Riddercedul Gelre 1468

In de Kroniek van het Historisch Genootschap te Utrecht nr. 31 (1875), pag. 364-406 is een lijst van de steden en riddermatigen van Gelre, van omstreeks 1460 opgenomen . Deze lijst is overgenomen uit het archief te Hilten. In het jaarboek van het CBG 1993 (deel 47) is de Neder-Betuwe (uit de Kroniek overgenomen) weergegeven.

Bij toeval vond ik in het familiearchief van de familie Van der Capellen (RA Gelderland) onder nr. 278: “Riddercedul van Gelre van 1468. Afschrift 18de eeuw. 1 deel”. Op de achterkant is in het orginele handschrift geschreven; “Oude Geldersche Riddercedul 1468”, op de voorkant heeft iemand met een 20e eeuws handschrift “+ 1460 geschreven”. Aanvankelijk dacht ik met een andere kopie van de lijst van 1460 te maken te hebben, echter voor de Neder-Betuwe blijkt deze lijst een paar kleine verschillen te bevatten met de lijst van ca. 1460 (andere ambten zal ik t.z.t. nog eens vergelijken), zodat inderdaad lijkt dat het hier een latere riddercedul betreft. Bij Warnsveld en Gorsel is, met een ander handschrift, een aantal namen later toegevoegd.

Dit sijn die Ritter en Knegten der landen van Gelre.

