen Schmitz shl: versterb, welches dnachtödtlichen hientritt gltn unmundiger Herman Koppers grossalteren mit nahmen Herman Schmidt und Gritjen von den Kerkhof ihnen auf eine gefallen possessionem wurklich apprehondiret in der halfft der hofstatt daselbst neest Barth Hess geleg, ist in eine weide den Rislaek gnt und hat de actum folgender gestalt vernichtet, dass gltr Barth Coppers alss er im hauss kommen nacher den shornstein gangt um gesaget dass er obgltn massen vor die halbsheidt possession nehmen thate und hat das haall auf= und wieder geshürztet und hat sich demnagst auss dem hause und auf der hoffstatt verfuget und einige erde mit der schuppen aussgegraben, und mit einer beilen einen zweig vom appelbaum gehauen und auf der strass weder geworffen, her nacher sich nacher dem weidtgen den rislaek geheissen verfuget, daselbst gleichfals mit aussgrabung einer shuppen erden und abhauung einer zweigen von einer jungen willig und dasselbe auf der strass werffend, gleichfals de actu verrichtet.

88) 15.5.1674, Amptman Schnabell nahmens der h von Rheidts giebt an Henrich Verwaijen einen burgschaffts shein zuruk,

Am 15 Maij in Loot coram Dno Judice Dre Wilhelmen Rijff et schab: Henrich Verwaijen qui referet Jan von Oij ist kommen und ershienen Christian Schnabell amptman von Oij und Persing und hat nahmens seines gnädigen h Roelman frejh von den Bijland und Rheidt eine von Henrich Verwaijen von Millingen unterem 5 febr. 1666 an hochgltn Sr Gr. von Rheidt heraus gegebenen burgschaffts shein und verbindung zuruk geliebert, undt darauf nahmens hochgltn Sr Gr renuciirt.

89) H Amptman Schnabel empfänget 610 gl:

Ex post hat gltn h amptman in des h richters und schoffen gegenwerth empfangen von Henrich Verwaijen von Millingen 610 gl: holl:

90) 15.5.1674, Henrich Verwajen von Millingen tragt an Jan von Bercherens kinder 1 morg,

Eod: anno die et loco coram D: judice et schab: supra scriptis ist ershienen Henrich Verwaijen von Millingen und hat an handen des h richters zum erblichen behuef der unmundigen kinder von Jan von Bercheren und Ahlitjen Moors shl: gewesene ehelaut cedirt und aufgetragen ein theil in eins stuk landts zu Loot gelegen den Dullingen gnt ungefehr ins gesampt 6 holl: morgen gross, iedoch so gross und klein derselbe mit einen ende Henrich Verwaijen zu Loot mit dem anderen ende der gemeinen strass, mit einer seiten itz gltn Henrich Verwaijen und seiner kinder, und der anderen seiten der erbge: Vintzelers und consorten gelegen, worin ihme Verwaijen von Millingen aluen morgen den er auch allein cedirte, krafft daruber zwishen ihme transportanten und Jan Croes gemachter, aber biss hierhien noch nicht shrifftlich aufgerichteter erbtheilung, zu theil gefallen, welche erbtheilung Verwaijen vorn gerichtshreiber in kurtzer zeit auss zufertigen beij verbindung seiner haub= und güter angelobt: und hat darauf renunciirt und hat zur warburg gestellet alle seine gereide und ungereide gutere itzige und kunfftige in wass herren land an dieselbe gelegen und an zu koffen.

91) 20.5.1674, Henrich Verwaijen und Jan Croes machen eine theilung,

Am 20 maij in Cranenburg ershienen vor mir gerichtshreibern, Jan Croes und Henrich Verwaijen von Kekerdom geshwägern und bekanten dass sie unter einander alss erbge: Annen Rutgers die ihnen herin gefallene erbgüter alss einen morgen in den dullingen zu Loot ds die halbsheidt des hegstuks unter Niel mit einem ende der gemeinen strass mit dem anderen ende die freijh: von Wachtendoncks hegstuk, mit einer seiten Rutt von Bercherens hegstuk mit der anderen seiten an den haefacker gelegen, itz die halbsheidt der pipe gleichfals unter Niel gelegen der gestalt freundlich unter ein ander ewig und erblich zu gebrauchen getheilet hatten, dass nemblich Henrich Verwaijen vor sein theil den einen morgen in den dulling zu Loot neest noch 200 holl. gl: so Jan Croes ihme von sein anpart, welche sein soll die halb scheidt itzt gltn hegstuks und halbscheidt d pipa heraussgeben solle.

92) 20.5.1674, Jan Croes bekennet Jan Copraij 80 rxthlr shuldig,

Eod: ao et die hat Jan Croes shuldig zu sein bekant und vershrieben an Jan Copraij undt dessen erben die summa von 80 rxthlr hat darbeij angelobt solche sum der 80 rxthlr von nun an jharlichs und alle jhar zu verpensioniren biss zur ablöse zu, welche nach vorhergangener virtheil jhäriger aufkundigung bej den theilen freij stehen solle, stellend zum unterpfand sein halbes hegstuk zu Niel mit einem ende der gemeinen strass mit dem anderen ende des Frh: von Wachtendonks hegstuk mit einer seiten Rutt van Bercherens hegstuk, mit dem anderen seiten den haefacker gelegen.

Anno 1675

93) 24.4.1675, Henrich Verwaijen und seine frau testiren,

Am 24 April praes. D. Jud: Dre Rijff et schab: Jan von Oij, (Henrich Verwaijen doorgehaald), Jan Holteman, Rutt Croes, Gort Kirssellman, Henrich Verburg und Henrich Stepp ershienen beijgespannener banck Henrich Verwaijen mit scheffen und dessen haussfrau Henrica Moors und geben zu erkennen, dass sie unter sich folgende testamentarisse disposition wie sie nemblich nach einer oder ihrer beij der absterben mit ihrer nachlassenschafft gehalten haben volten unter sich abgesprochen hatten, mit begehren des gerichtwolle dasselbe ördentlich prothocolliren, und der von gebuhrendes instrumentum vel instrumenta vor die gebuhr aussfertigen zu lassen.

 1. Dass eheheleute erstlich einer den anderen geleibzuchtiget und die guter solange und nicht langer nachleibzuchts rechten gebrauchen solte, biss das von ihren bej den gezieltes jungstes kindt 16 jhar alt sein wirt, und dafern der letztlebende wieder zur heijrath, schreiten wurde beij dem fall soll er einen in der kinde wan sie 18 alt sein werden des abgestorbenen ergut hauss zu richten gehalten sein.
 2. Dafern eines oder mehr von ihrer obgltn eheleuten geziehlte kinder zur heijrath shreiten wurde, demselbe soll einen ieder anhejraths steur aussgerichtet werden, so viel alss ihrer ältesten tochter Petronel zum heijraths steur mitgegeben und in gltn schoffen verwaijens handtbuch folt 55 verzeichnet stehet.
 3. Jedoch dass drittens in diesem heijraths steur mehr gltn Henrich Verwaijens beijde vorsöhne nicht (gemienet) sein solten hintermahlen dieselbe ihrer mutter versterb und erbtheil shon empfang und sollen dieselbe vor ihres vatters erbtheil so viel geniessen alss die älteste gehabt nemblich die halbscheidt nichts aussgesondert;
 4. Und viertens den söhnen so studiren wan dieselbe phijlosophium werden absoloirt haben, an vatters und mutters erbtheil ieden 300 rxthlr soll abgehen, undt wass sie auch nachgehandts an beneficien, kleider, kostgelt, und wines sonst nahmen haben mag, kosten werden, dasselbe soll ihnen an ihr hejraths guth und erbshafft abgekurtzet werden;
 5. Gltn Verwaijens vor sohn Lucass sollen an seines vatters versterb missen 150 rxthlrs und die mobilien so derselbe empfangen wie im schreibbuch fol: 43 specificirt, soll derselbe zurukliefern, die jenige gelter aber so er Verwijen gltn sein vor sohn Lucass auf seines mutters versterb verschossen und in gltn schreibbuch fol 48 specificirt, soll der selbe auss seinem antheil von vatters und mutters versterb am geheelen sterbhauss guth thun.
 6. Und dafern sie beijde ehelaute wurden ableibig werden, dass noch einige kinder nicht 16 alt wehren, so soll ein jedes so unter 16 jhar jherlich so lang biss es die 16 jhar erreichet, vor ihrem unterhalt kost und kleidung aussen geheelen boedel geniessen 25 rxthlr der vor eines ieden sein erbtheil verbintlich sein soll.
 7. In dieser leibzuchtigung und testamentarishe disposition soll gehörig sein ihrer ehelauten alle gereide und ungereide güter itzige und kunfftige keine aussgesondert, wie die selbe alhir untern kirspell Loot, herlichkeit Millingen, herlichkeit Biland und Halt, Gelderland und bej Willer das Neuland gelegen.
 8. (genummerd als 9) voor de kantlijn: “dieses muss hierunter stehn”. Im ubrigen und darvon alhir in specia nicht gedacht soll es beij dieser testamentarischer disposition nach Clevischen landes rechten gehalten werden, so wohl mit den guth unter Gelderland alss sonsten.
 9. (genummerd als 8) Den söhnen undt töchtern so zur shul gehn soll wegen ihrer lehr und shulkosten biss in die dritte shul zu nichts gekurtzet werd.

94) 14.5.1675, Gerhard von Haren bekant d waltschriber Portzen 250 rxthlr shuldig,

Am 14 maij 1675 coram D judice Dre Rijff und Schoffen Rutt Croes welcher diesen actum Schoffen Kirsselman referiren soll, ershien Gerhardt von Harn bekennend von h Johan Henrichen von der Portzen churf: brand: waltschreibern empfangen undt aufgenommen zu haben die summam von zweijhundert und funfzig reichs thlr Clevisch in silbernen ducatons nach Clevisher valuation umb selbiges capital jharlichs mit funf von in dem hundert von nun an zu verzinsen, undt soll die auf kundigung von beij den theilen ein viertheil jhar vonher auch die restitution des capitalh in gleicher muntz geshehen, darfur stellend zum unterpfand alle seine gereide und ungereide gütern in specia ein stuk bauland im kirspel Kekerdom gelegen gross zwej morgen weiniger hundert rhuten der Vorssepoel gnt, wie auch die kaatstett foer recognosunt von wittiben Everten Croes shl: gekauft hatt, her von zu eine obligation exspedirt in forma alss Rutt van Berchern am 28 jan 75 an h Osten gegeben.

Anno 1676

95) 2.3.1676, die Schoffen zu Loot bekennen den H von Loe 222 rxthlrs 50 stuber shuldig,

d 2 martij haben die schoffen zu Loot folgende obligation an dem h van Loe heraussgegebn.

Demnach die in vergangenem 1675 t jhar gewilligte frantzösische brandshatzung beij zu bringen den geerbten und eingesessenen des kirspels Loot zu mahlen beschwerlich gehalden, auch in so kurtzer zeit alss dieselbe gefordert word beij zu bringen unmuglich gewesen, itzunder aber wiederumb so grosse contributiones gefordert werden, dass der anschlach angeregter frantzösisher brandschatzung noch eine zeitlang wirt disterirt werden mussen, alss haben wir schoffen zu Loot van wohlgebohren h Johan von Coenen h zu Segewerth und Loe belanget, dass doch hr wohlgeb: beliebig sein mögte, zu behuef berurter geerbten und eingesessenen ihr antheil der frantzösischen brandshatzung ad zweijhundert zweij und zwantzig rxthlr 50 sch: vor zu strecken welches von gedachter sr wohlgeb: auch wurklich beschehen, des weg auf der exception nicht gezahlten geldes renunciirt wirt, und wie schoffen dagegen all solche capital summam alle jhar biss zur ablöse; so beijder seits ein viertheil jhar vor dem ver jairs tag an zu kundigen; mit funf vom ieden hundert zu verzinsen versprochen, zugleich auch damit der h creditor und seine erben so wohl des capitalh alss interesse gesichert sein und bleiben mögen, thun wir mit bewilligung des freijh: von Wachtendonck und Drch Wilhelmen Rijff, unsers respee drosten und richtern; welche post causae cognitionem zu gleich nebst unser gemein schoffenthumbs siegelle ihre amptssiegels hier unter getruket; unsere gemeinheit vershreiben und darfur verunterpfanden, gestalt im un verhoffter misszahlungsfall dieselbe via pasatisrima executionis et distractionis abgh. praecedinti inamissione an zu greiffen, wie dan auch ich Arnolt freijh von Wachtendonk mich in specie darfur zum burgen stelle, und wie demnagst van allen rechtlichen exceptionibis, wie sie nahmen haben mögen verziegen, ohne arglist und in rekund meines frejh: von Wachtendonk eigenhandiger unterschrifft und vor getrukten zu siegelen; geschaf Niel d 2 martij 1678.

96) 18.7.1676, Burgermester Hochgewand von Emmerich trägt dem Stifft Bedtbur ein stuk landts auf,

De 18 julij in Cleve coram Dno: judice Dre Rijff et schabinis in Kekerdom Kirsselman et Croes, h Wilhelm Hogewand burgermeister der statt Emmerich renunciirte und trug auf pro summa bene soluta zum erblichen behuef des freijwelt adelichen Stiffts Bedtbur an des h richters hand, sicher in Kekerdom gelegenes stuk weide land Matten kempgen gnt gross ungefehr zwei morgen, mit einem ende auf die wetering, mit dem anderen ende auf Spaldropshe weide mit einer seiten an stapels kamp mit der anderen seiten an Boxstartschen oder hachten erbge: weide gelegen, vor frej allodial unbeshwert erb, aller gestelt gltn kempken wohlgltn h Hogewand, laut auftrachts brief, welche vor sich an h Ludterichen Wachtendorp, alss rentmeistern berurten stiffts Bedtbur alhir gegenwertig ubergeben, ihm transportirt word, demnagst gltn h richter cum clausulis solemnibis et refervatione solita mehrgltn h Hogewand der von enterbet und wohlged. Stifft damit beerbet.

Anno 1677

97) 26.2.1677, Rentm von Bedtbur trägt an Jan Beekman eine kaatstat auf,

In Cleve am 26 febr. coram jud Dre Rijff et schabino Gort Kijrsselman; welcher es an scheffen Jan von Oij ubergichten wurt; hat h Ludterich Wachtendorp rentmeister des freij adelichen Stiffts Bedtbur nahmens gltn Stiffts in krafft vorgezeigten und confirmirten kaufbriefs und vollmacht an Johan Beekman undt dessen erben aufgetragen eine kaetstatts unter dem kirspell Kekerdom gehörig in hauss und hof bestehend sampt aller der zu gehöriger gerechtigkeit beshwer und ban=deich von 18 fuss, wie dieselbe Anna Kuipers vorhien in pfachtung gehabt, mit dem fordersten ende an den ban=deich unt dem anderen ende an die Kekerdomsche gemeinheit mit einer seiten neben Rutt Croes erb, und mit der anderen seiten gleichfalls an gedachte gemeinheit gelegen, salvo jure principis et cujuchung.

98) 25.5.1677, Vormundern von Henrich von Kolk s nachgelassene wittib und kinder verkauffen einige percelen lants,

Am 25 Maij in Loot, coram D: jud: et Schab: Verwaijen, Kolcks et Croes nach dem die wittib Henrich von Kolk shl: Judit Sprunk vorhabens wahr mit zu stand zweijer angegebener vormunder, benentlich Jan und Derrik von Kolck gebrudern einige parcelen landts zu verkauffen, hat das gerichts erfordert dessgltn vormunder vor erst der gebuhr constituirt werden, undt dieselbe krafft aussgangenen edicten verhauung und reliqua ihrer administration zu leisten gehalten sein solten, darbeij das gerichts genhotheilet nötig zu sein, dass gedachte angegebene zu wurkliche vormunder angesetzet, und mit gutfinden der schoffen mit handtastung solche vormundschafft der gebuhr zu verwalten angeloben solten, und zu des sterbhaus und der kinder nutzen ein stuk landes die wenge, item die halbscheidt zweijer hauser und kaet stetten alhir gelegen zu verkauffen macht haben solten, darauf da die vormundere die handt astung gethan, und von gerichts gutgefunden obgltn massen mit dem verkauff zu verfahren, wie geshehn vide vorward ad fol: 17.

