Kleverham index Kleefs kadaster 1723

Onder de verzameling “Klevische Kataster” in het Hauptstaatsarchiv te Düsseldorf, bevinden zich onder nrs. 3 en 81, resp. het kaartboek van het Ambt Kleverham en de index op het kaartboek. De volgende plaatsen zijn hierin opgenomen: De Kijfwaard (gelegen bij Pannerden, aan de Waal), ‘s Gravenwaard (tussen Lobith en de Bylandsche Waard), Wardhausen, Brienen, Hamm, Griethausen, Kellen, Warbeijen, Riswick, Qualburg, Hasselt en Schneppenbaum. Het kaartboek is samengesteld door Theodor Bucker en gedateerd: 20 augustus 1723. Het viel mij op dat in de index de namen van de pachters wel worden vermeld, terwijl dit in het kaartboek zelf niet het geval is, daarom is het aan te bevelen om zowel het kaartboek en als de index te raadplegen.

De Kijfwaard en ‘s Gravenwaard, die ik hieronder weergeef, behoorden destijds tot het hertogdom Kleef, echter na het overhevelen van de Kleefse enclaves naar Nederland in 1816/17, tot de gemeenten Pannerden/Herwen en Aerdt en tegenwoordig de gemeente Rijnwaarden.

Guido van Benthem, 12 december 2002

Register van die Kijffarden (die kolommen “fol” en “num” verwijzen naar het kaartboek zelf):

FolNumBezitter/pachter & naam van het perceelHoll. MorgenRuthen
  Herr Graaff van den Bergh Tonnis de Beijer pachter  
11 316
  H: Graaf van Bijland Wessel Verwaijen & Lendert Fleuren pp  
27Die Kijffart18139½
 8Die Kijffart9205½
 9Die Huisplatz296¼
  Summ2841¼
  H: Graaf van den Berg Arndt Spaan & Steven Huit pp  
12 2408¾
  H: Graaf van den Berg Arndt Otten p:  
13 8200¾
  H: Graaf van den Berg Willem de Beijer p:  
14 10142
  H: Graaf van den Berg Thomas Gisbers p:  
15 8234¾
  Herr Doctor Becker & Consorten Arndt Spaan p:  
26Die Leege weij10353
  Leendert Fleuren ipsemet  
2 1225¼
 10 2170
   3395¼
  Cornelis de Beijer ipsem  
311Dat Örtgen2225
  Brower von Arnhem ipsem:  
312Dat Judendom4366
  Russen hoffsteij Derick Bowman p:  
313 2330¼
  Herr Graaff von Bijlant Derick Bowman p:  
314Den Kijffardt1132¾
 15Den Blaasbalck11572¼
  Summa235
  Register von s:grevenwardt  
  Ihr Konigl Majest v: Preussen v:a: Herr olim Wijchman, modo Henr: Pauls p:  
41Die Stiers weijde11342¼
 3Die knepse weijde7311½
 4Die Pass weijde10318¾
 5Die kuh weijde4338½
 6Die Hoffreijdungh &1225¾
 7Die kuh weijde6172¼
 10Die kuh weijde7237
511Kleijn weijke vor drie Botte weij627¼
 12Klein weijke von drie Hooge Sorgh4
 14Die Hooge Sorgh1673½
 15Die Scaepsweij10120
 16 9258¾
  Summa9527¾
  Gerhardt Bleij p:  
42Lendert Junckhans weijde7495½
  Ihr konigl Mäjest v Preussen v:a: Herr. Henrick Buenen p:  
48Steintjes weijde6373¾
  Derick Vierkens pächter  
49Die wolfs weijde6147¼
624Die Ossen weijde4327
 25Die leege weijde3462¾
 26Die verckens weijde1567¼
 27Hoffreidungh484½
 28Dat Bowvelt8226½
 31Dat Neijvelt12419¼
 32Die kuhweijde437¼
  Summ42271¾
  Henrick Buenen & consortes p:p:  
513Die halve maen3274
 17Die Quackediell, weij & bowlant11251
  Summ:14525
  Johan Holtman p:  
518Beckers middelwardt gnt6344¼
620Die Botterdijckse weijde9232¼
 21Wallravens opschlagh3102¼
 22Die huisplatz272
 23Töllner Möllers lant11485
  Summ31235¾
  Ihr konigl majest v: Preussen v:a: Heer Herr Cammer Raht Rappardus p:  
619Die 16 mergen gnt15125
  Berndt Raitz p:  
742Die Tollcammers weijde557
 43Die Alte Tollcammer72¼
  Summ:129¼
  Henrick Verborgh p:  
629Den Geusen wardt1399¾
 30It den Geusen wardt2187¼
  Summ3587
  Johan Buenen p:  
733Op Wiels Veldt191
 34It op Wiels Veldt534½
 35Die huisplatz149
 36Christina schantz242½
  Summ8317
  Herr Licentmstr Rappardus  
737Die huisplatz &112¼
  Herr Besier von Waij  
738Die huisplatz &82½
  Herr Besier Classen  
739Die huisplatz &103¼
  Ihr konigl majest: v Preussen v:a: Herr Heer contraleur Wever  
740Die huisplatz &108¾
  Derick Schlingerfuss  
741Die huisplatz &51¼