Hebezettel Lobith 1650

Schatting (belastinglijst) van het Ambt Lobith d.d. 2.4.1650. De akte is te vinden in het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, Kleve-Mark Akten, Nr. 594: “Hebezettel und Schatzung für das Amt Lobith 1650“.

Guido van Benthem, 3 september 2006

Heebzettul undt Schatzungh dess Ambts Lobith, wegen eine monat schwedischen verpflegunghs gelden.

Das Ambt Lobith gibt monatlich 16 Rx 50 st

Von dem Richter wegen heebgeldt 30 st

Von dem botten 15 st

Sum 17 Rx 35 st

Dieselbe seindt nachfolgender gestalt aussgeschlagen

  RxSt
1Mattiess Redens 38
2Pawl van Rijswick 46
3Jan den Hollender 36
4Peter de Greve 33
5Jacob van Deventer 46
6Koene moeij haussgen 2
7Jan Harde 31
8Albert Derickxsen 16
9Assel Mulens 3
10Arndt de Greve haussgen 18
11Henrich Elberts haussgen 6
12Jan den Muller 21
13Licentschens haussgen 6
14Jacob ter Voort 40
 Summa Lat542
15Jans de Lepper 1
16Jan van Goch 14
17Jan den Wever 16
18Jan Winholt 22
19Franss von Schenenbeeck 12
20Jacomin 10
21Meister Daniel 12
22Jan van Wehnders huissgen 18
23Jan Doudeij 22
24Gerrit van Orsoij 31
25Derick van Rees 31
26Wittibe Jaspers 6
27Peter Hinckebeen 8
28Derick van Luijnen 22
29Jan van Oij 26
30Gerrit van Bisselick 7
31Jan van Eijenen 29
32Jan Bleij 16
33Jan Haenen 16
34Der Schmit 34
35Gerrit Hermensen 12
36Felden Constabel 14
37Bernt Scholten 18
 Summa Lat637
38Jan Simons 8
39Beschens (of: Besehens) haus im dorff 14
40Fenermoeij 3
41Jan Jörriens (of : Jöeriens) 25
42Evert Janssen 25
43Arndt Melis 40
44Derick Weijnen 43
45Gaert van Enderen 40
46Willem Wegman 11
47Kraft 4
48Bart de Waels huis 16
49Toenis van Alen 11
50Bernt Licentknecht 4
51Willem Dass 15
52Rut van Reess 14
53Bernt de Wever 4
54Albert op gen Dijck 16
55Bart van Herwen 12
56De Middelwart 25
57Gerrit Brethower 7
 Summa Lat537
 Summa Summar1756

Datum Lobith am 2. Aprilis 1650

Gerhardt Masschop, Richter