Gendt gegoeden 1501

Gelders Archief: 0001 Het archief van de graven en hertogen van Gelre

Inv. nr. 967, Kohier van gegoeden in de ambten Over- en Neder-Betuwe, 1 deel, 1501, mf1211

Op folio 26 en 27: Gendt

Dye vrou van de nyencloster, ij bouhoff Lxx mge

He Herman van Wyttenhorst, j bouwynge

Dat Closter van bedber, xl mge

Jan van Kellen, xvj ruyen

Jacop Dockelspoell, j bouwynge

Die heren van Couellenss, Lxxx enckell gelde

Prykquyn Heymerix, ij hoffstede end xvj mge

Jan van Dryell, ij hoffsteden j mge

Derick Krechtingc, xij mge

Derick Poelman, iij schylde

Albert van Redinckhave, j tynd van xl gulde

Bartolt van Lobyt, j schylt

Jong Bartolt van Lobyt, iij schylde

Dat closter van Marienboem ix gl ij ort

Die heren van sent Walburg, xiij mgen angekoff van Wylhem van Gent

Arnt die Fisscher, viij mge iiij schilde

Bernt van Galen Arnt Snavell

Derick van Gent hennert (mog. hevet?) Lubert van Bronckhorst, xiij mge ij gulde

Derick Daemss, vij mge

Franss van Kamphuyssen off sijn wed, xx mge

Steven van Kaldwer, vij mgen

Bernt van Opwijck, xlv mge

Derrick van Bronckhorst, j bouwijnge

Dye joffer van Voorst, xiiij mge

He Jan lob gartk huijswer

Wolter van Boemell, xxxvj mge

Harman quern, iiij mge iij schildt

Wilhelms erven van Gent, xix mgen

Jan die (Haerd) und

Derick vande Stall, viij mgen

Claess van Varick, xix mge

Henrick van Opwyck, vij mgen

Peter Fisscher, viij schilde

Derick vand Poll, iij mgen

Die heren vanden hellige cruse to koelen, xxv enck gel

Aleyt van Hoculum, xvj sch

Dat closter van Clarenwater, iiiij mgn

Die her van Oy, xx mgen

Meyster Peter van Neten, xx mge

Hermannus kinder van Darwijck, xiiij mge

Elbert van Merwijck und Jacop Kuyss, xvj glr..

Garett vand Voert, xxvij mge

Derrick vheren, vij mgen

Wylhem Delijs, xvj mge

Henrick van Macheren, xij mge

Bernt van Lent, xiiij mgen

Die vrou van Ekeren, viij mge

Derrick Evertss, vij mgen

Henrickken Heijen, xiij mgen

Wylhem van (Laer), j hoffstat myt ij mgen

Guido van Benthem, 17 januari 2003