Stamreeks Van Benthem

1. Gerulf I, vermeld 839, mogelijk 856 overleden. Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:  
1. Gerulf II, volgt 2  

2. Gerulf II, graaf, vermeld 889. Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:  
1. Waldger (898-936). Tr. Alverade, hieruit een zoon Radboud.
2. Dirk I, volgt 3  

3. Dirk I, geb. ca. 880, graaf (921), overleden tussen 928 en 938. Tr. N.N.
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk I (bis), volgt 4  

4. Dirk I (bis), gesneuveld bij Andernach tussen 2 en 5.10.939. Tr. Geva
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk II, volgt 5  

5. Dirk II, graaf van West-Friesland, geb. ca. 932, overleden 6.6.988, begr. Egmond. Tr. (verloofd 938), Hildegard van Vlaanderen, dr. v. Arnulf I en Adela van Vermandois, geb. 936/937, overlede tussen 11.4.975 en 11.4.980, begr. Egmond.
Uit dit huwelijk:  
1. Arnulf, volgt 6
2. Egbert, aartsbisschop van Trier, overleden 994.
3. Arlindis  

6. Arnulf, geb. Gent ca. 955, graaf van 988-993, overleden 18.9.993, begr. Egmond. Tr. 980, Luitgard van Luxemburg, dr. v. Siegfried en Hedwig
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk III, volgt 7
2. Siegfried, overleden 1030; Tr. Thetburga, beiden begr. te Egmond. 3. Aleida? Tr. Engelram I, graaf van Pontieu, overleden ca. 1045.  

7. Dirk III, graaf (993-1039), overleden 27.5.1039, begr. Egmond. Tr. 1026, Othilde van Saksen, overleden 31.3.1044, klooster Quadlimburg.
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk IV, graaf 1039-1049, overleden Dordrecht 1049.
2. Floris I, volgt 8
3. Bertrade. Tr. Graaf Dirk I van Katlenburg, overleden 1056.
4. Swanhilde. Tr. Emmo graaf van Loon.  

8. Floris I, graaf (1049-1061), vermoord 19.5.1061. Tr. ca. 1050, Geertruid van Saksen, dr. v. Bernhard II en Elika van Schweinfurt, geb. ca. 1033, overleden Veurne 3 of 4.8.1113, begr. St. Walburgskerk Veurne; hertr. Robert graaf van Vlaanderen. 
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk V, volgt 9
2. Floris, kanunnik te Luik
3. Albrecht, kanunnik te Luik
4. Peter, kanunnik te Luik
5. Bertha, overleden 1093. Tr. in 1071 of 1072, Philips I, koning van Frankrijk 1060-1108
6. Machteld
7. Floris, jong gestorven
8. Adela alias Christina, overleden 1085. Tr. Boudewijn I, graaf van Guines  

9. Dirk V, graaf van Holland, geb. ca. 1052, graaf (1061-1091), overleden 17.6.1091, begr. Egmond. Tr. voor 1083, Othilde (van Saksen?).  
Uit dit huwelijk:  
1. Floris II, volgt 10  

10. Floris II, graaf van Holland (vanaf 17.6.1091), overleden 2.3.1121, begr. te Egmond. Tr. voor 1108, Geertruid van Saksen, dr. v. Dirk II en Hedwich van Formbach, geb. ca. 1080, overleden 23.5.1144, begr. Rijnsburg.  
Uit dit huwelijk:  
1. Dirk VI, volgt 11
2. Floris de Zwarte, vermoord 26.10.1136, begr. te Rijnsburg
3. Simon, kanunnik ten Dom te Utrecht, vermeld 1131-1147 4. Hadewig, non te Rijnsburg, begraven in 1132 in de St. Bavo (toen nog St. Marie) te Haarlem.  

11. Dirk VI, graaf van Holland (1121-1157), geb. ca. 1103, overleden ca. 5.8.1157, begr. Egmond. Tr. ca. 1131, Sophia van Rheineck, dr, v. Otto, graaf van Bentheim en Geertruid van Nordheim, geb. na 1128, overleden Jeruzalem 26.9.1176.  
Uit dit huwelijk:  
1. Floris III, geb. ca. 1132, graaf van Holland (1157-1190)
2. Otto I (IV), graaf van Bentheim, volgt 12
3. Dirk, alias Pelgrim, geb. 1139, overleden op 12-jarige leeftijd in 1151.
4. Boudewijn, bisschop van Utrecht (1178-1196)
5. Dirk, domproost van Utrecht, bisschop van Utrecht 1197 (+)
6. Sophia, abdis van Rijnsburg, 1179-1186.
7. Hedwig, non te Rijnsburg, overleden 28.8.1167
8. Geertruid, jong overleden
9. Petronella
Bastaard:
10. Robert, vermeld 1162-1172, overleden ca. 1201, begr. te Rijnsburg  

12. Otto I (IV), geb. ca. 1135, graaf van Bentheim (ca. 1170), burggraaf van Utrecht, burggraaf van Coevorden (1187-1196), vermeld 1169-1207, overleden 1207 of 1208. Tr. ca. 1172, Alveradis van Kuyc, d. v. Godfried van Kuyc, graaf van Arnsberg en zijn tweede vrouw Heylwich van Rhenen. 
Uit dit huwelijk:  
1. Egbert I, graaf van Bentheim (vermeld 1209), gesn. ca. 1211
2. Boudewijn, graaf van Bentheim, volgt 13
3. Gertrudis, abdis van Metelen (1219-1240)
4. Lubbert, domheer van Münster, vermeld 1212-1224
5. Florens, gesneuveld bij de slag van Ane 1227
6. Floriaen, gesneuveld bij de slag van Ane 1227  

13. Boudewijn, graaf van Bentheim, burggraaf van Utrecht, vermeld 1203-1247, overleden voor 9.5.1248. Begr. klooster Wietmarschen. Tr. Jutta van Limburg, d. v. Walram III (IV), hertog van Limburg, markgraaf van Arlon en graaf van Luxemburg en Kunegonde van Lotharingen, overleden na 23.4.1246 en voor 9.5.1248. Begr. klooster Wietmarschen.  

