Schatcedul Millingen 1534

Archief huis Bergh: inventarisnr. 5678: Schatcedul van Millingen 1534, 1 stuk in een omslag.

Een transcriptie van deze akte werd mij ter beschikking gesteld door dhr. P.J. Bresser, archivaris van het Huisarchief Bergh.

Guido van Benthem, 16 mei 2002-05-16

Dit is die settinge tot Millingen

Anno XXXII (1532) angaende ind is gevallen ind gekomen in Anno XXXIII (1533)

Item Johan van den Poll     4 schilde

Item Johan Leppelt             2 schilde

Item Lysken ten Mey         1,5 st

Item Reyner                         3 oirt st

Item Ansen Anssens           3 oirt st

Item Wolter Rykers            3 oirt st

Item Rutger van Ray         3 schilde

Item Johan van Ray           3 schilde

Item Arnt Hagens                               2 schilde

Item Ryck Symonssen       3 oirt st

Item Ryck de Wilde            1,5 st

Item Werner Rykers           2,5 st

Item Alydt van Ray           1,5 st

Item Rutger Rennen           1,5 oirt st

Item Wilhem Brantz          0,5 oirt st

Item Wilhem Gayen           1 oirt st

Item Johan Ansenssen       0,5 st

Item Henrick Franck          1,5 oirt st

Item Henrick die Brouwer 0,5 st

Item Ryck Hannen             0,5 oirt st

Item Johan Goissens           0,5 oirt st

Item Peter Rennen              0,5 oirt st

Item Johan Boeyss             0,5 oirt st

Item Geryt van den Poll     1,5 oirt st

Item Ren Saerssen              0,5 oirt st

Item Frederick van Oist     0,5 oirt st

Item Johan Brockman       1,5 oirt st

Item Ywen Anssen             1 oirt st

Item Arnt van Noss            1 oirt st

Item Geryt Hack                 1,5 oirt st

Item Herman Claessen      0,5 oirt st

Item her Geryt van Oy       1 st

Item Derick Gelreman       0,5 oirt st

Item Geryt Sarryssen         0,5 oirt st

Item Lambert Voss             0,5 oirt st

Item Wilhem Fockinck      0,5 oirt st

Item Arnt Menss                 0,5 oirt st

Item Bart Hack                   1 oirt st

Item Peter Holtacker          1 oirt st

Item Helmich die Mey       1 oirt st

Item Ott Anssen                  1,5 oirt st

Item Henrick die Wall        1 oirt st

Item Johan van Oss            1 oirt st

Item Derick Anssen            1 oirt st

Item Styn Mengvysch        0,5 oirt

Dit vurszeid syn die bynnen erven dan die kaeters gain dat meeste deell ind bidder broit

Dit heb ick sus gesatt na myn beste gevuelen die buyten eenen up elcken margen en halff oirt st ind die margen gelt hyr vast to pacht 1 goltgulden, ind die bynnen erven oick gesatt na oir gedaente, waer dat mynen gnedigen lieven joncker so belieft so mach men die cedell uyt laten schryven ind my weder by Herbet seynden

Dit nabeschreven syn die buyten erven

Item Peter van Aildenboickomer                    5 schilde (GvB: geslacht von Aldenboickum)

Item die Telschryn(v)er                                     2,5 schilde

Item erfgenamen Everhardi van Loen            2,5 st

Item Johan van Wyenharen                             4 schilde

Item Hylleken van Eckeren                              2 schilde

Item Claiss Sarrys                                              0,5 st

Item die Nassen kynder                                    1 st

Item Herman Reyntk                                        0,5 st

Item Bernt Krechtinck                                       0,5 st

Item Johan Dercxssen                                       0,5 st

Item Jan Thyssen                                                3 oirt st

Item Henrick Otten                                            3 oirt st

Item Henrick vanden Sand                                              0,5 st

Item Joffer vanden Homhoick/Honehoick/Hovehoick              0,5 st (GvB: mog. Van der Hoevelick)

Item Wilhem Modde                                         0,5 st

Item Bernt van Hoey                                         1,5 st

Item Evert Gerytz                                               3 oirt st

Item Luytk Serressen                                         1 st

Item Roloff Frederix                                          1,5 st

Item Derick van Heerd                                     1 st (doorgehaald)

Item vrouwe van Hoene                                   3 st

Item Derick van Ray                                         0,5 st

Summa van deser schattinghe vurszeid LXII schilde 1,5 oirt st