Anno 1678

99) 12.1.1678, die vormunder von Henrich von Kolks kind trag Gerrit Ardts ein stuk landts auf,

Am 12 januarij in Kekerdom coram Dns judice Dre Rijff et schabinis Henrich Verwaijen und Gort Kirselman, seindt kommen die von diesem gerichts gestelte vormundere der von Henrich von Kolck shl: mit Judith Sprunk geziehlter kinder, alss Henrich, Wilhelm, Walrafen, Jan, Willemken, Gerritjen, Erntjen undt Elisabeth, benentlich Jan und Henrich von Kolk gebrudere und haben alss mit zu ziehung obgltn kinder mutter Judith Sprunk an hand des h richters zum erblichen behuef Gerritzen Arnts cedirt und aufgetragen ein stuk landes unter Loot die wenge gnt alss frej erb aussgenommen den zehenden, zu ungefehr einen morgen gross, iedoch so gross undt klein  dasselbe mit einer seiten Gerridten Arndts und h landt rentmeistern Goor, mit einem ende Henrichen Verburg, mit dem anderen ende Vincelers und Lamers erb gelegen und haben darauf verziegen, stellend proevictione die halbsheidt von radtssen kamp, spikhöfell und Sackkampgen.

100) 12.1.1678, Daam Moors verkauft an Gerrit Arnts einige erbschafft,

Eodem pras supra scriptis ist kommen und ershienen Daam Moors und hat bekant, dass er an Gerritten Arnts von eine sichere ihme wohl bezahlte summa verkauft habe, wie er dan hier mit auch inconformität dessen transportiren und auftragen thate die jenige erbz und nachlassenshafft, gereide und ungereide güter in vorss herren lande die selbe gelegen, undt seiner itzigen haussfrauen Erntjen von Hall und deren shl: abgestorbenen schwester und bruder von ihren vatteren Wijnandt von Hall shl: anerhallen, und hat darauf mit hand und mund verziegen also dess kamerleij recht noch zu sage mehr daran behalten, deme vorgang hat der h richter Gerrit Arnts damit beerbt und Daam Moors der von ent erbet.

101) 10.5.1678, Gerrit Arndts wirt zum schoffen angestelt,

Am 10 Maij praes D: jud: et schab: omibis excepto Verwaijen hat der h richter Gerritzen Arntz zum schoffen zu Loett angestellet und hat seinen schoffen eijdt wurklich abgelegt.

102) 10.5.1678, Der h richter verkauft ein pferd,

Eod: coram d: judice et schab: Jan von Oij und Gerrit Arndts hat d h richter ein weiss vegerisch pferd so bei Gerrit Speedt im hutten gestattet gerichtlich verkauft in de vorward hierbej ad fol: 17 p 2.

103) 10.5.1678, Henrich Drissen thut der wittib und kinder Henrich van Kolck 500 rxthl auf interesse,

Eod: coram Dno judice et schab: supra scriptis seindt ershienen Derrick van Kolck alss vormunder der unmundiger kinder Henrichen van Kolck benentlich, Henrich, Wilhem, Jan, Walrafen, Gerritjn, Willemken, Erntjen und Liesbeth, wie dan auch itz obgltn kinder mutter Judith Sprunk, undt dan auch Willem van Benthum alss man und momber seiner haussfrauen Gerritjen Sprunk, so dan auch gltn momber Derrik von Kolk nahmens itz gltn Gerritjen Sprunks kinder welcher momber sich vor seinen absenten brudern und mitmomber Jan van Kolk stark gemacht und geben zu erkennen welcher gestalt die erbge: Gerrit von der Linden shl: auf obgltn unmundigen and capital von funfhundert reichsthlr zu fordern die selbe aufgekundiget, auch itzo intermino bezahlt werden musten wie drigen fals gltn erbge: von der Linden sich in ihr vershriebenes unterphand, den rantssenkamp, spikhöfell und sack kempgen zu samen ungefehr 10 morgen scih immittiren lassen wolten, dass sie des wegen Henrichen Drissen burgern zu Cleve ersucht ihnen zu befriedigung gltn erbge: all solches capital der 500 rxthlr vor zu streken, welches dan er Drissen itzo in specie bij ducatonrs erleget hatt, des wegen vorgltn vormunder ihme Drissen vorschriebene unterpfande hier wiederum verunterpfandet dieser gestalt, dass er alde jhar von dieser zeit ab seine interesse gegen 5 vom hundert von der zeitlichen pfachten oder gebrauchen des landts perh in gutem harten gelde, biss zur ablöse; deren aufkundigung ein viertheil jhar vorhien iedoch in dergleichen harten ducatonnen bej den theilen frejstehen, und bej miss zohlunger Drissen ohne wehergehande immission sich an obgltn unterpfand zu erholen haben solde.

103a) Coram scabinis Jan Arndts und Jan von Benthem zeferirero  dan die wittibe von Henrich driess die gelder ad 500 rx richtig empfang hat, Cranenbj d. 28 april 1700, Wilh. Raab.

104) 23.8.1678, Rejnir Temminck bekent h Osten 500 gl holl: shuldig,

Am 23 aug: coram Dno judice Dre: Rijff et schab: Jan Holteman und Gort Kiesselman ist kommen und ershienen h Rejnir Temmink und hat recognosiirt und bekant von h postmeister Osten aufgenommen und empfangen zu haben funfhundert guld hollandisch in silbernen ducatonnen ieder ducation zu drej guld 3 sch: holl: gerechnet des wegen von der exception nichtgezahlten geldes renunciirend welche 500 gl: er mit 25 selbiger holl. gulden jahrlichs biss zur ablöse; welch beij der seits ein vier theil jahr vor dan vorshairs tag verkundiget, undt mitgleichen ducatonnen in gedachter valent wieder abgelegt werden sollen; zu verzinsen angelobt und dieselbe den zeitlichen pfechtern des hierunten bemelten unterpfandts praecise zu bezahlen und sich nachdem inhalt dieser obligation zu richten, angewiesen, auch des h creditoris quitung an statt bahren geldes von glten  pfachtern an zu nehmen versprochen hat, wie nicht weiniger dessfals in 14 tagen uber den jharlichen verschreib tag glte 25 guld nicht abgestattet wurden, als dan anstatt der selben 30 gl: holl bezahlt werden, und daran dem h creditori nicht hinderlich sein solle kriegs verderb, wassershad, oder einige vorige oder kunfftige edicta der obrigkeit, welches alles recognoscirend debitor auf sich genommen und zu versicherung angeregten capitalh und interesse in genere seine persohn und seine gereide und ungereide gutere habende und kunfftige verbunden und zu parater execution aller herren höhen richtern undt gerichtern submittirt hatt, in specie aber zum wahren unterpfand stellend seine in Spaldorp kirspels Kekerdom gelegene zweij und zwantzig morgen weidelandts dar von itzo Rutt Croes, Wolter Korwinkell und wittib Verborg pfachtere sein, und hat h recognoscert in misszahlungsfall mit distraction derselben 22 morgen weide lants abg praecedenti immissione zu verfahren dem h creditort macht und gewalt gegeben cum renunciatione ommium juris beneficiorum.

105) 14.9.1678, Wittib Florentz Hachten bekennet Wolter Korwinkel 500 Rx shuldig,

Am 14 7bris in Niel coram D: judice et Schab: der gerichtsbank Kekerdom und Loot Jan Holterman und Gort Kirsselman ist ershienen Joffer Beatrix Boxstart wittib shl: Florentz Hachten mit ihren hier zu erkohren und zu gelassenen momber he Rejnir Temmink ihr schon sohn und bekante von Wolter Korwinkel creditirt undt aufgenommen zu haben die summa von funfhundert reichsthlr welche in guten harten silbernen ducatonnen empfang hatte, versprach dieselbe von nun an jharlichs mit 5 vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse dern aufkundigung ein viertheil jhar vom vershams tag bejden theilen zu thun freijstehen, und die ablöse ingleichen ducatonnen nach holl: wehrung geshehen, und ihr die zwej erste terminen mit 200 rxthlr und die letzte mit 100 rxthlr zu thun frej haben solle, stellend pro hijpotheca ihre gereide und ungereide güter in specie ihre weide zu Spaldrop gelegen gross ungefehr 22 morgen, welche itztgltn Korwinkel Rutt Croes und wittib Verburg in pfachtung haben, mit diesem bedinge, dass dafern mehr gltn Corwinkell der pfachtung halber mit ihr hier nagst nicht einich werd könte, er die weide so lang biss ihme sein gelt wirt abgelegt sein in itzigem pfacht behelten solle.

106) 14.9.1678, Reinir Temmink bekent Wolter Corwinkell 200 rxthlr shuldig,

Eodem coram Dno judici et schab supra scriptis bekante he Rejnir Temmink von Wolter Corwinkel creditirt zu haben zweihundert reichsthld vershreibet gleichfals vor glten inhalts der vor gltn Spaldropshe weide.

107) 14.9.1678, Barth von Lobith verspricht der remtme von Bedtbur zu bezahlen,

Eod: coram Dno judici et schab Holteman undt Kirssellman ershien Barth von Lobith und versprach den Rantmeistern des freijwelt adelichen stiffts Bedrbur wegen shuldigen pfacht innerhalb 14 tag 50 dhl und den rest 6 wochen hernach zu bezahlen.

108) 24.11.1678, die geerbte zu Niel Loot und Kekerdom bekennen von h Wusthauss aufgenommen zu haben 1100 rxthl,

Am 24 9bris 1678 haben einige hh geerbte von Niel, Loet und Kekerdom folgende verschreibung dem h Wusthauss gegeben.

Wie endts unterschriebene geerbte der dörffer Niel Loot und Kekerdom ampts duiffelts bekennen hier mit sampt und sonders vor unss unsere erben und nachkommen von den hoch edtlen undt hochgelehrten h Adolphen Wusthauss der rechten doctorn churf: Brand: Geheimen Regierungs Rhadt und frau Agneten von Osterwik ehelauten in unserer höchster noht zu abtragung der frantzosischen brandschatzung aufgenommen und in einer unzertheilter summen baar empfangen zu haben Eilf hundert Reichsthaler in hier unten specificirten silbernen und guldenen Muntz sorten, welche sum wie sampt und sonders versprochen innerhalb jhars mit gebuhren dem interesse 5 pro cent in gleichen speciebis unhehlbahrlich zu restituiren oder wan wie dieselbe mit des h glaubigers guten willen langer behalten solten jharlichs undt alle jhar mit 55 rxthlr praecise auf den verschams tag oder zum langsten einen Monat der nacher biss zur ablöse zu verpensioniren, warbeij den beijden contrahenten freijbleibet nach ablauf eines halben jhars vorher die löse an zu kundigen undt das capital in selbigen muntzsorten zu restituiren, zu welcher aller obgnd: puncten ohnsehlbahrer nachkommung verbinden und verhafften wie sampt undt sonders hiermit und am ieder in solidum ein vor alle und all vor ein mit ausstruklicher renunciation aller exceptionen und absonderlich der beneficiorum ordinis et divisionis dem h glaubigern seine frau ehe (of: ehr) liebsten undt erben oder heltern, dieses briefs, nicht allein unsere persohnen sondern auch alle und iede unsere erb haub und gütere, so in gedachten drej dörffern und sönsten anders wie in s. churf: h zu brandenburg landen, so wohl alss ausserhalb der selben gelegen, alss welche wie vor zahlung des capitalh und interesse sampt allen shaden und unkosten so in oder ausserhalb des gerichtsgeschehen sein, und des h glaubigers oder dessen erben wort und designation an äijdes statt glaubet werd solle; zum angreiflichen unterpfand verbinden, undt dem h glaubigern seiner frauen ehe (of: ehr) liebsten undt erben oder heltern dieses briefs freij stellen, auss unsern persohnen und güteren einen oder mehr zu erwahlen, undt dagegen per viam paratistima excecutionis zu verfahren, welche ihme oder ihen belieben wirt, dem vuir unsere persohn und alle und iede unsere güter wo dieselbe in = oder ausser landes gelegen vorobgedachtes capital und interesse kosten und haden so wohl ins gesampt als ein ieder insolidum zu erwahlung des h creditoris hiermit auf das bestendigste verbinden thun, wogegen unss keine einige exception undt wohlthadt so geist= alss weltlichen rechtens, noch auch einig kriegs oder anderer verderb herren gebott oder andere zufalle wiedieselbe nahmen haben oder ins kunfftig sich zu tragen oder erdacht werden mögten, sondern allein die bahre bezahlung befreijen solle, in specie begeben wir unss des privilege de non arrestando vel evocando und unter werffen unss vor obged capital sum an interesse kosten und  shad aller h hohen richtern und gerichtern denen selben unsere persohnen und güter sampt und sonders und ein jeder insolidum nach wilkuhr des h gläubigers executabel stellend, wie renunciiren auch auf das beneficium appellationis et revisionis, wie auch auf die exception nicht gezahlten geldes, doli, metus laesionis, sei aliter scripta quam gesta, et renunciationem generalen non valese nihi precedat specialis, et vice versa oder wass sonsten fur aussshluihten erdacht werd komen deren unssallen und jeder wohlbedächtlich und wissentlich begeben ohen gefehrde und argelist zu wahrer urkundt haben wie diese verschreibung eigenhandig untershrieben und mit unsen pittshofften bestättiget, auch zu mehrer bekwijttigung gerichtlich aussfertigen lassen und zu gleich sr: churf: dh: unterthenigst gebetten dieselbe in bestendigster sorgen von der hochlob: Clev= und Märkishen regierung confirmiren zu lassen actum Cleve am 24 novembris 1678. Ich gerichtshreiber habe die obligation aussgefertiget und dem h richter und unterschrieb zu letz zu gestellet, sie ist mir aber nich kainder getuiget, sondern ehesie unterschrieb folgendes aufdeme spatium gelassen, darunter geshriebn.

Anno 1679

109) 14.2.1679,

Ich Wilhelm Rijff der rechten docto churf: Brand: richter des ampts Duiffelt und vuir sämpliche schoffen zu Niel, Loot undt Kekerdom thun kundt und zeugen hiermit öffentlich, dass sr: churf dh: gehejmer Regierungs Rhadt h Dr: Adolf Wusthaus zu bezahlung der frantzösishen branshatzung eilfhundert rxthlr in vorge muntz den hl: geerbten gltn kirspelen auf ihr einstendig heben gohren umb jharlich biss zur ablöse zu verpensioniren vergestreket undt baar uber zahlt habe, auch dass all solch capital zu gltr brandshatzung wurklich und baar bezahlt frij, wie nicht weniger dass die hh: geerbte welche die sie vorstehende obligation untershrieben auchalso in halts derselben ihre persohn und güter verbund habn, in warheits urkund habe ich richter mein richterliches insiegel vor und wir schoffen unsere gewohnliche gerichtssiegel darneben auss spatium getruket, actum Meer d 14 Febr. 1679.

110) Maart 1679, Der frejhe von Wachtendonck nimpt der Niel Loot und Kekerdom 1400 rxthl auf,

In martio hat der frejhe: Von Wachtendonck zu behuef der geerbten und angesessennen der dreijen kirspelen Niel Loot und Kekerdom zu rettung frantzösisher invasion wegen der von comte de Cordeljar taglich geforderter 212 rationsfourage inde ration zu 20 sch: gerechnet von dem hochedelgebohrnen h von Eck zu Panthaleon 1400 rx thl ad 2500 gl holl: aufgenommen des weg beijliegenden guarand brief aussgefertiget und h richter gegeben.

111) 28.5.1679, Scheffen und geerbte zu Kekerdom bekennen der he Grafen von Bijland 200 ducators shuldig,

Am 28 maij in Loot coram Dno judici Dre: Rijff und samptliche schoffen zu Kekerdom ist folgende vershreibung aussgefertiget. Nach deme die gantze gemeine des kirspels Kekerdom sowohl die geerbten alss pfachtern und Einwohner daselbst zu abwendung der bedraunten frantzösischen kriegs execution wegen taglichen geforderten rations fourage fur ein regiment cavallerie unter Wr: de Somiere genötigt gewesen, wie summa gelt zu ihrem antheil beij zu bringen, und weil er eine pur leuten unmuglichkeit gewesen, dieselbe beij sich selbsten durch die ordinar umblage, beij diesen lang wehrenden kriegs jammer zu erwingen und auf zu bringen, dass aber (wohets) kirspell Kekerdom mit unserm und der geerbten so wohl alss kirspels verstehen und eingesessenen alde verwissen bewilligung und gutheissen, von dem hochwohl gebohrenen h Grafen Roelman von der Bijland h: von Oij, Rheidt, Spaldorp und Persingen zu obgltn ende in einer un zertheilten sum wohlempfangen haben die summa von zweijhundert silberne ducaton in specie welche sum sie jharlichs und alle jhar mit zwolf selbiger ducatonnen, biss zur ablöse, deren auf kundigung beijden theilen ein viertheil jhar vorhien frejstehen solle, zu verpensioniren dar fur zum wahren unterpfand stellend nicht allein die gemeinenheiten zu gltn Kekerdom und Spaldrop, sondern auch die untershriebenen Hl: geerbten daselbstliegende güter, gestalt in misszahlung fall der h creditor sich daran zu mögen erholen und diese pro capitali et interesse abgltn immissione praecedenti gerichtlich zu distrahiren, dess wegen glte schoffen und geerbte auf die exception nicht uberzehlten geldes, caesionis qualihcung restitutionis innitegrum ex quolung capite und alle andere einreden und behalf rechtens und der geschicht wie die selbe einig seits erdacht werden mögen in sonderheit auf den ausszug dass kein gemeiner verzig ohne sonderbahren gultig aus truklich und wohlbed achtlich verziehend, undt iss dessen zu alles warheits verkundt und im verbruchlicher sesthaltung diese verschreibung so wohl mit meinem des richters alss unsern der schoffen siegell und gewohnlicher subscription des gerichtschriebers, alss auch einiger der principalhten geerbten unter gestezten subscription und pitshafft bekrafftiget werd.