Ampt van Erckelens

Wicrade

Netert van Loevenich

Elbert Rossert

Willem van Moirtarijk

Tuijschenbroek

Henric van Melic

Weghberch

Peter van Eggenrade

Kruchten

Henric van Brempt

Henric Golsteijn

Gerrit Boeckholt, expertis

Dat ampt van Monfort

Die stad van Ruremunde

Heer Henrick van Meer, heer tot Roerde

Willem van Vlodrop, Erffvaegt tot Ruer

Johan van Oesten, Scholt tot Venlo

Nierstadt

Roefferen

Echt

Lijme

Bracht

Montfort

Odelienberch

Johan van Veijmerschem

Emont van Baerle

Gerrit van Paerle

Vlodrop

Gerrit van Oerode

Henrick van Winchem

Goert van Winchem

Zwalme

Derick van Oest

Besel

Engelbert van Holtmoelen

Elmpt

Willem van Elmpt

Schin

Frederick van Oppendorp

Tiegelen in den lande van Bruggen

Johan van Holtmoelen

Vullinck van Holtmoelen

Ot van Holtmoelen

Dat ampt van Creckenbeck

De stad Venlo

Willem Spee

Reijner van Holthuijsen

Vijrsen

Johan van Baersdonck

Grevenrade

Henrick van Wachtendonck

Aernt}

Wolter} van Wachtendonck, fratres

Claes}

Henrick van Hertevelt

Gadert Rutger Spede, Gadertszoon

Sander van Assel

Wankem

Aernt van Wachtendonck, en

Aernt sijn soone

Wolter van Paerle

Johan} Spede van Langevelt, fratres

Elbert}

Johan} van Hartevelt, fratres

Steven}

Sijbert}

Henrick} Spede, fratres

Winalt}

Hijnsbeke

Reiner van Brempt

Reiner van Brempt die jonge

Reiner} van Holthuijsen

Johan}

Henrick van Criekenbeeck

Johan van Kessel off van Rhede

Johan van Lievendaal

Lobbroick forsan Lobrecht

Johan van Boickholt

Godert van Boickholt

Arnt} van Boickholt

Herman}

Gadert van Heethuijsen

Dries van Heethuijsen

Johan van Wevelickhoeven

Leudt

Willem van Nijwenhem

Gerrit} Rose, fratres

Willem}

Henrick van Baerle cum filiis

Henrick

Johan

Willem

Heringe

Vastert van Oploe

Dat ampt van Kessel

Kessel

Willem van Kessel

Johan} sijn soonen

Tijs}

Sibert van Crekenbeke

Goert Roeffert

Helden

Baerle

Seger van de Horst

Coenraat sijn soon

Sijbert van Montfoort

Blederick

Vuerst

Johan van Dreijnt

Aert van Goor

Lotthem

Loeff van Dorth

Johan van Broekhuijsen, Swederszoon

Brede

Willem de Roever

Peter} van Brede, fratres

Sijbert}

Johan Spede

Sevenum

Johan Pepercoren

Horst

Derrick van der Horst, Amptman

Godert van de Hatert

Dirck van Blitterswijk

Willem van Broekhuijsen

Floris} van Mijrle, fratres

Johan}

Zwolgem en Furst

Sibert de Roever

Seger van Broekhusen

Theus van Broekhuijsen

Blitterswijk

Johan van Blitterswijk

Nierle

Herman Spede

Wanssum

Raide

Geisteren

Heer Adriaen van Broekhuijsen

Broekhuijsen

Gerrit van Broekhuijsen

Dat ampt van Stralen

Wolter} van Assel gebrueders

Steven}

Maes van Oest

Engelbert van Brempt amptman

Dat ampt van Gelre

Die stad van Gelre

Johan van Boetbergen, Erffmarschalk

Johan van Horst, Marschalk

Loeff van Ijssem

Niekirchen

Wolter van Steenhorst

