Schatting Duffelt 1369

Schattingslijst van het Hertogdom Gelre

Bron: Rijksarchief Arnhem, Hertogelijk Archief, uitgave: Schatting van den lande van Gelre voor het Overkwartier en de Betuwe van 1369, P.N. van Doornick.

In Dufele

Keken ende Bymmen

Item Otte van Bylant                         VIII

Item Jorys van Keken                        VIII

Item Arnt van den Velde                   VIII

Item Godert Brouwer                         IIII

Item Jan van Weerde                         IIII

Item Gosen van den Nyenhave        VIII

Item Jan Denge                                   IIII

Item Arnt die Mey                              VIII

Item Griet Hetters                              IIII

Item Jan van den Avelaet                  IIII

Item Jan Deris sone                            VIII

Item Otte die Mol                               IIII

Item Gosen van der Avelant             IIII

Item Andries                                        II

Item Deric van Kriken                       II

Item Jorden                                          IIII

Item Otte Bollic                                   VIII

Item Jan van der Weyde                    IIII

Item Groet Macs                                II

Item Deric die Smit                            II

Item Willem Bythane                        IIII

Item Arnt die Smit                              IIII

Item Loef van Dordrecht                   II

Item Heyn Bythane                           II

Item Reyner van Aelt                         VIII

Item Heynken van Kircken               IIII

Item Steven die Wale                         IIII

Item Mathys Snellerts sone              IIII

Item Wynken van den Klas              IIII

Item Otte Wynants sone                    IIII

Item Arnts Reynarts sone                 VIII

Item Albert die brouwer                    IIII

Item Deric Huberti                             II

Item Willem an ger Eynde                               IIII

Item Arnt Holle                                   IIII

Item Met van den Dyke                     IIII

Item Willam Nasche                          II

Item Jan van der Borendonc            II

Item Godert Knorken                         II

Item Godert Metten sone                  IIII

Item her Arnt van Alpen                   VIII

Item Daem van Keken                       VIII

Item Heynric van Keken                   VIII

Item Smullinc                                      VIII

Item Steven van Keken                     VIII

Item Heynric van der Hovelwyc      VIII

Summa tot Keken ende Bymmen IIcXXIII

Restanten in Dueffele, Keken ende Bymmen

Item Mette van den Dycke               IIII

Item her Arnt van Alpen                   VIII

Daem van Keken                                VIII

Henricu van Keken                            VIII

Wouter Smullinc                                 VIII

Steven van Keken                              VIII

Henric van der Hovelwyc                 VIII

Otte van Bylant                                  VIII

Summa te Keken en te Bymmen     LX

Kekerden ende Spaydorp

Item Willam van Wynsen                 III

Item Arnt Kampert                            IIII

Item Henneken die Geyss                 II

Item Heynric Vaecke                         VIII

Item Otte van der Kircke                   IIII

Item Lambert Bruecmans sone        IIII

Item Godeken Snyder                        II

Item Geerloch Nesen sone                II

Item Gelys Budel                                II

Item Maes van Griethusen                II

Summa van Keken ende Spaydorp XXXVIII

Restanten Kekerden en Spayderp

Item Henrik Bake                               VIII

Summa perse                                       VIII

Loet

Item Heynric van der Voskuele       VI

Item Rolof die Jonge                          IIII

Item Jan Kirchof                                 IIII

Item Heynric veren Kynnen sone    II

Item Ansem van Haren                     VI

Item Heynken van Eylst                    IIII

Item Rolof van Benthem                  IIII

Item Willam van Bymmen               IIII

Item Herman dauder Daernt            VI

Item Willem Prupper                         VI

Summa van Loyt XLVI

Dufelweerde

Item Otte Kerfkorf                             VIII

Item Godert van den Wynkel           IIII

Item Heynken Bulle                           II

Item Hille Everts                                II

Item Heenken                                     IIII

Item Willem Scouten neve                               IIII

Item Deric van Wese                         II

Item Henric Bolle                               II

Item Gosen Bolle                                II

Item Arnt Vallic                                  IIII

Item Deric van Have                         IIII

Item Vuele Sceper                              II