Literatuur: De Nederlandsche Leeuw (december 2022): Reactie op de afstamming van Walraven van Benthem, de bloedverwantschap tussen graaf Willem III van Holland en Walraven II van Benthem loopt via Walram III (ook: IV) van Limburg, dit is tevens de verklaring voor het verschijnen van de naam ‘Walraven’ bij Van Benthem.

Uit dit huwelijk:  
1. Otto II (V), graaf van Bentheim, volgt 14
2. Egbert, burggraaf van Utrecht in 1267, waarschijnlijk overleden 1284 of 1285
3. Lisa, vermeld 1244-1270. Tr. Ludolf III von Steinfurth, vermeld 1225-1265†
4. Bertha. Tr. Henrick II, graaf van Dalen, heer van Diepenheim, vermeld 1241-1272.
5. Aleydis, abdis van Vreden 1261-1265.
6. Boudewijn, proost van St. Pieter in Utrecht 1252-1259.  

14. Otto II (V), graaf van Bentheim, graaf van Tecklenburg, burggraaf van Utrecht (tot 1267), voor het eerst vermeld 6.6.1243, overleden na 23.11.1274 voor 20.5.1276. Tr.1. voor 23.4.1246, Helewigis van Tecklenburg, erfdr. v. Otto II en Mechteld van Holstein, vermeld 1246-1254. 
Uit dit huwelijk:  
1. Otto III, graaf van Teckelenburg
2. Egbert II, graaf van Bentheim
3. Gertrud, abdis van Metelen en Nutlon (Nottuln), vermeld 1276-1302, overleden voor 1310
4. Jutta, vermeld 1260-1277. Tr. voor 19.5.1260, Christiaan III graaf van Oldenburg, z.v. Johan I van Oldenburg en Richenza van Hoya. Een ander huwelijk met een Hedwig in 1270 kan niet kloppen.
Tr.2. ca. 1268,
Jutta van der Lede, dr. v. Jan I, heer van der Lede en Schoonhoven, vermeld 1272-1276 (20.5.1276 gravin-weduwe), zij hertr. 1275 Gerhard, heer van Ooij.
Uit dit huwelijk:  
5. Walraven van Benthem, volgt 15  

Landesarchiv Nordrhein Westfalen, Kleve-Mark Urkunden nr. 44, d.d. 20.5.1276: “Jutta nobilis matrona quondam comitissam Benthem”, zij zegelt te Rhenen met het wapen van haar 2e echtgenoot Gerard van Ooij. Zie ook: B. de Keijzer, de borgen voor Gijsbert van Amstel en Herman van Woerden, pagina 25.  

15. Walraven van Benthem, nobilis, heer van Heeswijk, vermeld 1284-1313, knaap (1297). Tr. voor 17.9.1284, Agnes van Heeswijk, erfdochter van Dirk III van Heeswijk en N.N. dochter van Rutger van Herpen, vermeld 1284-1297.  
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 16
2. Dirk van Benthem, heer van Klarenbeek, vermeld 1319-1346, overleden voor 19.3.1352. Tr. voor 5.6.1344, Kunegund N.N.
3. Jutte van Benthem, vermeld 1320-1330. Tr. Dirc van Sassenheim, vermeld vanaf 1320, overleden voor 16.5.1346.  
4. [Katharina] van Benthem, overleden ca. 1308. Tr. ca. 1300, Dirck van Dinther, geboren ca. 1270-1275, overleden 13.2.1331.

Regesten abdij van Berne, nr. 76: Walravens oom van moederlijke zijde was Herbaren van Haestrecht. Het Utrechts archief: Kapittel van St. Jan, nr. 260-1 d.d. 1.7.1303: Walram de Benthem, famulus en Bertoldus de Oy famulus frater meus.  

Aanvullende bewijzen voor de afstamming uit de graven van Bentheim:
1. Overeenkomst van wapen: Walraven voerde 8 goudkleurige bollen (3-2-2-1) op een rood veld, Otto II voerde er 15 (5-4-3-2-1) en diens vader Boudewijn 6 (3-2-1), er is een hoge mate van overeenkomst met het wapen van half-broer Egbert:

Afb. 1. Zegels van (links) Walraven I van Benthem, heer van Heeswijk (website BHIC, Toegang 2092, Norbertijnen abdij van Berne, oud archief 1134-1857, nr. IU7, d.d. 17 september 1284) en (rechts) zijn halfbroer graaf Egbert II van Bentheim (website HUA, , Toegang 940, Ridderlijke Duitse Orde Balije van Utrecht, nr. 2308.02 d.d. 5 juni 1277 ).