Johan van Assel

Sander van Assel

Johan van Bellinckhaven

Willem Vel van Wesselinkhaven

Aldekirchen

Johan van Eijl Bartszoom

Sweder van Eijl

Wolter} van Assel Willems soonen

Johan}

Rutger op ten Berge

Johan van Eijl, Tielmans soon

Sweder Balderick

Wolter Asselt

Dirk van Paerle

Vronenbroick

Heer Willem van Goer

Dirck van Bronckhorst

Wetten

Loeff}

Arnt} van Pallant, fratres

Steven}

Caerle}

Sander van Eijl

Henrick van Honselaer

Aernt en Gerrit van Honselaer

Johan van Boetbergen janszoon

Loeff van Boemel

Goert van Wienhorst

Johan van Ingenschiet in Geenschiet lege

Capelle

Willem van Boetbergen

Gerrit van Boetbergen

Jaben Engelschen, cum fratribus

Johan

Dirrick en

Henrick

Johan} van Boetbergen, fratres

Dirrick}

Pont

Sander van Eger

Elbert} van Eijl Elberts soonen

Jan}

Arssen

Johan van Bueren, Heer tot Arssen

Dirck Schenck, Heer tot Arssen

Waelbeke

Johan Schenck van Niedecke

Dat ampt van Goch

Wese

Sijmon van Hartevelt, Stevenssoon

Henrick van Abroick

Loeff van Keldonck

Johan, sijn soon, richter tot Voesen

Rutger van Rulle

Henrick} van Plese, fratres

Willem}

Henrick} In Gheenswengrade

Johan}

Caert van Kenerbroick

Gerrit van Oploe

Johan} van Schenck, fratres

Henrick}

Johan van Hartevelt Dirkssoon

Steven van Hartevelt

Die stad van Goch

Loeff van Kreibroek

Elbert Bolle

Loeff van Egeren

Kessel

Reinken} van Zeller fratres

Dirck}

Johan van Galen

Boegen

Haessen

Homerschen

Viller

Asperden

Moldijk

Afferden

Derck Schenk van Nideg

Welle

Johan van Arendael, Heer tot Welle

Dat ampt van Cuijck

Die stad van Graeff

Heer Johan van Donck

Johan van Holt} fratres

Peter van Holt}

Kuijck

Wolter van Baex

Wolter sijn soon

Eduward van Gulich

Heer Henrick van Meer

Thijs van den Graeff

Henrick Collart van Lienden

Henrick sijn soon

Willem Bortschart van Vlodrop

Henrick Collart Rombouts soon

Bartolt} de Seger, fratres

Jacob}

Mill

Jacob Bartolt en Dirck Drijl fratres

Gielis van de Grave

Esscheren

Gerrit de Zeger

Henrick Snavel

Cornelis van Merwick

Loeff de Seger

Henrick van der Heijde

Nederloen

Beerse

Johan van Ep

Johan van Batthale

Arnt} van Beerse, fratres

Willem}

Reinder Prien van Beerse

Hendrick Heijn

Dat ampt van Haetendonck

Boegen

Henrick van Baer

Sambeeck

Herman van Holt cum fratribus

Henrick van Blitterswijk

Meer

Johan heer tot Meer

Beeck

Wijnaldt van Eijck

Boris van der Voirt

Johan der Hertoge

Peter van der Hautert

Arnt van Rijswijck

Oploe

Sijbert} van Pleese

Gerrit}

Wolter Leuwe

Henrick van der Voirt

Vastert} van Oploe

Elbert}

Gadert van Steenijs

Henrick van Pletzen

Johan van Boickholt

Overloen

In het Broick

Sint Cathrijne

Nasche se

Ampt van de Duijffel

Duijffel

Johan Kerskorff

Johan van Bijland

Johan van Laet (zal moeten zijn: Haelt of Halt)