112) 3.7.1679, d frejh von Wachtend: richter und Henrich Verwaijen habn vor Niel, Loot und Kekerdom 1400 holl: gl aufgenommen, und ist ihn dieser guarund brief gegeben,

Am 3 t. Julij ist folgend auf befehl des h richters von mir aussgefertiget und richtern Riff ad subscribendum zu gestellet word: zu wissenfrije hiermit nach dem der wohledtler und hochgelehrter h Wilhelm Rijff beijder rechten doctor churf: brand: richter in der Duiffelt und Henrich Verwaijen schoffen und heijmrath zu Loot gltn ampts Duiffelt zu nutzung der hh geerbten undt eingesessenen der dreijen kirspelen Niel, Loot und Kekerdom mehrgltn ampts fur frantzösishen invasion wegen einer von dem frantzösishen commissario Carlier am 15 junij negsthien aussgeshriebener contribution von h Rejnir Born zu Nimwegen 1400 holl: gl: iedem guld zu 20 st holl: gerechnet auf ihr eigen credit aufgenommen, fur welche summa undt darauf verlauffende interesse sie daselbst zu Nimwegen einen burgen stellen mussen, der zu sie den Sijmon Brauer kaufman zu gltm Nimwegen ersuchet, welcher sich alss burge und principal mit vershrieben, deme dan auch von dem wohlgebohrenen h Arnolten frej h: von Wachtendonk h zu Germeseel, Ziflich, Willer und Hasselt auch drosten mehrgltn ampts Duiffelts und obgltn h Drn: Rijff und Henrichen Verwaijen einen quarand brief her aussgegeben word muss gleich wie solche obligation und guarand brief von worth zu wort folgen, vide bejlage ad fol. 21. So geloben und versprechen wir hiermit mit sampt und sonders und einer fur alle, dass wir gltn freijh: auch Dr. Wilhelm Rijff und Henrichen Verwaijen der wegen allerdings indomnisiren und shadtlos halten, und denen selben gegen die bestimpte Zeit so wohl das capital alss die darauf verlauffene zinsen bezahlen wollen, und damit sie dessen desto mehr versichert sein mögen, so verbinden wir dar fur nicht allein sampt und sonders und ein jeder insolidum unsere persohnen und güter sondern auch alle und iede in diesen 3 dörfferen gelegenen güter in specie auch alle und jede diese jahrs fruchte, dergestalt, dass offt gedachter freijh: Dr Rijff und Verwaijen daran belieben nach fur die vollkommene summa an capital undt interesse kosten undt shaden; so wie dieselbe solche angeben und designiren werd; entweeder die fruchte dieses jhars verkauffen oder sich zu shatzen oder aber in eins oder andere ihnen beliebige stüke sich via parata executionis mögen immittiren undt dieselbe dar fur distrahiren lassen, wir submittiren auss auch der wegen zur erster in stantz aller herren hofen rechteren und gerichteten, in specie dem Clev- und Märkischen hofgericht, dem hof von Gelderland und gericht in der Duiffelt nachwilkuhr glts freijh und mit untershriebenen renunciiren auch der appellation, revision, reduction adarbitrumboniviri und allen und ieden aussfluch tun rechtens, welche uns dagegen auf einigerleij machte zu statten kommen oder auch die execution verzögern könten, in specie der exception doli, caesionis enormissima quod metis rei aliter scripta quam gesta ordinis, divisionis quod generalis renunciatio non sufficiat nihi specialis praecisserit daran allen wir gnugsam ungerichtet word und wie die sonsten nahmen haben mög, uns soll auch kein wasser shaide, kriegsverderb noch einig ander ungluck oder casus fortuitis befreijen, umb dieser verschreibung nicht in allen puncten, nach zu kommen dessen zu warheits verkund ist dieser guarand brief von unss geerbten eigenhandig untershrieben word, und wirt ain d gericht ersuchet dieses zu protocolliren, undt unter dem gerichtssiegell dar von ainshein zu ertheilen, so geshehn zu Cleve d 3 julij 1679.

Anno 1680

113) 20.2.1680, der richter Vintzelaer lasset Lucassen Vergeel eine stuk weideland auftragen,

Am 20 febr: in Cleve coram Dno judice Dre Rijff et Schab: Henrich Verwaijen qui referet Henrich Step ist ershienen Marcellus Kocks alss vollmachtiger von h richtern Stefen von Vincelaer und frauen Anna Margarethen von Berk eheluten welcher Vinceler de rato caviret vor seinen bruder und schwesteren, inhalts unteren 16 t. dieses monats februarij vor schoffen zu Huissen passirter dem prothokolle beijgefugeter von unss fur gnugsam erkanter vollmacht und hatt demnoch gltn Marcelus Kocks krafft gltn vollmacht sich guter bezahlung bedanket und an handen des h richters zum erblichen behuef Lucassen Vergeel cedirt und aufgetragen ein stuk weide landts binnen dem krispel Loot gelegen den hogen driss gnt, ostwart d erbge: Herman von Vintzelaer de Spelt gnt, westwart den Meershen kamp, sudtwart der gemeinen wetering, nortwart h richern Lamers erb den haverkamp gelegen vor frej eigen erb, aussgenommen h herren shatzung, deich und wessering, unter der Steenhofelshen hof gehörig, und hat darauf verziegen.

114) (Tussen 20.2.1680 en 26.5.1680), Jan Arndts stellet Wolter Corwinkel vor 3 capitalien unterpfand,

Vide obn in prothocollo Meer und Niel fol 34 p.1. hat Jan Arndts wegen .. Wolter Corwinkel aufgenommen 3 capitalien seine zu Kekerdom gelegene hofstatt, rishlaek alss alich dej actum zum hypothec gestellet.

115) 26.5.1680, Frank Fink bekennet der kirch zu Loot 50 gl und 27 dhl Clev. shuldig,

Am 26 Maij in Loot coram schabinis Henrich Verwaijen und Henrich Stap ist erschienen Frank Fink und hat bekant von Gerrit Arnts alss kirchmeister zu Loet auss ein capital welches die wittib Henrich Verburg shl: der kirch zu Loot abgeleget creditirt und aufgenommen zu haben zweij capital summen die eine von 50 gl Clevisch undt die zweite von 27 dhl: ebenfals Clevische wehrung, welche letzte summa der itzige kirchmeister Gerrit Arnts aussgezahlet und erselbige sum zu abzahlung der frantzösishn brandshatzung angewandet, hat darbeij angelobt allsolche capital summen zum behuef gltn kirchen zu Loot gegen 5 vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse deren aufkundigung beijden theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun freijstehen und die erste pension auf d ersten januarij ao 1681 fällig sein soll, stellend zum unterpfand sein zu Loot an ban=deich gelegene hoffstat mit dem darauf stehendem hause.

116) 26.5.1680, Jan von Benthum bekennet der kirch zu Loot 50 gl. shuldig,

Eod in Loot coram schab: supra scriptis ist kommen und ershienen Jan von Benthum und hatt bekant von Gerrit Arndts alss kirchmeisteren zu Loot auss ein capital welches die wittib Henrich Verburg der kirch zu Loot abgelegt creditirt und aufgenommen zu haben die summa von 50 gl. Clevisher wahrung, welche zu abzahlung der frantzösisher brandshatzung angewandet hat darbeij er gelobt allsolche sum der 50 guld zum behuuf gltn kirch zu Loot gegen funf von hundert zu verpensionien biss zur ablose deren aufkundigung beijden theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun frejstehen und die erste pension auf d 1 t januarij 1681 versheinen soll, stellend zum unterpfand alle seine gereide und ungereide güter und inspecia sein antheil in der zu Loot gelegener hofsteij, und reulung so er von seiner eltern geerbt.

116a) am 15 maij 1698 coram schab. Walrafen von Benthum und Jan Arndts hat der kirchmeister Wilhem Sondach bekent dass diese capital abgelegt und ist die cancellirte obligation verzieget.

117) 26.5.1680, Willem von Benthum bekennet der kirch zu Loot 10 gl. shuldig,

Eod: anno die coram schab: supra scriptis ist kommen und ershienen Willem von Benthum und hat bekant von Gerritten Arntz alss kirchmeister in Loot, auss ein capital welches den wittib Henrich Verburg shl: die kirch zu Loot abgeleget creditiert und aufgenommen zu haben die summa von 100 gulden Clevisher wahrung, welche der selbe zu abzahlung der frantzösishen brandshatzung an gewandet hat darbeij angelobt solch capital von nun an jharlichs mit 5 selbigen guld zu verpensioniren biss zur ablöse deren auf kundigung bej den theilen ein viertheil jhar vorhien zu thun frejstehen undt die erste pension auf der 6 julij dieses 1680 t. jhars versheinen soll, stellend zum unterpfand sein achtentheil seines in Loot gelegenen landes der raetssez kamp, spikhövel, Sackkamp, Wellens hoffsteij in dorp und Cranenhofsteij am deich.

118) 1.8.1680, magescheidt zwishen wittib Jan Holteman und ihre kinder,

Am 1 t. augusti in Kekerdom schab: Jan von Oij welcher diesen actum Gort Kirssellman ubergichten soll mit ershienen an der wittiben Jan Holteman shl: Elsken Duimen wohn behausung auf der Monnikhof, welche bekant machte vor habens zu sein mit Willem von Stein in zweijter ehe sich zu begeben zu vorhin aber sie mit ihren mit Johan Holteman shl: gezielten funf kindern alss Derrik, Willem, Jenneken, Gertjen und Ott einen abshnit wegen ihres vatter shl erb und nachlassenshafft in beijwesen und vordenen der zu inooisionaliter erwohlten blut vormunderen alss Willem und Derrik Holteman, und dan den h rentmeistern Herman von Trist so gleichfals darzu requirirt worden zu machen und her negst daruber eines gerichts confirmation ain zu holen vorhabens, undt ist des wegen folgendes inventarium von obgltn wittiben in der schoffen und obgltn vormunder gegenwarth aufgegeben und folgend ad marginem stehenden taxt gemacht undt ..unde folgend vergleich getroffen word.

Ubershlach wass diese parcelen mogen habe wahrt sein:

450 gulld holl: Erstlich seindt in sterbhause vor handen 4 pferde mit ein fullen.

600 gl. holl acht milch kuhe 9 runder 8 kälber und am zwej jhariger farr imd eom drej jhariger bull

75gl:- 6 grosse schweine 11 kleine ungefehr 11 ganse etliche enten und huner.

300 gl:- 7 bedden mit deken kussen, pullu und zubehoer

103 gl:- In die 20 paar bedtlaken ungefehr 9 paar kusstieken, 9 taffellaken, 2 dosen servietten etlich hand tucher fort aller hand leinen gerath

1528

taxt wass ungefehr werth

87 gl: 16 tinne sholtzalen, ein dosin tinne teller, saltz fäser und moster pött ungefehr 6 oder 7 stuk eine tinne kan mit ein water pott, 2 tinne kommen, 4 kopere keterls, 2 blanken, 1 doorshlach, ein kopere pott ein koperen ejmer;

175 gl: 2 lange karren, 2 stort karren, 2 pflugn 3 oder 4 egden pferdt geshir und tau;

25 gl: ein kleiderkast und eine etenskast, 2 kisten;

50 gl: 12 silberen lepell, 2 silberne becher;

50 gl: fort taffel stuhl und banken kuip und tonnen milch geret kuchen geshir;

37 gl: etzliche pfund hennep ungefehr 15 oder 16 pond, ungefehr 50 allen lejnentuch, 15 oder 16 pond gran;

8 gl: 23 kornsäke

100 gl: das vierte parth von dem korn, massen die helffte vor die pfacht gerechnet und von der anderen helffte der wittiben ein vierteparth und den kindern ein vierteparth zu kompt so taxirt auf 100 gl;

532

1528

2060

Der Rossmuhl,

Van erb ein dritte parthin einer in die Erlekom gelegener (hosatt), ist zwishen der vormundern und der mutter vergliechen, dass die kindere dieses 3te parth von der hofsteij vor ihr vattertheil, und die wittib die rosmuhl vor ihr theil habn und behaldn sollen. Seindt endtlich durch obglte vormunder und an wesend sheidts freund obstehende mobilia und wasssonsten noch vorhand und nicht speciticirt negst d 100 gl vorn korn ins geheel taxirt auf 2100 gl: holl: dar vor glte wittib solches angenommen und behalten, auch versprochen die kinder anstatt der interesse nicht allein wohl auf zu erziehen, sondern auch lesen und shreibn lehren zu lassen, und wan sie zu ihren mundigen jharen kommen anstatt ihres vaters versterb iedes kint zwej hundert und zwantzig gulden hollandisch negst iedt wedern sohn ain grosseter oder 50 gl der vor undt iedtweder tochter wan sie hejrathen ein bett mit dem zubehoer auss zu richten dafern auch ein oder mehr kinder vor ihre mutter ohne nachlassung leibes erben kohmen zu sterben, soll solches oder solche kindts theile auf ihr der mutter erben und sterben. Das monatliche gelt und wass auch weiter ein zu forderen, solches salt diz wittib unberechent geniessen, dafrej gegen auch alde shulden und lauff und pfacht bezahlen.

118a) 13.12.1700, coram schabinis Barth Euens und Barth Vermaes…inhalt………Cranenburg act supra Wilh. Raab f..

119) 1.8.1680,

Eodem coram schab: Jan von Oij welcher diesen actum Kirsselman ubergichten solt, seindt ershinen Willem von Stein alss brautigam und Elssken Duim wittib Johan Holteman shl: alss braut zu erkennen gebend, dass sie willens wahren sich mit einander in die ehe zu begeben, und folgende ehepacta, unter sich aufgerichtet, dass nemblich was er brautigam innerhalb jhairs und sachs wochen ohne leibeserben kehme abzu sterben glte seine braut von sein erbtheil 100 rxthlr und wan sie braut in selbiger zeit kahme ab zu sterben 50 rxthlr von ihrem erbtheil geniessen, sonsten alles nachgemeinen landes rechten gehalten und geerbet werd soll.

120) 1.10.1680,

Am 1 t octobris ist h Johan Werner Noij zu Cranenburg ershienen und hat sein patent gezeiget und hat das richter ampt angetreden.

121) 17.10.1680, Henrich Lamers und Nicolass Heij tragen h Osten ein weide auf

Am 17 8bris in Niel coram Dno judice Johan Werner Jhew et Schabinis Henrich Verwaijen und Henrich Step haben h Henrich Lamers bej der rechten doctor vor sich und vor seinen ubrigen schwester und brüder cavirend, wie dan auch h Nicolas Heij (of: Heg) Rhadts verwandter der Stadt Cleve alss von einen magistrat gltn Statt angeordtneter vormunder der wittib und unmundigen nach kinder von h Wilhelmen Lamers shl: und haben an hand des h richters zum erblichen behuef h Georgen Osten churf: und käijserl: postmeistern zu Cleve cedirt und aufgetragen eine im kirspel Loot gelegene weide den Steenhofel gnt mit einen ende auf die gemeine strass mit dem anderen ende klessen kamp mit einer seiten langs Borns kamp mit der anderen seiten nebens der wessering vor frej allodial erb, aussgenommen h schatzung, wie solches nach proportion unter den Steenhöfelshen hof biss herr getragen wie auch zehend deich und wesserung und hat darauf verziegen, und gab der h richter h Nicolaus Osten alss vollmachtigter seines vatters solls land erblich zu habn zu behalt.

Anno 1681

122) 16.7.1681, Arnd Reimers bekannet Jan von Oij 150 gl hol: shuldig,

Am 16 julij coram Dno jud Jhew et schabinis Kirssellman und Barth Euens hat Arnt Reijmers bekant dass er an Jan von Oij shuldig seije 150 gl. holl: und ihme zu dessen versicherung ein unterm 8 junij 1673 vorm gericht alhir ergangene obligation, darin Rutt Croes bekannet dass er an agltn Reijmers 100 Rxthld shuldig seije, ubergeben, gestalt sich an glten Rutt Croes so wohl capitalh alss interesse ad 5 vom hundert auch gebuhrend biss kündigung.