Item Henken Reymerts sone            IIII

Item Heyn Quiter                                II

Item Vrancke van der Bonger          VIII

Item Heynric van den Bonger          VI

Item Heynric Swartcop                     IIII

Item her Ansem van Keken              VIII

Item Jans kyndere van den Bonger VIII

Item Cloetken                                     VIII

Summa van Duffelreweerde LXXXVIII

Restanten Dufelwerde

Item Otte Kerskorf                             VIII

Item Bilenscerp                                   II

Item Vrancken van den Bongert      VIII

Item her Ansem van Keken              VIII

Item Jans kindere van den Bongert VIII

Item Cloetken                                     VIII

Summa XLVIII

Meer

Item Gerit Maes                                 VI

Item Deric die buman                       IIII

Item Wouter Holle                              IIII

Item Everard van der Dassendonc  IIII

Item Heyn die vischer                        VI

Item Jan Keyser                                  IIII

Item Johan Brouwer                           IIII

Item Rolof Henrici                             IIII

Item Liesbeth van den Nyenhave    IIII

Item Gerit Hage                                  II

Item Deric die Wilde                          VIII

Item Henneken Sonnendach            II

Item Gelis Rolofs sone                      IIII

Item Keppelman                                 II

Item Henneken Blessen                     II

Item Cuseman                                    II

Item Gerit Scatdreger                        II

Item Heynken Hasen sone                II

Item Heyn Vrancken sone                II

Item Herman van der Molen            II

Item Everad van Lelar                       II

Item Heynken Metten sone              II

Item Nagel                                           II

Item Hilla Nagels cum filia              II

Item Henken Ellen sone                    II

Item Vrancke wijf van Bruechen    II

Item Styn Godden cum fratrem       II

Item Nyese Bongerts                         II

Item Arnt Blome                                II

Item Cleyn Vrederic                           II

Item Heynken cum sorore Aleyt      II

Item Heyn van der Geest                   II

Item Ansem van Keken                     VIII

Item her Willem van Aemsteel        VIII

Item Heynric van Galen                    VIII

Item Borren kindere van Daernic    VIII

Item Deric van Eyle                           VIII

Item Deric van Mekeren                   VIII

Item Jan van Haelt                             VIII

Summa van Meer CL

Restanten Meer

Item Wouter Holle                              IIII

Item Gerit Hase                                  II

Item Evert van Lalar                          II

Item Arnt Bloem                                I

Item Ansem van Keken                     VIII

Item her Willem van Amsteel          VIII

Item Henric van Galen                      VIII

Item Borren kindere van Daernic    VIII

Item Deric van Eyle                           VIII

Item Deric van Mekeren                   I

Item Jan van Haelt                             VIII

Summa van Meer LVIII

Nyele

Item Borghart Heynrics sone           VIII

Item Everad Hoyke                            IIII

Item Gerit Leden sone                       VI

Item Aelbert Everardi                        VIII

Item Griet Manten                             IIII

Item Herman van den Bosch            VI

Item Jan van den Sloet                       VI

Item Brouwer                                      IIII

Item Jan van der Bruggen                 VI

Item Gerit Manten sone                    IIII

Item Jan van Loet                               VIII

Item Aelbert Priesken                        VIII

Item Heynken Brant                          VI

Item Vasteryc                                      IIII

Item Willem van der Molen             IIII

Item Gaedken Hellinc                        VI

Item Bernt die Hollander                  IIII

Item Gerit van den Hovel                 IIII

Item Jan van den Grave                     VI

Item Coenrart Stinen sone                II

Item Heynken Hellinc                        II

Item Gibe                                             II

Item Jacop Lueben                             IIII

Item Herman Hellinc                         IIII

Item Herman Willem sone                               II

Item Borghart van Vondener           VIII

Item Isebrant van Lent                      VIII

Summa van Nyele CXLIII

Restanten van Nyele

Item Borghart Henric soen               VIII

Item Griet Munten                             IIII

Item Jan van Loet                               VIII

Item Borghart van Vonderen           VIII

Item Ysebrant van Lente                   VIII

Summa van Nyele                              XXXVI

Summa van alle Duefele VIcXC (excl Restanten)