Henrick van Hoevelwick

Huijbert van Lijnden

Nijmegen

Het Rijck van Nijmegen

Die Stad van Nijmegen

Arnt van Blitterswijk

Ubbergen

Arnt van Oeij, heer tot Ubbergen

Persingen

Henrick van Appelthern

Neder Bosch

Rembold van Beeck

Arent die Ruijter

Oij

Reijner Heere tot Oeij

Reijner sijn soon

Groesbeek

Derick van Groisbeecke

Wijechem

Rutger}

Bogert} van Gael fratres

Henrick}

Ott} van Gaelen

Bernt}

Johan van Groesbeeck Ottensoon

Balgoij

Walraven van Oij

Peter van Oij

Jacob van Mekeren

Wurde

Johan van Buren, bastert geheiten van Heetseacker

Boningen

Ot en Gadert van Bonijnge

Johan van Landwijck

Derick van Aelvondt

Ewijck

Wijntsen

Johan van Rutenberg

Nijfftrijck

Derick} Dois

Arnt}

Johan van Lijenen

Hoemen

Johan van Groesbeeke

Malden

Dat ampt van Maes en Wael

Overasselt

Gerrit} van Merwick

Luijs}

Willem Pijeck

Gijsbert Bolle

Nederasselt

Herman van Mekeren

Apelteren

Willem van Berchem

Willem van Apelteren

Altevurst

Willem} van Drijel fratres

Johan}

Maes Bommel die stad

Jacob van Riemsdijck

Leuken sijn soon

Alphen

Droemel

Seger van de Polle

Heer Gaerit van de Polle

Johan van de Polle Gijsberts soon

Herman van de Polle Jans zoon

Arnt van de Polle Aerents zoon

Gerrit van Bueren

Arnt van de Polle

Wamel

Willem} Millinck

Joris}

Derick die Haese

Johan} Spaen

Alert}

Herbert}

Gerit} van Delpht

Gerit}

Roeloff Pieck

Gijsbert van de Polle

Leuwen

Rutger van Rufel

Michiel van Riemsdijck

Henrick van Riemsdijck

Puffelick

Henrick van Puffelick

Herman van Schoerenborch

Roelef zijn zoon

Ot} van Mekeren

Gerit}

Hernen

Herman Wijhe

Hairen

Florus van Mekeren

Roeleff van Merwijck

Antsem van den Bergh

Wolter van Baexen

Druijten

Willem van Drueten Arnts zoon

Willem Schoenauwen

Jacob van Drueten

Afferden

Wijnsen

Baetenborch

Heer Gijsbert van Bronckhorst

Ampt van Overbetuwen

Herven

Gerrit van Rossem

Willem}

Henrick} van Rossem fratres

Steven}

Derick}

Aerde

Angeren

Johan van Husen senioris filius

Henrick van Husen

Willem van der Horst

Johan van Heese

Elden

Driel

Arent van der Lauwijck

Gaert} Ingen Nuwelandt

Willem}

Heteren

Roeloff Momme

Roeloff van Wese

Willem van Egtelt

Randwijck

Rutger} van Lauwijck

Arnt}

Hemmen

Johan}

Derick} van Lijnden

Cornelis}

Aendelst

Berent Hacfoirt

Willem Hakke

Johan}

Willem} Hackfoirt fratres

Henrick}

Hervelt

Walraven van Gent

Jacob van Velen en Gerit

Henrick Hakke

Willem van Delen

Valburg

Ott Ingen Nuwlandt

Ott van den Stade

Setten

Evert Hacke

Jan van Bemmel

Elst

Arnt}

Henrick} van der Lauwick fratres

Jan}

Arnt van der Lauwick Dercks soen

Jorde van der Lauwick Willems soen

Johan Ingen Nuwlandt

Johan Kijvit

Ewick

Roeloff} die Ruijter

Arnt}

Oestholt

Derick van Bronckhorst

Sander van Herwen

Willem van Santwijck

Lent

Derick} van Lent fratres

Ott}

Doernick

Johan van Steenbergen

Ott van Steenbergen

…. Van Steenbergen

Willem van Heese

Ressen

Dirck van Steenbergen

Bemmel

Henrick van Brienen alii legunt Beijnem

Peter van Hoevelwijck

Sander van Welij

Dirck van Weeze

Halderen

Goesen van Winsen

Gent

Willem van Gent

Arnt} van Poelwijck

Willem}

Jan ten Voerde

Doerenborgh

Aernt Pieck van Gameren

Hulhuijsen

Ott van Hessen

Pannerden

Hoemert

Dat ampt Nederbetouwe

Die stad van Tiel

Henrick Pless (1460: Pelss)

Lambert van Bueren

Ghijsbert de Cock

Ravenswaij

Heer Jan van Vianen Ritter

Gerrit van Bueren

Gosen van Lijnden

Rijswijck

Dirck van Brakel

Gerrit van Heteren

Gerrit van Wijck Loissoon

Henrick van Weese

Gerrit van Wijck Florissoon

Malderick

Gerrit van Cuelenborch

Johan van Opwijck

Ott van den Gruijthusen (niet op de lijst van 1460)

Herman van Leeuwen

Willem van Culenborgh

(op de lijst van 1460 nog: Hubert van Cuylenborch)

Eck

Gerrit van Malderick

Hubert van Eck

Dirck van Eck Loessoon

Henrick van Malzen

Jan van Eck

Jan van Eck tot Wijle

Ijngen

Roeloff van Meerten

Bartholomeus van Eck

Oemeren

Lienden (1460: Leede)

Jan van Brakel

Jan van Meerten

Dirck}  Schoijert fratres (opm. In jaarboek CBG: lees: Foyert)

Wolter}

Willem van Bruggen, alii legunt Beijnem (latijnse toevoeging ontbreekt op lijst van 1460)

Gerrit van Grootveldt

Daem van Lockhorst

Kesteren

Hoesden

Gerefaes de Voss

Gosen van Lienden

Hien

Dodenweerde

Sander}van Weese fratres

Berent}

Jan} van Dodenweerde fratres

Gerrit}

Helmich} van Welij

Ott}

Alert van Bommel (1460: Bemmel)

Henrick van de Poll

Oechteren

Wolter van Ijsendoren

Jan van Benthem

Sander van Weese van de Lauwick

Echtelt

Jorden van Wije

Willem van Wije

Walraven van Wije Janssoon

Ott van Echtelt

Arnt Piek Francken soon (ontbreekt op de lijst van 1460)