2. Vernoeming: de tweede vrouw van Otto II heette Jutta, Walraven had een dochter Jutta genaamd.
3. In 1267 vindt er een erfdeling tussen Otto II en zijn broer Egbert plaats; onder de goederen die Egbert verkrijgt is ook een hofstede te Westerholt; Uit een akte van 1385 blijkt dat Johan van Benthem (de kleinzoon van Walraven 1284-1313) een ‘bouwynge int Westerhout’ bezeten heeft.In diezelfde oorkonde uit 1267 verkrijgt Egbert ook alle goederen te Geldermalsen; uit een oorkonde van 1321 blijkt dat Walraven (zoon van Walraven) land te Geldermalsen bezat (toen in leen gehouden van Jan van Arkel). Uit een oorkonde van 1327 blijkt dat ook Walravens broer Dirk land in de omgeving van Geldermalsen heeft bezeten.In 1253 draagt Otto II zijn allodia in Gelre in leen op aan de graaf van Gelre, hieronder was ook zijn allodium te Asperen. In 1306 belenen Walraven en zijn zoon Walraven, Otto van Heukelom met het halve gericht van Asperen. Op 16.5.1322 blijkt Walraven 16 morgen land in het land van heer Otto van Asperen te bezitten.
4. In de 14e eeuw komen Johan (kleinzoon van Walraven) en diens zoon Walraven tijdelijk in het bezit van de voogdij van St. Marienvelde en St. Mauritz te Münster en de wildbaan van Steinfurt. De voorgaande bezitters en opvolgers zijn leden van het geslacht Von Steinfurt dat nauw verwant was met de grafelijke Van Benthems. Walraven’s tante Lise (de zuster van Otto II) was gehuwd met Ludolf III van Steinfurt.
5. Otto II had goederen te Rhenen aan het Duitse huis te Utrecht geschonken, uit een oorkonde van 1311 blijkt dat Walraven goederen in leen had gehad van het Duitse huis (de borgstelling i.v.m. de transactie diende te Rhenen te geschieden).
6. Graaf Willem III van Holland noemde Walraven in 1322 zijn neef. De gemeenschappelijke afstamming loopt via de hertogen van Limburg, aangezien Boudewijn zeer waarschijnlijk met Jutta van Limburg gehuwd was. Het huwelijk met Jutta van Limburg zal een belangrijke verklaring zijn voor het gebruik van de voornaam ‘Walraven’ bij de Van Benthems.
7. Een vergelijk tussen het DNA van Willem II graaf van Holland en Zeeland † 1256 (of, waarschijnlijker: zijn broer Floris de Voogd) en Guido van Benthem geeft op 41 markers een zeer hoge overeenkomst. Professor Maarten Larmuseau van de KU Leuven heeft vastgesteld dat er sprake is van verwantschap. De DNA analyse bevestigt de gemeenschappelijk afstamming van graaf Dirk VI van Holland. Het artikel dat Professor Larmuseau en ikzelf hierover schreven is gepubliceerd in het juni 2023 nummer van De Nederlandsche Leeuw, onze presentatie is beschikbaar op Youtube (zie de link op de hoofdpagina).
Zie over de afstamming van Walraven van Benthem uit de graven van Bentheim mijn artikel in De Nederlandsche Leeuw, maart 2021.

16. Walraven van Benthem, heer van Heeswijk, (heer van Zoelen), drost van Salland (1331-1333), vermeld 1306-1336, ridder in 1328, overleden voor 1.8.1337.  Tr. N.N. van Halt, dr. van heer Otto van Halt en Elisabeth van den Boetzelaer.  
Uit dit huwelijk:  
1. Johan van Benthem, volgt 17
2. Hildegondis (Hille) van Benthem, vermeld 1369-1375. Tr. Johan van Keeken, vermeld 1357-1369 (overleden voor 29.3.1375).
3. Stine van Benthem, vermeld 1369-1377. Tr. heer Arnt van Nyel, vermeld 1348-1369.
4. Roelof van Benthem, op de schatting in de Duffelt te Leuth 1369, gerichtsman 1375.  

17. Johan van Benthem, heer van Heeswijk, Dinther (Zoelen en Spaldorp); richter in de Neder-Betuwe (1361 en 1369), ridder (1360) vermeld 1337-1375, overleden voor 17.10.1376.  Tr. voor 19.3.1368, Mechteld van Lynden, dr. v. Dirk en Ermgard van Keppel; vermeld 1369-1383.  
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 18
2. Agnes van Benthem, vermeld 1378-1410. Tr.1 Jan II van Arkel heer van Noordeloos (vermeld 1347-1386); Tr.2 ca. 1387, Johan van Wy († voor 1.1.1401); Tr.3 Johan heer van Reydt ca. 1384-1435.
Bastaardzoon:
3. Gadert van Benthem  

18. Walraven van Benthem, heer van Heeswijk, (half?)-Dinther, (Zoelen en Spaldorp), erfmaarschalk tot Gelre (1383), lid van de ridderschap van Kleve (1381) vermeld 1368-1391, overleden voor 23.10.1393. 
Tr. voor 13.7.1385, Geertruid van Steenbergen, dr. v. Peter, richter en rentmeester van de Veluwe 1365/66, overleden okt. 1373 en N.N., vermeld 1385-1391 en ca. 1402.
Uit dit huwelijk:  
1. Johan van Benthem, volgt 19
2. Walraven van Benthem, vermeld 1402-1418, lid van de ridderschap van het kwartier van Nijmegen (1418).  