123) 23.10.1681, Niell, Gerrit Arnts testiret,

Am 23 8bris coram Dno jud. Jhew et schab: Jan von Oij und Barth Euens ist ershinen  Gerrit Arndts Schoffen in Loot und hat zu erkannen gegeben, dass er folgende disposition in forma testamenti vel codicilli, wie es nemblich nach seinem tode, mit seiner erb= und nachlassenshafft gehalten werd solte, gemacht, mit bitte dasselbe ad judicium zu referiren, undt dem gerichtlichen prothocollo inseriren zu lassen, nemblich dass nach seinem tödtlichen hientritt er zu seinem erben benennet, seiner bruder kinder, alss seines bruders Derrik Arnts sohn Wernern, und dan seines bruders Stefen Arnts kinder benentlich Catharinam, Petern, Marrien, Elberten, Cornelissen, Gerritjen, Derriksken und Klaesken Arnts, gestalt die selbe, wan sie an den nagsten bluts verwanten werd golt und silber aussgerichtet haben, seine erb und nachlassenschafft in neun theil theilen, und an ieder eben viel geniessen, und dafern in zwishen einer oder mehr von itzit benenten instituirten erben ableibig würd, derselben theil oder theile auf die ubrige lebend sullen, und unter sich zu theilen haben sollen, in welches am 22 Aprilis 1682 beij gespannene bank zu Kekerdom von dem h richter und vorbenanten schoffen ad judicium word.

Anno 1682

124) 5.5.1682, Jacob Shauenburg wirt zum attest ertheilet und wirt bevollmachtiget,

Am 5 t Maij coram Dno jud: et schab: Kirssellman et Croes ist ershienen Jacob Schauenburg und hat bekant gemacht dass er zu beforderung seiner nötiger geschofften eine gerichtliche attestation seiner verwandt= und geschwestershafft .. tag hatte, und demnagst begehret dass ihme desfals ein zeugnus mit getheilet werd mögte welches nicht verweigert, sondern attestiret dass Peter Rosendaal in dem kirspell Kekerdom einen halb burtigen burdern, wie er alhir genamet word Jan Schauenburg wohnhafft gehabt und beij seiner ehelichen hausfrauen Nisken von Harn sechs kinder geziehlet, darvon annoch 4 alss requirent, Hilleken welche an Henrich Erkelens verheijrathet, Gerritjen und Jan Schauenburg annoch in leben, so vor uns persöhnlich er shienen, und haben demnagst die beijde Gerritjen und Jan respee obgltn ihren brudern und schwagern vollkommene macht und gewalt gegeben in ihren nahmen in genere alle ihnen zu gefalle ur erb= und nachlassenschafft ein zu forderen, zu empfang, daruber zu quitiren, auch sonsten weiters zu thun und zu lassen, wass sie respee constituerten thun und lassen solten könten oder mögten.

125) 2.6.1682, der richtet tragt Wolter Korwinkell Jan de Walls feltroijen auf,

Am 2 t Junij in Kekerdom coram Dno Locoterente Kirssellmann, und Schoffen Rutt Croes und Gerrit Arnts hatt der wohledtler und hochgelehrter h. Johan Werne Jhew churf. Brand. richter tragend amptshalber inhalts am 22 t Aprilis nagsthien in causa creditorum Jan de Wahls nachlassenschafft nach vorhergangener edictat ladung publicirter Uhrtheil, und darauf am respee 5 t und 12 t Maij erfolgter gerichtlicher distraction an hand des stadt halters zum erblichen behuef Woltern Korwinkell cedirt und aufgetragen alhir auf die feltroijen, einer seiten erbge Barth Hess shl, anderer seiten des pastor von Siflich, mit einem ende auf den ban=deich, mit dem anderen ende auf die erffenis gelegene 2 morgen feltroijen, so obgltn Jan de Wahl vorsich besessen und halb erb und halb gemeinte ist, mit allem darzu gehöriger recht und gerechtigkeit, vor allodial ohne einige beschwer aussgenommen d zehend und morgengelt, und hat darauf verzieg.

126) 5.6.1682, d. richter und schoffen zu Niel Loet und Kekerdom bekannet C. Steinberg richter zu Weshell 1400 rx shuldig,

Am 5 t Junij haben der h richter und samptliche schoffen zu Niel, Loot und Kekerdom bekant dass sr. churf: dhl. Rhad und richter zu Weshell h. Johan Caspar von Steinberg zu bezahlung in beij gehand obligation zu wieder ablegung des von d frantzösishen officirer comte de Cardeljac geforderter rationsfourage aufgenommen 1400 rxthlr in darin benenter muntz nemblich guter harten silbernen ducatonen und anderen harten silbernen müntzsorten, den hh geerbten gltn kirspellen auf ihr in stendigt begehren umb ihärlichs biss zur ablöse zu gegen 5 vom hundert zu verpensioniren vergestreket, und baar uber zahlt habe, auch dassollch capital zu obgltn ande wurklich und bahr bezahlt seij, wie nicht weniger dass die hh geerbte welche die sie vorstehende obligation unter shreiben, auch also inhalts derselben, ihre persohnen und güter verbund haben.

127) 7.7.1682, Gerrit von Haren bekent Beeltjen Hess 40 ducatons shuldig,

Am 7 t Julij in Kekerdom coram Dno: Jud: Jhew et schab. Barth Euens und Jan von Benthum ist ershienen Gerrit von Haren, und hatt bekant von Beeltjen Hess am 20 t Maij Ao 16(78) creditirt und aufgenommen zu haben die summa von vierzig silberene ducatonnen welche er zu seinem behuef in seinen högsten nöhten empfangen hatte, undt hatt darbeij versprochen solche 40 silbernen ducaton von itzt glte: zeit ab und sofort iharlichs und alle ihar mit 2 selbiger ducatonnen zu verpensioniren, biss zur ablöse zu deren aufkundigung beijden theilen ¼ ihar vorher zu thun freijstehen iedoch dass die ablöse in gleichen ducatonnen geschehen solle, stellend zum unterpfand alle seine gereide und ungereide güteren und in specie sein alhir in Kekerdom gelegenes haus und hofstatt so vor diesem Evert Croes besessen, negst ein stuk bauland alhir unter Spaldorp gelegen den Vorssenpoel gnt.

128) 7.7.1682, Wittib Gijssbert Sondag stellt d erbge Peter Verfort warburg,

Eodem in Kekerdom coram Dno jud: Jhew et schab Barth Euens und Jan von Benthum seindt ershienen Anna Hess wittib Gijssberth Sondag, mit ihrem hier zu erwöhlten vorstand Driss Drissen, und dan deren Sohn Willem Sondag vor sich und alss blutmomber seines halb burtigen bruders Johannen Bekmans shl nachgelassener unmundiger kinder und haben bekant, nach deme Peter Verfort shl vor ihnen wegen eines capitalh von 450 gl: holl: sampt lauffend interessen zu funf vom hundert sich verburget, derselbe aber ableibig word, dass sin an dessen erbge: und tochter Elisabeth Verfort vor all solche capital und interesse zur wohr und warshafft gesetzt und würklich eingeraumbt hatten dreij morgen alhir binnen deich gelegene weidtlandereijen die langeakers gnt: Und dan noch einen halben morgen buiten deichs in Wolter Korwinkels hofsteij gelegen der gestalt dass sie Elisabeth Verfort von nun an iharlichs und alle jhar die pfachte von diesen unterpfand erheben und darvon die interesse bezahlen von d uberrest aber ihnen recognoscenten rechnung und reliqua leisten auch beij aufkündigung des capitalh sich darvon zu erholen haben sollen, Und ist ferner nahmens obgltn Elisabeth Verfort recognoseenten freijgestellet auf das capital inniers 100 oder 50 guld nach deren vermögen biss zu völliger abzahlung abzu legen.

Anno 1683

129) 17.2.1683, Gerrit Berns und Gritjen Euens dotiren sich,

Am 17 febr: haben Gerrit Kirssellman und Rütt Croes nachdeme darzu requiriret word zu Gerrit Berns undt dessen haussfrau Grittjen Euens verfüget welchen ersten sie warn shwach am leibe aber gesund am verstande befunden da sich dan dieselbe ehelaute dotiret und einer den andern folgender gestalt, wan einer von beijden innerhalb jhars und 6 wochen zeit ohne leibes erben wurden ableibig word zu morgen gabe vermachet, namblich wan der ehman Gerrit Berns vor seiner haussfrauen wurde ableibig word, die selbe vuss seinen hinterlass euer gütern freij und kummerloss 20 rxthlr und wan sie die ehefrau von ihrem gltn eheman in solcher frist wurde absterben er auss ihrer nachlassenschafft zehen reichsthlr gleichfals freij und kummerlos respee geniessen und erhaben solten und demnagst die erbge: des verstorbenen mit dem uberrest dessen angebene gten guts abzustehen haben, wass aber stehender ehe gewonnen und geworben, solches nachlandes rechten theilbahr sein, und wass einer d anderen verschossen, selbiges der gebuhr eingebracht und gut gethan und von des abgestorbenen ergbe: dessen begräbnus kosten allein getragen und bezahlt werd sollen, demnagst hat auch obgltn eheman Gerrit Berns bekant dass er von obgltn seiner ehefrau beij= und anbracht habe ein rhewinter karr undt negst ein pferdt und seine kleider.

130) 10.5.1683, Kinder von Henrich Verwaijen bevollmachtigen ihre respee: mutter und schoonmutter,

Am 10ten maij vor schoffen Gerrit Arnts und Jan van Benthum in Loot seindt erschienen Walrafen von Benthum und seine hausfrau Petronell Verwaijen, Jan Verwaijen, Frederich Verwaijen, Elssken Verwaijen welche durch van Benthum in dieser sachen zu ihrem momber erwahlet der auch erschienen, Gertjen Verwaijen, welche gleichfals Rutt von Benthum zu ihrem momber in dieser sachen erwahlet so auch ershienen welche samptlich vor den abwesend unmundigen Peter Verwaijen sich stark gemacht und caviret und haben also ins gesambt corstituiret und bevollmachtiget ihre respee mutter und schoonmutter Hernsken Moors wittib von Henrich Verwaijen shl: umb in ihrem nahmen und von ihrent wegen von h Johanne Nimago prediger in Millingen uber sie shon vor diesem von ihrem respee vattern und schoon vattern Henrich Verwaijen shl: vor dem, selben aufgenommene 200 ducaton amnoch 900 holl: gl: gegen gewohnliche interesse ferner zu orditiren undt auf zu nehmen auch darvor vorm gericht der herlichkeit Millingen in gerese alle daro zu gltn Millingen gelegene gereide und ungereide gütere und inspecio das daselbst gelgenes haus und hofstatt welches itzo Henrich Remigi in pfachtung hatt gerichtlich zu verbind wie solches sich auch dem (dahirigen) gerichts gebrauch gefordert rechts obglte recognoseenten in der zeit fur genehm fest und bündig ihre obglte mutter und schoen mutter deshalb auch shadtloss zu halten angelobt.

131) 26.6.1683, Qualburg trägt Willem von Loon ein stuk landes auf,

Am 26 t Junij in Kekerdom coram Dno jud Jhew et schabinis Gört Kirssellman und Rutt Croes hat Johan von Qualburg anhand des h richters zum erblichen behuef h Wilhelmen von Loon secretarien zu Nimwegen und dessen hausfrauen Annen von Hove cedirt und aufgetragen ein zu Kekerdom mit der Oostseiten neben dem Capittul von Cleve und der west= und sudtseiten des Stiffts Bedtburs und noordtseiten der gemeinen wessering gelegenes stuk boulants die langefoor gnt zu ungefehr 3½ morgen gross iedoch so gross und klein dasselbe alda gelegen, vor freij eigen erb ausgenommen das ihärlichs dar aussgehen anderthalben ridder gulden ad 52½ sch ihärlichs an dem pastorei sampt dar zu vor alters gehorigen deich= und wessering.

132) 14.10.1683, ehe pacten zwishen wittib Berns und Henrich von Stein,

Am 14 8bris 1683 seindt zwishen der wittiben Berns und Henrich von Stein beijgehande ehe pacten auch sheidt= undt theilung mit ihren vorkinderen aufgerichtet wie hier beij zu sehen.

133) 3.12.1683, d. richter ex officio trägt Jan von Oij 1/3 theil von einer hoffstat auf,

Am 3 t xbris in Kekerdom coram locotenente Gerrit Arnts et schab Rutt Croes qui referet Jan von Benthum hat der h richter Jhew tragenden amptshalben in krafft respet unterm 5 t und 12 t Maij verwiesenen 1682 t ihars in usum creditirt gerichtlich verkaufften Jan de Wahl zu stendig gewesenen drittentheil, die ubrige 2/3 theil der wittiben Willem Brunss zu stendig zu Kekerdom vor haubts an der gemeinte, mit einen ende op die weferstrass, mit einer seiten der geerfden wetering mit der anderen seiten h Romswinkels erb gelegenen haus und hofstatt mit dar zu gehörige landerejen vor freij eigen erb auss genommen dass die kirch von Sifelich in diesem urtheil mit 100 dhl Clev. capital gefestiget obglts 3theil an hand des h Stadthalters zum erblichen behuef Johannen von Oij, alss welcher alss burge von h Petro Narcello pastorn in Kekerdom welcher beim offenen perk solches an sich bragt gehabt die kaubpfenningen zu erlegen vor h richtern constringirt word cedirt und aufgetragen.

134) 3.12.1683, Bevollmachtigter von Rulof Arnts bekent Wolter Corwinkell 200 gl shuldig,

Eod anno et die coram Dno judice et schabinis Jan von Oij und Rutt Croes ist ershienen Wilhelm von Kerkhof alss vollmachtiger von Rulof Arnts welche vollmacht auss in originali vorgezeiget, und nach beij behaltung gerichtlichen bewijs ihme bevollmachtigten restituiret word, und hat krafft deren in obgltn seines consituenten nahmen bekant, dass er am 18 Junij verwiesenen 1682 ihars von Wolter Korwinkell cedirt und aufgenommen hatte die summa von 200 gulden hollandischer wehrung hat darbeij versprochen solche sum von obglten zeit erb jährlichs und alle ihar mit zehen selberiger holl: guld zu verpensioniren biss zur ablöse dem aufkündigung bijd theilen ¼ ihar (wehes) zu thun freijstehen soll, stellend zu unterpfand alle seines parcelen itzige und kunfftige haub und güter und in specie die helffte in Kekerdom gelegener hofsteij worauf itzo Wendell Reijmers wohnet gleichfalls d halben rishlak so Wendell Reimers gleichen fals gebraucht und d Dunen so Gerrit Ardts in pfachtung hatt it den viertentheil der erb rhente in Kekerdom.

134a) 16.5.1686,

Am 16 maj 1686 coram schab: Jan von Oij und Barth Euens hat Wolter Korwinkell bekant, dass diesen obligation durch h Herman van Trist ihren abbezahlt seij.

Anno 1684

135) 1684, Jan Arndts cedirt an Gerrit Arnts ¼ theil einer erb rhente,

In Cranenburg coram Dno jud: Jhew et schab: Walrafen von Benthum qui referet Jan von Oij ershienen Jan Arnts zu Genth wohnhafft und cedirte an seinem oheim Gerrit Arnts sein viertentheil an einer erbrhente von 13 goltgl: so mit 39 gl 1 deut bezahlt word auf Rutt Seebuss und consorten gesetett undt thate darauf verziegen.

136) 30.10.1684, Hr. vond Hövelich wirt in Walrafen von Benthums güter immittiret.

Am 30 8bris 1684 in Loot coram Dno Jud Jhew et scabinis Jan von Oij und Jan von Benthum ist von den wohlgebohren herren Dieterichen von der Hövelick zu Bimmen die unteren 25 t dieses durch dem botten an Walrafen von Benthums behausung insinurte citation umb anhante alhir zu erscheinen und die immission in seine güter, alss auch seiner frauen kindtstheil an zu sehn, reproducirt word, demnagst hat der h richter in halts am 17 9bris verwiesenen 1683 t jhars gehalten prothocolli und vermög auss der churf: regierung unterm 23 t junij gltn 1683 t ihars ertheilter commission an statt der darin anbefohlener befriedigung; wie folgen apud acta erfintlich; wohlgltn h von der Hövelich infolgende Walrafen von Benthumbs erbgüter und seiner frauen kintstheil, mit uberreichung von in dem parceel durch den botten geholter zweigen und klauten erd immittiret ban= und friede daruber gesprochen mit vorbehalt sr churf dhl und ieder menniglich seines daran habenden guten rechtens, alss erstlichen dessen antheil der von seinem vatter angeerbten alhir in Loot gelegenen hauss undt hofstatt ungefehr 304 ruhten gross, alss auch in der wohnbehaussung, vossncühl sampt angehöriger hofstatt worin gltn Walrafen itzo wohnet gros ungefehr 467 ruthen wie auch in den grooten kampf gros ungefehr 2 morgen 95 ruhten, und dan in Lootjens kampf gros ungefehr 3 morg 15 rhuten demnagst hat d h richter auf anhalten des h von der Hövelich den botten befohlen, den pfachtern und besitzern vorgltn erbstüke, beij straf doppelter bezahlug an zu kundigen, an niemand anderst die pfachte und aufkumbsten zu bezahlen, alss an mehr gltn h von der Hövelich solange bis derselbe wieder mit recht wirt dar auss gesetzet sein.