Isendoren

Gillis van Riemsdick

Wolter van Ysendoren

Willem de Hase Claerberts soon

Jan van Rutenberch

Alert vanYsendoren

Zuelen

Jan van Rossem Heer Johanssoon

Henrick van der Moelen

Avesaet

Gerrit van Zuelen

Jan Voss van Avesaet

Willem van de Moelen

Walraven van Zuelen

Alert van Rijswijck

Droempt

Dat ampt van Bueren

Die stad van Bueren

Alert van Bueren Janssoon

Lambert van Bueren

Arnt van Bueren

Herberen van de Stege

Ernst van Ewick Suermontssoon

Jorden van Lauwick rentmeester

Boesinchem

Ernst van Euwick Gerritssoon

Salmende

Ott van Bueren

Asch

Errekem

Buermalsen

Tricht

Derrick van Bueren

Arnt van den Steine

Henrick van Bronckhorst

Dat ampt van Bommelre en Tielerweerd

Eerst Tielerweerd

Sentwijnden

Gerard Heer tot Culenborch tot Weerde

Hemert

Willem van Heze

Sweer van Weerdenborch

Varick

Jan van Varick

Willem van Beest

Henrick van Varick Berentssoon

Hesel

Willem van Haeften

Opijnen

Aernt}

Alfart} de Cock gebrueders

Ghijsbert}

Nederrijnen

Willem}

Ghijsbert} de Cock

Frederick}

Hijer

Johan Heer tot Bruch en tot Weerdenborch Erffhoeffmeester

Walraven} Gebruederen

Reinier}

Tuijl

Willem van Haeften

Claes sijn soon

Jan van Schoenouwen

Meus Pieck

Arnt sijn soon

Dirk} van Tuijl fratres

Jan}

Est

Reinier van Tuijl

Henrick van Tuijl

Haeften

Arnt van Haeften

Willem van Holthuijsen

Helluwe

Arnt} van Corttenburch

Gerrit}

Herwijnen

Heer Walraven} van Haeften fratres

Ott}

Jan van Herwijnen janssoon

Arent van Drakenborch

Vuiren

Walraven van Vuiren

Geilinhem

Oth van Geilinchem

Daem van Hoeckelen

Romde

Ot van Asperen

Enspijck

Herman Pieck Hermans soon

Aernt sijn soon

Hubert van Beesde

Deijl

Alert} van Tuijl fratres

Ghijsbert}

Wolter} van Beesde fratres

Huijbert}

Jan van Weerdenborch

Willem van Tuijl

Malsen

Jan van Arckel

Roempt

Herman van Steenhuijsen

Herman sijn soon

Wadenoij

Giesbert van Meer

Meteren

Jan van Meteren van Cuijck

Spijck

Oth}

Jan} van Vuijren fratres

Walraven}

Beesde

Aernt Pieck Heer tot Asperen

Heer Walraven} Pieck fratres

Ott}

Ott van Lexweerde

Rinoij

Ott, Derck en Jan van Beesde fratres

Bommelerweerd

Herwerden

Rossen

Jan van Rossum

Gosen van Brakel

Drijl

Gosen van Drijl Jordens soon

Hemert

Heer Jan} van Hemert fratus

Peter}……vacatur Steesken

Steffen}

Alst

Hillen van Aelst

Pueroijen

Meerten van Herler Heer tot Puijroijen

Amersoijen en Welle

Claes van Malsen

Ott sijn soon

Brakel

Stefen van Broekhuijsen van Werdenburg

Zulinchem

Aernt van Herler

Nijwael

Heer Aernt van Herler Ritter

Gameren

Franck Pieck en Aernt sijn soon

Bruchem

Willem van Berchem

Kirkwijck

Johan en Engelbert de Cock fratres

Delwijnen

Arnt de Cock Arentssoon

Adriaan van Balveren

Die stad Zaltbommel

Veluwe

Die stad van Arnhem

Heer Winalt van Arnhem

Claes van Aller

Oosterbeke

Redinchem

Reinier van Homoit

Jan van Gelder

Velp

Dirck Brueder tot Wisch

Ghijsbert ter Hoeven

Reden

Ghijsbert Derrick van Herden fratres

Steven Gruter van Elinchem

Willem van Aller