19. Johan van Benthem, heer van Spaldorp (en Zoelen), erfmaarschalk tot Gelre, lid van de ridderschap van het kwartier van Nijmegen (1418 en 1436), vemeld 1402-1437.
Tr. na 19.7.1411 en voor 1.7.1415,
Gertruida van Bylandt, d.v. Johan en een Jonkvrouw van Spaen, vermeld 1411-1474 (†).  
Uit dit huwelijk:  
1. Peter van Benthem, (heer van Spaldorp), overleden voor 29.12.1452. Tr. Elisabeth Kerskorff Woltersdr., vermeld 1452-1466, zij hertr. Johan van Brienhem, heer van Byssel. Zijn zoon Peter van Benthem sterft in 1473, waarmee deze tak in de wettelijke (mannelijke) lijn is uitgestorven.
2. Gertruida van Benthem, vermeld 1453-1500, belender te Bimmen en Millingen, ca. 1500 non in het Cistercienzerrinnen klooster Grafenthal.
Bastaardzoon:
3. Walraven van Benthem, volgt 20  


Het kasteel Spaldorp, met 3 torens, wordt voor het eerst in 1338 in de archieven genoemd en werd in 1672 door de Fransen afgebrand (de tekening is van 1667 en toen derhalve nog in tact). Tegenwoordig staat op deze plek de hoeve “Spaldrop” aan de Botsestraat 29 te Kekerdom.


20. Walraven van Benthem, geb. ca. 1425, gerichtsman van Kekerdom 1458; Op 1.3.1465 is er sprake van de “Walravenshoff” bij de kerk van Leuth. Op 10.5.1476 betaalt hij veergeld aan de tol van Lobith, waarbij aangegeven is dat hij “Van Sparop” afkomstig is, hij woonde derhalve nog op het voorouderlijk kasteel Spaldorp onder Kekerdom. Hij zegelt met een schuinstreep in het gevierendeelde “Van Benthem” wapen, zoals deze in 1328 voor het eerst door Walraven van Benthem (nr. 16) werd gevoerd. Tr. [N.N. van den Kerckhof, d.v. Arnt van den Kerckhof].  
Uit dit huwelijk:  
1. Arnt van Benthem, volgt 21  

21. Arnt van Benthem, geb. ca. 1465, schepen van Kekerdom en Leuth (1525-1536), vermeld 1513-1536. Tr. [N.N. van Doeringen, d.v. Johan van Doeringen en N.N.]  
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 22
2. Hans van Benthem, gerichtsbode te Leuth, vermeld 1547-1554. Tr. N.N.  

22.  Walraven van Benthem, geb. ca. 1500, schepen van Kekerdom en Leuth 1547-1554, vermeld 1547-1557, woont op de Capittelshof te Leuth en is o.a. eigenaar van het land, met hoeve (“hoffstatt”), naast de kerk van Leuth (2 hont) in 1554.  Tr. ca. 1525, Anna Willems, geb. ca. 1505, vermeld 1571-1578, pachtster van de Ahlinge Hof te Leuth (is identiek aan de Capittelshof of Benthemshof).  
Uit dit huwelijk:  
1. Arnt van Benthem, schepen van Kekerdom en Leuth 1579, neemt in 1578 de pacht van zijn moeder over, waarschijnlijk overleden voor 1590.
2. Rutger van Benthem, volgt 23
3. Johan van Benthem, verricht 1595/96 herstelwerkzaamheden aan de bandijk te Leuth.  

23. Rutger van Benthem, geb. ca. 1535, schepen van Kekerdom en Leuth (1593), vermeld 1593-1602, waarschijnlijk overleden voor 5.3.1609, pachter van de Ahlinge Hof te Leuth, zijn pachtcontract liep tot 11.11.1610. Hij is eigenaar van de hofstede naast de kerk van Leuth (1593).  Tr.  Geertruit Voss, vermeld 1597-1602. Haar zuster Mechtelt Voss is procuratrix van de Sint Agnieten te Arnhem en leeft nog in 1614, zij is dan procuratrix van de Commanderij van Sint Jan te Arnhem.
Uit dit huwelijk:  
1. Walraven van Benthem, volgt 24
2. Arnt van Benthem, overleden voor 9.3.1623. Tr. Henriksken Verwaijen, d.v. van Petrus en N.N., zij hertr. (ned. Geref.) 14.4.1623 te Nijmegen met Harmen Harmanss Kaesmaeker en vervolgens met Hermen van Triest.
3. Hendrick van Benthem, hij wordt burger van de stad Kranenburg op 30.1.1607.  