Anno 1685

137) 21.5.1685, h Diest lasset sein guth besichtigen,

Am 21 Maij in Loot coram Dno jud: et schab: Jan von Benthum und Barth Euens, welche sich ad in stantiam sr churf: dhl Clev= und Märkischen geheimen regierungs rhadt und oberempfänger h Friederich Wilhelm von Diest auf dessen alhir gelegenes guth den Steenhöfell gnt: welches Gerrit Arnts alss pfachter am ver wiesen itz dieses verlassen versuget, und desselbst das (geprahn) auch die abgehauwen willigen besichtiget und befunden dass vom alten zaun so im verwiesenen jhar gesetzet, ungefehr 20 rhuten, welche Gerrit Arntzen angeben nach von seinem eigenen geholtz gesetzet, bleiben stehen das ubrige gefracht, so in einer grossen langdebestand hat sich befunden dass Gerrit Arnts abgebrochen, auch in die sum vor ihar = 94 so willigen alss iunge parten geknotet auch einen essenbaum einer bulken shlieten dikte in der hegge abgehauen, welches holtz er von obgltn guth gefahret und zu seinem unten gebraucht, welches gehöltz obglte schoffen auf  5 rxthld: astimiret, iedoch darbeij fügendt wan von obgltn willigen holtz die obbenente 20 rhuten alten zauns hatten sollen nun gemacht werd weinig darvon ubrig geblieben sein solle, auch hat sich befunden dass der neue pfachter Jan Tonnissen 18 so alte alss iunge willigen geknotet, auch noch einige knotbahre willig vorhand, demnagst haben obgltn h richter und schoffen auf ersuchen Gort Janssen der seinem angaben nach, solches im nahmen Jan Tonissen des neuen pfachters thate sich in der wohnbehausung obgltn Steenhöfels verfüget umb zu besehen wie er solches angefangen, und haben befunden dass keine balken= noch stall shlieten darin vorhand, auch dass der soller uber dem fordersten gebundt nicht durch slagen und gantz veraltet und durchlöchert demnagts hat der h richter weilen Gerrit Arnts angegeben dass er dieses guth also angefangen, sie ers verlassen auferlegt, solches innerhalb 8 tagen zu beweisen deme vorgangen ferners darin (verondtaet) werd .. solle.

138) 31.12.1685, Herward und seine shwester tragen Jan Lucassen eine weide auf,

Am letzten xbris coram Dno jud: Jhew et schab: Walrafen von Benthum qui referet Gerrit Arnts ist ershienen Stefan Reinir von Herwarden und seine schwester Cornelia von Herwarden haussfrau Schoffen Johanne Kelfken und haben also an hand des h richters zum erblichen behuef Joahnnen Lucassen burgere und kaufman in Cleve eine weide ungefehr 4 morgen gros cedirt und aufgetragen der marshe kampf gnt gelegen unterm kirspel Loot vor freij allodial erb sudtwarts naast der Spelt, noortwart naast den hogen driss oostwerts naast dem Capittulh von Cran. Erb und west seit naast des fhlen von Wachtendonk erb gelegen.

Anno 1686

139) 11.4.1686, deputirte zur Clev: wässe Cammer trug Gerrit Arnts 2 weide auf,

In Cleve am 11 Aprilis coram Dno jud: Jhew et schab Jan von Benthum und Willem von Stein seindt ershienen, die auss der zu der Clevishen wese Cammer von ein CC magistrat deselbst deputirte respee hh burger mtr: Johan Dieterich Schmitz und schoffen Dr Eberhard Streuf, Cornelius von Geven, und h schoffen Jan Andreas Schmitz und haben in solcher qualitat von wegen der von h richtern Lammers nachgelassenen unmündiger kinder, undt zu gleich in krafft vorgewiesener vollmacht h professorn Gerhardten Lamers anhand des h richters zum erblichen behuef Gerrit Arnts cedirt und aufgetragen zweij im dorf Loot gelegene weiden alss die eine d Steinritz gnt: mit der halben strass undt wessering zu 3 morgen 342 ruhten gross und haben darauf verziegen.

140) 16.5.1686, bevollmachtigte von Rulof Arnts und Herman Koppers tragen Willem von Stein eine hofstatt auf,

Am 16 Maij coram Dno jud Jhew et schab: Jan von Oij und Barth Euens seindt ershienen h Herman von Trist alss substituirter vollmachtiger von (Gerrit Arnts doorgehaald) Rulof Arnts krafft unterm 6 xbris 1683 vorn magistrat zu Nimwegen beshrhever substitation, welche von obgltn gerichtspersohnen fur gut erkant wie auch Herman Koppers fur sich selbst und haben also in halts unteren 11 aug. 1685 aufgerichteter kaufzettull anhand des h richters zum erblichen behuef Willem von Stein cedirt und aufgetragen Rulof Arnts in Kekerdom am ende des dorfs gelegenes hauss und hoffstatt sampt der zu gehörigen kohl= und baumgarten, auch eine weide den rishlak gnt. wie selbige parcelen alhir in ihrer vor= und pahlung gelegen vor freijeigen erb, aussgenommen dass darauss ihärlichs auf Petri in erbrhenten sechs und eine halbe dahler und funf deuten bezahlt word sollen, und haben darauf more solito verziegen, pp obgltn transportanten haben respee alss vollmachtiger und vor sich selbst ihre persohnen und güter zur warshafft gestellet.

141) 19.7.1686, Driss Andrissen trägt Albert Brandts ein stuk landes auf,

Am 19 julij in Cranenburg coram Dno jud: Jhew et schab: Jan von Oij und Wilhelm von Stein ist ershienen Driss Andrissen und hat an handen des h richters zum erblichen behuef Albert Brandts cedirt und aufgetragen eine zu Kekerdom mit einem ende an den ban=deich, mit dem anderen ende an Annen Euens hofsteij, mit beijden seiten des h: grafen von den Bijllandts und glten Annen Euens erb gelegen vor freij eigen erb und hat darauf verziegen.

Schuin hieronder: er a so genante Herman Flören hofsteij

Anno 1687

142) 20.2.1687, Die gebrüdere von Haren tragen d h Grafen von den Bijlland 2 stüker landes auf,

d 20 febr: coram Dno jud: Jehw et schab: Rutt Croes und Wilhelm von Stein in Cranenburg ist kommen undt ershienen Johan von Haren, Henrich von Haren und Arnd von Haren gebrudere und haben an handen des h richters zum erblichen behuef des hochwohl gebohrnen Grafen und hern Roelman Grafen von den Bijlland, her zu Oij, Rheidt, Spaldorp und Persingen, zweij im kirspell Kekerdom zwishen hochgltn h Grafen erb gelegene stüker bauland den vorsse poell und die 4 hond  gnt: vor freij allodial shatz diech= und weterungs freij erb, und haben darauf verziegen alss solches geshehen gab der h richter manr hochgltn h Grafen bevollmachtigten Barth Vermaes solches land erblich zu haben.

143) 24.6.1687, das magescheidt zwishen d erbge wittib Dahmen wirt ad prothocollum zu legen ubergeben,

d 24 t Junij in Niel coram Dno jud: Jhew et schab Kekerdommensibis Willem von Stein qui referet Jan von Oij seind ershienen Barth Euens undt Henrich von Stein und haben ersuch dass beijgehandes unteren 20 t 8bris  verwaisenen 1686 t jhars zwishen ihren und ihren respee mit brüdern und schwestern alss erbge: ihrer alteren benentlich (Erven) Dahmen und Anna van de Wiell shl: aufgerichtetes erbmagesheidt zu ihrer securitat und versicherung d gerichtlichem prothocollo beijfuget werd möge welches von obgltn gerichtspersohnen also fur genehm gehalten und hierhien registriret worden.

144) 26.6.1687, Barth von Lobith versprigt seinem shwagern einer burgshafft zu entshlug und shadloss zu halten,

Am 26 t junij in Cranenburg coram Dno jud: Jhew et schab Kekerd: Jan von Oij qui referet Willem von Stein ist ershienen Barth von Lobith und hat bekant nachdem sein schwager Barth Euens beij Jan Jochims zu Emmerich wegen praetendirten entleibung dessen tochter man Peter Criter burg word und desfals noch keine abtrag geschehen, dass er recognoseent gltn: seinem schwagern Barth Euen der burgshafft gantzlich entshlagen, und ihme in allem shadtloss halten wolle, darfur offgltn recognoseent seine persohn und guter und in specie Evert Croesen hofsteij verbind thate.

145) 8.11.1687, Rulof Arnts tragt Wolter Corwinkell ein stuk landes auf,

Am 8 t 9bris in Cranenburg coram Dno jud Jhew et schab: Jan von Oij und Wilhelm von Stein ist ershienen Rulof Arnts und hat an handen des h richters zum erblichen behuef Woltern Corwinkell cedirt und aufgetragen, ein im kirspell Kekerdom mit der oostseiten den erbge. Barth Hess shl: mit der noort seit der gemein strass, mit der süderseiten an den ban=deich, mit der westseiten gleichfals den erbge: Barth Hess gelegenes stuk bauland zu ungefehr einen morgen gross iedoch so gros und klein dasselbe alda gelegen, vor freij eigen erb iedoch dass dasselbe in die hofstatt so von obgltn Rulof Arnts vattern verkauft, ferner aus heken an d bandeich geleg und itzo von Willem von Stein erblich besessen wirt den achtentheil in der shatzung tragen muss und hat darauf verziegen.

146) 8.11.1687, Rulof Arnts cedirt an seinen schwester Neeltjen 1/3 theil von erbpfagt,

Eodem coram schabinis supra scriptis ershienen und bekante Rulof Arnts dass er sein viertentheil; angesehen die andere ¾ theile seinen zweij brudern und schwester Neeltjen Arnts zustendig; Von denen in Kekerdom gelegene erbpfagts gütern, deren erbpfagt sich iharlichs ins gesampt zu 39 dhl  1 deut beträge ahn letzt gltn: seiner shwestern Neeltjen Arnts vor eine sichere summa verkauft, und sich desfals guter bezahlung bedanken und an sin cediren thate.

Anno 1688

147) 20.2.1688, Jan von Oij verspricht seinem schwieger sohn Barth Euens 100 ducatons,

Am 20 febr. in Kekerdom coram Dno jud: Jhew et schab: Rutt Croes und Willem von Stein hat Jan von Oij mit seinem shwieger sohn Barth Euens sich vergliechen, dass Jan von Oij an Barth Euens wegen seiner frauen shl: versterb, negst dessen shl: frauen versterb, negst dessen shl: frauen hir waedt und kleidung auss richten solle hundert specie ducators freijes geldes umb auf kunfftigen 1 t Maij zu bezahlen beij dessen (entsterhung) er von Oij dieselbe gegen funf vom hundert zu verpensioniren versprochen.

147a) Am 8 febr. 1695 in Loot coram schab: Rutt Croes und Wilhelm von Stein bekante Barth Euens diese 100 ducatons empfangen zu haben an quiterte daruber.

148) 9.6.1688, die 2 brüder von Benthum verkaufen an ihren 3 t bruder 1/6 theil einer behausung,

D 9. junij in Cranenburg coram schab. Jan von Benthum und Walrafen von Benthum, sindt erschienen Wilhem und Rutt von Benthum gebrudere, und haben bekant dass ain ieder sein sechstentheil an deme von ihren vather Jan van Benthum shl: angeerbtes zu Looth am kirchhof gelegenes haus und hofstatt sampt brauhaus und zu behoër ahn ihren brudern Derrick von Benthum verkauft hatten und des fals bezahlt wahren, mit erbieten ieder Zeit auferforderen gerichtlichen cessietz und auftracht zu thun.

149) 29.6.1688, Wolter Corwinkell bringt Elisabeth Verforts regt an 450 gl auf die kinder von Jan Bekman den sich,

Am 29 t Junij in Loot coram schab. Walrafen von Benthum und Willem von Stein hat Willen Sondag alss blut momber von Jan Beekman shl: nachgelassener unmündigen kinder, wie auch Henrich von Stein alss man= und momber seiner hausfrauen Gritjen Euens bekant, dass Wolter Korwinkell auf ihr gesinen in dem unterm 7 Julij 1682 vor h: richter Jhew undt schoffen Barth Euens und Jan von Benthum aufgerichtetem auf Elisabeth Verfort shlagend in demini sations shein von 450 gl. holl: inhalts darauf gesetzter quittung 400 gl. holl: abgeleget und darbeij auch wegen eines in den langeakers an erkauften halben und wijen landts buitendiechs gelegen an gltn Lisebeth Verfort 50 gl: bezahlt also dass die selbe creditrix völlig befriediget vorgltn Corwinkell aber nunmehr 400 gl in capitals in gltn langeakers und so viel itzt glte sum sich beträgt Elisabeth Verforts recht an sich bracht hetten.

150) 29.6.1688, Willem Sondag und Willem von Stein verkauffen Wolter Korwinkel ½ morg landes buitendeichs,

Eod: coram schabinis supra scriptis haben Willem Sondag und Henrich von Stein in qualität alss oben bekant dass sie an Wolter Korwinkell einen halben morgen zu Kekerdom buiten deichs in gltn Korwinkels hofsteij gelegen vor 32 rxthlr hollandish gelt verkauft, von welchen kaufpfenningen derselbe die vorglte 20 rxthlr oder 80 gl an Elisabeth Verfort und die ubrige 12 rxthlr an ihren obgltn: bezahlt hatt, desfals sich guter bezahlung bedanken und von diesen halben morgen renunciiren thaten.

151) 7.9.1688, Wittib Stefen von Herward transportirt Jan Lucassen 1/3 theil von die Averhaag,

Am 7 septemb. in Cranenburg coram Dno jud: et schab: Willem von Stein qui referet Walraven von Benthum ist ershienen Joffer Agneta Frijhof wittib weiland Steffan von Herward churf: brandenb: richters zu Huissen und Malburg mit ihrem zu diesem acte erkohrnen vorstand Evert Dorman schoffen zu Cranenburg und hat an handen des h richters zum erblichen behuef Johan Lucassen cedirt und aufgetragen ein dritten theil von ein stuk landes unter Loot gelegen den Overhaag gnt: ins gesampt zu ungefehr funf holl: morgen gross, iedoch so gros und klein dasselbe alda mit einer seiten den Neerkamp, mit der anderen seiten Gerrit Arnts averhaag, mit einem ende der pastoreien land mit dem anderen ende Jan Arnts erb gelegen.

152) 12.10.1688, Die erbge Henrich Verwaijen bevollmachtigen Henrich von Benthum,

Am 12 t: 8bris in Loot coram schabinis Gerrit Arndts und Jan van Benthum seindt ershienen die sämptliche kinder und erbge: von Henrich Verwaijen shl: bennentlich Herman Fingerhoet alss man und momber seiner hausfrauen Itgen Verwaijen, Walrafen von Benthum alss man und momber seiner hausfrauen Petronell Verwaijen, Gertjen Verwaijen, Friederich, Peter und Jan Verwaijen respee: schwester und bruder, und haben ihren schwagern Henrich von Benthum vollkommene macht und gewalt gegeben, wegen ihrer alterlichen naglassenshafft, so in hiesigem hertzogthums Cleve alss Gelre den statum nach zu sehen, die güter zu verpfachten die pfachte zu haben, daruber zu quitiren, gerichtliche cessiones und auftrachten zu leisten, und ferners in genere alles zu thun und zu lassen was sie selbst gegenwärtig thun und lassen solten könten oder mögten, idgz cum potestate substituendi, und was nun obglte: ihr bevollmachtigter schwager hierin thun und lassen wurde, dasselbe haben sie ieder zeit fur genahm fest und bündig, ihr auch shadtlos zu halten angelobt, iedoch dass derselbe nu seinen verrichtung rechnung und reliqua leisten solle.

