Schatting Duffelt kort voor 1436

Schattingslijst (“restanten”) van het Hertogdom Gelre

Bron: Rijksarchief Arnhem, Hertogelijk Archief, nr. 707, ca. 1436 – De Duffelt.

Die erst restant inder Duyffel

Inde erste die Hertoge van Cleve    iiij

It mijn vrou van Cleve                       iiij

It Kersten van Keken                         iiij

It die Jonfer van Alpen                      iiij

It her Willem van Reess                    iiij

It Wolter Kirskorf                               iiij

It Otte van Bilant                                iiij

It Willem Cloetken                            i

It Waelman                                         i

It Gadert die Wael                              ij

It Johan van Benthem                       iiij

It Gerit Masscap                                 iiij

It Beernt van Oije                               i

It Arnt van Hoekelhem                     i

It Wijnars erve van Noijermoede    i

It Jan Keerskorff                                 iiij

It Peter van Culenborch                    iiij

It die brueder van Cleve                    ij

It Gherit van Ijshem                          iiij

It Deric die Brouwer                          i

It Jorden van Diepebroec                  iiij Niehil

It die kijnder van (mael)                    iij

It Otte van Haelt                                 iiij

It Celen erve vande Vriesder            i

It Daem van Keken                            iiij

It Henneke Biermas kinder               i

It Arnt van Driel tot Dorinchem      i

It Bele Wellens tot Herwen              i

It Willem Vasters                               i

It Deric Prijsken                                  i

It Willem van Loet                             i

It Peter vanden Steenhovel               i

It Henric van Doringen                      iiij

It Deric Guitschals                             i

It mijn Joncker van Wachtendonc  iiij

It Deric Kael                                        iiij

It her Willem van Oij (beke)            iiij

Summa Ciij