24. Walraven van Benthem, geb. ca. 1580, kerkmeester van Leuth (1612), schepen van Kekerdom en Leuth 1610, vermeld 1605-1620, sluit op 5.3.1609 een pachtcontract met het Kapittel van Kranenburg voor de Ahlinge hof te Leuth met ingangsdatum 11.11.1610. Hij is eigenaar van land (met hoeve) naast de kerk van Leuth (1612).  Tr. [Hildegonda] N.N..  
Uit dit huwelijk:  
1.  Arnold van Benthem, geb. 1600, stamvader van de tak te Donsbrüggen.
2. Elisabeth van Benthem, vermeld doopboek Zyfflich 1640-1653. Tr. Hermannus Wanners.
3. Gertrudis van Benthem, vermeld doopboek Leuth 1641, overleden voor 13.5.1647. Tr. Otto Duim, overleden voor 26.6.1657, hij hertrouwt voor 13.5.1649 met Jacoba van Kolck. De kinderen van Gertrudis en Otto verkopen 15.1.1669 een stuk land te Leuth aan hun oom Johan van Benthem.
4. Johannes (Jan/Johan) van Benthem, volgt 25
5. Aleida van Benthem, vermeld doopboek Zyfflich 1641-1648. Tr. Gerardus van de Graft.
6. Wilhelmus van Benthem, doopgetuige te Leuth 1641, eigenaar van land met hoeve te Leuth 1666/1667. Tr. ca. 1644, Joanna van Kolk.
7. Wesselinus van Benthem, vermeld doopboek Leuth 1649-1656, waarsch. overleden voor 1666. Tr. ca. 1648, met Rabana van Elsberg.
8. Henricus van Benthem, vestigt zich te Bemmel, overleden voor 1680.
9. Walraven van Benthem, eigenaar van Lieskes Wengs te Leuth 1667. Tr. Leuth 2.5.1662, met Enneke (Anna) Verwayen.  

25. Johannes van Benthem, geb. ca. 1608, schepen van Kekerdom en Leuth (1662-1672), kerkmeester van Leuth (1670), pachter van de Ahlinge hof te Leuth (in ieder geval van 1647 t/m 1672), eigenaar van land met hoeve, naast de kerk van Leuth 1667 (200 roeden = 2 hont), zie ook 1465, 1554 en 1612. Koopt 1669 perceel land van de kinderen van zijn zuster Geertruida. Overleden voor 1677 als zijn zoon Johan (de jongere) de pacht overneemt.  Tr. ca. 1638, Helena van Bergeren, geb. ca. 1615, voor het laatst doopgetuige in 1657, d.v. Willem van Bergeren, leenman van de Baeckenacker te Niel 1627 (overleden voor 24.5.1636) en N.N. 
Uit dit huwelijk:  
1. Willem van Benthem, geb. ca. 1639, vermeld 29.6.1687, waarschijnlijk (kinderloos) overleden voor 15.5.1691. Tr.1 voor 10.5.1678 met Gerritjen van Kolck (ook: Spronck naar haar moeder). Tr.2 Leuth 2.5.1681 met Christina Verwaijen.
2. Joannes van Benthem, ged. 6.10.1641 te Leuth, get. Wilhelmus van Benthem en Theodora van Bergeren.
3. Henricus van Benthem, ged. 7.7.1643 te Leuth, get. Gerardus van Egeren en Gerarda van de Kerkhof.
4. Hildegondis van Benthem, ged. 5.6.1645 te Leuth, get. Joannes Everts en Arnolda Everts.
5. Theodorus van Benthem, ged. 12.5.1647 te Leuth, get. Bartholomeus Sprong en Joanna van Kolk, volgt 26
6. Joannes van Benthem, ged. 16.3.1649 te Leuth, get. R.D. Masius past. en Anna van Bergen, schepen van Kekerdom (1688), neemt in 1677 de pacht van de Ahlinge Hof te Leuth van zijn vader over. Tr. Catharina Mijntjes, overleden 25.5.1736 te Leuth.
7. Rutgerus van Benthem, ged. 17.8.1653 te Leuth, get. Henricus Maess en Rabana van Elsberg, overleden 3.10.1732 te Leuth, kerkmeester van Leuth 1728-1732. Tr.1 Ooij (Herv.) 31.1.1692 Hendersken van Triest; Tr.2 Elisabeth Wellen (overleden Leuth voor 30.4.1724); Tr.3 Leuth 5.10.1730 (2e/3e graad) Anna van Benthem (zij hertrouwt Henricus van Kolck)  

DNA onderzoek heeft aangetoond dat Guido van Benthem (nakomeling van nr. 5: Theodorus) verwant is aan een nakomeling van nr. 6: Joannes. De gemeenschappelijke voorvader moet ca. 1600 geboren zijn (Guido heeft 3 “private variants”), wat overeenkomt met de indicatie van het geboortejaar van nr. 25: Johannes van Benthem. Beide testers hebben haplogroep R-FT207402 getest, deze haplogroep is ca. 480 voor Christus ontstaan.