153) 3.11.1688, bevollmachtiger von schoffen Kelfken und seine frau tragen der richter zu Huissen Vinzelaer ……..güter auf,

Am 3 9bris in Cranenburg coram Dno jud Jhew et schabinis Gerrit Arnts und Walrafen von Benthum ist ershienen h Reijnier Vermeer secretarius der Statt Huissen alss vollmagtiger von h Johan Kelfken beijden rechten doctorn und schoffen der statt Nimwegen und dessen ehe hausfrau Joffer Cornelia von Herwarden, welche vollmacht unteren 30 octob: negthien vor schoffen der statt Huissen passirt in originali vorgezeiget, und copia authentica diessen prothocollo beijgefüget word, und hat also krafft der selben an handen des h Richters zum erblichen behuef h Steffan von Vintzelaer Richteren und dikgrafen zu Huissen und Malburgen, undt dessen ehe hausfrau der wohlgebohrnen Annen Margarethen von Berk und ihren erben cedirt und aufgetragen die halbsheidt der güter, welche die wittib des rhadts herren Coermans shl: und von obgemlten constituenten und Reinir von Herwarden quaisi in leib zucht besitzet und ihnen beij absterben shl: Gerhardt von Vintzelaer zu theil gefallen, und in specie die halbsheidt von ein dritten theil von den unter Loot gelegenen hof den kalfshöfell gnt: worauf Henrich von Benthum wohnt, stellend pro ovietione seinen obgemeltn constituenten persohnen gereide und ungereide güter, aller herren höfen richtern und gerichtern justitiabel und executabel verbindend.

Anno 1689

154) 3.11.1689, Steffen von Vintzelaer und Killian von Steinler tragen Fontain eine waide auf,

1689, Am 3 9bris in Cleve coram jud Jhew et schab Walrafen van Benthum und Jan von Benthum hat den h Steffan von Vintzelaer vor sich selbst, und in qualitate alss blut vormundt von zweijen unmundigen kinderen von seiner schwester Joffern Aleiden von Vintzelaer zeit ihres lebens hausfrauen des h: Kilianen von Steinler, und gnte H Kilian von Steinler, alss vatter und vormund seiner vorgemelte kinder vermög unteren 22 t. julij 1687 aufterichteten verkaufsbriefs und authorisation und ahsprobation des gerichts von Bunshotten de dato 21 t julij selbigen ihars, so beijde vor gezeiget und fur gnugsam erkant worden, an des h. richters handen zum erblichem behuef Christofferen Fontain dessen hausfrau und erben, sicheren parcelen weide landts de spelten gnt: ungefehr 9½ morgen gros, iedoch so gros und klein selbigen mit allen seinen regten und zu behöeren in dem dorf Loot mit oost seiten an dem erbe von der Capellen zu Millingen, suden  Johannen Lucassen, west an der gemeine wessering, und nort seiten an des h: von Hulhausen erb gelegen, vor freij eigen allodial erb, aussgenommen die shatzungen, deich wessering, und (rehhsee) dorfs und ampts lasten, mit seinen ass= und dessendentien, welche ohne einige kurzung, zu des kauffers lasten bleiben sollen, aufgetragen, zur warburg stellend 2½ morgen landts welche zu behoeren der jofferen Antonetten Saab wittiben Hermannen von Vintzelaer, gelegen auf den Sandtkamp oost und sudt an der gemeinen strass west Gerrit van Vintzelers erbge: und noort die Sandhafen, vermog gleichfals vorgezeigter vollmacht von schultheiser und schoffen zu Bundtschoten de dato 21 julij 87 iss gleichfals fur gnugsam erkant werden, vandem dritten theil des hauses des verstorbenen richteren Herwarden, welche beijde stüke in dem scheffenthumb Huissen gelegen.

155) 17.6.1689, Henrich von Benthum vor sich und nahmens erbge Verwaijen bekent Willem von Kampen 500 dhl shüldig,

Am 17 t. Junij in Cranenburg coram Dno jud: Jhew et schab Walrafen von Benthum qui referet Jan von Oij ist kommen und ershienen Henrich von Benthum vor sich selbts und alss vollmachtiger der sämptlicher kinder und erbge: von Henrich Verwaijen shl: inhalts unterm 12 8bris 1688 in Loot gerichtlich passirter und dem prothocollo inserirter vollmacht und hat bekant zu bezahl= und ablegung der ienigen 500 dhl welche Herman Sehlen auss obgltn erbge in Loot gegen die kirch uber gelegene hoffstatt und rossmuhlen zu forderen hat, von Willem von Kampen und Derrisken Drissen ehelauten creditirt und aufgenommen zu haben die summa von 500 dhl Clev: wahrung ieder dahler zu 30 stuber Clev. gerechnet, hat darbeij angelobt solche summa von nun an ihärlichs und alle ihar mit 25 selbiger dahler zu verpensioniren biss zur ablöse deren aufkündigung beij den theilen ein viertheil ihar vorher zu thun freij stehen solle stellend obgltn recognoscent inqualitate wie oben zum specialen unterpfandt obglte im kirspel Loet gegen die kirch uber rings umb in den gemeinen strass gelegenes hauss, hofstatt und rosmuhlen, daruber recognoseent beim un verhofften fall die creditors sich daran nicht gnugsahm wurden erholen können seine persohn haub und güter verbunden hatt.

156) 26.7.1689, Derrick von Berk und Henrich Linders bekennen Christian von Haimbach 250 dhl shuldig,

Am 26 Julij in Cranenburg coram D Jud: Jhew et schab Walrafen von Benthum qui referet Gerrit Arnts seindt ershienen Derrik van Berk und Henrich Linders beijde cavirend vor Walrafen und Barthien Linders und haben bekant von h Christian von Haimbach creditirt und aufgenommen zu haben die summa von 250 dahler Clev: wehrung, welche sie in guten chur Brandenburgishn gulden empfangen und beij der ablöse in der gleichen muntz sorten wieder erleget werd sollen, haben darbeij angelobt solche sum von nun an ihärlichs und alle ihar gegen funf vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse zu verpensioniren dern aufkündigung beij den theilen ein viertheil ihar vorher zuthun frejstehn solle setzend zum hijpothec ihr persohn wie auch gereide und ungereide gütere und in specie ihre halbscheidt eines in Loot einer seits henrichdrissen anderer seits an kolken erbge: mit einem ende an Coermans hof den kalfshöfell mit dem anderen ende auf die wessering anshiessend ungefehr drij morgen 158 rhuten gross den grossen kampf gnt: welcher biss hierhien mit keinen capitalien beschwert, gestalt dass der h creditor macht haben soll die ihärliche pension vom zeitlichen pfachtern perse zu empfangen, und beim unverhofften mis zahlungs fall sich daran zu erholen.

Anno 1690

157) 15.11.1690, Rutt Croes und seine frau bekennen Peter Truijen 500 gl. holl. shuldig,

Am 15 9bris coram Dno jud: Jhew et schabinis Jan von Oij und Willem von Stein ist ershienen Rutt Croes und Derrisken Kerfers (in een latere akte lees ik Verfort of Verhorst) ehelaut und haben bekant von Petern Truijen creditirt und aufgenommen zu haben, de summa von 500 guld holl: wahrung, haben darbeij angelobt solche sum von nun an ihärlichs und alle ihar gegen funf vom hundert zu verpensioniren biss zur ablöse zu deren aufkundigung beijden theilen ¼ ihar zu thun, ihn debitorn auch freij stehen soll am capital alle ihar 50 gl abzulegen, und dass die erste pension am 20 t martij 1691 versheinen soll, darvor ihre persohnen gereide und ungereide gütere und in specie ihr haus undt hofstatt wie dieselbe in dorf Kekerdom mit einem ende an die gemeine strass mit beijden seiten neben des Stiffts Bedtburs erb, gleichfalss ihren in Niell beij den Crusweg gelegenen Bakenacker ungefehr einen morgen gros, vershrieben und haben sich recognoseenten aller herren höfen richtern und gerichtern arrestabel und executabel verbund.

157a) Am 17 junij 1697 referirten Willem von Stein und Jan Arndts das die wittib Rutt Croes diese 500 gl abgelegt die obligation einigezogen und cancellirt seij,

Anno 1691

158) 15.5.1691, Erbge. von Benthum tragen Jan von Benthum 1½ morgen landts auf,

Am 15 Maij in Loot coram Dno jud: Jhew et schabinis Gerrit Arndts und Walrafen von Benthum ist erschienen Derrick von Benthum, vor sich selbst und als momber seiner schwester Hilleken von Benthum mit Henrich Evers gezielten und nachgelassenen unmündiger kindes Jantjen Evers, Rutt von Benthum, Henrich von Benthum und mit cavirend von seinen brudern und schwestern, und habn also an handen des h rigters zum erblichen behuef Jan van Benthum cedirt und aufgetragen ein in Loot gelegenes stuck boulants zu ungefehr 1½ morgen gross iedoch so gross und klein daselbe einer seits der custerij, anderer seiten und mit einem ende dern erwurdigen Capittul von Cranenburg, mit dem anderen ende der gemeinen strass gelegen vor freij eigen mit keinen deich und wessering beshweertem erb und haben darauf verziegen.

159) 1.5.1691, Rutt Croes vergl sich mit seinen stiffkinderen,

Am 1 t Maij coram Schabinis Jan von Oij und Barth Euens ist ershienen scheffen Rutt Croes und hat bekant dass er sich mit seinen stiefkinderen benentlich Gerrit von Stein, Jan von Stein, Willem von Stein, Henrich von Stein, Gerrit von Stein und Hilleken von Stein wegn ihrer mutterlicher versterb vergliechen dass er sie den geheelen langacker, welcher an seiner frauen shl: ersten man Jan von Stein und Henrich Verburg am 21 8bris 1665 gerichtlich aufgetragen und er desfals Henrich Verburg aussgekauft, freij, ewig und erblich haben und besitzen sollen, gestalt er ihren obgltn: auftrachts brief wirklich ubergeben, und darbeij versprochen, die cession von Henrich Verburg und alle ubrige shrifften auss zuhendigen und nach deme Derrik von Stein shl: nachgelassene tochter Jantjen annoch unmündig, so ist verlgliechen dass gltr: Croes ihr siebendes theil an gltn langacker biss dieselbe mündig, gebrauchen, und itz tijlts kindt darvor, bisses zu seinen mündigen iharen wirt gekommen sein ehrlich auf zu er ziehen, und lesen und shcriber lasen zu lassen und auch gehants glts siebende theil diesem kinde erblich verbleiben soll.

Anno 1692

160) 30.1.1692, Rutt Croes testiret,

Den 30 jan in Kekerdom coram D jud: Jhew et Schabinis Jan von Oij und Barth Euens hat Rutt Croes auf seinem scaylette zwar schwaches leibes aber beim guten verstande zu erkennen gegeben, welcher gestalt er die stunde des todes betrachtend seinen letzten willen zu offen bahren oder testament zu machen, wie es nach seinem absterben mit seiner nachlassenschafft gehalten haben wolte vorhabens, obgemltn gerichts persohnen zit dain ende beij ihme veralasset und dieselbe gebetten, solchen seinen letzten willen hernachmahls beij gespanner bank ad acta judicialia zu bringen, vor egt hat er seine sehle gott dem allmachtigen und seinen leib nach seinem tode der erd zu bestatten befohlen, seine zeitliche nachlassenschafft anlangendt hat er Johannen Croes neben dem vortheil einen ducaten und reichsthlr auch seiner halben schwester zu Niell Hendrinen Sehlen, auch Merten Seebus seiner halben schwester Mechelten Sehlen söhntjes, und dan Hendrinen Michels seiner halben schwester Juditjen Sehlen tochter iedt ieeden einen ducat und  reichsthlr legirt und seine hausfrau Derrisken Verfort seiner ubriger nachlassenschafft, erbiner instituiret,

Rütt Croesen frau testirt gleichfalss,

Demnagst hat auch Rutt Croes haussfrau Derrisken Verfort (of: Verhorst) uber ihre nachlassenschafft disponirt wie folgt, dass in fall sie vor ihren manne solle ableibig werden, sie an ihren beijden burdern Jacoben und Peter Verfort iedem einen ducaten und einen richs thlr: und an ihrer schwester Belken Verfort neben allen ihrer kleidung, so zu ihrem leibe gehörig auch einen ducaten und reichsthlr, auch ihrer verstorbener schwester Geesken Verfort 5 kinder iedem auch einen ducat und reichsthlr: legire und ihrer ubriger nachlassenschafft ihren man Rütten Croes erben instituire.

161) 18.10.1692, Rein Evers tragt an erbge Gerrit Arntz 1/3 theil zu den döngeln auf,

Am 18 xbris 1692 coram Dno jud: Jhew et schabinis Jan von Benthum und Jan Arnts ist kommen undt ershienen Rein Evers und hat ein drittentheil einer in kirspel Loot gelegenen weiden, mit einen ende an der gemeinen strass, mit dem anderen ende an Lootjens kamp, so Henrich Drissen zu stendig, mit einer seiten den shmalen döngelen, anderer seiten der fetten dongelen auch den döngelen gnt: von ungefehr ins geheel 6 holl: morgen gros an hand des h richters zum erblichen behuef Daam Moors alss erbge. Gerritten Arnts cedirt und aufgetragen vor freij eigen erb, aus genommen deich und wessering, so darzu von alters gehörig.

162) 18.10.1692, Michel von Lussholt traget den erbge Gerrit Arnts 2/3 theil zu den döngeln auf,

Eodem coram Dno jud: et schabinis supra scriptis ist ershienen Michel von Lussholtz und hat zweij dritten theil von vorgltn döngelen an Daam Mors alss erbge Gerrit Arnts gleichfals aufgetragen.

163) 7.11.1692,

Cranenburg am 7 9bris coram Dno judice Jhew et schab. Jan von Benthum qui refert Walrafen von Benthum ist kommen und ershienen Elisabeth Frijhof wittib von Haeren sich starck machendt vor ihre Schwester, Marria Frijhofts mit ihrem hier zu erkohrenen mumbero Frantz Degenhardt Heking und hat an handen des h richters zum erblichen behuef wittiben Johan Lucassen Catharinen von Langendonk zweij drittentheile einen zu Looth gelegenen weiden die Overhag gnt cedirt und aufgetragen vor freij allodial erb und hat darauf verzieg.

164) 11.12.1692, Rutt Croes und seiner shl frauen voorkindern richten einen contract auf,

Am 11 xbris coram Dno jud: Jhew et schabinis Jan von Oij und Barth Evens haben Rutt Croes und seiner  shl: frauen vorkinder beij gehanden contract aufgerichtet.

165) 11.12.1692, Henrich und Jan von Stein und Jan Reijmers tragen Willem von Stein und Henrich von Kolk eine weide auf,

Eodem coram Dno judice Jhew et schabinis Rutt Croes und Barth Euens ershienen Gerrit von Stein, Henrich von Stein, Jan von Stein und Jan Reijmers respec. gebrudere undt schwager und haben anhanden des h richters zum erblichen behuef Willemen von Stein und Henrich von Kolk cedirt und aufgetragen vor freij eigen erb, aussgenommen von alters darzu gehörigen deich und wettering eine in kirspel Kekerdom gelegene weide Schmitz weide oder langeackers gnt wie dieselbe im dorf Kekerdom mit einen ende an den bandeich mit dem anderen ende an Anna Kuipers weide einer seits neben kirsen weide anderer seiten Romswinkels langeackers gelegen.

166) 12.12.1692, Hermannus Arns tragt an Willem von Stein 1/8 theil einer erbrhente auf,

Am 12 xbris in Cranenburg coram Dno jud Jhew et schabinis Rutt Croes und Barth Euens ist kommen und ershienen Hermannus Arnts, und hat anhanden des h richters zum erblichem behuef Willem von Stein cedirt und aufgetragen ein gerechtes viertentheil einer iharlichen erbrhente von ungefehr 39 dhl welche im dorf Kekerdom auss den rishlack so vorglte Willem von Stein itzo bestitzet, wie auch auss der hofstatt welche Wolter Korwinkel und consorten besitzen, wie dan auch auss Jan von Oijs hofstatt ferner auss Gerrit von Steijns und consorten hofsteij und letzlich auss Rutt Sebus hofsteij ihärlich bezahlt werd müssen, und hat auf geltn  sein viertentheil en solcher erb rhente rennuciirt und verziegen.

Anno 1693

167) 4.2.1693, Henrich von den Berg leget eine copeiliche obligation von Jan Lucassen und Catharina von Langendonk von 800 gl: holl.,

d. 4 febr. hat Henrich von den Berg von Nimwegen ein vorstehende original obligation sambt zweij original auftrachts briefe alss den einen unterm 21 febr 1680 darin Marcellus Kocks in qualitate dess vollmachtiger von h richter Stefen von Vintzeler an Jan Lucassen perceel den hogen driss aufgetragen; und die zweijte unterm letzten xbris 1685 darin Stefen Raijnir von Herwarden und seine schwester Cornelia von Herwarden hausfrau von schoffen Johan Kelfken den Marshen kamp gnt: aufgetragen, mit ersuchen ich mögte dieses zu versicherung der creditricen ad prothocollum nehmen vide darvon die beijlage unterm fol. 35.

