Schatcedullen Duffelward, Keeken en Bimmen 1688-1702

Op 5 (?) november 1772 kocht G.F. van Hugenpoth de riddergoederen Bimmen en Hengmeng (onder Keeken), waarvan hij met het oog op het te graven Bylands Kanaal een gedeelte overdroeg aan de provincie Holland. Op deze wijze verkreeg het geslacht Van Hugenpoth archivalia m.b.t. Bimmen, Keeken en Düffelward. Oorspronkelijk waren de stukken eigendom geweest van het geslacht Van der Hoevelick, die o.a. heren van Bimmen waren. Na het geslacht Van der Hoevelick kwamen de goederen aan het geslacht Von Rohe en via Von Rohe aan Van Hugenpoth.

In de inventaris van het archief van het huis Aerdt (Rijksarchief Arnhem, toegang  0371, Gebundelde inventarissen van het archief van het huis Aerdt en het archief van de familie Van Hugenpoth tot Aerdt) bevindt zich onder nr. 545: “Schatcedullen van de heerlijkheid Duffelwarth, Keeken en Bimmen”. Het betreft de cedullen (ook: Hebezettel) van: 30.1.1688, 27.3.1691, 30.4.1692, 23.4.1693, 27.1.1694, 23.4.1699, 15.4.1700, 7.4.1701 en tenslotte 20.4.1702. De schatcedullen van 1688, 1691, 1692, 1693 en 1702 heb ik hieronder weergegeven, de anderen zal ik t.z.t. nog eens overnemen.

Keeken, 30 jan 1688
DüffelwarthDahlerStuber
Evert Rijcken732
Jan Brandts732
Sandsgut3616
Wittib Henrichelr Haess3616
Jan Saw1415
Caspar Rotier16 
Jan Peters Sprunck1624
Gört Jansen1414
Claes von Cohlen829
Peter Grevel828
Derck Dorrens158
Jacob Engeln103
Hendrich von Baack828
Hendrick van de Veldt828
 3423
Keeken  
Henrich Janssen Müller10 
Willem Erhmer (later: Rehmer)732
Gerrit von Hoecklom732
Jeliss Vierckens mit das hogfeldt732
Evert Erhmer (later: Rehmer)732
Gossen von Hahren732
Idem vonehm halben Zellen hoff3616
Jan Arnts732
Joriss Schriever732
Rutt Moers218
Idem weg Staijens hoff732
Stefn Brandts732
Jan Cruess732
Bart Brants732
Wittib Derck Brandts18 
Bart Brandts modo Derck Giesn98
Hendrich Simons1916
Gort van Brackel11 
Jan Heijmen2410
Hendrich Scholten922
Jan Janssen728
Gort Dahmen624
Bernt Dorrens (of: Braams)1326
Megens gut2227
Derick Schutt15 
Wittib Joh: van Hoecklom3616
Sander Cruess107
Jan Tijln1328
Jan Pastors modo Jan Dahmen818
Wittib Henrich Arndts1117
Gort van Hoecklom3616
De Nachtegael Jan Arndts1920
Arndt van Egeren1224
Rutt Krechting1024
Jan de Wefer86
Roskam Arndt Daems17 
 31629
Derck van Dijck1118
Arnd Serres86
Arnd Segers927
Henrich Eijgen1810
Hendrich von Bahl927
Wittib Jan Becker undt Henr. Stoffel96
Peter Krechting1614
Simon Engelss14 
Claess Euwers1415
Jan Gilless710
Henrich Kaeltjen13 
Derck Godden86
Willem Serres914
Wessel Gerrits uu desen st……86
Herman Thiessen11 
Jan Dericks1020
Thomas von Hoecklom1418
Arnd Euwers1920
Henrich Stoffel1012
Jacob Moers1824
Idem van den halben Zellen hoff3616
Arndt van Bahl3616
 31615
Herman Scherer1314
Daem Moers2410
