Inwoners Ooij, Persingen en Wercheren

Gemaakt door John Vos?

Inwonerslijst heerlijkheid Ooij, Persingen en Wercheren (1749)

Uit:      Archief van het voormalig polderdistrict ‘Rijk van Nijmegen’

Inv.Nr. 1169

Gemeentearchief Nijmegen

—————————————————————————————————————————

Lijst van de inwoonderen van de heerlijkheden Ooij en Persingen en Wercheren,

beginnende eerstelijk met De Heerlijkheijt Ooij

No. 1   De Heer Pels predikant tot Ooij en Persingen met des selfs neefje Mattheus Geijs en

des selfs Dienstmaagt Cornelia Geijs

2.         Derck Janssen den Timmerman met zijn vrouw en twee kinderen en des selfs knegt Jan Segers

3.         Jacob Stol met zijn vrouw

4.         De Dienstboden van de Graaf van Bijland op het Casteel tot Ooij, Carel Jansen,

Hendrik Willemse, Lucas Jansen, Bartje Janse, Anna Lak, Sebil Evertse

5.         Jan Geene met zijn vrouw en des selfs knegt Jan Broekhoff

6.         Hermen Sondag met zijn vrouw en drie kinderen

7.         Jan van Bentum met zijn vrouw en kind

8.         Gerret van Berg met zijn vrouw en des selfs knegt Jan Roelofse en des zelfs dienstmaagt Aaltje Franke

9.         Thomas Sondag met zijn vrouw en des selfs soon en dochter

10.       Derck van Berg met zijn vrouw en des selfs soon

11.       Guert Valcks met zijn vrouw en vier kinderen en des selfs knegt Gerrit van Beeck

12.       Peter Arents met zijn vrouw en des selfs Knegt Willem Honseler

13.       Nol Arents met zijn vrouw

14.       Marten Germeijn met zijn vrouw en kind

15.       Jan Vermeer met zijn vrouw en Seven kinderen

16.       Tijs van Megen met zijn vrouw en twee kinderen en des selfs Knegts Gerrit Hendrikse

en Thomas Roelofse

17.       Derck Janssen met zijn vrouw en ses Kinderen en des selfs Knegt Derck van Bentum

Nu volgt Persingen

1.         Bart van Poelik met zijn vrouw en drie kinderen

2.         Steven Janssen met zijn vrouw en soon

3.         Katerijn Claasen en des selfs twee kinderen

4.         Hubert Hubertse met zijn vrouw en drie kinderen

5.         Rut Rijmers met zijn vrouw en vier kinderen

6.         Geurt van Kempen met zijn vrouw en vijf kinderen en des selfs knegt Peter Hendriks

7.         Willem Ansums met zijn vrouw en vijf kinderen en des selfs knegt Derck van

Bergeren en des selfs Dienstmaagt Anna van Kempen

8.         Rut van Kempen met zijn vrouw

9.         Lubbert Geminck met zijn vrouw en soon

10.       Willem Bree met zijn vrouw en twee kinderen

11.       Leonardus Jansen Gesing met zijn vrouw en vier kinderen

Nu volgt Wercheren

1.         Hendrik van Megen met zijn vrouw en kind en des selfs knegt Hendrik Klaase

2.         Katreijn Jansen

3.         De weduwe van Rijn Geenen met haar drie soons en des selfs knegt Elbert Joosten 

en des selfs Dienstmaagt Geertruij Lammertse

4.         Hendrik Ricken en des selfs soon

5.         Leendert Hendriks en zijn vrouw en twee kinderen

6.         Jan Arents en zijn vrouw

7.         Evert van de Wiel

8.         De weduwe van Derck van de Wiel met haar drie kinderen

9.         Kornelus Jansen met zijn vrouw en vier kinderen

10.       De weduwe van Roeloff Geene met haar drie kinderen

11.       De weduwe van Roeloff van Kempen met haar ses kinderen

12.       Daam Daams met zijn vrouw en vier kinderen

13.       Jan Mintjes met zijn vrouw en drie kinderen, nog twee kinderen van haar schoon 

soon van Frans Brouwer

14.       Wolter Wolters met zijn vrouw en twee kinders en des selfs knegt Derck Danen en des selfs Dienstmaagt Willemijn Hendriks

15.       Jan Jansen met zijn vrouw

16.       Anna Kel

17.       Het Huijsgesin van mij ondergeschreven bestaet uijt mijn moeder en een kind dat bij mij in de kost besteed is van de Graaf van Bijland

            H. Adriaanse Custos en Scholtus tot Ooij en Persingen

            Ooij, den 15 January 1749