Verpondingskohieren 1649

In het Gelders archief te Arnhem bevindt zich onder toegangnr. 0003: Inventaris van het archief van de staten van het kwartier van Nijmegen 1593-1806. Zeer interessant hierin zijn de nummers 493-514: verpondingskohieren over de jaren 1649-1650, 22 delen. De akten zijn op de website van het Gelders archief te raadplegen. Interessant voor het gebied rondom de Duffelt zijn de nrs. 494, 496 en 497 met hierin de volgende plaatsen opgenomen:

Nr. 494 (mf 1035): Rijk van Nijmegen: Wijchen, Niftrik, Beuningen, Weurt, Ewijk, Winssen, Ooij (in het Rijk), Ooij (heerlijkheid), Persingen, Ubbergen, Groesbeek, Heumen, Malden en Beek;

Nr. 496 (mf 1036): Valburg, Ewijk, Herveld, Oosterhout, Zetten, Aalst, Heteren, Randwijk, Driel, Aerdt, Herwen, ‘s-Gravenwaard;

Nr. 497 (mf 1036/7): Gendt, Bijland, Pannerden, Millingen, Zeeland, Hemmen, Lakemond, Homoet, Loenen, Wolferen, Indoornik, Meinerswijk.

Reeds gepubliceerd zijn: Beuningen, Weurt en Winssen (zoeklicht bij zilver, 1995) en Ewijk (vrijwilligersgroep Nijmegen in kaart gebracht).

Het unieke van deze bron is dat hij de namen van alle families in een dorp geeft, zowel pachters als eigenaren en dit in een periode waarin de meeste DTB gegevens beginnen. Wordt een gezochte familienaam in de kohieren gevonden, dan kan verder gezocht worden in (bijv.) de oud-rechterlijke archieven of familie- en huisarchieven. Daarnaast wijs ik ook op de lijst met gezinshoofden van de Duffelt uit 1666, hierin kan op familienamen worden “gescanned” voor de dorpen: Kekerdom, Leuth, Mehr en Niel en de schatcedullen van 1688-1702, die namen van de dorpen: Keeken, Bimmen en Düffelward prijsgeven (beide bronnen op deze homepage aanwezig).

De volgende Verpondingskohieren zijn beschikbaar:

Ooij in het Rijkhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-ooij-int-rijk-1649/
Ooij heerlijkheidhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verponding-ooij-heerlijkheid-1649/
Ooij schependomhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verponding-ooij-schependom-1649/
Persingenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-persingen-1649/
Groesbeekhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-groesbeek-1649/
Beekhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-beek/
Aerdthttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-aerdt-1649/
Herwenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-herwen-1649/
Gendt en Erlecomhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-gendt-1649/
Doornenburghttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-doornenburg-1649/
Bijland en Pannerdenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-pannerden-en-bylandt-1649/
Millingen aan de Rijnhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-millingen-1649/
Zeelandhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-zeeland-1649/
Bemmel (met Haalderen en Bergerden)https://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-bemmel-1649/
Angerenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-angeren-1649/
Ubbergenhttps://vanbenthemgenealogie.nl/verpondingskohier-ubbergen-1649/