Claess Stoffel818
Jan Frerichs16 
Derck Sehlen1012
Bimmen  
Wittib Gort Moirs1614
Wittib Peter Emundt11 
Gerrit Derricks10 
Gerrit von Bahl10 
Joest Thomas modo Jan Pastors724
Jan ter Windt920
Henrich Giesen modo Jost Thomas9 
Wittib Hermen Goris188
Helmigs gut3616
 20116
Ledige hoffstätte  
Bart Brants48
Gort von Hoecklom von ort stall218
Idem von friessacker510
Ophuisens hoffstatt628
Jenneken Sellen628
Arnd von Bahl520
Jacob Moers424
Jan von Hoecklom424
Steven Moers modo Peter Krechting48
Derck Sehlen48
Jan ten Haaff420
Willem Erhmer (later: Rehmer)48
Lippitz und Moersen624
Jelis Vierckens218
Arend Euwers36
Evert Rijcken720
Conders hofstadt515
Wessel ter Rehorst48
Jan undt Bart Heijmen720
Nienhuiss hoffstatt625
Summa10314
 20116
 31615
 31629
 39914
 3423
Summa21801
Dieth von der Hövelick zu Bimmen  
Keecken, 27 maart 1691
DüffelwardDahlerStuber
Evert Rijcken6624
Jan Brands6624
Sandsguth3312
Wittib de Haes3312
Jan Saw modo Jan Frerichs (of: Henrichs)1620
Caspar Rotier1516
Jan Peters Sprunck1516
Goert Janssen13 
Claess von Cöhlen88
Peter Grevel88
Derick Dorrens162
Jacob Engels910
Hendrich von Baack88
Hendrick von de Veldt88
 31918
Keecken  
Henrich Janssen modo Müller (bedrag ontbreekt)  
Arnt Daems1024
Willem Rehmers6624
Gerrit von Hocklom6624
 4640
Jelis Vierkens mit das hogfeldt6624
Ever Rehmer6624
Gossen von Hahren6624
id: wegen Zellen halben hoff3312
Jan Arendts6624
Joriss Schriever6624
Rutt Mörs1726
Id wegen Staijens hof6624
Steven Brants6624
Jan Kruss6624
Bart Brandts6624
Wittib Derick Brandts12 
Hendrich Giessen818
Hendrich Siemons228
Goert van Brackel104
Jan Heijmen228
Hendrich Scholten910
Jan Janssen816
Goert Dahmen wittibe512
Bernt Dorrens1416
Megens guth21 
Derick Schutt13 
Wittib Jan van Höcklom3312
Sander Cruss910
Jan Tijlen124
 85412
Jan Dahmen910
Wittib Henrich Arends104
Goert van Hocklom3312
Nachtigall1824
Evert von Egeren1222
Rüt Krechting816
Jan de Wefer816
Arnt Daems vor Roskam104
Derck von Dijck modo Simon Engel1016
Arent Serris714
Hendrich Kaeltjen714
Henrich Egger modo Hendrich Euwers1624
Arent Segers910
Hendrich von Bahl910
Wittib Jan Becker undt Hendrich Stoffel820
Peter Krachting modo Lamert Janssen10 
Simon Engels modo Peter Krachting14 
Claes Euwers wittibe1416
Jan Gilliss wittib4 
Cornelis Cornelissen118
Derck Godden714
Willem Serris818
Wessel Gerrits wittib714
Herman Thijssen922
Gerrit Everts512
Jan Dercks Shmit104
Thomas von Höcklom118
Arent Euwers19 
Henrich Stoffels910
Jacob Moers18 
Idem weg den halben hoff3312
Arnt von Bahl3312
Herman Scherer12 
Daem Möers2620
Claes Stoffel86
Jan Frerichs modo Jan Saw910
Thomas Gilliss816
Jost Thomas7 
Bimmen  
Rulof Moers158
Peter Emundts wittib915
Gerrit Derricks modo Henrich Rambs (of: Aarns)820
Gerrit von Bahl910
Jan Pastors modo Claes von de Sandt6 
Jan ter Windt124