26. Theodorus van Benthem, ged. 12.5.1647 te Leuth (get. Bartholomeus Sprong en Joanna van Kolk), leeft nog op 17.8.1693.  Tr.1. ca. 1678, Wilhelmina van Kolck, ged. 21.11.1655 te Leuth, dr. v. Henricus van Kolck (overleden voor 25.5.1677) en Juditha Spronck (overleden voor 1678), 1678 vermeld als minderjarig; 
Uit dit huwelijk:  
1. Theodorus van Benthem, ged. 25.6.1680 te Zyfflich, get. Joes van Benthem en Catharina Fleurkens, volgt 27
Tr.2. RK Leuth 17.2.1683, huw. Get.: Ruthgerus van Benthem en Gossen Ricken,
Wilmke Goris, samen met Theodorus op 11.4.1690 te Leuth huw. Get. bij Joes van Esse en Joe van Bercheren, zij is overleden voor 15.8.1691.
Tr.3. ondertr. Ned.Geref. Beek 15.8.1691 (“Derrick van Benthem, wed. van Willemken Goris woonende tot Leuth, Hilleken Jansen Placht j.d. woonende tot Beeck, getuige van den Bruijdegom Egbert van Lobbrecht, brouwer, woonende tot Nijmegen; van den bruijdt Tonnisken Jansen een attestatie na Leuth gegeven”); Tr. RK Leuth 12.9.1691, huw. Get. Henricus van Benthem en Catharina Coppen,
Helena Verblacht (Placht), ged. 18.10.1654 te Venray, d.v. Jan Verblaecht en Gaertje.
Uit dit huwelijk:  
2. Wilhelmus van Benthem, geb. ca. 1694, overleden 17.8.1742 te Warbeyen. Tr. Warbeyen 25.11.1738, met Margaretha Sterck.
Tr.4. Huwelijksdispensatie d.d. 20.6.1695 i.v.m. bloedverwantschap in de 3e en 4e graad,
Anna Heyman (Heijmen, Heijnen), afkomstig uit Niel. Zij was op 10.5.1723 te Warbeijen getuige bij de doop van haar kleinkind Anna Maria, dochter van Henricus Gipman en Theodora van Benthem.
Uit dit huwelijk:
3. Theodora van Benthem, geb. ca. 1697, overleden 21.7.1774 te Warbeyen. Tr.1 Kellen 1720, met Henricus Gipman; Tr.2 Warbeyen 30.10.1725 met Franciscus Rudolphus Scharnhuls.  

27. Theodorus van Benthem, ged. 25.7.1680 te Zyfflich (get. Joes van Benthem en Catharina Fleurkens), doopgetuige te Warbeyen in 1734, betaalt 15.2.1737 voor het overluiden van zijn zoon aan de kerk van Lobith. Overleden te Lobith kort voor 27.5.1738 (overluiden). Tr. Elten 24.8.1709, huw. get. Custode Godefrido Spronck en Gijsberta Hollanders, Henrica Hollander, ged. 25.6.1684, dr. v. Petrus Hollander en Gijsberta Jorissen, doopgetuige te Warbeyen in 1736. Betaalt 5.11.1740 voor het overluiden van haar zoon aan de kerk van Lobith. Zij was eerder gehuwd met Philippi Jonckhans, met wie zij een dochter (Philippina) te Elten laat dopen op 17.3.1709. Overleden te Lobith kort voor 26.2.1741 (overluiden).
Uit dit huwelijk:
1. Wilhelmina van Benthem, ged. 13.1.1711 te Elten, get. Nicolaus van Benthem en Gisberta Jorissen.
2. Wilhelmina van Benthem, ged. 17.4.1713 te Elten, get. Petrus Hollander en Theodora van der Burgh; betaalt 26.2.1741 voor het overluiden van haar moeder.
3. Joannes van Benthem, ged. 5.5.1715 te Elten, get. Henricus van Duijnen en Barbara Hollanders. Overleden te Lobith kort voor 15.2.1737 of 5.11.1740.
4. Henricus van Benthem, ged. 8.11.1718 te Aerdt, get. Everardus Hollander en Gertrudis Janssen. Overleden te Lobith kort voor 15.2.1737 of 5.11.1740.
5. Maria van Benthem, ged. 3.6.1721 te Aerdt, get. Hermen Hermssen en Philippa Jonckgans.
6. Everardus van Benthem, ged. 1723 te Aerdt, get. Wilhelmus Wanders en Maria Verborgh, volgt 28
7. Maria van Benthem, ged. 12.5.1726 te Aerdt, get. Wilhelmus van Benthem en Bartida Thonissen, overleden 18.9.1782 te Lobith. Tr. Elten, huw. get. Jacobus Verburgh en Maria Pauls, met Wilhelmus Cornelissen.  

28. Everardus van Benthem, ged. 1723 te Aerdt, (get. Wilhelmus Wanders en Maria Verborgh),  doopgetuige te Elten 1744, 1746 en 1748, betaalt in 1764 en 1765 heffing aan de Ned. Geref. Kerk te Lobith voor zijn twee overleden (katholieke) dochters. Tr.1. Elten 2.7.1751, huw. get. Jacobus van der Burgh en Maria van Benthem, Jacomina van der Burgh. 
Uit dit huwelijk:  
1. Theodorus Wilhelmus van Benthem, ged. 1.3.1752 te Elten, get. Theodorus Pauwls, Wilhelmus van de Sandt en Joanna Pauwls “assistens”
Tr. 2. Aerdt 21.5.1754, geen get. genoemd,
Bartholomea van den Berg (Gijsbarta/Bartjen van Barck), ged. 26.1.1729 te Elten, dr. v. Hendrick van den Berck en Catharina Moth, get. Johannes Buennen en Wilmina Reimers. Overleden te Lobith 25.11.1804.
Uit dit huwelijk:  
2. Theodorus van Benthem, ged. 8.9.1755 te Elten, get. Henricus van Berck en Gesina Aerendts “loco” Philipinae Jonckhans.
3. Catharina Jacoba van Benthem, ged. 16.11.1756 te Elten, get. Jacobus Verburgh en Josina Pauwls.
4. Theodorus Henricus van Benthem, ged. 20.5.1759 te Elten (geb. te Lobith), get. Joannes Wilhelmus Buhnen en Gertrudis van Berck, overleden 18.1.1839 te Lobith (Herwen en Aerdt). Tr. Elten 14.4.1802 en Lobith 11.5.1802, huw. get. Gerardus Hartjes en Maria Pauwels, met Theodora Pauwels, geb. 23.6.1779 te Huissen, dr. v. Hermanus Pauwels en Bertruida van der Kluijs.
5. Hendrina van Benthem, ged. 11.2.1763 te Elten, get. Bernd Hartjes en Willemina van Benthem.
6. Wilhelmina van Benthem, ged. 6.3.1766 te Elten, get. Wilm Cnelessen “cujus loco custos” H. Joannes van Hengel en Everdina Raads. Tr. Lobith 7.8.1789, huw. get. Theodorus van Benthem en Catharina Hartjes, met Gerardus Groenen.
7. Henricus van Benthem, ged. 7.5.1769 te Elten (zelfde dag geb. te Lobith), get. Ruth van Berk en Maria Pauwels, volgt 29  