Elinchem

Heer Arnt van Middagten

Dierden

Spankeren

Brijmmen

Ghiesbert van Mekeren

Halle

Dat Richterampt van Veluwen

Die stad Wageningen

Johan van Dolre scholt

Bartolt van Sallant

Berinchem

Aernt van Thuijl

Henrick Pannenbrock

Ghiesbert van Thuijl

Jan van Heukelen

Ede

Willem van Schoenouwen

Gerrit Henrick Vrese van Strouwick

Aenstoet

Brant van Delen

Aelbert van Delen

Voerthuijsen

Gaerderen

Koetwijck

Elspijck

Niekircken

Cosijn van den Alden Bernvelde

Johan van Aller van Stoutenberch

Johan van der Helle cum fratribus

Herman

Johan, Gerrit, Cosijn en Henrick

Putten

Henrick van der Helle

Heer Ghijsbert van Wachtendonck

Hoevelaken

Scherpenzeel

Ott van Scherpenzeel

Gerrit}

Derrick} van Scherpenzeel fratres

Carselis}

Armel

Nunspit

Die stad Harderwijck

Dorenspijck

Hendrick de Vos van Steenwijck

Oosterwolde

Die stad Elborch

Aldenbroick

Die stad Hattem

Herde

Johan Bentinck

Vorachten

Jacob} van Essen

Henrick}

Engelbrecht die Luade

Epe

One

Arent ten Voirde

Gerrit van Gamer (Garner)

Steven Bentinck

Vaessen

Reinald van Herwen

Jacob Toesterenhove

Niebroeck  Stadt

Appeldoerne

Steven Havercamp

Begbergen

Voerst

Johan Steenbergen

Aleff van Couverden

Heer Johan van Hemert

Wilp

Twelde

Huijgen} Vermoijde

Johan}

Lubbert die Heiden

Albert van Suederaes

Terwolde

Reinier van Appeltoren

Dat land van Zutphen

Willem Heer tot Bergen en Bilant

Heer Henrick Heer tot Wisch

Sweer van Rechteren Heer tot Voorst en tot Keppel

Aleff van Coverden

Derrick Heer tot Wisch

Egmond Heer tot Baer

Die stad Zuthen

Derrick} van Dort fratres

Henrick}

Aleff van Homoijt

Bronckhorst

Ernst van Harderwijck

Warnsfelde

Bijgeschreven met ander handschrift (de volgende 3 namen):

Johan van der Capellen

Evert van der Voorst

….. van Suderas

Almen

Gorsel

Bijgeschreven met ander handschrift (de volgende 3 namen):

Joh Bentinck

Derck van Keppel

Henrick van Eschede

Hengel

Steven Gerrit van Kernhem

Dirck van Heeckeren

Roederlo

Die stad van Loechem

Wolter van Keppel van Verwolden

Wolter} van Keppel fratres

Sweer}

Henrick van Diepenbroeck

Reinalt van Keppel

Die stad van Grolle

Henrick van Beesten

Herman van Marhuls

Zelem

Wichmonde

Voirden

Gerrit} van Hackfort fratres

Heer Jacob}

Steijnre

Heer Arnt} van Middagten

Herman}

Rijcwijn Cloick

Gijsbert van Berssenborch

Willem van Baeck

Evert van Baeck

Die stad Doesborch

Palick van Sevener

Angerlo

Johan Mom van Kel

Henrick van Heker

Droempt

Willem van Hoevelwijck

Jorden cum fratribus van Hoevelwijck

Keppel

Henrick van Ruenorde

Hoemel

Johan Momme

Derick Kelle Derrickssoone

Jacob van Enghuijsen

Henrick van Hekeren

Die stad Doetecum

Frederick van Baer

Wolter van Holt

Ghiesbert van Broeckhuijsen

Gerrit Sittenbroeck

Evert van Ossenbroeck

Elten

Agnese van Bronckhorst, abdisse der werlicke kircke van Elten

Willem van Rees

Wolter Tinnagel

Dat Lentgen van den Berch

Palic van Helbergen

Gerrit van Karenhorst

Gerrit van den Karenhorst

Evert van Ulff