Cornelijs Arnts910
Rein Hövelss1612
Idem von Helmigs guth3312
Ledige hoff städte  
Barth Brandts328
Göert von Hocklom von ort stall214
Idem von friessacker57
Graff von Bijlandt von Ophuisens hoffstadt528
Jenneken Sollen528
Arnt von Bahl57
Jcob Möers420
Jan von Hocklom420
Jan ten Haaff420
Willem Rehmer316
Lippitz undt Möersen528
Jellis Vierckens210
 2349
Arnt Euwers226
Evert Rijcken524
Conders hofstadt57
Wessel ter Rehorst328
Jan undt Bart Heimen7 
Jan Peters von Nijvenhauss hofstadt518
Summa3013
 2359
 42124
 85412
 4640
Summa Summare200428
Keecken, den 30 april 1692
DüffelwardDahlerStuber
Evert Rijcken7213
Jan Brandts7213
Sandts guth36
Wittib de Haess36
Jan Saw modo Jan Frerichs1712
Caspar Rotier1627
Jan Peters Sprunck1627
Goert Jansen14
Claess von Cöhlen9 
Peter Grevel9 
Derrick Dorrens16 
Jacob Engels106
Hendrich von Beck9 
Hend von de Veldt9 
 34425½
Keecken  
Henrich Jansen Moller modo Arndt Daems1122
Wilhelm Rehmers wittib7213
Gerrit von Höcklom7213
Jelis Vierkens mit das hogfeldt7213
Everdt Rehmer7213
Gossen von Hahren7213
id: wegen Zellen halben hoff36
Jan Arndts7213
Joris Schriever7213
Rütt Möers1813
Id wegen Staijens hof7213
Steven Brandts7213
Jan Kruss7213
Bart Brandts7213
Wittib Dereck Brandts13 
Hendrich Goisen wittib912
Hendrich Siemons244
Göert van Brackel11 
Jan Heijmen244
Hend: Scholten105
Jan Janssen9
Görth Daemen wittibe520
Berndt Dorrens1525
Megens guth2227
Derck Schutt145
Wittib Jan van Höcklom36
Sander Kruss105
Jan Tijlen136
Jan Dahmen105
Wittib Henrich Arndts1116
Göert van Höcklom36
Nachtigall2014
Evert von Egren1326
Rütt Krechting11 
Jan de Wefer9
Roskamm modo von der Borgh11 
 120530½
Derck von Dijck modo Simon Engels118
Arndt Serris86
Henrich Kaeltjen86
Henrich Egen modo Hendr: Euwers188
Idem von den halben Zellen hoff36
Arndt Segers105
Hendrich von Bahl105
Wittib Jan Becker undt Henr: Stoffel916
Peter Krachting modo Lambert Janssen1026
Simon Engels modo Peter Krachting157
Claes Euwers wittibe modo Derrick de Breij1524
Jan Gilliss wittib410
Corneliss Cornelissen128
Derck Gödden86
Willem Serris9 
Wessel Gerrits witt: modo Peter ter Horst86
Herman Thiessen1016
Gerrit Arndts (waarsch: Everdts)526
Jan Dercks Schmitz wittibe1026
Thomas von Hocklom mod Bardt Gilless12 
Arndt Euwers2020
Henrich Stoffels105
Jacob Möers198
Arndt von Bahl36
Herman Scherer13 
Daem Moers29 
Claess Stoffel9 
Jan Frerichs mod Jan Saw95
Thomass Gilliss98
Jost Thomass718
 39826½
Bimmen  
Ruloff Moers1618
Peter Emundt wittib1012
Gerrit Dercks modo Henr: Rambs914
Gerrit von Bahlss wittibe924
Jan Pastors modo Claes von de Sand616
Jan ter Windt135
Corneliss Arendts105
Rein Hövelss1724
Id von Helmigs guth36
Ledige hoffstedt  
Bart Brandts410
Goert von Hocklom von ort stall223
Idem von friessacker525
Graf von Bylandt von Ophuisens hoffstadt614