29. Henricus van Benthem, ged. 7.5.1769 te Elten (zelfde dag geboren te Lobith), get. Ruth van Berk en Maria Pauwels, overleden 21.7.1842 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Mandenmaker. Tr. Lobith 12.11.1793, huw. get. Theodorus van Benthem, Catharina Hartjes, Henricus Hartjes en Wilhelmina van Benthem,  Theodora Cornelissen, geb. ..3.1763 te Keeken, dr. v. Arnoldus Cornelissen en Anna Arntz, overleden 1.8.1830 te Lobith (Herwen en Aerdt).  
Uit dit huwelijk:  
1. Everardus van Benthem, geb./ged. 9.10.1795 te Lobith, get. Theodorus van Benthem en Gertrudis van Berk, volgt 30
2. Joanna van Benthem, geb./ged. 21.5.1798 te Lobith, get. Henricus Hartjes en Wilhelmina van Benthem. Tr. Theodorus Buunen, geb. 2.2.1802 te Lobith.
3. Henricus van Benthem, geb./ged. 16.7.1800 te Lobith, get. Gerardus Groen en Catharina van Berck, overleden 30.12.1864 te Lobith (Herwen en Aerdt). Tr.a. Herwen en Aerdt 21.5.1829, Henrica Hoogenkamp, geb. 14.12.1799 te Lobith, overleden 29.3.1850 Lobith (Herwen en Aerdt). Tr.b. Herwen en Aerdt 29.7.1850, Johanna Winters, geb. 1.3.1814 te Bergh, overleden 14.3.1880 te Lobith (Herwen en Aerdt).
4. Gijsberta van Benthem, geb. 25.2, ged. 26.2.1807 te Lobith, get. Gerardus Hartjes en Catharina van Berck, overleden 16.2.1808 te Lobith, begr. 18.2.1808 te Lobith.  

30. Everardus van Benthem, geb./ged. 9.10.1795 te Lobith, get. Theodorus van Benthem en Gertrudis van Berk, overleden 26.7.1849 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Mandenmaker. Tr. Herwen en Aerdt 13.5.1824, Johanna Seesing, geb. 5.10.1792 te Lobith, dr. v. Stephanus Seesing en Engelberta Janssen, overleden12.9.1873 te Lobith (Herwen en Aerdt).  
Uit dit huwelijk:  
1. Engelbert van Benthem, geb. 3.10.1824 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 30.11.1893 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Winkelier. Tr. Herwen en Aerdt 12.8.1857 Theodora van Marwijk, geb. 30.6.1826 te Lobith (Herwen en Aerdt), dr. v. Reinder van Marwijk en Gertruida Scholten.
2. Gerarda van Benthem, geb. 23.12.1826 te Lobith (Herwen en Aerdt). Tr. Herwen en Aerdt 12.6.1858, met Willem Numan.
3. Henricus van Benthem, geb. 21.4.1829 te Lobith (Herwen en Aerdt), volgt 31
4. Maria van Benthem, geb. 23.11.1831 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 11.8.1833 te Lobith (Herwen en Aerdt).
5. Theodora (Maria) van Benthem, geb. 14.8.1833 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 28.12.1847 te Lobith (Herwen en Aerdt).  
31. Henricus van Benthem, geb. 21.4.1829 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 20.4.1920 te Lobith (Herwen en Aerdt), Beroep: Mandenmaker, later winkelier/koffiehuishouder; Foto.  Tr. Herwen en Aerdt 26.6.1858, Christina Güdden, geb. 21.8.1833 te Elten, dr. v. Franciscus Güdden en Elisabeth Rieken, overleden 14.1.1914 te Lobith (Herwen en Aerdt).  
Uit dit huwelijk:  
1. Everhardus Franciscus van Benthem, geb. 10.7.1859 te Lobith (Herwen en Aerdt), volgt 32
2. Franciscus Gerhardus van Benthem, geb. 6.6.1861 te Lobith (Herwen en Aerdt), vertrekt 5.3.1891 naar Noord-Amerika.
3. Lambertus Jacobus van Benthem, geb. 9.2.1863 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 29.1.1950 te Lobith (Herwen en Aerdt). Beroep: Scheepstimmerman; Foto . Tr. Herwen en Aerdt 20.1.1901 met Helena Heijmen, geb. 21.2.1865 te Herwen en Aerdt, overleden 15.2.1951 te Herwen en Aerdt.
4. Elisabeth Johanna Gerarda van Benthem, ged. 8.1.1865 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 16.12.1881 te Lobith (Herwen en Aerdt).
5. Henricus Johannes van Benthem, geb. 16.4.1866 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 30.12.1939 te Velp (Rheden). Beroep: Winkelier/Kleermaker. Tr. Rheden 5.2.1891, Geertruida Willekes, geb. 13.12.1868 te Velp (Rheden), dr. v. Wouter Willekes en Maria Jansen, overleden 22.8.1940 te Renkum.
6. Bernardus Clemens van Benthem, geb. 23.11.1867 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 4.9.1945 te Oberhausen. Beroep: Bakker. Tr. Herwen en Aerdt 30.11.1899, Anna Maria Uiting, geb. 3.5.1874 te Duisburg, overleden 3.4.1955 te Oberhausen;

het gezin van Clemens van Benthem te Oberhausen ca. 1933, Willi (Ned.-Indië) en Hans (Canada) staan er niet op. Het jongetje is Egon (* 1930).