168) 29.6.1693, ambtman und schoffen in Niel Loet und Kekerdom bekennen h richter Rijff 1400 gl holl shuldig,

Am 29 Junij bekennen der h drost und schoffen zu Niel, Loot und Kekerdom, dass h Dr Wilhelm Rijff itzige richter zu Cleve die untern 19 t Junij 1679 zu bezahlung der Brandtshatzung durch ihn und Henrich Verwaijen vor obglte dörffer zu Nimwegen beij Reinir Born aufgenommene 1400 gl: holl: nun mehr ain 6 t dieses stiliveteri mit seinem gelde abgelegt und versprochen die selbe an statt sechs nunmehr 5 pro cento zu verpensioniren inhalts copejlicher anlagen.

169) 17.8.1693, Derrik von Benthum lasset eine obligation ad prothocollum tragen,

Am 17 aug in Loot referirte Walrafen von Benthum dass Derrik von Benthum auf seinem s.egbett beijgehande obligation renovirt und ersucht dass die selbe den gerichtlichen prothocollo inserirt werden möge vide anlage.

169a) protocollum pfalten d 4 aprilis 1702 ist erschienen Walraven von Benthum, Jan Arns, und dass denes…………………..aufgeno…….Jan von Benthum…………..hat von der…….abgefunden solte…

Anno 1694

170) 27.3.1694, Reinir Temming bekennet Jacoben Schmitz 1600 gl holl: shuldig,

Cranenburg am 27 Martij coram domino judice Jhew et schabinis Wilhelm von Stein und Jan Arnts ist kommen und ershienen h Reinir Temming und hat bekant dass von h Jacoben Schmitz creditirt und aufgenommen habe die summa von 1600 gulden holländischer wahrung hat darbeij angelobt solche summa von nun an ihärlichs und alle ihar mit funf pro hundert zu verpensioniren biss zur ablöse, deren aufkündigung beijden theilen ein viertheil ihar vorher zu thun freij stehen solle, stellend nagst generaler verbindung aller seiner haub und güter in specie die halbsheidt von ungefehr 20 holl morgen landes untern kirspel Kekerdom gelegen, welche ihme beij ehe pacten mit seiner hausfraun Qualburg Hachten mitgegeben, und Hachten landt gnt.

Anno 1695

171) 8.2.1695, Jan Arnts trägt Fontain ein haus und hofstatt auf,

Am 3 febr in Lott coram Dno jud: Jhew et Schabinis Jan von Benthum und Walrafen von Benthum ist kommen und ershienen Jan Arnts und hatt an handen des h Richters zum erblichen behuef Christofferen Fontain cedirt und aufgetragen ein alhir in Loot gelegenes haus und hofstatt noortseits der gemeinen strass suden seiten an der Millingshen vicari oostseiten den freijherren Von Wachtendonck westseiten an die Overhaag gelegen, vor freij eigen erb aussgenommen deich und wessering und hat darauf verziegen, hatt zur warburg gestellet alle seine gereide und ungereide güter, und in specia seine alhir im dorf nast den freihlen: Von Wachtendonk und Capittul zu Cranenburg gelegene hofstatt.

172) 11.4.1695, los vel dat waarschijnlijk is losgeraakt uit de protocollen van Kranenburg:

Am 11t Aprilis 1695 coram scabinis Johan Hax undt Sebastian Schaijman hat Henrich Hopman seine alhir in Cranenburg zwishen Niclassen Killwalt undt den wittiben Lambert Verheijen gelegenen behausung ahn Johan Polders cedirt undt auffgetragen, undt pro evictione aller seine gereide und ungereide guter in was hem landen dieselbe anzutreffen undt in specie seinen in Cleve auff in Marck gelegenes hauss mit einen umb Cleve gelegenen kohlgarten dargestelt undt gerichtlich verbunden. Rhaijman en Ian Hax schepen.

173) 14.4.1695, Arnolt Krijt bekent von Jan Haek 3000 gl holl: credirt zu haben,

Am 14 Aprilis in Cranenburg coram Dno jud Jhew et schab Jan von Benthum und Jan Arndts ist kommen und ershienen h Arnolt Krijt vor sich und mit vollmacht habend von seiner ehefrauen Anna Margaretha Bort, welche vollmacht in originale uns vorgezeigt, fur gnugsahm erkant, und dafuir prothocolle beijgefuget worden, und hatt bekant von Jan Haeck creditirt und aufgenommen zu haben die summa von 3000 gulden holl: wehrung, und hatt darbeij anglobt solche sum von nun an ihärlichs und alle ihar gegen vier und ein halb procento in gleichen holl: gelde und also mit 135 guld zu verpensioniren biss zur ablöse zu deren aufkündigung beijden theilen wie viertheil ihar vorher zu thun freij stehen solle, dafern oben die ihärliche interesse 6 oder 8 wochen nach den versheins tag nicht richtige bezahlt würden soll der creditor solche loco poena mit 5½ pro cento zu verpensioniren shuldig und gehalten sein solle undt wolle, dar vor derselbe seine persohn haub und guter in was herrenlandt dieselbe gelegen und anzutreffen und in specie seine in diesem hertzogthumb und ambt duiffelt, unter dieser gerichtsbank zum Bisterfeldishen hof gehörige und gelegene landereijen hiermit verbunden.

173a) 24.4.1719,

1719 24 april hat h. burgemeister custer wie die orginal obligation…………………………..ren op alle praetensie op ‘t goed Bijsterfeld, Cleve 19 januarij 1719, Gerrit Haeck, Jacob Tuanessen darauff die expuntion auch würklich verzichtet und dass solches von einer geshah unter der originals obligation (de wert) habe.

173b) 3.3.1726 (brief op los blad 108), Voorkant: Weledele heer mijn heer N: Buddinghuijsen secretaris der stad Kraenborg, en Duiffelt tot Craenenborg; .. mihi Cranenburg d 30 Martij 1726 dito beantwortet … Tis: groten raedt; t 10 April 1726 beantwortet und die verlangte, nachricht p extractum protocolli de 14 te April 1695 p tourwagen zugesandt; Achterkant:

Weledele heer en vriend, mijn heer vriendelijk versoek is hier neffens uweeld: gelieve mij met weijnige bij missive t’informeren of ten prothocolle van Kekerdom of van de duiffelt ook bevind geregistreert een obligatie 5000 gln, soo d’Heer Arnold Crijt en mevrouw van Dort van d’.. gront Borgermr: van Calcar in d jaere 1696 op d 29 decembr onder verband van den Bouwhof den Bisterfeld alhier op het geldersche genegotieert hebben, Uweled: sal mij ten hoogste obligeren met dese informatie binnen 2 à 3 dagen te geven, en sal altijd tornen dat met veel bereijtwelige ben. Welede heer en vriend, Uweled: D van Stuillige ………..Nijmegen d 30 meert 1726

174) 15.7.1695 Derrik von Berk und gebrüdere von Elderum tragen h Harmbach ein stuk landes auf,

Am 15 Julij in Cranenburg coram Dno jud Jhew et scabinis Walrafen von Benthum qui referet Jan Arndts seind kommen und erschienen Derrik von Berk vor eine helffte und Jan von Elderum vor sich und seinen dreij gebrüdern alss Barth, Henrich und Derrik von Elderum zur andern helfften und haben anhanden des h richters zum erblichen beheuf h Christian von Härmbach cedirt und aufgetragen einen zu Loot, oostseit Henrich Drissen erb, westseit neben das sack kempgen, noortseit den kalfshöfel, und suder seiten auf den wessering anshiessend gelegenen weide kampf zu 3 morgen 100 rhuten ungefehr gros, vorfreij eigen erb und haben darauf verziegen.

175) 30.11.1695, kindere Verwaeijen bekennen den Lootshen armen 75 rxthld shuldig zu sein,

Am 30 9bris coram schabinis Jan von Benthum und Jan Arnts seind kommen und ershienen Gertjen und Peter Verwaijen, welche auch diesfalss shrifftliche vollmachten respee von Friederich Verwaijen und Herman Fingerhut ad protocollum bracht, und haben bekant von dem wohl ehrwürdigen und hochgelehrten h: Sijmon Floreno pastorn in Loot und zwarn auss der Lootshen armen mittelen creditirt und aufgenommen haben die summam von siebentzig funf reichsthlr, und haben darbeij angelobt solche summa von nun an iharlichs und alle ihar zu gltn armen in Looth behuef gegen 5 pro cento zu verpensioniren biss zur ablöse deren aufkundigung beij den theilen ¼ ihar vorher zu thun freijstehen solle darvor alle ihre gereide und ungereide güter, und in specie ihr in Loot gelegene hofsteij mit die rossmuhl worin Walrafen von Benthum wohnet verhijpotheciret.

Anno 1696

176) 27.1.1696, Wittib Henrich von Benthum beweist ihren 3 kinderen ihr vätterliches vrijsterb.

Am 27 januarij coram Dno jud. Jhew schabinis Jan von Benthum und Jan Arnds seind kommen und ershinen Elssken Verwaijen wittib Henrich von Benthum, mit ihrem hierzu erkohrenem momber und kunfftigen eheman Alexander Croes an einem, und die blut vormünder ihrer dreij mit obgmltn ihren eheman Henrich von Benthum shl: geziehlter kinder benentlich, Willem, Jenneken, und Willemina von Benthum alss Walrafen von Benthum und Arnt Falcks am anderen theile, und haben, nachdeme itzo glte: wittibe mit gltn: Alexander Croes zur zweijten ehe zu tretten vorhabens, wegen vorglte: dreijn kinderen vatterlichen versterbs forlgenden vergleich getroffen dass nemblich sie wittibe in erblichen besitz aller vorhandenen gereidt= und ungereide guter, keine aussgesondert verbleiben, dieselbe aber an obgltn ihren sohn Willem, wan er 12 ihar alt sein wirt eine mahl von 12 rxthlr, welche sie noch ein ihar zu weiden, und wan er sich verheijrathen oder 24 ihar alt sein wirt 360 gulden holl: und an ieder obgltn tochter wan sie heirathen oder 24 ihar alt sein werden ein bett mit einem zu behoer und auch 360 gl: holl: auss zu richten, die kinder auch biss dahien ehrlich auf erziehen und lesen und shreiben lehren zu lassen shuldig und gehalten sein solle und wolle, und dafern eins oder mehr kinder ohne hinterlassung erben wurden ableibig werden, dass solches wie rechtens auf der mutter versterben soll.

177) 27.1.1696, Alexander Croes und Elssken Verwaijen machen ehe pacten,

Eodem post meridiem coram Dno jud: et Schabinis supra scriptis seind kommen Alexander Croes und Elssken Verwaijen wittib Henrich von Benthum mit ihren hierzu adhibirten respee: Mombern undt theilungs frunden Walrafen von Benthum und Arnt Falks, und haben bekant, nachdeme sie beijde acta gesinnet sich mit einander im heiligen ehestand zu begeben dass sie folgende ehe pacta aufgerichtet.

 1. Dass sie solche ehe nach Gottes und der heiligen Christlichen kirchn ordtnung und gewohnheit volln ziehen wollen und er Alexander Croes sie Elssken Verwaijen vor seine liebe braut und kunftige ehe= und bett genossin, und sie ihn Alexander Croes vor ihrem kunfftigen ehe man und bettgenoss auf und angenommen.
 2. Und er der bräutigam alles das ienige so er besitzet, auch wass ihm von seinem Vatter anerstorben, und von seiner mutter anversterben wirt, zur ehe an= und beijbringt, dahiengegen auch sie braut alles das ienige was sie itzo besitzet, wan darvon das ienige was sie in halts magesheidts ihren dreijen mit Henrich von Benthum shl: geziehlten kindern anhante zu praestiren versprochen, wirt verrichtet haben, gleichfals an= und beijbringet.
 3. Dass wan innerhalb ihars und 6 wochen zeit, nach voll zogener ehe unter von obgltn ehelauten ohne hinterlassung leibes erben absterben würde der bräutigam aus der braut verlassenschafft wan diesullen erst absterben würde 400 gl: holl:, und wan der brautigam vor die braut ableibig wurde, sie auss seinen gütern 600 gl: holl: zur morgen gabe zu gewiessen haben sollen.
 4. Nach umblauf gltn: ihars und 6 wochen aber, wan alss dan einen von beijden ohne hinterlassung leibes erben absterben würde, soll der oder die letztlebende des versterbenen oder verstorbenen hinterlassenen güter erblich haben und besitzen, iedoch dass der braut kinder ihr mutter theil der erbschafft geniessen sollen.
 5. Und dafern die braut vor ihrem bräutigam und kunfftigen ehe man kohme ableibig zu werden, so solle iedoch den uberbleibender Alexander Croes obglte: 3 kinder gleich wie die mutter in halts aufgerichteten magescheidt angelobt nicht allein das versprochene gelt mahlweide, bette mit dem zu behoren aus zu richten, sondern auch sie ehrlich auferziehen und lesen und shreiben lehren zu lassen, gehalten sein, in halts gltn: magescheidts.
 6. Und soll beij vorgesetztem fall der kinder vormündere nach absterben der mutter zu ieder zeit freijstehen entweder die kinder mit ihrem guth beij dem stief mutter zu belassen, oder dieselbe mit dem ihrigem zu sich zu wohnen.

178) 3.2.1696, Leonard Schmit vollmachtiger einiger erbge: tragt an Alexander Croes und seine hausfrau 1/3 theil vom kalfshöfelshen hof auf,

Am 3 febr: 1696 in Cranenburg coram Dno Jud Jhew et schabinis Walrafen van Benthum und Jan van Benthum ist kommen und ershienen h Leonard Schmit kaufman zu Nimwegen und hat in kraft respec: vor burgermeister schoffen und rhadt der Statt Nijmwegen unterm 1 aug 1694, und vor burgermeister, schoffen und rhadt der Statt Amersfort d 13 febr: 1695, und vor burgermeister und regierdes der Statt Amsterdam unterm 12 aug 1695 ertheilter von uns fur gnugsahm erkanter, und diesem prothocollom copiis authenticis beijgefügten vollmachten, nahmens und von wegen Eberhardten Temming, Henrichen Both, schoffen der statt Amersfoort und dessen ehe hausfrau Lamberta Morroij, wie dan auch Johan Engelbert Japin postmeister zu Amsterdam und dessen ehefrau Agata Temming das ihnen zu stendiges am 30 julij 1694 zu Nimwegen beij offenem perk an Johannen Henrich Froijen verkauftes, von demselben aber wieder an Alexander Croes und Elssken Verwaeijen ehelauten wieder ubergelassenes ein dritten theil an den kalfshofelschen unter Loot gelegenen hofs, mit allen ap- und dependentien recht und gerechtigkeiten, vorfreij eigen unbeshwert erb, alles mehrern inhalts desfals aufgerichteten vorwarden, zum erblichen behuef vorgltn Alexander Croes und Elssken Verwaijen cedirt und aufgetragen und hat qua darauf verziegen und hat obgltn: vollmachtiger Schmitz an statt shuldiger warburgschafft seiner respec: hhl principalen und trauen prinicpalinnen persohnen, gereide und ungereide guter an aller herren höfen richtern und gerichtern arrestabel und executabel verbunden.

179) 19.9.1696, Barth Vermaes wird zum Scheffen angestelt,

Am 19 7bris ist Barth Vermaes zum scheffen zu Loot und Kekerdom angestellet und hat seinen eijdt abgelegt, wie beijghandes formular mit mehreren auch sich fuhrt.

Anno 1697

180) 12.4.1697, Wolter Corwinkell und Derrisken Verhorst (of: Verfort) machen ehe pacta,

Kekerdom am 12 Aprilis coram Schabinis Jan Arnts und Willem von Stein ist ershienen Wolter Corwinkell und Derrisken Verhorst wittib Rutt Croes zu arkennen gebent dass sie sich im heiligen ehe stand mit ein ander zu lege bei gedächten und folgende ehe pacta auf gerichtet.

 1. Dass auch voll zogener ehe, der brautigam wan wohne in dieser ehe erwalter leibes erben vor seine ehe frau kohme ab zu sterben desfallen zur morgen gabe vermacht tausend gulden holl: welche sie ihr lebenlang gebrauchen nach ihrem tode aber dar von wieder 500 gl holl das br..tig aus erbge: aussgerichtet werden sollen.
 2. Der bräutigam und braut respee: angebrachte güter sollen nach eines oder der anderen absterben verfallen und geerbet werden, an denen erbge: von welchem theil hirher kommen.
 3. Beij dieser ehe wirt gemeinshafft von gütern excludirt und soll ein ieder seine forderungen, einnahmen und shulden bezahlen.
 4. Wass  stehender ehe gewonnen und geworben wirt, soll am bräutigam oder seinen erbge: verbleiben.
 5. Dafern in dieser ehe kinder proniriret würden, sollen diese mit des brautigams kinder zu gleich theilen.