Jenneken Sollen614
Arndt von Bahl521
Jacob Möers53
Jan von Höcklom53
Jan ten Haeff53
Willem Rehmer325
Lippitz undt Moersen614
Jelliss Vierkens218
Arndt Euwers227
Evert Rijcken610
Conders hofstadt521
Wessel ter Rehorst410
Jan undt Bart Heimen718
Jan Peters von Nijenhauss hoffstadt65
 9224
Keecken, 23 april 1693
DüffelwardDahlerStuber
Evert Ricken8524
Jan Brandts8524
Sandtguth4224
Johannes Haess4224
Jan Saw1622½
Caspar Rotier modo Gossen von Wassenburg von Henrichshofstadt undt das binnefeldt18 
Jan Peter Sprunck20 
Gört Janssen modo Jan Frerichs2222
Claess von Cöhlen1020
Peter Grevel1020
Dereck Dorrens196
Jacob Engels modo Jan Peters122
Hendrich von Beck1020
 40824
Keecken  
Henrich Jansen Möller modo Arndt Daems148
Willem Rehmers modo Paul Rehmen8524
Gerridt von Hocklem8524
Jeliss Vierkens mit das hogfeldt8524
Evert Rehmer8524
Gossen von Hahren8524
id: wegen Sellen halben hoff4527
Jan Arndts8527
Joriss Schriever8524
Rüdt Möers2213
Idem wegen Stegens hof8524
Steven Brandts modo Jan Heimen8524
Jan Krus8524
Bardt Brandts modo Jan Moers8524
Wittib Derrick Brandts Steven Brand1812
Hendrich Giesen wittib114
Hendrich Simons2828
Gört van Brackel131
Jan Heimen2818
Henrich Scholten121
Jan Janssen11
Gört Daemen witt622
Berndt Dorrens1822
Megens guth272
Derck Schutt1623
Wittib Jan van Höcklom4227
Sander Krus121
Jan Tijlen1519
Jan Daemen151
Wittib Henrich Arnds1326
 131511½
Gört van Höcklem40 
Nachtigall247
Evert von Egern1614½
Rütt Krechting1310
Jan de Wefer11½
Roskamm modo Cornelis von der Borgh121
Derick von Dijck modo Simon Engels1311
Arndt Serris821
Henrich Kaeltjen821
Henrich Egern modo Hendrich Euwers2122
Idem von den halben Sellen hof4227
Arndt Segers121
Henrich von Bahl121
Wittib Jan Becker u. Henr: Stoffel118
Peter Krachting modo Lambert Jansen1226
Simon Engels modo Peter Krechtingh181
Claes Euwers wittib modo Derrick de (Bregt)1824
Jan Gillis witt modo Willem von (Eijhlen)718
Cornelis Cornelissen1416
Derrich Godden921
Willem Serris1022
Wessel Gerrits wittib modo Peter ter Horst921
Hermen Thiessen1214
Gerrit Everdts628
Jan Derrichs Schmits wittib1226
Thomas Höcklom mod Bardt Gilliss148
Arndt Euwers2414
Henrich Stoffels121
Jacob Möers238
Arndt von Bahl4227
Herman Scherer1512
 51412
Daem Mörs377
Claess Stoffel1020
Jan Frerichs mod Evert Lamers101
Thomass Gillis1429
Josten Thomas seind auss consideration ferner ihne zu gestossenen armuthuus angeshrieben4 
Bimmen  
Rulof Moers1920
Peter Emundt wittib129
Gerrit Derrichs mod: Henr: Rambs116
Gerrit von Bahlss wittib1120
Jan Pastors mod: Claes von de Sand722
Jan ter Windt1518
Corneliss Arnds121
Rein Hövels21
Id von Helmigsguth4227
Ledige hofstedth  
Bart Brandts54
Gört von Hocklom von ort stall38
Id von friessacker626½
Graf von Bijlandt von Ophuisens hofstad727
Jenniken Sollen720
Arndt von Bahl622½
Jacob Moers61