7. Gerardus Wilhelmus van Benthem, geb. 12.12.1869 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 20.2.1870 te Lobith (Herwen en Aerdt).
8. Gerardus Wilhelmus van Benthem, geb. 30.5.1872 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 11.9.1872 te Lobith (Herwen en Aerdt).  

32. Everhardus Franciscus van Benthem, geb. 10.7.1859 te Lobith (Herwen en Aerdt), overleden 14.9.1925 te Utrecht. Beroep; Koster/Organist. Tr. Baarn 25.6.1895, Catharina Geertruida Polman, geb. 5.12.1859 te Baarn, dr. v. Johannes Jacobus Polman en Johanna Elisabeth Busink, overleden 9.12.1943;


Het gezin Van Benthem-Polman ca. 1910, met van links naar rechts: A.A. van Benthem, C.G. van Benthem-Polman, H.E.F. van Benthem, J.H.A. van Benthem, C.C.J. van Benthem en E.F. van Benthem.

Uit dit huwelijk:  
1. Cecilia Christina Johanna van Benthem, geb. 27.7.1896 te Baarn, overleden 16.2.1997 te Voorburg. Tr. Baarn 20.7.1921, Wilhelmus Bernardus Fokke, geb. 27.7.1889, overleden 17.8.1968;

De kinderen van C.C.J. van Benthem en W.J.B. Fokke.

2. Johannes Henricus Antonius van Benthem, geb. 18.8.1897 te Baarn, overleden 31.12.1978 te Baarn. Beroep: Loodgieter. Tr. Baarn 20.9.1932, Johanna Francisca Theodora Lurvink, geb. 16.4.1902 te Lichtenvoorde, dr. v. Johannes Lurvink en Berendina Hendrika Huinink, overleden 8.12.1978.
3. Henricus Everardus Franciscus van Benthem, geb. 6.6.1901 te Baarn, volgt 33
4. Joanna Elisabeth Aleida van Benthem, geb. 10.8.1904 te Baarn, overleden 2.1.1905 te Baarn.
5. Antonia Alberta van Benthem, geb. 6.4.1907 te Baarn, overleden 9.11.2002 te Baarn.  

33. Henricus Everardus Franciscus van Benthem, geb. 6.6.1901 te Baarn, overleden 14.10.1966 te Baarn.  Beroep: Kleermaker/Musicus.  Tr. Cornelia Jacoba Rodenrijs, geb. 20.5.1913 te Vlaardingen, dr. v. Emilius Leonardus Rodenrijs en Laurentia Petronella van Langen, overleden 6.10.1995 te Baarn.  
Uit dit huwelijk:  
1. Franciscus Emilius Antonius van Benthem, geb. 3.6.1943 te Baarn, volgt 34
2. Emilius Johannes Henricus van Benthem, geb. 9.12.1946 te Baarn. Beroep: Bouwkundig Tekenaar. Tr. Baarn 27.12.1972, Johanna Cornelia van de Kuinder, geb. 24.4.1950 te Laren.  

34. Franciscus Emilius Antonius van Benthem, geb. 3.6.1943 te Baarn, overleden 23.1.1996 te Veelerveen. Beroep: Mediaplanner/Musicus. Tr. Baarn 22.5.1964, Jacoba Johanna Maassen (naamswijziging Recourt in Maassen bij K.B. No. 97.006005, d.d. 15.12.1997), geb. 8.5.1946, dr. v. Johanna Maassen en natuurlijke dochter van James Stanley Todhunter (Jim) Spracklin (Canada).  
Uit dit huwelijk:  
1. Cornelia Jacoba Johanna van Benthem, geb. 16.11.1964 te Hilversum
2. Guido Franciscus Henricus Hermanus van Benthem, geb. 8.8.1966 te Baarn, volgt 35  

35.  Guido Franciscus Henricus Hermanus van Benthem MSc, geb. 8.8.1966 te Baarn. Beroep: Zelfstandig ondernemer. Tr.1 Baarn 26.7.1991, Nancy de Vries, geb. 5.10.1971 te Rotterdam, dr. v. Sjouke de Vries en Clara Migchelsen. Tr.2 Harderwijk 10.6.2016, Iryna Pavliuk M (financiële economie). 
Uit het eerste huwelijk:  
36a. Merel Hélène van Benthem MSc, geb. 24.10.1991 te Baarn.  
36b. Jennifer Lisanne van Benthem BSc, geb. 6.3.1994 te Harderwijk.
36c. Iris Michelle van Benthem, geb. 2.11.2001 te Zeewolde.
Uit het tweede huwelijk:
38d. Michail Franciscus Floris Alexander van Benthem, geb. 6.3.2017 te Harderwijk.