181) 11.6.1697, Freijh von Wachtendonk bekennet he Moetzfelt 500 rx holl und 625 rx clev: shuldig,

Coram Dno jud Jhew et schab Jan von Benthum und Jan Arnts, Loot am 11 Junij hat der wohlgebohrner h Arnolt freij h von Wachtendonk; tis; recognoscirt und bekant von dem wohledtlen und hochgelehrten h Johann Moetzfelt churf: Brand: Clev: und Märkischen geheimbten regierungs und jacht rhadt am 20 jan dieses 1697 t ihars creditirt und auf genommen zu haben in zweijen summen, alss eine von 500 rxthlr in gutem hollandischer gelde und die zweijte von 625 rx thlr in gutem clevishem gangbahrem gelde mit versprochen selbige summen ihärlichs und alle ihar biss zur ablöse zu deren aufkundigung beijden theilen ein halb ihar vorher zu thun freij stehen solle, gegen 5 vom hundert respee: in holl: und Clevishem gelde in der statt Cleve zu verpensioniren und solche pensiones darh den zeitlichen pfachtern des hirunter benanten specialen unterpfandts perse ihärlichs auf den 20 jan: entrichten zu lassen, stellend zum gerichtelichen unterpfandt seinen unter hiesiger gerichtsbank in Loot wissentlich gelegene bauhof den Elseners hof wovon itzo Rulof Voss pfachter ist.

182) 17.6.1697, Erbge Rutt Croes tragen h Romswinkel eine hoffstatt auf,

Cranenburg am 17 Junij coram Dno judice Jhew et schabinis Jan Arndts und Willem von Stein seindt kommen und ershienen die wittib Rutt Croes Derrisken Verhorst (of: Verfort) so nun mehr wieder an Wolter Corwinkel verheirathet welcher aufgegen wertig und Alexander Croes alss erbge Rutt Croes und haben anhanden des he richters zum erblichen behuef des hochedtlen und hochgelehrten herren Mattiassen Romswinkell sr churf. dhl: geheimbten rhadt cedirt und aufgetragen ein in Kekerdom gelegenes hauss und hoffstadt, wie dieselbe mit beijden seiten des Stifft Bedtburs erb mit einem ande der erbge Annen Euens und mit dem anderen ende der gemeinte gelegen von freij eigen erb mit zu gehörigen deich und wessering fort aller dar zu gehöriger recht und gerechtigkeit.

Anno 1698

183) 2.1.1698, Wittib und kinder Wilhelmen Bruno tragen Jacob Schauenburg 2/3 theil in einen haus und hofstatt auf,

Am 2 t Januarij in Cranenburg coram Dno judice Jhew in abwesenheit der schoffen welche des eijses halber nicht uberkommen kommen können (later bijgeschreven: und am 4 febr: dass diese recognoscente solches auch also vor ihn an bekennen ad prothocollum referirt), ershiene Joffer Catharina von Seller wittibe Wilhelmen Bruno, assistirt mit dem h Drn: Jacobo von Münster alss ihrem zu diesem actu erkohrnen momber, wie auch ihre dreij mehrjärige töchter, alss joffern Marina, Anna undt Johanna sambtlich cavirend und sich stark machend vor ihren respee schwachsinnigen sohn und brudern Bruno Bruno und haben also anhanden des h richters zum erblichen behuef  Jacoben Schauenburg und Fijtjer Linders ehelaute cedirt und aufgetragen zweij rechte drittentheile in einem zu Kekerdom, noort und oostseiten der gemeinen strass, suder seiten das Reijenshe felt h: Romswinkel zustendig, nach der oost seiten des Spaldropshen erb, gelegenes haus, hofstatt sambt darzu gehörige landereijen ins gesambt ungefehr 5½ morgen gros vor freij eigen erb, ausgenommen dass die Ehlendige brudershap in der statt Nimwegen aussm geheel 600 guld holl: capital, welches lossbahr, und die interesse iharlichs mit 30 gl bezahlt werd, und sonsten gemein deich und wessering, und fort andere herren und ambtslasten.

Deze door de schepenbank afgegeven akte is nog in een ander archief bewaard gebleven; de schepenen konden echter vanwege het winterse weer (“des eijses halber”) niet in Cranenburg aanwezig zijn, zodat de oorkonde (met richter Werner i.p.v. Jhew) waarschijnlijk later is gemaakt:

Johan Werner, richter van stad en ambt van Cranenburg en in den Duiffelt, Willam van Stein en Barthold Vermaes, schepenen van de gerichtsbank Kekerdom en Loet. Catharina von Seller, wed. Wilhelm Bruno, en haar dochters Marina, Anna en Johanna, en zich sterk makend voor haren zoon en haar broeder Bruno Bruno’sz, dragen 2/3 in een huis, in Kekerdom, op aan Jacob Schauenburg en Fytgen Linders. So geschehen Cranenburg am zweytesten monats Januarii im jhar tausend sechshundert acht und neunzig. Inventaris van het oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen, regestnr. 1221,  door Mr. J.G.Ch. Joosting (1891).

184) 20.5.1698, Henrich Sanders tragt an Gerrit von Stein einige stuke auf,

Am 20 Maij coram schabino Barth Euens qui referet Barth Vermaes ist ershienen Henrich Sanders und hat bekant dass er sein viertentheil in der erbschafft seines grot vatters Henrich Sanders an Gerrit von Stein cedirt und aufgetragen, namblich das viertentehil in haus und hofstatt ungefehr einen morgen gros zu Kekerdom an den bandeich noch ein viertentehil in einer warden den rishlach gnt: naast dem Stifft Bedtbur und erbstrass gelegen, und noch ¼ theil in einer hofstatt an der gemeine zu Kekerdom gelegen, mit denen darauf stehenden shulden und gegenforderungen wie gltn: Gerrit von Stein solches also auch angenommen, und hat darauf verziegen.

185) 19.7.1698, Franss Hachten bekent Jan Arndts 1100 gl. holl: shuldig,

Am 19 Julij in Cranenburg coram Dno jud: Jew et schabino Wilhelm von Stein qui referet Barth Vermaes ist kommen und ershienen Franss Hachten und hatt recognoseirt und bekant von Johannen Arnts creditirt und aufgenommen zu haben die summa von 1100 guld hollandisch welche er in speciebis ducatonnen empfangen, hatt darbeij angelobt solche summa von nun an iharlichs und alle ihar mit 55 gltn holl: gulden zu verpensioniren biss zur ablöse, welche in dergleichen ducatonnen geshehen und ¼ ihar vorher beijderseits aufzukündigen freij stehen solle, dar vorstellend seine persohn haub und güter, vordieselbe gelegen und anzutreffen, und in specie die halbesheidt von ungefehr 20 morgen wiedeland, welche er von seinen altern geerbt und Hachten land gnt: unterm dorf Kekerdom gelegen.

186) 19.7.1698, Franss Hachten bekent am besitzen h. Antoni vicari in Cranenburg 500 gl. holl: shuldig,

Am 19 Julij in Cranenburg coram Dno jud: Jhew et schabinis Wilhelm von Stein und Jan Arndts ist kommen und ershienen h Franss Hachten und hatt recognoscirt und bekant vom zeitlichen besitzern h Antoni vicarien in Cranenburg h Theodoro Arnts und Zwarn von Danen von der wohlgebohren frauen Annen Marien von Arkell, wittiben von Onsenoort zu behuef gltn: vicarien legirten 500 gl: holl: selbige funfhundert gulden holl. so er in speciebis ducatonnen empfangen, und hat darbeij angelobt alle solche sum ihärlichs und alle ihrer, und zwarn zum behuef des zeitlichen besitzers obglter: vicarien mit 25 selbiger holl: gulden zu verpensioniren biss zur ablöse welcher aufkündigung beijden theilen ein viertheil ihar vorherr zu thun freijstehen, iedoch, dass selbige in dergleichn ducatonnen geschehen solle, dar vorstellend seine persohn hab und güter in specia die halbescheidt von ungefehr 20 morgen weideland, so er von seine eltern geerbt und Hachten land gnt: und unterm dorf Kekerdom gelegen.

Anno 1699

187) 14.4.1699, Jodocus Boker alss volmachtiger s furst von Heijtersheim macht einige güter fidei commis,

1699 am 14 Aprilis coram Dno judice Jhew et schabinis Johan Arnts und Jan von Benthum ist kommen und ershienen h Jodocus Böker richter zu Germeseel, und hat die hiernach de aerbo ad verbijm stehende vollmacht dem gerichtlich prothocollo zu inseriren und darbeij vorunss richter und schoffen und unser nachkommen zu geloben und zu versprechen, dass vuir keinen verkauf noch aggravation der in itztgltn: vollmacht enthaltener zum erbfidei commisse gemachter guter verstatten wolten er sich welches wie unten denen desfalss daruber angefertigter und extradirten dreijen exemplaren, unter meinen des gerichtschreibers untershrifft und respee richters und schoffen zu siegeln versuige, wurden auch beij den beijlagen dieses prothocolli zweij originalia befintlichen inhalts, Demnach vur Herman von gottes gnaden des ritterlichen st Joannis ordens von Jerusalem Obristmeister in Teutshen landen, des heijl: römishen reichsfürst zu Heijtersheims unsern unterm 22 t septembris 1667, so den d 21 7bris 1680 und respec: 14 Jan: 1689 vorn schoffen gericht zu Cleve erklehrt, aufgericht, und bestattigte dispositiones uber unsere darin vermeldete guter und effecten zum erbfidei commis und besserem aufnahmen des majorath unsers nahmen und stammes freijherren von Wachtendunk zu Germeseil, nachmahls erholend zu bestättigen und beij allen gerichtern, unter deren gottmässigkeit allsolche effecten gelegen, zu des intendivenden erbfidei commiss demehrerm bestand und festhaltung bekent zu machen und einschreiben zu lassen, nicht allein, sondern mithir auch ferners anerwehnte güter und effecten unserm geliebten h bruderen; freijherren von Wachtendunk zu Germerseil unterden in baurgeregten dissohitionibis breiters angeführt, und enthaltenen beding, conditionen undt vorwarden per donationem intervio of würklich zu cediren, zu ubertragen und abzutretten, vorbehaltlich iedoch uns zeit lebens darab herrührender ihärlicher abnützung mit wifhestem vorbedacht gnadigt gantzlich entshlossen haben, auch solches hiermit und in kraft dieses in bestendigter form rechters thun, wohlersagten herren zu Germeseil, unter denen darbeij specificirt und ausbedungen conditionen und vorwarden eines verbintlichen Erbfidei commiss wurklich verehren, cediren ubertrag und abtretten, vuss dar von enterben, und denselben sambt dessen ietzigen und künfftighien ferner erstgebohrne mänliche eheliche descendenten daran erben und erbfäst erklehren, und unss nichts darab, dan nur allein ad diesviter, wie vorglt die abwiesung reserviren, so ertheilen wir hiermit, und in kraft dieses hh

Jodoco Beckers richters zu Germerseil, des endts erforderliche special vollkommene macht und gewalt, beij allen undieden gerichteren worunter die ubertragende güter und effecten gelegen benäntlich die weijdtlanden neest beij Germenseil gelegen den hamlescherhof oder der Bosch genambt ad ein hundert neunundt dreijssig und einenhalben morgen gros, und dan noch neun und einen halben morgen weidtlants benäntlich Daams hofstatt und die Sachsmorgen in de Buttekampf, das Hegstük ad eilf morgen bauland, und acht hundt landes in Rijnschfelt zu Niel mit dem groben undt schmalen zehenden daselbst gelegen, Item nach der Kuhlschen hof, mit haus, shaur, gartens und baumgart zu Leuth gelegen, und die darzubinnen und ausser deichs gehörigen weidtkampfen, benantlich den Sack, die Schelkampf, den Langen und waden warth, den scherpen kampf oder bawart, die Legeweide, die vliegers kemphaus, die korte ackers, die waijkampf, die haulack, der awenkampf, Beckersland und der dungelen, den kalverkamp, Legewijt, den haverkamp und klassenkampf ohngfehr to samen ein hundert und zeventig morgen, Item die hofstatt zu Leuth as die gemeinde mit binnenfelts (of: hinnefelts) poll bauland; Item dan noch den hof tot Kekerdom die Bodt genambt mit huis, berg garten und baumgarten, und das darzugehöriges bau= und weideland, in unseren nahmen zu erschienen, und dem gerichts bekant zu machen, dass wir diese güter den 22 t 7 bris 1667 zu einen erb fidei commiss dergestalt gemacht, dess solche weder von unseren geliebten h bruders weder dessen ietzigen und künfftigen ehelichen erstgeboreen mänlichen deseendenten mit keinen shulden last beschwert nach veraussert, sondern von uns biss zu ewigen tugen beim man stammen obgltn unbeschwert bleiben sollen, gestalt dan unser mandetaris vor wohl e nentem unserem h brudern, herren zu Germeseil zum bestendigen Erb fidei commiss des majoraths unser nahmes und stammens sub iisdeminibi insertis omnibus et singulisconditionibus wurklich zu cediren, zu ubertragen und obglt massen ab zu tretten daran zu erben, und uns darvor zu enterben anbij auch die gerichtere vorbemelt zu ersuchen solches alles den gerichtlichen erbbücheren und prothocollis mit zu inseriren und ein zu schreiben und desses also geschehen, schriftlich shein absonderlich mit zu theilen, welches allet was obglt unser bevollmachtiger Jodoco Beker in underen nahmen also thun und lassen wirt, wollen wir inderzeit vor genehaub auch ihnen derent wegen ggt shadtlos halten ahrkund unserer hieruntergesetzter eijgener handt unterschrifft und her vor getruktem furstlichen heeret insiegels duisseldorf den 8 aprilis eintausend sechshundert neun und neunzig. Herman he meister LS.

188) 28.4.1700,

1700 t 28 april der kerkmester von Loeth Wilhelm Sontag, bekanet von schoffen Jan von Benthum und Jan Arntdts, dass so tsamen obligation von hundert gulden clevisch de dato 20 maij 1680, alst Wilhelm von Benthum von der kirch hatt auffgenohmen, durch Jan von der Grafft wederum abgelegt seij sig: ut supra. Wilh Raab heerdt.

Los blad (pag. 121):

189) Prothocollum ………………..wittib weijers in Speedt…..zu Meer unter 12 aprilis 1673 habnd 27 julij 1679 richter Riff nahr Niel gesamd mit Henrich de Portir.

190*) 1715 Februari 23,

Johan Werner, richter van stad en ambt van Cranenburgh en in den Duffelt; Willem van Stein en Bardt Vermaes, schepenen van de gerichtsbank Kekerdom en Löht. De gezamelijke erfgenamen van Jacob Schouwenburgh, nl. Johan Schouwenburgh en zijn 4 zusters Agnes, Margriet, Anna en Marie Schouwenburgh (waarvan de eerste gehuwd is met Dietterich van Hueckelom, die voor zijn vrouw en hare zusters in rechten optreedt), dragen 2/3 in een huis in Kekerdom, op aan de provis. van St. Michiel. So geschehen Cranenburg den 23en Februariis 1715. Inventaris van het oud-Archief der Nijmeegsche Broederschappen, regestnr. 1223,  door Mr. J.G.Ch. Joosting (1891).

191*) 8.12.1724,

Op huiden dato onderg isser een vriendelijk, minnelijk en onwedersprekelijk erfmagescheidt beraemt, gemaakt ende geslooten tussen die kinderen ende ergenaemen van zalr Elbert Wellen ende Jenneken Hendricks in leven Egteluijden, namentlijk

Clausulae Condernentes

Derk Wellen en Anna Janssen egtel. is bij loting toegevallen het darde parceel als sijnde post quaedam alia

Item op verwaijens velt 1½ mr.

Dit alles sonder arg of list in waarheidts oirconde hebben wij samentlijke erfgenamen neffens twee daar toe versogte scheidtsmannen dit magescheid eijgenhandig ondertekent.

Leut den 8 Oct. 1724 waren getekent: Derk Wellen, dit is het merk van Anna Jansen met eijgen hant selfs gestelt, Rut van Benthum, Bernt Reijnen, Mechtel Wellen, Jacobus Denesen, Gerretien Coninex, Gerhardus Maas pastor in Zeffelick, Jacobus Vermeer als getuijgen

Uit: het gericht van het Nederrijkswald nr. 6