Jan von Höcklom61
Jan ten Haef61
Willem Rehmer mod: Paul Rehmer416
Vierkens u: Moersen720
Jelliss Vierkens32
Arndt Euwers33
Everdt Rijcken715
Conders hoffstadt622½
Wessel ter Rehorst428
Jan u: Barth Heimen9 
Jan Peters von Nijenhauss hofstadt719
 34029
Keeken, den 20 april 1702
DuffelwahrtDahlerStuber
Jan de Pavert12211
Derick Fierkens modo Henrich de Sand12211
Sandsgut61
Johannes Haess61
Jan Tilman mit dass binnefeldt2710
Michel Coop2720
Jan Frerichs3427
Jan Sau1325
Peter Grevel1325
Derick Dorrens2710
Jan Peters18 
Hendrich von (Bael)1425
Evert Ricken3515
Jan und Bart Heimen hoffstett modo Herman Gellis1921
 6001
Keeken  
Wessel Remij9 
Paul Rahmer12211
Gerrit von Hocklem12211
Jelis Vierkens mit das hogfeld12211
Evert Rahmer12211
Gossen von Hahren12211
idem wegen Sellenhoff12211
Cornelis Arndts12211
Joris Schriver12211
Rut Mörss3326
Idem wegen Stegenshoff12211
Jan Heimen12211
Rutt Schriver12211
Jan Mörs12211
Steven Brandts409
Gerrit Arndts156
Henrich Simons4020
Thomas Gerlichs modo Derick Fierkens3326
Bart Gerlichs1920
Henrich Scholten1920
Jan Janssen1620
Jan Schmit924
Bernd Dorris2818
Megens gut4012
Arndt von Cöhlen246
Daen Hocklom61
Sander Krus1220
Jan Tijlen198
Joh: Boljart198
Wittib Henrich Arndts198
 193128½
Gört van Hocklem5216
Evert von Egern2217
Rütt Crächting163
Jan de Wever14 
Thomas Gerlichs1624
Henrich Crächting2220
Jan Vergoor1223
Lamert Janssen1223
Henrich Euwers3020
Idem von den halben Sellen hoff vide supra  
Arndt Segers1717
Jan Seger1717
Claess Crächting1620
Jan ter Windt modo Philip Crächting 176
Peter Krächting2416
Derrick de Bieg2427
Jan Minten1112
Cornelis Cornelissen1921
Derick Godden1223
Peter Janssen1417
Jan Stoffels1417
Henrich von Bahl18 
Gerrit Everts98
Claes (Cruss)17 
Derick Hocklom20 
Arnd Cunders (of: Euwers)40 
Henrich Stoffels1716
Jacob Mörs3412
Jan Bram61
Herman Scheerer184
 62724½
Herman Thiessen modo Jacob Pass soll 11 dahler 12 st weilen fr abt auf eine ledigt platz ein hauss gebauet soll fur dieses jahr vermög alte gud befehl frei gelassen werden  
Daem Mörss578
Claes Stoffels10 
Evert Lamers1614
Gört Brakel1614
Jan Winckelman1524
Bimmen  
Willem Sack284
Henrich Emundts1617
Henrich Rambs1717
Gerrit von Bahlss wittib1817
Jan Arndts (pastoreij Bimmen gross 200)107
Jan ter Windt226
Jan Kael1611
Rein Hövels284
Idem von Helmigsguth61
Ledige hofstett  
Bart Brandts810
Gört von Hocklom vom ort stall5 
Idem von friessacker9 
Graff von Bijland von Ophuisens hofstatt102
Idem van der Nachtigall147
Jenneken Sollen93
Jacob Mörs815
Jan von Hocklom815
Jan ten Haef815
Paul Rehmer526
Vierkens und Mörsen hoffstett923
Jellis Vierkens328
Arnd Euwers338
Evert Ricken913
Conders hoffstadt912
Wessel ter Rehorst616
Jan Peters von Nijenhuiss hoffstett928
Jan Haess928
 47127½
 6001
 193128½
 62727½
 47127½
Summa363121½